kontakt.tul.cz

Služby ústředny

Služby telefonní ústředny Ericsson MD 110

Telefonní ústředny, kterými je nyní osazena naše univerzita, nabízejí uživatelům řadu zajímavých služeb. Následující část se vám pokusí poskytnout návod k používání těch nejběžnějších.

K tomu, abyste dotyčné služby mohli využívat, potřebujete telefonní přístroj s tónovou volbou. Tuto možnost poskytuje většina telefonů s tlačítkovou klávesnicí, na nichž bývá k nalezení přepínač mezi pulzní a tónovou volbou. Která z nich je momentálně aktivní poznáte, když posloucháte reakce vašeho telefonu na stisknuté tlačítko. Slyšíte-li různě vysoké tóny stejné délky, jedná se o tónovou volbu a můžete tedy používat níže uvedené funkce.

Tyto funkce nejsou dostupné v budovách "I", "J", "N". V těchto budovách jsou instalovány jiné modely ústředen.

  OPAKOVÁNÍ  NAPOSLEDY  VOLANÉHO  ČÍSLA
Ústředna svými schopnostmi dokáže napodobovat chování lepších telefonních přístrojů.
Můžete zopakovat vytočení naposledy volaného čísla do veřejné telefonní sítě. K opakování lokálního čísla je vhodnější používat tlačítko REDIAL telefonního přístroje, Tuto službu na ústřednách plně nepodporujeme.


POUŽITÍ:

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci  *  *  *

- zavěste
 

  ZKRÁCENÁ  VOLBA  -  CENTRÁLNÍ
Umožňuje volat i z neoprávněného telefonu na předem zadaná externí čísla,
umožňuje snazší volání na předem zadaná externí čísla


POUŽITÍ:

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci předdefinované zkrácené volby  1 Y X X

- zavěste
Číslo Y je v rozsahu 0 - 7, čísla X jsou v rozsahu 0 - 9
Službu je nutné zřídit na ústředně - kontaktujte telefonního mechanika

  ZKRÁCENÁ  VOLBA  -  INDIVIDUÁLNÍ
Všichni účastníci mají možnost ze svého telefonu uložit do jim vyhražené paměti až 10 cílových voleb


ULOŽENÍ:

- zvednete sluchátko
- zadáte kombinaci  * 51 * X *  číslo, které chcete uložit (včetně úvodní nuly) #
- zavěste


POUŽITÍ:

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci  *  *  X

- zavěste


VYMAZÁNÍ:

- zvednete sluchátko
- zadáte kombinaci  # 51 * X # (pro výmaz jednoho paměťového místa)
    kombinaci  # 51 # (pro výmaz všech paměťových míst najednou)
- zavěste
Číslo X je v rozsahu 0 - 9
Pokud službu uložení nelze zadat - kontaktujte telefonního mechanika

  UZAMKNUTÍ  TELEFONNÍ  LINKY
Prostřednictvím osobního kódu můžete uzamykat svou telefonní linku a předcházet tak nepovoleným voláním. Ze zamknuté linky lze normálně provádět vnitřní volání v rámci sítě TU i nouzovává volání, ale pokus o jiný přístup ke státní lince je znemožněn.
Linka je uzamčena na úrovni ústředny, tím se vylučuje nebezpečí pirátského napojení na linku před koncovým telefonem uživatele.


AKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- zadáte kód   *  76   *
- zadáte svůj osobní kód ukončený  #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci  # 76 *
- zadáte svůj osobní kód ukončený  #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE PRO JEDNO VOLÁNÍ

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci  # 75 *
- zadáte svůj osobní kód ukončený  #
- volte číslo externí linky (včetně úvodní nuly), se kterou chcete hovořit

- zavěste (po ukončení hovoru je linka opět uzamčena )


ZMĚNA OSOBNÍHO KÓDU

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci  # 74 *
- zadejte starý kód ukončený  *
- zadejte nový kód ukončený  #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
Osobní bezpečnostní kód je standartně nastaven na 1111. Doporučujeme jej změnit !!!
Pokud službu nelze zadat - kontaktujte telefonního mechanika

  PŘEVZETÍ  HOVORU
Ze svého telefonu můžete přebírat volání, která zvoní na jiných linkách vaší skupiny.


