kontakt.tul.cz

Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

Ing. Marcela Škodová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3495EmployeeDepartment of Physical Measurements
+420 48535 3865EmployeeDepartment of Physical Measurements

Publications

 1. S. Samal, M. Škodová, I. Blanco, G. Dal Poggetto, M. Catauro, Magnetorheological Elastomer Composites: The Influence of Iron Particle Distribution on the Surface Morphology, Macromolecular Symposia, Wiley-VCH Verlag, 1, 4 pages, ISSN: 10221360, n. 1, [Online], 2020
 2. M. Ryvolová, M. Škodová, P. Louda, Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod, Jemná mechanika a optika, olomouc, FZU AV ČR, p. 98-102, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, 2020
 3. S. Samal, M. Škodová, I. Blanco, Effects of Filler Distribution on Magnetorheological Silicon-Based Composites, Materials, Basel, MDPI, 1, 13 pages, ISSN: 1996-1944, n. 18, [Online], 2019
 4. H. Lukešová, H. Andersen, M. Škodová, B. Holst, Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context, Archaeometry, Wiley-Blackwell, Blackwell Publishing Ltd, 1, p. 494-505, 12 pages, ISSN: 0003813X, n. 2, 2019
 5. T. Bakalova, M. Škodová, L. Voleský, P. Kejzlar, V. Kovačič, Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 71-76, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2019
 6. M. Tichý, M. Pilíková, J. Boháčová, A. Havelka, M. Škodová, Plošná textilie, zejména pro tepelnou ochranu seniorů v zimním období, [Online], 2019
 7. J. Boháčová, M. Pilíková, M. Tichý, A. Havelka, M. Škodová, Prototypová kolekce ošacení, 1, 2019
 8. M. Škodová, R. Nemčoková, M. Koldinská, Využití systému KES pro hodnocení senzorického komfortu speciálních pletenin, Jemná mechanika a optika, Praha, Akademie věd, 1, p. 213-217, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 7-8, 2019
 9. A. Mazari, A. Havelka, M. Martinka, R. Nemčoková, M. Škodová, A STUDY ON THE PERFORMANCE OF ANTI-MITE & ANTI-BACTERIAL TEXTILES FOR CLIENTS AT NURSING HOMES, Strutex, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-430-7, p. 351-354, 4 pages, 2018
 10. V. Glombíková, P. Komárková, A. Havelka, M. Škodová, Approach to evaluation of car seats fabrics performance, Industria Textila, Bukurešt, Research Development National Institute for Textile and Leather, 1, p. 96-103, 8 pages, ISSN: 1222-5347, n. 2, [Online], 2018
 11. T. Bakalova, P. Kejzlar, V. Kovačič, L. Voleský, M. Škodová, Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre, ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace, Praha, Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-7561-056-0, p. 91-96, 6 pages, [Online], 2018
 12. M. Kysela, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kolínová, A. Richter, Computed Tomography in Forensic Research, Scientific-technical union of mechanical engineering "INDUSTRY 4.0", Sofia, p. 87-90, 4 pages, ISSN: 2535-0153, [Online], 2017
 13. V. Tunáková, M. Tunák, J. Müllerová, M. Kolínová, V. Bittner, Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape, Journal of the Textile Institute, Oxon, Taylor and Francis Ltd., 1, p. 2132-2146, 15 pages, ISSN: 0040-5000, n. 12, [Online], 2017
 14. M. Kolínová, A. Richter, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kysela, Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZÚ AV ČR, p. 190-193, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 6-7/2017, [Online], 2017
 15. M. Kolínová, M. Syrovátková, P. Komárková, R. Třešňák, The thermal and porous properties of protective rubber boots, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, p. 15-21, 7 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2017
 16. J. Militký, M. Kolínová, L. Nagy, D. Křemenáková, J. Lang, Evaluation of Football Dresses Thermal Comfort in Simulated Conditions, Advances in Fibrous Material Science, Liberec, OPS, 1, ISBN: 978-80-87269-48-0, p. 211-229, 19 pages, [Online], 2016
 17. S. Samal, M. Kolínová, D. Reichmann, Micro computed Tomography Characterization of Impacted Fiber Reinforced Geo-Polymer Composite, Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016, Praha, Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 1, ISBN: 978-80-01-05941-8, p. 46-49, 4 pages, 2016
 18. M. Syrovátková, M. Kolínová, M. Petrů, Micro-tomography analysis of the failures in glass fiber reinforced plastic, 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: 978-80-213-2683-5, p. 615-620, 6 pages, [Online], 2016
 19. M. Kolínová, M. Koldinská, Objektivní hodnocení omaku funkčních pletenin, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, 1, p. 24-31, 8 pages, ISSN: 1335-0617, 2016
 20. K. Borůvková, J. Wiener, M. Kolínová, Changes in Selected Properties of Carboxymethyl Cellulose Materials after Lyophilization, NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings, Ostrava, TANGER Ltd., Ostrava, 6, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 289-295, 6 pages, 2015
 21. M. Kolínová, M. Koldinská, Hodnocení senzorického komfortu funkčních pletenin, Jemná mechanika a optika, Akademie věd České republiky, 1, p. 296-298, 3 pages, ISSN: 0447-6441, n. 10, 2015
 22. M. Syrovátková, M. Kolínová, M. Petrů, O. Novák, P. Lepšík, Možnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografu, [Online], 2015
 23. L. Voleský, T. Bakalova, M. Kolínová, M. Kolenič, Non-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural Structures, Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 1, p. 9-14, 6 pages, ISSN: 1310-8271, 2015
 24. K. Borůvková, J. Wiener, M. Kolínová, Suitability of Lyophilized Polymers based on CMC for Cell Proliferation, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Ostrava, Tanger Ltd. Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 565-570, 6 pages, [Online], 2015
 25. M. Petrů, M. Syrovátková, M. Kolínová, O. Novák, X-ray Microtomograph Detection of Internal Defects for a UD Prepreg Composite, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 295-298, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 26. T. Bakalova, M. Kolínová, P. Louda, Micro CT Analysis of Geopolymer Composites, Manufacturing technology, Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, 1, p. 505-510, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2014
 27. T. Bakalova, M. Kolínová, Možnosti použití počítačové tomografie (CT) v technice, Jemná mechanika a optika, Přerov, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 1, p. 111-114, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, [Online], 2014
 28. J. Wiener, V. Glombíková, P. Komárková, M. Kolínová, Optimization of quality and speed scanning of fabrics structure by computed microtomography systems, Book of abstracts 14th AUTEX world textile conference 2014, Bursa, Uludag University, 14, ISBN: 978-605-63112-4-6, p. 145, 6 pages, 2014
 29. M. Kolínová, Vybrané metody studia hmyzích fosilií v jantaru, [Online], 2014