kontakt.tul.cz

Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

Ing. Marcela Škodová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3342EmployeeDepartment of Advanced MaterialsL02206

Publications

 1. R. Ramakrishnan, V. Vellora Thekkae Padil, M. Škodová, S. Waclawek, M. Černík, S. Agarwal, Hierarchically Porous Bio-Based Sustainable Conjugate Sponge for Highly Selective Oil/Organic Solvent Absorption, Advanced Functional Materials, Wiley‐VCH GmbH, 1, 9 pages, ISSN: 1616-301X, n. 18, [Online], 2021
 2. S. Samal, O. Molnárová, M. Škodová, F. Průša, L. Abate, I. Blanco, J. Kopeček, L. Heller, P. Šittner, Net-Shape NiTi Shape Memory Alloy by Spark Plasma Sintering Method, Applied Sciences-Basel, Basel, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 16 pages, ISSN: 2076-3417, n. 4, [Online], 2021
 3. M. Škodová, S. Samal, L. Abate, I. Blanco, Magneto-Rheological Elastomer Composites. A Review, Applied Sciences, Basel, MDPI, 1, 19 pages, ISSN: 2076-3417, n. 14, [Online], 2020
 4. S. Samal, M. Škodová, I. Blanco, G. Dal Poggetto, M. Catauro, Magnetorheological Elastomer Composites: The Influence of Iron Particle Distribution on the Surface Morphology, Macromolecular Symposia, Wiley-VCH Verlag, 1, 4 pages, ISSN: 1022-1360, n. 1, [Online], 2020
 5. M. Škodová, V. Glombíková, P. Komárková, A. Havelka, Performance of textile materials for the needs of children with skin problems, Fibres and textiles (Vlákna a textil), 1, p. 96-101, 6 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2020
 6. M. Ryvolová, M. Škodová, P. Louda, L. Voleský, Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod, Jemná mechanika a optika, olomouc, FZU AV ČR, p. 98-102, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, [Online], 2020
 7. S. Samal, M. Škodová, I. Blanco, Effects of Filler Distribution on Magnetorheological Silicon-Based Composites, Materials, Basel, MDPI, 1, 13 pages, ISSN: 1996-1944, n. 18, [Online], 2019
 8. S. Samal, M. Kolínová, H. Rahier, G. Dal Poggetto, I. Blanco, Investigation of the internal structure of fibre reinforced geopolymer composite under mechanical impact: A micro computed tomography study, Applied Sciences-Basel, Basel, MDPI, 14 pages, ISSN: 2076-3417, n. 3, [Online], 2019
 9. H. Lukešová, H. Andersen, B. Holst, M. Škodová, Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context, Archaeometry, Wiley-Blackwell, Blackwell Publishing Ltd, 1, p. 494-505, 12 pages, ISSN: 0003-813X, n. 2, 2019
 10. T. Bakalova, M. Škodová, L. Voleský, P. Kejzlar, V. Kovačič, Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 71-76, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2019
 11. M. Tichý, M. Pilíková, J. Boháčová, A. Havelka, M. Škodová, Plošná textilie, zejména pro tepelnou ochranu seniorů v zimním období, [Online], 2019
 12. J. Boháčová, M. Pilíková, M. Tichý, A. Havelka, M. Škodová, Prototypová kolekce ošacení, 2019
 13. M. Škodová, R. Nemčoková, M. Koldinská, Využití systému KES pro hodnocení senzorického komfortu speciálních pletenin, Jemná mechanika a optika, Praha, Akademie věd, 1, p. 213-217, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 7-8, 2019
 14. A. Mazari, A. Havelka, M. Martinka, R. Nemčoková, M. Kolínová, A STUDY ON THE PERFORMANCE OF ANTI-MITE & ANTI-BACTERIAL TEXTILES FOR CLIENTS AT NURSING HOMES, Strutex, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-430-7, p. 351-354, 4 pages, 2018
 15. V. Glombíková, P. Komárková, A. Havelka, M. Kolínová, Approach to evaluation of car seats fabrics performance, Industria Textila, Bukurešt, Research Development National Institute for Textile and Leather, 1, p. 96-103, 8 pages, ISSN: 1222-5347, n. 2, [Online], 2018
 16. T. Bakalova, P. Kejzlar, V. Kovačič, L. Voleský, M. Kolínová, Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre, ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace, Praha, Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-7561-056-0, p. 91-96, 6 pages, [Online], 2018
