kontakt.tul.cz

Seznam TUL

linkajménopracoviště

rektor

+420 48535 3597doc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc.kancelář rektora

prorektor

+420 48535 3157Ing. Aleš Kocourek Ph.D.kancelář prorektora RSV
+420 48535 3052prof. Ing. Pavel Mokrý Ph.D.kancelář prorektora RPV
+420 48535 3656doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.kancelář prorektora RPI
+420 48535 3106Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.kancelář prorektora RVV

kvestor

+420 48535 3598Ing. Vladimír Stach kancelář kvestora

děkan

+420 48535 3691prof. MUDr. Karel Cvachovec CSc., MBADěkanát FZS
+420 48535 3592Ing. Jana Drašarová Ph.D.Děkanát FT
+420 48535 3455prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Děkanát FS
+420 723912666Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 48535 3511Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 48535 2813prof. RNDr. Jan Picek CSc.Děkanát FP
+420 48535 3110prof. Ing. Zdeněk Plíva Ph.D.Děkanát FM
+420 48535 2514prof. Ing. Miroslav Žižka Ph.D.Děkanát FE

pracovník pověřený vedením

+420 48535 3509Ing. Vladislav Bureš Katedra nosných konstrukcí

proděkan

+420 48535 2390doc. Ing. Klára Antlová Ph.D.Děkanát FE
+420 48535 2314Ing. Jaroslava Dědková Ph.D.Děkanát FE
+420 48535 2203Ing. Jaroslav Demel Ph.D.Děkanát FE
+420 48535 2878prof. Ing. Karel Fraňa Ph.D.Děkanát FS
+420 48535 3722Mgr. Marie Froňková Děkanát FZS
+420 48535 3288Ing. Miloš Hernych Děkanát FM
+420 48535 3740doc. Ing. Daniel Jirák Ph.D.Děkanát FZS
číslo nenídoc. PhDr. Tomáš Kasper Ph.D.Děkanát FP
+420 48535 3534doc. Ing. Zbyněk Koldovský Ph.D.Děkanát FM
+420 48535 2882RNDr. Alena Kopáčková Ph.D.Děkanát FP
+420 48535 2879doc. Ing. Dora Kroisová Ph.D.Děkanát FS
+420 48535 3424Ing. Gabriela Krupincová Ph.D.Děkanát FT
+420 48535 3508Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková Ph.D.Děkanát FUA
+420 48535 2979prof. Dr. Ing. Pavel Němeček Děkanát FS
číslo nenídoc. Ing. Martin Plešinger Ph.D.Děkanát FP
+420 48535 3218Ing. Jindra Porkertová Děkanát FT
číslo neníIng. arch. Saman Saffarian Děkanát FUA
+420 48535 2316Ing. Mgr. Marek Skála Ph.D.Děkanát FE
+420 48535 3195doc. Jan Stolín M.A.Děkanát FUA
+420 48535 2379Ing. Lenka Strýčková Ph.D.Děkanát FE
+420 48535 2835doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D.Děkanát FP
číslo neníMgr. Jiří Šmída Ph.D.Děkanát FP
+420 48535 3734Ing. Pavla Těšinová Ph.D.Děkanát FT
+420 48535 3286doc. Ing. Libor Tůma CSc.Děkanát FM
+420 48535 3465doc. Ing. Maroš Tunák Ph.D.Děkanát FT
+420 48535 3169MUDr. Vladimír Valenta Ph.D.Děkanát FZS

ředitel

+420 48535 2608Mgr. Jitka Pacltová Centrum dalšího vzdělávání
+420 48535 3101doc. Ing. Petr Tůma CSc.Ředitelství ústavu CXI
+420 48535 2516Mgr. Jitka Vencláková Univerzitní knihovna

tajemník fakulty / ústavu

+420 48535 3221Ing. Anna Benešová Děkanát FS
+420 48535 3258Ing. Daniela Brzezinová Děkanát FT
+420 48535 2801Ing. Ivana Cvrčková Ph.D.Děkanát FP
+420 48535 3594Mgr. Jitka Havlíková Děkanát FUA
+420 48535 2386Ing. Jarmila Hawlová Děkanát FE
+420 48535 3774Ing. Lenka Kozáková Děkanát FZS
+420 48535 3240Ing. Olga Krausová Děkanát FM
+420 48535 3006Ing. Adéla Zemanová Ředitelství ústavu CXI

vedoucí katedry

+420 48535 2390doc. Ing. Klára Antlová Ph.D.Katedra informatiky
+420 48535 3298doc. Ing. Vladimír Bajzík Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3480Ing. arch. Vladimír Balda Architektonická kancelář
+420 48535 3174doc. Ing. Martin Bílek Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3507doc. Ing. Eva Burgetová CSc.Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 2408Ing. Martina Černíková Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 3479doc. Ing. Václav Dvořák Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3400prof. Mgr. Jiří Erhart Ph.D.Katedra fyziky
+420 48535 3233Ing. Jiří Chvojka Ph.D.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3373doc. Ing. Jan Jersák CSc.Katedra obrábění a montáže
+420 48535 4112PhDr. Jana Johnová Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 2844doc. PhDr. Tomáš Kasper Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3523doc. Ing. Milan Kolář CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3274Ing. Brigita Kolčavová Sirková Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 2888doc. RNDr. Miroslav Koucký CSc.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 2377prof. Ing. Jiří Kraft CSc.Katedra ekonomie
+420 48535 3498prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Katedra oděvnictví
+420 48535 3116prof. Ing. Petr Louda CSc.Katedra materiálu
+420 48535 2847doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek CSc.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3341doc. Ing. Jaromír Moravec Ph.D.Katedra strojírenské technologie
+420 48535 2318PaedDr. Helena Neumannová Ph.D.Katedra cizích jazyků
+420 48535 2321PaedDr. Helena Neumannová Ph.D.Katedra cizích jazyků
+420 48535 3688Ing. Josef Novák Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3460prof. Ing. Ondřej Novák CSc.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 2903doc. Ing. František Novotný CSc.Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 722957114Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný Ph.D.Katedra německého jazyka
+420 48535 4276Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný Ph.D.Katedra německého jazyka
+420 48535 2372Ing. Jan Öhm Ph.D.Katedra ekonomické statistiky
+420 48535 4220Ing. Zuzana Palounková Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 4240doc. PhDr. Jaroslav Pažout Ph.D.Katedra historie
+420 48535 2947doc. Ing. Iva Petríková Ph.D.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 2412doc. Ing. Jozefína Simová Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3195doc. Jan Stolín M.A.Katedra umění
+420 48535 3195doc. Jan Stolín M.A.Designerská kancelář
+420 774423300Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 48535 3502Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 48535 3106Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.Katedra urbanismu
+420 48535 5126doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3375prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3316prof. Ing. Ladislav Ševčík CSc.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3940Ing. Renata Štorová CSc.Katedra designu
+420 48535 3900Ing. Blanka Tomková Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 4244prof. PhDr. Oldřich Uličný DrSc.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 4101doc. PhDr. David Václavík Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 4289doc. Mgr. Miroslav Valeš Ph.D.Katedra románských jazyků
+420 48535 4251Mgr. Zénó Vernyik Ph.D.Katedra anglického jazyka
+420 48535 3505prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc.Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 3154Ing. Robert Voženílek Ph.D.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 4165doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek Katedra geografie
+420 48535 3354Ing. Petr Zelený Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace

vedoucí oddělení

+420 48535 3047Bc. Martina Adomavičiusová finanční účtárna
+420 48535 3950Mgr. Adam Blažek MBAOddělení pro vztahy s průmyslem
+420 48535 3897Ing. Jiří Bobek Ph.D.Oddělení průmyslových technologií
+420 48535 3017prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 5250Ing. Veronika Dvořáková Ubytovací služba
+420 48535 3890Ing. Mateusz Fijalkowski Ph.D.Laboratoř metamateriálů
+420 48535 3475Ing. Mateusz Fijalkowski Ph.D.Laboratoř metamateriálů
+420 48535 3740doc. Ing. Daniel Jirák Ph.D.Oddělení vědy a výzkumu
+420 48535 3606Ing. Jan Kočí Laboratoř systémové integrace
+420 48535 3199prof. Ing. Václav Kopecký CSc.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3927PhDr. Lucie Koutková Ph.D.Zahraniční oddělení
+420 48535 2502 Milena Kučerová Menza Voroněžská
+420 48535 3340prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3011prof. Dr. Ing. Jiří Maryška CSc.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3347doc. Ing. Heinz Neumann CSc.Oddělení strojírenské metalurgie
+420 48535 3903doc. Ing. František Novotný CSc.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 2162Bc. Ladislava Palkovičová Unihotel
+420 48535 3672doc. Ing. Stanislav Petrík CSc.Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3833doc. Ing. Michal Petrů Ph.D.Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 2910Mgr. Helena Picková Ph.D.Centrum praktické přípravy
+420 48535 3663PhDr. Kateřina Pösingerová CSc.Oddělení operačních programů
+420 48535 3056Mgr. Iveta Pospíšilová Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 5290Ing. Anna Pugnerová Menza Harcov
+420 48535 3180 Jan Rous informační systémy
+420 48535 3906Ing. Alena Šilhavá Oddělení pro lidské zdroje
+420 48535 3488Ing. Alena Šírková Oddělení organizační a personální
+420 48535 3636Ing. Petr Šmakal Referát pro výstavbu a dislokaci
+420 48535 3561 Michaela Válková Menza Husova
+420 48535 3562 Michaela Válková Menza Husova
+420 48535 3746Mgr. Ivana Vodolanová Oddělení právní
+420 48535 3376Ing. Robert Voženílek Ph.D.Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3154Ing. Robert Voženílek Ph.D.Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3457Ing. Michaela Vurmová kancelář prorektora RSV

tajemník katedry / oddělení

+420 48535 4288Mgr. Martina Čeřovská Katedra německého jazyka
+420 48535 4221Mgr. Hana Joklíková Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3290Ing. Jan Koprnický Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3042Ing. Lenka Kosková-Třísková Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 4291Mgr. Václav Lábus Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3274Ing. Eva Moučková Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3273Ing. Blažena Musilová Ph.D.Katedra oděvnictví
+420 48535 3680Ing. Iva Nováková Ph.D.Oddělení strojírenské metalurgie
+420 48535 3117Ing. Daniela Odehnalová Katedra materiálu
+420 48535 2870doc. RNDr. Jana Příhonská Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 5125Mgr. Helena Rjabcová Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3763doc. Ing. Otto Severýn Ph.D.Akademický senát FM
+420 48535 4141Mgr. Klára Severýnová Popková Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 2316Ing. Mgr. Marek Skála Ph.D.Katedra cizích jazyků
+420 48535 3227Ing. Hana Štočková Katedra hodnocení textilií

asistent vedoucího

+420 48535 3178Ing. Věnceslava Albrechtová kancelář prorektora RPI
+420 48535 3451Ing. Kateřina Drápalíková kancelář rektora
+420 48535 3070Ing. Martina Froschová kancelář kvestora
+420 48535 3689Ing. Irena Lenfeldová Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3328Ing. Irena Lenfeldová Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 5200Ing. Iva Šídová Vedení kolejí
+420 48535 5203Ing. Iva Šídová Vedení kolejí

referent

+420 48535 3674 Petr Adamec oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 3487 Monika Karasová Referát pro výstavbu a dislokaci
+420 48535 3165Ing. Ladislav Nagy Ph.D.Katedra oděvnictví
+420 48535 3084Ing. Ivan Parýzek Referát energetických zařízení
+420 48535 3133Ing. Lenka Semerádová Katedra materiálu
+420 48535 3103Ing. Zdeněk Stránský CSc.matrika
+420 48535 3184 Jana Susková Referát energetických zařízení
+420 48535 3687 Simona Šitinová Referát pro výstavbu a dislokaci
+420 48535 3205 Milan Varvařovský Referát provozu budov a správy majetku
+420 48535 3587 Eva Vojtěchová Referát pro výstavbu a dislokaci

administrativní pracovník (sekretářka)

+420 48535 2833 Dana Andrejsová Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3364 Jana Aschenbrennerová Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3130 Jitka Baudyšová Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3888 Irena Beránková Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 4297Mgr. Alena Björke Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 4210 Radmila Björke Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3596 Zuzana Cvrčková kancelář rektora
+420 48535 3278Ing. Dana Cýrusová Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 4135 Petra Děkanová Katedra primárního vzdělávání
+420 778020289Bc. Lucie Ejemová Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3525Bc. Lucie Ejemová Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2360 Ilona Gambová Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3361 Marta Grohová Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3181 Iveta Gujdová Katedra hodnocení textilií
+420 48535 4474 Zdena Hájková pracoviště Jablonec
+420 48535 4243 Daniela Hasíková Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 4243 Daniela Hasíková Katedra německého jazyka
+420 48535 3757 Marianna Hokrová Děkanát FM
+420 48535 3762Mgr. Magda Holá DiS.Děkanát FZS
+420 48535 2553 Andrea Hönigová Univerzitní knihovna
+420 48535 2902Ing. Alena Horáková Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 5121Ing. Soňa Hořínková Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3590 Markéta Jánská Děkanát FZS
+420 48535 3182 Radana Jedličková Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 2855 Ilona Jelínková Centrum praktické přípravy
+420 48535 2351 Iva Jelínková Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3941 Lenka Kabourková Katedra designu
+420 48535 2901 Petra Kazdová Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3108 Pavla Kholová Děkanát FS
+420 48535 3201 Iveta Kinclová Katedra oděvnictví
+420 48535 3315 Milena Klosová Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3057Bc. Hana Klozová Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 3411 Pavlína Kočnarová Katedra energetických zařízení
+420 48535 2831 Adriana Konečná Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3437 Marcela Krejčíková Katedra chemie
+420 48535 2815 Romana Krušková Děkanát FP
+420 48535 3799 Iveta Macnerová Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2388 Tereza Marková Děkanát FE
+420 48535 3452 Monika Mošničková Děkanát FT
+420 48535 4113 Lenka Němcová Katedra geografie
+420 48535 3225 Kateřina Nohýnková Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3115Bc. Irena Novotná Katedra materiálu
+420 48535 4284Mgr. Iva Novotná Katedra románských jazyků
+420 48535 3225Ing. Martina Novotná Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2604 Petra Palaščáková Centrum dalšího vzdělávání
číslo neníBc. Kateřina Půlpánová Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3466 Simona Röschová Referát provozu budov a správy majetku
+420 48535 2603 Libuše Ryšánková Centrum dalšího vzdělávání
+420 48535 4120 Eva Sadvarová Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3419 Ludmila Sazamová Katedra fyziky
+420 48535 3454 Erika Sůvová kancelář kvestora
+420 48535 2392 Helena Šimonová Katedra informatiky
+420 48535 3242 Petra Štěpánová Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 4201 Hana Švecová Katedra filosofie
+420 48535 2371 Kateřina Těhníková Děkanát FE
+420 48535 3396Mgr. Adriana Trešlová Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2904 Veronika Trnková Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3173Bc. Viktória Turková Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3338 Lucie Vánská Katedra strojírenské technologie
+420 48535 5201 Petra Vavřinová Vedení kolejí
+420 48535 2399 Věra Veselá Katedra financí a účetnictví
+420 48535 2399 Věra Veselá Katedra ekonomické statistiky
číslo není Věra Veselá Katedra cizích jazyků
+420 48535 2399 Věra Veselá Katedra ekonomie
+420 48535 4270Mgr. Lada Vondrušková Katedra anglického jazyka
+420 48535 4224Mgr. Lada Vondrušková Katedra historie
+420 48535 3593 Martina Wohlmannová Děkanát FUA
+420 48535 3248 Ludmila Zdvihalová Katedra technologií a struktur