POUŽITÍ:

- slyšíte vyzvánět hovor na jiném přístroji vaší skupiny
- zvednete sluchátko svého přístroje
- volbou čísla  8 převezmete hovor
Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj s nastavenou DTMF volbou
Služba není standartně povolena, v případě potřeby je nutno daným pobočkám dodatečně povolit - kontaktujte telefonního mechanika

  PŘEDÁNÍ  HOVORU
Opačná situace vznikne, když chcete svůj hovor, nebo hovor který vám nepatří, předat na kteroukoliv jinou telefonní linku v rámci ústředny (sítě ustředen TU).


POUŽITÍ:

- při spojení stisknete  R nebo FLASH
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte číslo pobočky, na kterou chcete hovor předat
- uslyšíte vyzváněcí tón
- zavěste (nemusíte čekat na přihlášení účastníka, hovor zvoní na volené pobočce)
Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj vybavený tlačítkem R nebo FLASH, s nastaveným přerušením 100 ms
Pokud doposud používáte původní telefonní přístroje s rotační číselnicí poskytneme vám zde návod jak postupovat k dosažení stejného výsledku


POUŽITÍ:

- při spojení krátce stisknete vidlici (jako byste sluchátko položili a ihned zvedli)
   tímto poklepem se přístroj odpojí od hovoru, ale hovor zůstane v čekacím stavu na vaší lince
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte číslo pobočky, na kterou chcete hovor předat
- uslyšíte vyzváněcí tón
- zavěste (nemusíte čekat na přihlášení účastníka, hovor zvoní na volené pobočce)
Pozor pojmem krátce stiskněte vidlici se rozumí skutečně krátké přerušení linky, delší přerušení již ústředna vyhodnotí jako ukončený hovor a stávající spojení se ukončí.

  ZPĚTNÝ  DOTAZ
Obdobná situace jako při přepojení. Využijete jej tehdy, pokud se během stávajícího hovoru chcete někoho jiného telefonicky na něco dotázat, a opět se potřebujete vrátit zpět k původnímu hovoru.


POUŽITÍ:

- při spojení stisknete  R nebo FLASH
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte číslo pobočky a vyčkejte přihlášení účastníka

- mluvte s novým účastníkem
- volbou 2 si po ukončení dotazu spojíte předchozí hovor
Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj vybavený tlačítkem R nebo FLASH, s nastaveným přerušením 100 ms
Pokud doposud používáte původní telefonní přístroje s rotační číselnicí poskytneme vám zde návod jak postupovat k dosažení stejného výsledku


POUŽITÍ:

- při spojení krátce stisknete vidlici (jako byste sluchátko položili a ihned zvedli)
   tímto poklepem se přístroj odpojí od hovoru, ale hovor zůstane v čekacím stavu na vaší lince
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte číslo pobočky a vyčkejte přihlášení účastníka

- mluvte s novým účastníkem
- opětovným poklepem si po ukončení dotazu spojíte předchozí hovor
Pozor pojmem krátce stiskněte vidlici se rozumí skutečně krátké přerušení linky, delší přerušení již ústředna vyhodnotí jako ukončený hovor a stávající spojení se ukončí.

  KONFERENČNÍ  HOVOR
Je jiným druhem zpětného dotazu. Můžete propojit až osm osob do konferenčního (společného) volání. Pouze jeden z nich však může být externí.


AKTIVACE:

- hovoříte na lince s prvním účastníkem
- při spojení stisknete  R nebo FLASH
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte číslo pobočky
- hovoříte na lince s dalším účastníkem
- tlačítkem  3 se propojíte s prvním účastníkem a můžete hovořit s oběma zároveň

- zavěšením se odpojíte z konference
Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj vybavený tlačítkem R nebo FLASH, s nastaveným přerušením 100 ms.
Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj s nastavenou DTMF volbou
Služba není standartně povolena, v případě potřeby je nutno dané pobočce dodatečně povolit - kontaktujte telefonního mechanika

  AUTOMATICKÉ  ZPĚTNÉ  VOLÁNÍ
Voláte-li interního účastníka, který je obsazen nebo je nepřítomen, můžete nastavit automatické zpětné volání.
To znamená, že vás ústředna automaticky zavolá, jakmile se účastník stane dostupným.


POUŽITÍ:

- slyšíte obsazovací nebo vyzváněcí tón
- volte přístupový kód  6
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
   Ústředna bude na základě tohoto pokynu sledovat volanou linku.
   Jakmile volaný zavěsí bylo-li obsazeno,
   nebo uskuteční první hovor pokud nezvedal telefon, ústředna vám zavolá.

- uslyšíte krátké zvláštní zazvonění
- zvedněte sluchátko a počkejte na spojení

Jestli-že svůj telefon nezvednete, služba se automaticky zruší, aniž by se snažila vyzvonit druhého účastníka.

