Tísňová a mimořádná volání - TUL

Hlášení požáru (podle lokality):
pro VORONĚŽSKÁ2211
pro HUSOVA3302
pro VESEC4511 (734 518 384)
pro DOLNÍ HANYCHOV4821 (725 869 419)
pro KOMENSKÉHO4111
pro HARCOV5214
Další čísla na TUL:
kancelář rektora: 3596
kancelář kvestora: 3454
správa budov: 3205, 3466
požární technik: 2446 (602 693 491)
energetik: 3184
vedoucí údržby: 3305
Tísňová a mimořádná volání - Liberec
Tísňová linka jednotná: (0) 112
Požár: (0) 150
Záchranná služba: (0) 155
Policie: (0) 158
Městská policie: (0) 156
LSPP (lékařská služba první pomoci): (0) 485 312 184
Elektrárna: (0) 800 850 860
Plynárna: (0) 1239
Vodárna: (0) 840 111 111
Hasičský záchranný sbor Liberecký kraj: (0) 950 471 100
Informace o tel. číslech místní, meziměstské:(0) 1180