studijní referent

+420 48535 2425 Jana Bělohlávková Studijní oddělení FE
+420 48535 2866 Miroslava Brabcová Studijní oddělení FP
+420 48535 3194Ing. Renata Čermáková Studijní oddělení FZS
+420 48535 3767Mgr. Radka Dvořáková Studijní oddělení FS
číslo není Andrea Hniličková Studijní oddělení FM
+420 48535 2876Mgr. Júlia Jandejsková Studijní oddělení FP
+420 48535 2901 Petra Kazdová Studijní oddělení FP
+420 48535 3206 Bohumila Keilová Studijní oddělení FT
+420 48535 3506 Eva Konopová Studijní oddělení FUA
+420 48535 3724 Marcela Málková Studijní oddělení FZS
+420 48535 2387 Lenka Mráčková Studijní oddělení FE
+420 48535 3716Ing. Dana Semotjuková Studijní oddělení FS
+420 48535 3429Ing. Dana Skrbková Studijní oddělení FM
+420 48535 3639Ing. Jana Šounová Studijní oddělení FT

správce

+420 48535 5251Ing. Vladimír Karas Koleje Harcov
+420 48535 4611 Jaroslav Kučera Koleje Doubí, Vesec

interní auditor

+420 48535 3629Ing. Renata Kollmerová Oddělení interního auditu

tiskový mluvčí a propagace TUL

+420 48535 3744Mgr. Radek Pirkl Oddělení komunikace a marketingu

právník

+420 48535 2443doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček Ph.D., MBA, LLMKatedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 1568Mgr. Tereza Stejskalová Oddělení právní
+420 48535 3939Mgr. Barbora Zajícová Oddělení právní