Pokud jste aktivovali zpětné volání a později o něj přestanete mít zájem, můžete svůj požadavek odvolat.


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  # 37 * linka # Tím zrušíte žádost o zpětné volání pro uvedenou linku
   nebo kombinaci  # 37 # Tím zrušíte všechny žádosti o zpětné volání
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste

 


  PŘESMĚROVÁNÍ  HOVORU  -  INTERNÍ  (na jinou pobočku v rámci ústředny)
Pokud odcházíte ze svého pracoviště a potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon brali na jiné lince v organizaci, můžete použít interní přesměrování


AKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- zadáte kód  \* 21 \*
- zadáte číslo telefonu, na který chcete hovory přesměrovat, ukončené  #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  # 21 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
 

  PŘESMĚROVÁNÍ  HOVORU  -  EXTERNÍ  (na vnější linku mimo TUL nebo mobilní sítě)
Pokud odcházíte ze svého pracoviště a potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon Brali na jiné lince, mimo areál TU, můžete použít externí přesměrování


AKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- zadáte kód  * 22 #
- zadáte číslo externí linky (včetně úvodní nuly), na kterou chcete hovory přesměrovat, ukončené  #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  # 22 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
Poplatky za spojení interní linka - vnější linka hradí majitel interní linky.
Služba není standartně povolena, v případě potřeby je nutno dané pobočce dodatečně povolit - kontaktujte telefonního mechanika

  PŘESMĚROVÁNÍ  HOVORU  PO  URČITÉ  DOBĚ
Pokud volání nezvednete do cca 20-ti vteřin, nebo pokud máte obsazeno, hovor se automaticky přesměruje na předefinovanou linku.


 

- na vaši linku přichází hovor
- z důvodu své nepřítomnosti jej nepřijímáte
     po uplynutí časové prodlevy ústředna aoutomaticky přesměruje volání na předdefinovanou linku (nejčastěji hlasovou poštu)
   nebo z důvodu obsazenosti jej nepřijímáte
     ústředna aoutomaticky přesměruje volání na předdefinovanou linku (nejčastěji hlasovou poštu)
Služba není standartně povolena, v případě potřeby je nutno dané pobočce dodatečně povolit - kontaktujte telefonního mechanika

  PŘESMĚROVÁNÍ  HOVORU  (další možnosti)
Pokud potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon brali na jiné lince v organizaci během vaší nepřítomnosti.


AKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- zadáte kód  * 211 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  # 211 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
NENÍ FUNKČNÍ - tato služba se připravuje
Pokud potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon brali na jiné lince v organizaci jste-li obsazen.


AKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- zadáte kód  * 212 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  # 212 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
NENÍ FUNKČNÍ - tato služba se připravuje
Jestli-že voláte na přesměrovanou linku, můžete přesměrování prorazit


POUŽITÍ:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  * 60 * linka #

- zavěste
Ústředna bude ignorovat případné přesměrování a hovor bude skutečně vyzvánět na uvedené lince.

  DALŠÍ  MOŽNOSTI  PŘESMĚROVÁNÍ  HOVORU  -  OSOBNÍ  ČÍSLA
Pokud často odcházíte ze svého pracoviště a potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon byly obslouženy, nebo vás následovaly


AKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- zadáte kód  *  10  * Z #
    číslo Z je výběrem předefinovaného seznamu čísel kam bude volání dále směrováno
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste


DEAKTIVACE:

- zvednete sluchátko
- uslyšíte interní oznamovací tón
- volte kombinaci  # 10 #
- uslyšíte potvrzovací tón
- zavěste
Číslo Z je v rozsahu 1 - 4
Službu je nutné zřídit na ústředně - kontaktujte telefonního mechanika

  PŘECHOD  DO  DTMF  VOLBY  NA  DIGITÁLNÍM  PŘÍSTROJI
Služba umožní ovládání vzdáleného zařízení


POUŽITÍ:

- v hovorovém stavu
- stiskněte  9
   Ústředna na základě tohoto pokynu začne další volbu z klávesnice propouštět do linky v DTMF tvaru

- zavěste

  DEAKTIVACE  VŠECH  NAPROGRAMOVANÝCH  SLUŽEB
Použití této služby doporučujeme v těch případech, kdy si již nepamatujete jaké služby máte aktivovány a telefon se chová jako by se zbláznil.


POUŽITÍ:

- zvednete sluchátko
- volte kombinaci  # 001 #
- zavěste