Telefonní ústředny a vrátnice (zkratky v textu):
mezi jednotlivými objekty školy se volá pouze přímou volbou pobočky
Ústředny:    hlavní ústředna školy 48 535 1111,    jinak provolba, tedy vlastní číslo pobočky
koleje Harcov 5111
Vrátnice: Husova "IC" 3302
Husova "L" 3902
Voroněžská "H" 2211
Komenského "P" 4111
Sokolská "S" 4311
Jablonec nad Nisou "N" 4473, správce objektu
Ještědská "J" 4821, správce objektu
Harcov "M" 5196
Harcov "stadion" 5139
Harcov "tělocvična" 5122
koleje Harcov "A" 5213
koleje Harcov "B" 5214
koleje Harcov "C" 5215
koleje Harcov "D" 5216
koleje Harcov "E" 5217
koleje Harcov "F" 5218
koleje Vesec "I" 4511

Adresa rektorátu (základní zasílací adresa):
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

zde je odkaz na přehled budov na webu TUL