analytik VEMA

+420 48535 3710Mgr. Jana Kmochová informační systémy

zaměstnanec

+420 48535 3489 externisté Katedra fyziky
číslo není Shereen Abouelazayem Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3723Ing. Michal Ackermann Oddělení průmyslových technologií
+420 48535 3890Ing. Kinga Izabela Adach Ph.D.Laboratoř metamateriálů
+420 48535 3475Ing. Kinga Izabela Adach Ph.D.Laboratoř metamateriálů
+420 48535 3389 Mohamed Magdi Mohamed Ahmed Oddělení nanotechnologie a informatiky
číslo není Aday Amirbekov Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3385 Josef Anděl Katedra vozidel a motorů
+420 48535 4118doc. RNDr. Petr Anděl CSc.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3749 Michaela Andělová Referát pro Erasmus
+420 48535 2849 Dana Andrejsová Děkanát FP
+420 48535 3127Ing. Zuzana Andršová Ph.D.Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3128Ing. Zuzana Andršová Ph.D.Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 5134Mgr. Radim Antoš Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3824Ing. Vojtěch Antoš Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3012Mgr. Barbora Antošová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3209 Arumugam Arumugam Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3342 Azhagan Babu Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3228Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 4214PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 5135Mgr. Jana Bajzíková Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3126Ing. Totka Bakalova Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3480Ing. arch. Vladimír Balda Katedra architektury
+420 48535 3843Ing. Aleš Balvín Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3843Ing. Aleš Balvín Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo není Lenka Barešová Menza Harcov
+420 48535 5122 Jaroslava Barnetová Domovníci, vrátní
+420 48535 5139 Jaroslava Barnetová Domovníci, vrátní
číslo neníMgr. Karel Bárta Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3963Mgr. Deepa Bartak Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4261Mgr. Vít Bartoš Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 3764Ing. Ondřej Baťka Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 4164Mgr. Jana Bednářová Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 2368doc. Ing. Pavla Bednářová Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 3031Ing. Tomáš Bedrník Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3379Ing. Luboš Běhálek Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3331Ing. Luboš Běhálek Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 5294 Robert Belza Menza Harcov
+420 48535 3382doc. ak. mal. Václav Benda Katedra designu
číslo neníprof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš CSc.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3171prof. Ing. Jaroslav Beran CSc.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3772Ing. Leoš Beran Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 4477 Jakub Berdych pracoviště Jablonec
+420 48535 3698 Robert Bergman Děkanát FZS
+420 48535 3202 Petra Bergmanová Oddělení organizační a personální
+420 48535 3949Ing. Vlastimila Bergmanová Katedra designu
+420 48535 2804Mgr. Jan Berki Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3143prof. Ing. Stanislav Beroun CSc.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3253Ing. Petr Bílek Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3223 Milena Bílková Oddělení organizační a personální
+420 48535 3086Ing. Renata Bílková Děkanát FT
+420 48535 2808Mgr. Daniela Bímová Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 2840Mgr. Daniela Bímová Ph.D.Děkanát FP
+420 48535 2211 Barbora Binhaková Unihotel
+420 48535 2817Mgr. Václav Bittner Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 2834RNDr. Daniela Bittnerová CSc.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
číslo neníMgr. Krista Bláhová Katedra pedagogiky a psychologie
číslo neníIng. Marie Bláhová Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 2977 Radka Blechová Sklad kancelářských potřeb
+420 48535 5243 Lenka Blinková Úklid KM
+420 48535 3874Ing. Kateřina Bobčíková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3051Ing. Michala Bobková Oddělení grantové podpory
+420 48535 4175RNDr. Artur Boháč Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 4196Mgr. Hynek Böhm Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 3311doc. Ing. František Borůvka CSc.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3962Ing. Lenka Bořková Oddělení grantové podpory
číslo neníMgr. Jerome Boyon Katedra románských jazyků
+420 48535 4257Ing. Mgr. Martin Brabec Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 3159Ing. Pavel Brabec Ph.D.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 2473Ing. Zdeněk Brabec Ph.D.Katedra financí a účetnictví
číslo není Iva Bradáčová Menza Harcov
+420 48535 2424Ing. Blanka Brandová Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 3335Ing. Pavel Brdlík Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
číslo neníMgr. Petra Brédová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 5289 Jiří Brodský Údržba KM
+420 48535 5267 Jiří Brodský Údržba KM
+420 48535 4290ThDr. Kateřina Brzáková Beksová Th.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
číslo nenídoc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3817Bc. Alice Břečková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2810PhDr. Eva Břečková Chalupová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2923Mgr. Jiří Břehovský Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Březina Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Březina Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3353 Jindřich Bubák Referát energetických zařízení
číslo nenídoc. Ing. arch. Jiří Buček Katedra architektury
+420 48535 3526Ing. Jaroslav Buchta Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3526Ing. Jaroslav Buchta Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3376Ing. Martin Bukvic Oddělení vozidel a motorů
číslo neníMUDr. Petr Bulíř Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 2493 Šárka Burdová Menza Voroněžská
+420 48535 5137 Miroslav Burian Domovníci, vrátní
+420 48535 3415doc. Mgr. Lidmila Burianová CSc.Katedra fyziky
+420 48535 3329 Richard Bursa Referát pro výstavbu a dislokaci
+420 48535 3388 Jana Bursová Oddělení údržby budov
+420 48535 3824Ing. Lucie Cádrová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Karel Caidler Děkanát FE
číslo není Jana Calábková Úklid OPS
+420 48535 5293 Zuzana Casková Menza Harcov
+420 48535 2950doc. Ing. David Cirkl Ph.D.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 2873PhDr. Milan Cvrček Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3376Ing. Věroslav Cvrček Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3932Ing. Jindřich Cýrus Ph.D.Laboratoř systémové integrace
+420 48535 3874Mgr. Marie Czinnerová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3463Ing. Jana Čandová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3257doc. Ing. Lukáš Čapek Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3362 Zdeňka Čapková Menza Husova
+420 48535 5125Mgr. Petra Čaplová Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3562 Lenka Čejková Menza Husova
číslo není Kristýna Čepelová Menza Harcov
+420 48535 2837RNDr. Dana Černá Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3917Ing. Jana Černá Katedra designu
+420 48535 3963Mgr. Kateřina Černá Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 5294 Lenka Černá Menza Harcov
číslo není Zuzana Černá Pošta, komunikace
+420 48535 3187Ing. Martin Černík Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3017prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3543doc. Ing. Josef Černohorský Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3543doc. Ing. Josef Černohorský Ph.D.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3778Ing. Petr Červa Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 2364Ing. Lenka Červová Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
číslo neníIng. Silvia Elizabeth Čiháková Aguilar Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3126 Vlasta Čílová Katedra materiálu
+420 48535 3463 Martina Čimburová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3114doc. Ing. Karel Daďourek CSc.Katedra materiálu
+420 48535 3406Ing. Petra Dančová Ph.D.Katedra energetických zařízení
číslo není Libor Daněk Menza Harcov
+420 48535 3327Ing. Iveta Danilová Oddělení vědy a výzkumu
+420 48535 3823 Alena Dědková Oddělení organizační a personální
+420 48535 5298 Alice Dědková Menza Harcov
+420 48535 2314Ing. Jaroslava Dědková Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 2203Ing. Jaroslav Demel Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
číslo neníMgr. Jana Demlová Katedra románských jazyků
+420 48535 3189Ing. Martin Diblík Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3376Ing. Aleš Dittrich Ph.D.Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3149Ing. Aleš Dittrich Ph.D.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 4107Mgr. Karel Dlabola Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3638 Jaroslava Dohnalová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 5298 Jaroslava Dokoupilová Menza Harcov