 17. M. Kysela, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kolínová, A. Richter, Computed Tomography in Forensic Research, Scientific-technical union of mechanical engineering "INDUSTRY 4.0", Sofia, p. 87-90, 4 pages, ISSN: 2535-0153, [Online], 2017
 18. V. Tunáková, M. Tunák, J. Müllerová, M. Kolínová, V. Bittner, Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape, Journal of the Textile Institute, Oxon, Taylor and Francis Ltd., 1, p. 2132-2146, 15 pages, ISSN: 0040-5000, n. 12, [Online], 2017
 19. M. Kolínová, A. Richter, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kysela, Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZÚ AV ČR, p. 190-193, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 6-7/2017, [Online], 2017
 20. M. Kolínová, M. Ryvolová, P. Komárková, R. Třešňák, The thermal and porous properties of protective rubber boots, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, p. 15-21, 7 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2017
 21. J. Militký, M. Kolínová, L. Nagy, D. Křemenáková, J. Lang, Evaluation of Football Dresses Thermal Comfort in Simulated Conditions, Advances in Fibrous Material Science, Liberec, OPS, 1, ISBN: 978-80-87269-48-0, p. 211-229, 19 pages, [Online], 2016
 22. S. Samal, M. Kolínová, D. Reichmann, Micro computed Tomography Characterization of Impacted Fiber Reinforced Geo-Polymer Composite, Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016, Praha, Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 1, ISBN: 978-80-01-05941-8, p. 46-49, 4 pages, 2016
 23. M. Ryvolová, M. Kolínová, M. Petrů, Micro-tomography analysis of the failures in glass fiber reinforced plastic, 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: 978-80-213-2683-5, p. 615-620, 6 pages, [Online], 2016
 24. M. Kolínová, M. Koldinská, Objektivní hodnocení omaku funkčních pletenin, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, 1, p. 24-31, 8 pages, ISSN: 1335-0617, 2016
 25. K. Borůvková, J. Wiener, M. Kolínová, Changes in Selected Properties of Carboxymethyl Cellulose Materials after Lyophilization, NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings, Ostrava, TANGER Ltd., Ostrava, 6, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 289-295, 6 pages, 2015
 26. M. Kolínová, M. Koldinská, Hodnocení senzorického komfortu funkčních pletenin, Jemná mechanika a optika, Akademie věd České republiky, 1, p. 296-298, 3 pages, ISSN: 0447-6441, n. 10, 2015
 27. M. Ryvolová, M. Kolínová, M. Petrů, O. Novák, P. Lepšík, Možnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografu, [Online], 2015
 28. L. Voleský, T. Bakalova, M. Kolínová, M. Kolenič, Non-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural Structures, Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 1, p. 9-14, 6 pages, ISSN: 1310-8271, 2015
 29. K. Borůvková, J. Wiener, M. Kolínová, Suitability of Lyophilized Polymers based on CMC for Cell Proliferation, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Ostrava, Tanger Ltd. Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 565-570, 6 pages, [Online], 2015
 30. M. Petrů, M. Ryvolová, M. Kolínová, O. Novák, X-ray Microtomograph Detection of Internal Defects for a UD Prepreg Composite, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 295-298, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 31. T. Bakalova, M. Kolínová, P. Louda, Micro CT Analysis of Geopolymer Composites, Manufacturing technology, Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, 1, p. 505-510, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2014
 32. T. Bakalova, M. Kolínová, Možnosti použití počítačové tomografie (CT) v technice, Jemná mechanika a optika, Přerov, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 1, p. 111-114, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, [Online], 2014
 33. J. Wiener, V. Glombíková, P. Komárková, M. Kolínová, Optimization of quality and speed scanning of fabrics structure by computed microtomography systems, Book of abstracts 14th AUTEX world textile conference 2014, Bursa, Uludag University, 14, ISBN: 978-605-63112-4-6, p. 145, 6 pages, 2014
 34. M. Kolínová, Vybrané metody studia hmyzích fosilií v jantaru, [Online], 2014