+420 48535 3609Ing. Roman Doleček Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3533doc. Ing. Ivan Doležal CSc.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3533doc. Ing. Ivan Doležal CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3650Ing. Jan Dolina Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo neníMUDr. Richard Domín Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3210Mgr. Lenka Dostálová Kroupová kancelář prorektora RPV
+420 48535 3374Ing. Pavel Doubek Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 2610Mgr. Šárka Doubravová Centrum dalšího vzdělávání
+420 48535 2886Ing. Jindra Drábková Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 4311 Eliška Drahokoupilová Domovníci, vrátní
číslo neníRNDr. Jaroslav Drahoš CSc.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3111Ing. Josef Drápalík Oddělení operačních programů
+420 48535 4168Mgr. Emil Drápela Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 3948Ing. Jana Drašarová Ph.D.Katedra designu
+420 48535 2327Mgr. Edita Drozdová Katedra cizích jazyků
číslo není Miroslava Drozdová Menza Harcov
+420 734396938Ing. Markéta Dubová Ph.D.Oddělení grantové podpory
+420 48535 3660Ing. Iva Dufková Katedra materiálu
+420 48535 4239PhDr. Milan Ducháček Ph.D.Katedra historie
+420 48535 3126Ing. Marián Ďurák Katedra materiálu
+420 48535 2211 Zdenko Ďurica Unihotel
+420 48535 5294 Anna Dušátková Menza Harcov
+420 48535 3369doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková Ph.D.Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3260Ing. Mgr. Lukáš Dvořák Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3761Mgr. Eva Dvořáková Děkanát FT
+420 48535 3562 Ivana Dvořáková Menza Husova
+420 48535 5283Bc. Lenka Dvořáková Ubytovací služba
+420 48535 5125PaedDr. Jiří Dygrín Katedra tělesné výchovy
+420 48535 2828Mgr. Oto Dymokurský Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3855Ing. Jakub Eichler Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3342doc. Mohamed Farag A. Eldessouki Ph.D.Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3876 Hana Eliášová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Františka Elstnerová Úklid OPS
+420 48535 3581doc. Ing. Petr Exnar CSc.Katedra chemie
+420 48535 4231doc. PhDr. Milan Exner Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 3032Ing. Pavel Exner Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 4258PhDr. Stanislava Exnerová Katedra filosofie
+420 48535 3874 Radka Fabiánová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 5273 Ingrid Fantová Úklid KM
+420 48535 5243 Matylda Farkasová Úklid KM
číslo neníMgr. Kristýna Fejfarová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3695Mgr. Zuzana Fenclová Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3829Ing. Michael Fenkl Ph.D.Oddělení konstrukce strojů
číslo nenídoc. MUDr. Jaroslav Feyereisl CSc.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3275 Josef Fidral Domovníci, vrátní
číslo není René Fidral Oddělení údržby budov
+420 48535 2906doc. RNDr. Václav Finěk Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 2201Mgr. Jiří Fišer katalogizace, správa fondu
+420 48535 3800 Martin Fišer Domovníci, vrátní
+420 48535 3322doc. Ing. Vítězslav Fliegel CSc.Katedra částí a mechanismů strojů
číslo nenídoc. Ing. Anton Fojtík CSc.Laboratoř metamateriálů
+420 48535 3436Ing. Lenka Frajtová Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3436prof. Ing. Karel Fraňa Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 5244 Miloslava Francová Ubytovací služba
+420 48535 2914PhDr. Jana Franková Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2914PhDr. Jana Franková Ph.D.Centrum praktické přípravy
+420 48535 5294 Zdeňka Franková Menza Harcov
+420 48535 3748 Lucie Frenzelová faktury přijaté
+420 48535 3243doc. Ing. Ludmila Fridrichová Ph.D.Katedra hodnocení textilií
číslo neníMUDr. Jaroslav Frömel Ústav klinických oborů a biomedicíny
číslo nenídoc. ak. mal. Emilie Frydecká Katedra designu
+420 48535 3838doc. Ing. Dalibor Frydrych Ph.D.Laboratoř systémové integrace
+420 48535 3916Ing. Alena Frydrychová Katedra designu
+420 48535 3094Ing. Linda Frydrychová Oddělení grantové podpory
+420 48535 3551 Věra Frydrychová cestovné
+420 48535 5215 Ilona Fugrová Vrátnice KM
+420 48535 3412Mgr. Veronika Gáliková Ph.D.Katedra fyziky
+420 48535 3371prof. Ing. Nikolaj Ganev CSc.Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3282Ing. Maryna Garan Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3292 Gerhard Geisler Katedra oděvnictví
+420 48535 3090Bc. Jana Geislerová Oddělení operačních programů
+420 48535 5214 Iveta Gillová Vrátnice KM
+420 48535 3124Ing. Bc. Viera Glombíková Ph.D.Katedra oděvnictví
+420 48535 3650Mgr. Zuzanna Gončuková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3280Ing. Jana Grabmüllerová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3579Ing. Jan Grégr Katedra chemie
+420 48535 3168Ing. Josef Grosman Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3190Bc. Kateřina Grulišová prodejna skript a kopírování
+420 48535 3568Ing. Andrea Grunclová Oddělení grantové podpory
+420 48535 3600Ing. Jitka Grygárková Oddělení grantové podpory
+420 48535 4274Mgr. Dagmar Grzinčič Katedra anglického jazyka
+420 48535 2381Ing. Kateřina Gurinová Ph.D.Katedra ekonomické statistiky
+420 48535 4225 Anna Habánová Ph.D., M.A.Katedra historie
+420 48535 3344Ing. Jiří Habr Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
číslo neníIng. Jitka Hadová Děkanát FE
+420 48535 2946Ing. Ivan Haiblík Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3467 Jaroslav Hájek Domovníci, vrátní
+420 48535 3548Ing. Lenka Hájková Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3118Ing. Pavlína Hájková Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3852 Petra Halířová Oddělení technické podpory
+420 48535 3843Ing. Ilona Hančilová Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3136Ing. Pavel Hanus Ph.D.Katedra materiálu
číslo neníIng. Jaroslav Hanuš Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2802Mgr. Radka Harazinová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2894Bc. Jan Hásek Katedra geografie
+420 48535 2367doc. Dr. Ing. Olga Hasprová Katedra financí a účetnictví
+420 48535 2421Mgr. Šárka Hastrdlová Ph.D.Katedra cizích jazyků
+420 48535 2565 Naděžda Haščáková akvizice
+420 48535 3095Ing. Jindřiška Hauerová Oddělení grantové podpory
+420 48535 3499doc. Ing. Antonín Havelka CSc.Katedra oděvnictví
+420 48535 3025Ing. Jiří Havlíček CSc.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3650Ing. Karel Havlíček Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3825 Ladislav Havlík Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3825Ing. Ladislav Havlík Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3366Ing. Radek Havlík Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3809 Oldřiška Havlíková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Romana Havlištová Menza Harcov
+420 48535 3234Ing. Marie Havlová Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 5291 Lenka Havrdová Menza Harcov
+420 48535 4106doc. PhDr. Darina Havrlentová Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
číslo neníMgr. Jan Heger Katedra designu
+420 48535 4263PhDr. RNDr. Dalibor Hejna Ph.D.Katedra filosofie
číslo nenídoc. Ing. arch. Jan Hendrych Katedra urbanismu
+420 48535 3696Ing. Lucie Hendrychová Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3257Ing. Petr Henyš Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3351Ing. Eva Hercíková Katedra oděvnictví
+420 48535 5267 Stanislav Herman Údržba KM
+420 48535 3288Ing. Miloš Hernych Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3288Ing. Miloš Hernych Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3550prof. Ing. Luboš Hes DrSc., Dr.h.c.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3686doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo neníMUDr. Jiří Hlavatý Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 5207 Milan Hluchý Referát energetických zařízení
+420 48535 3300 Martin Hnyk Oddělení údržby budov
číslo není Věra Hoblová Menza Harcov
+420 48535 2369Ing. Radana Hojná Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 3470doc. Ing. Milan Hokr Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3470doc. Ing. Milan Hokr Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 4267Mgr. Marie Holá Th.D.Katedra filosofie
+420 48535 3080Ing. Miroslav Holada Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 4474 Ladislav Holba pracoviště Jablonec
číslo nenídoc. MUDr. František Holm CSc.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 4143prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
číslo neníIng. Mgr. Barbora Holubová Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3863Ing. Mgr. Barbora Holubová Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3034Ing. Kristýna Holubová Oddělení grantové podpory
+420 48535 3848Ing. Martina Homolková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo neníMUDr. Jaromír Hons Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 2391Ing. Iveta Honzáková Studijní oddělení FE
číslo není Jana Horáčková Úklid OPS
+420 48535 3827Ing. Marcel Horák Ph.D.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3825Ing. Marcel Horák Ph.D.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 2943Ing. Marcel Horák Ph.D.Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3494 Petr Horák Domovníci, vrátní
číslo není Hana Horáková Menza Voroněžská
+420 48535 3224RNDr. Jana Horáková Ph.D.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
číslo není Jiřina Horáková Úklid OPS
číslo není Romana Horáková Úklid OPS
číslo neníIng. arch. Filip Horatschke Katedra architektury
číslo neníIng. Zuzana Horčičková Ph.D.Děkanát FS
+420 48535 5139 Dušan Hořínek Domovníci, vrátní
+420 48535 3136Ing. Adam Hotař Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 2929Ing. Vlastimil Hotař Ph.D.Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 4285Mgr. Liana Hotařová Ph.D.Katedra románských jazyků
číslo není Zoja Houdková Menza Harcov
+420 48535 2395Ing. Vladimíra Hovorková Valentová Ph.D.Katedra ekonomické statistiky
+420 48535 2826RNDr. Mgr. Jiří Hozman Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3848Mgr. Pavel Hrabák Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3848Mgr. Pavel Hrabák Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4238PhDr. Luďka Hrabáková Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 5294 Zdeňka Hrabalová Menza Harcov
+420 48535 2319Mgr. Jana Hrdá Katedra cizích jazyků
+420 48535 2802PhDr. Ing. Milan Hrdina Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2959Dr. Ing. Tomáš Hruš Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3575Ing. Jakub Hrůza Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3860Ing. Jakub Hrůza Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2493 Lenka Hubáčková Menza Voroněžská
+420 48535 3554 Petra Huberová mzdová účtárna
+420 48535 2830Mgr. Lucie Hubertová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2239Ing. Zbyněk Hubínka Katedra informatiky
+420 48535 3756Ing. Lukáš Hubka Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3428Ing. Jan Hujer Katedra energetických zařízení
+420 48535 3497Ing. Viera Huličková Referát pro Erasmus
+420 48535 2894Ing. Tomáš Hurt Katedra geografie
+420 48535 2481Ing. Šárka Hyblerová Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 3566Ing. Jan Hybš Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3211 Martina Hyzlerová mzdová účtárna
+420 48535 3408prof. Ing. Jaroslav Hyžík Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3247Ing. Jiří Chaloupek Ph.D.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3099doc. Ing. Josef Chaloupka Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 5144Mgr. Jan Charousek Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3589Ing. Richard Charvát Ph.D.Katedra umění
číslo není Pavla Charvátová Menza Voroněžská
+420 48535 5262Ing. Ilona Chejnová Vedení kolejí
+420 48535 4293Mgr. Jiří Chocholoušek Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3601Ing. Michal Chotěbor Katedra oděvnictví
číslo neníIng. Ivana Chramostová Oddělení grantové podpory
+420 48535 3844Ing. Josef Chudoba Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3844Ing. Josef Chudoba Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo neníMgr. Ilona Chválová Katedra designu
+420 48535 2418 Martina Chvojková Děkanát FE
+420 48535 2361prof. Ing. Ivan Jáč CSc.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 2380PhDr. Ing. Helena Jáčová Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 3222prof. Ing. Ivan Jaksch CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 5139 Hana Jakubcová Domovníci, vrátní
+420 48535 5122 Hana Jakubcová Domovníci, vrátní
+420 48535 3876Ing. Michaela Jakubičková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3777Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek Oddělení koncepce rozvoje
číslo neníIng. arch. Ing. Jiří Janďourek Katedra urbanismu
+420 48535 2352Mgr. Halka Jandová Katedra cizích jazyků
+420 48535 2932doc. PhDr. Soňa Jandová Ph.D.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3829Ing. Pavel Jandura Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 3861Ing. Pavel Jandura Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3669Bc. Lenka Jandurová Laboratoř systémové integrace
+420 48535 4295Mgr. Marek Janosik-Bielski Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3508Ing. arch. Petr Janoš Katedra urbanismu
+420 48535 3874Mgr. Jana Janoušková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 5214 Božena Jarcová Vrátnice KM
+420 48535 3862Ing. Darina Jašíková Ph.D.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3862Ing. Darina Jašíková Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3669Ing. Petr Ječmen Ph.D.Laboratoř systémové integrace
+420 48535 2829doc. PhDr. Richard Jedlička Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2315Mgr. Kamila Jech Koldinská Katedra cizích jazyků
+420 607144139Ing. Jiří Jelínek Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3224Ing. Věra Jenčová Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3021Ing. Jiří Jeníček Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 5123Mgr. Petr Jeřábek Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 4262PhDr. Jana Jetmarová Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 3708Ing. Karol Ježík Katedra technologií a struktur
+420 48535 4126Mgr. Jan Jihlavec DiS.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3562 Daniel Jícha Menza Husova
+420 48535 5294 Alena Jíchová Menza Harcov
+420 48535 3740Mgr. Klára Jiráková Ph.D.Oddělení vědy a výzkumu
+420 48535 3831Ing. Petra Jirásková Katedra technologií a struktur
+420 48535 3328Ing. Petra Jirásková Katedra technologií a struktur
+420 48535 5249 Jiřina Jirků Úklid KM
+420 48535 5243 Jiřina Jirků Úklid KM
+420 48535 2973Mgr. Čeněk Jirsák Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3025prof. RNDr. Oldřich Jirsák CSc.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 2459 Marcela Jirutková Unihotel
+420 48535 2211 Michaela Jirutková Unihotel
+420 48535 5139 Anna Jizerská Domovníci, vrátní
+420 48535 5122 Anna Jizerská Domovníci, vrátní
+420 48535 3579PhDr. Bořivoj Jodas Ph.D.Katedra chemie
číslo neníPhDr. Jana Johnová Ph.D.Centrum praktické přípravy
+420 48535 3874Mgr. Milena Johnová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2819Mgr. Barbora Jónová Oddělení komunikace a marketingu
+420 48535 2830PhDr. Jitka Josífková Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3091Ing. Martina Juríková Oddělení operačních programů
+420 48535 2810PaedDr. Jitka Jursová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3820 Josef Kába Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 5216 Dana Kadlečíková Vrátnice KM
+420 48535 3510Ing. Daniel Kajzr Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 4214PhDr. Helena Kalábová Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3575doc. Ing. Klára Kalinová Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2895RNDr. Zdeněk Kalousek CSc.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3433Ing. Jan Kamenický Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo není Zlata Kamínková Úklid OPS
+420 48535 3172Ing. Jozef Kaniok Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3563 Gabriela Kaňoková Menza Husova
+420 48535 3562 Gabriela Kaňoková Menza Husova
+420 48535 4511 Vladimíra Kánská Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 3583 Ludmila Kantoríková Spisovna
číslo není Libuše Kaplová Menza Harcov
číslo neníMUDr. Jiří Karásek Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 4273Mgr. Nicola Susanne Karásková Katedra anglického jazyka
+420 48535 2242JUDr. Eva Karhanová Horynová Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 2493 Daniela Karlová Menza Voroněžská
+420 48535 2845doc. PhDr. Dana Kasperová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3277Ing. Marie Kašparová Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3207 Blanka Kaššovicová finanční účtárna
číslo neníprof. MUDr. Josef Kautzner CSc.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3630 Petr Kavan DiS.Děkanát FT
+420 48535 3461 František Kazda Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3133Ing. Pavel Kejzlar Ph.D.Katedra materiálu
+420 485353128Ing. Pavel Kejzlar Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3359Ing. Petr Keller Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3081Ing. Vojtěch Keller Katedra materiálu
číslo neníMgr. Milan Keršláger Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3910MgA. Marcela Kindl Steffanová Katedra designu
+420 48535 4481MgA. Marcela Kindl Steffanová Katedra designu
+420 48535 2861PhDr. Mgr. Simona Kiryková Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 5243 Marta Kiszová Úklid KM
+420 48535 4250 Sandor Klapcsik Ph.D.Katedra anglického jazyka
+420 48535 4297PhDr. Pavel Kliment Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 2358Mgr. Pavla Klopánová Katedra cizích jazyků
+420 48535 3078Bc. Viktor Klouček Oddělení technické podpory
+420 48535 2543Bc. Adriana Klozová Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 3633Mgr. David Kmoch oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 3276 Blanka Kmochová Úklid OPS
+420 48535 2211 Vlastislav Knittl Unihotel
+420 48535 3737Ing. Denisa Knížková Katedra hodnocení textilií
+420 48535 2824Mgr. Roman Knobloch Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3276 Jana Knoblochová Úklid OPS
+420 48535 3071Ing. Marie Knoppová Oddělení operačních programů
+420 48535 3072Ing. Simona Knoppová Děkanát FZS
číslo neníIng. Andrea Kobík Valihorová Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3358Ing. František Koblasa Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 5253 Milan Kobliha informační systémy
+420 48535 2424Ing. Aleš Kocourek Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 4159RNDr. Jan Kocum Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 4209PhDr. Jaroslava Kočárková Oddělení komunikace a marketingu
číslo neníMUDr. Pavel Kočí Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 725869419 Lukáš Koch Ubytovna pro zaměstnance, Hanychov
+420 48535 4821 Lukáš Koch Ubytovna pro zaměstnance, Hanychov
+420 48535 3042Ing. Jana Kolaja Ehlerová Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3253Ing. Matěj Kolář Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3495Ing. Marie Koldinská Katedra oděvnictví
+420 48535 3534doc. Ing. Zbyněk Koldovský Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3418Ing. Jiří Komárek Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3575Ing. Michal Komárek Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3754 Marie Komárková mzdová účtárna
+420 48535 3500Ing. Petra Komárková Ph.D.Katedra oděvnictví
číslo neníIng. Alena Konečná Oddělení grantové podpory
+420 48535 3426Ing. Martin Konečný Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 4139Mgr. Jana Konvalinková Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 2807RNDr. Alena Kopáčková Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3951Ing. Jiří Kopal Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3199prof. Ing. Václav Kopecký CSc.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3673Ing. Igor Kopetschke Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3673Ing. Igor Kopetschke Univerzitní knihovna
+420 48535 4213Mgr. Martin Korych Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3076 Marketa Kořínková Oddělení pro lidské zdroje
+420 48535 3353 Zdeněk Kosek Referát energetických zařízení
číslo neníIng. Martina Košátková Hušková Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3747Bc. Martin Košnar faktury přijaté
+420 48535 3330 Pavla Košnarová evidence majetku
+420 48535 3503Ing. Jana Košťálová Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 3637Ing. Michal Kotek Ph.D.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3871Ing. Michal Kotek Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3871Ing. Michal Kotek Ph.D.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 2291Ing. Sylvie Kotíková Ph.D.Katedra ekonomie
číslo není Hana Koucká Úklid OPS
+420 48535 4208Mgr. Eva Koudelková Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3646 Tomáš Kout informační systémy
+420 48535 3660Ing. Vladimír Kovačič Katedra materiálu
+420 48535 3282Ing. Iaroslav Kovalenko Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3418Ing. Šimon Kovář Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
číslo neníIng. Josef Kozler CSc.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3893Ing. Ilona Krabicová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3309Ing. Jan Kracík Katedra energetických zařízení
číslo neníMUDr. Vladimír Kracík Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3874Ing. Barbora Kracíková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3541Mgr. Hana Králová Zahraniční oddělení
+420 48535 3521doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3521doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo neníMUDr. Jiří Kratochvíl Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3193prof. PhDr. Petr Kratochvíl CSc.Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 2546 Šárka Kratochvílová katalogizace, správa fondu
číslo neníIng. Jan Kraus Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3659Mgr. Martin Krause DiS.Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
číslo nenídoc. Dr. PhDr. Eduard Krč Katedra románských jazyků
+420 48535 3861Ing. Lukáš Krčmář Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3819Ing. David Krčmařík Ph.D.Laboratoř systémové integrace
číslo neníMgr. Kateřina Krejbichová DiS.Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3807RNDr. Michal Krejčík Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3784 Jaroslava Krejčová Pošta, komunikace
+420 48535 3030Ing. Petr Kretschmer Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 774285466Ing. Petr Kretschmer Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3030Ing. Petr Kretschmer Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3137doc. Ing. Dora Kroisová Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3919doc. Svatoslav Krotký akad.mal.Katedra designu
+420 48535 3575Ing. Zuzana Krsková Hamajová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3779Ing. Martin Krula Katedra technologií a struktur
+420 48535 3424Ing. Gabriela Krupincová Ph.D.Katedra technologií a struktur
číslo neníMgr. Iveta Krušková Děkanát FP
+420 48535 3438Ing. Pavel Kryštůfek Katedra energetických zařízení
+420 48535 3228doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková Katedra materiálového inženýrství
číslo neníMUDr. Petr Křepelka Ph.D.Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3810Ing. Mgr. Bc. Hana Křížová Ph.D.Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 2223Ing. David Kubát Ph.D.Katedra informatiky
+420 48535 2227 Radek Kubát referát telekomunikací a zabezpečení objektů
+420 48535 3353 Miroslav Kubíček Referát energetických zařízení
číslo neníIng. Pavel Kubíček Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3119Ing. Václav Kubíček Katedra materiálu
+420 48535 3543Ing. Jiří Kubín Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3229 Blanka Kučabová cestovné
+420 48535 3928 Jaroslav Kučera Referát energetických zařízení
číslo neníMUDr. Libor Kučera Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3847 Klára Kučerová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3811 Klára Kučerová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2247Ing. Ludmila Kučerová Katedra marketingu a obchodu
číslo neníMUDr. Martin Kuchař Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3007 Lucie Kuchtová kancelář prorektora RPV
+420 48535 3031Ing. Leoš Kukačka Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo neníIng. Jan Kukla Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 5279 Romana Kuldová Menza Husova
+420 48535 3563 Romana Kuldová Menza Husova
+420 48535 3562 Romana Kuldová Menza Husova
+420 48535 3794 Petr Kulhánek oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 3321Ing. Petr Kulhavý Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 3414Ing. Štěpán Kunc Ph.D.Katedra fyziky
+420 48535 2247Mgr. Helena Kuncová Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 5124PhDr. Jaroslav Kupr Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 5124PhDr. Klára Kuprová Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 5261 Irena Kutmanová Ubytovací služba
+420 48535 3489doc. Ing. Eva Kuželová-Košťáková Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3937Mgr. Štěpánka Kvapilová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo neníMgr. Alena Kyrianová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3253Ing. Martin Kysela Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3930Ing. Tomáš Kysilka Katedra strojírenské technologie
+420 48535 2400doc. Ing. Šárka Laboutková Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 3012Ing. Lenka Lacinová Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3360Ing. Martin Lachman Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3864Ing. Bc. Marián Lamr Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3269Bc. Bianca Lamrová Oddělení komunikace a marketingu
+420 48535 3380Ing. Jiří Landa Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3849 Jitka Landová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4264PhDr. Ondřej Lánský Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 3150doc. Ing. Josef Laurin CSc.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3810Ing. Hiep Le Chi Katedra materiálu
číslo není Jitka Lebedová Úklid OPS
+420 48535 3260Ing. Tomáš Lederer Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3260Ing. Tomáš Lederer Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3637Ing. Vít Lédl Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3369Ing. Miloslav Ledvina Ph.D.Katedra obrábění a montáže
+420 48535 4111 Miloslav Lelek Domovníci, vrátní
+420 48535 3818Ing. Ladislav Lemberk Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
číslo neníIng. Kateřina Lemfeldová Katedra energetických zařízení
+420 48535 3326doc. Ing. Petr Lepšík Ph.D.Katedra částí a mechanismů strojů
číslo neníBc. Monika Líbalová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3072Ing. Vojtěch Lindauer Děkanát FZS
+420 48535 5239 Jaromír Linke Menza Harcov
+420 48535 5294 Jaromír Linke Menza Harcov
+420 48535 3299 Hana Lintnerová Pošta, komunikace
+420 48535 3848Ing. Klára Lísková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3195MgA. Richard Loskot Katedra umění
+420 48535 5294 Pavel Loubek Menza Harcov
+420 48535 3557 Jitka Loubková kancelář prorektora RSV
+420 48535 3195Ing. arch. Bc. Ivo Louda Katedra umění
+420 48535 3689Ing. Ondřej Louda Katedra technologií a struktur
+420 48535 3256Ing. Ondřej Louda Katedra technologií a struktur
+420 48535 3831Ing. Ondřej Louda Katedra technologií a struktur
+420 48535 3077 Jitka Loudová Oddělení právní
+420 48535 3090Mgr. Marie Loumová Oddělení operačních programů
+420 48535 3580doc. Mgr. Irena Lovětinská-Šlamborová Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3575Ing. Daniela Lubasová Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
číslo není Stanislava Lubasová Úklid OPS
+420 48535 3946Bc. Ondřej Ludín Katedra designu
+420 48535 3854Ing. Aleš Lufinka Ph.D.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3383Ing. Aleš Lufinka Ph.D.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 4290Mgr. Iva Lüftnerová Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3146prof. RNDr. David Lukáš CSc.Katedra chemie
+420 48535 3893Ing. Jan Lukášek Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3652RNDr. Iveta Lukášová Děkanát FS
číslo neníprof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3425 Miroslav Lustik Katedra fyziky
číslo není Pavel Macák pracoviště Jablonec
+420 48535 3874Ing. Hana Macková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3560Bc. Stanislav Mackovík Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 2354Ing. Jan Mačí Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3279Ing. Zbyněk Mader Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3861Ing. Ondřej Mach Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3814Ing. Otakar Macháček Oddělení nanotechnologie a informatiky
číslo neníMUDr. Magda Macháňová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
číslo neníMgr. Veronika Máková Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3863Mgr. Veronika Máková Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4269PhDr. Marcela Malá Ph.D., M.A.Katedra anglického jazyka
+420 48535 3532Ing. Jiří Málek Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
číslo neníIng. Michal Malík Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2366Ing. Olga Malíková Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 2493 Lenka Málková Menza Voroněžská
+420 48535 3144doc. Ing. Miroslav Malý CSc.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3671 Zdislava Manligová kancelář prorektora RVV
+420 48535 3898Ing. Jaromír Marek Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3898Ing. Jaromír Marek Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo není Jana Marešová Úklid OPS
+420 48535 4286PhDr. Jaroslava Marešová Ph.D.Katedra románských jazyků
+420 48535 3931Mgr. Bc. Linda Marešová Referát pro Erasmus
+420 48535 3668Mgr. Kristýna Marková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4250Mgr. Michaela Marková Ph.D.Katedra anglického jazyka
+420 48535 2344doc. Ing. Kateřina Maršíková Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3016Ing. Drahomíra Martincová Děkanát FUA
+420 48535 3526Ing. Tomáš Martinec Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3526Ing. Tomáš Martinec Ph.D.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3838doc. Ing. Lenka Martinová CSc.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3837Ing. Pavel Márton Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3320Ing. Rudolf Martonka Ph.D.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 2939prof. Ing. Bohdana Marvalová CSc.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3011prof. Dr. Ing. Jiří Maryška CSc.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3909prof. Dr. Ing. Jiří Maryška CSc.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3760Ing. Milena Maryšková Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2554 Lenka Masaříková DiS.katalogizace, správa fondu
číslo neníMgr. Jitka Masopustová Katedra filosofie
číslo nenídoc. Dr. Ing. Ivan Mašín Katedra částí a mechanismů strojů
číslo neníMUDr. Vladimír Mašín Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
číslo není Miroslav Maťátko Domovníci, vrátní
+420 48535 2311Ing. Petra Matějovská Ph.D., MBAKatedra podnikové ekonomiky a managementu
číslo neníMUDr. Silvie Matlachová Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3609Ing. Ondřej Matoušek Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3562 Jana Matoušková Menza Husova
+420 48535 3563 Jana Matoušková Menza Husova
+420 48535 2905Ing. Ondřej Matúšek Ph.D.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3829Ing. Martin Mazač Ph.D.Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 2823 Jaroslav Mazánek DiS.Děkanát FP
+420 48535 3677Ing. Adnan Ahmed Mazari Ph.D.Katedra oděvnictví
+420 48535 3860Bc. Kateřina Medková Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 4228Mgr. Miroslav Meier Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3649 Václav Meiner informační systémy
+420 48535 3559 Radek Melzer informační systémy
+420 48535 3356Ing. Radomír Mendřický Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3397Ing. Radomír Mendřický Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3274Ing. Iva Mertová Katedra technologií a struktur
+420 48535 5247 Květoslav Mervart Údržba KM
+420 48535 5293 Jitka Mervartová Menza Harcov
+420 48535 5294 Ivana Měsíčková Menza Harcov
+420 48535 5294 Milana Měsíčková Menza Harcov
+420 48535 3758Mgr. Šárka Michetschlägerová Oddělení vědy a výzkumu
+420 48535 3775Mgr. Šárka Michetschlägerová Oddělení vědy a výzkumu
+420 48535 3170Ing. Vladimír Michna Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3489Ing. Petr Mikeš Ph.D.Katedra chemie
číslo neníMgr. Eva Mikešová Katedra německého jazyka
+420 48535 3937Ing. Jiří Mikšíček Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3376Ing. Lukáš Mikulanin Oddělení vozidel a motorů
číslo neníMgr. Magdalena Mikulová Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3033Ing. Jaroslava Militká Kancelář Rady pro vnitřní hodnocení
+420 48535 3228prof. Ing. Jiří Militký CSc.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3228doc. Rajesh Mishra Ph.D., B. Tech.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3116prof. Dr. Stanislaw Mitura Katedra materiálu
+420 48535 2960 Václav Mizera Domovníci, vrátní
+420 48535 4413 Božena Mizerová Úklid OPS
+420 48535 4280Mgr. Nikola Mizerová Ph.D.Katedra německého jazyka
+420 48535 3122 Daria Mlejnkova Zahraniční oddělení
+420 48535 3140doc. Ing. Lubomír Moc CSc.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 4148Mgr. Jana Modrá Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3200doc. Ing. Osvald Modrlák CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3819 Reza Moezzi Laboratoř systémové integrace
číslo neníprof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3444Ing. Julie Mokrá Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3690prof. Ing. Pavel Mokrý Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3657 Denisa Moravcová kancelář prorektora RSV
+420 48535 3284Ing. Michal Moučka Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3296Ing. Petr Mrázek Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2437Ing. Lenka Mrázková Oddělení pro výzkum
+420 48535 4268doc. Michaela Cristina Mudure Ph.D.Katedra anglického jazyka
+420 48535 3428Ing. Miloš Müller Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3417Ing. Jana Müllerová Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3417Ing. Jana Müllerová Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 4140RNDr. František Murgaš Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 3254Ing. Hana Musilová Studijní oddělení FT
+420 48535 3822 Šárka Musilová Oddělení grantové podpory
+420 48535 3769Ing. Zuzana Musilová Oddělení grantové podpory
+420 48535 2359Ing. ING.PAED.IGIP Světlana Myslivcová Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3849 Daniela Myšáková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3096Ing. Darina Myšáková Ph.D.Oddělení grantové podpory
+420 48535 3105Mgr. Kamil Nábělek Ph.D.Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 4213Mgr. Lenka Nádvorníková Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3256prof. Ing. Bohuslav Neckář DrSc.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3028Ing. Jakub Nečásek Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2495Ing. Iva Nedomlelová Ph.D.Katedra ekonomie
číslo neníMUDr. Jan Nedvídek Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3668Ing. Magda Nechanická Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2323Ing. Dana Nejedlová Ph.D.Katedra informatiky
+420 48535 3508Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková Ph.D.Katedra urbanismu
+420 48535 3602Ing. Renáta Nemčoková Katedra oděvnictví
+420 48535 3442prof. Dr. Ing. Pavel Němeček Katedra vozidel a motorů
číslo není Eva Neprašová Menza Husova
+420 48535 3019Mgr. Kamil Nešetřil Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo nenídoc. PhDr. Jan Neuman CSc.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3239Ing. Lenka Nevyhoštěná Studijní oddělení FT
+420 773474419Mgr. Huynh Anh Nhung Nguyen Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3891Mgr. Huynh Anh Nhung Nguyen Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3405Ing. Vu Nguyen Van Katedra energetických zařízení
+420 48535 2915PhDr. Magda Nišponská Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 4127doc. RNDr. Branislav Nižnanský CSc.Katedra geografie
+420 48535 3249prof. Ing. Jaroslav Nosek CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2230 Jaroslav Nosek výpůjční
+420 48535 2549 Jaroslav Nosek výpůjční
+420 48535 3851Ing. Jaroslav Nosek Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2559 Jaroslav Nosek výpůjční
+420 48535 3132Ing. Vladimír Nosek Katedra materiálu
číslo není Kateřina Nosková Menza Harcov
+420 48535 3208prof. Ing. Jan Nouza CSc.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3345prof. Ing. Iva Nová CSc.Oddělení strojírenské metalurgie
+420 48535 3456Mgr. Jan Novák Ph.D.Katedra fyziky
+420 48535 3443Ing. Jan Novák Ph.D.Katedra vozidel a motorů
číslo neníIng. Josef Novák Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3626Ing. Miroslav Novák Ph.D.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 3626Ing. Miroslav Novák Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3295Ing. Ondřej Novák Ph.D.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
číslo neníIng. arch. Dana Nováková Katedra architektury
+420 48535 3280Ing. Jitka Nováková Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 5294 Zlata Nováková Menza Harcov
+420 48535 5294 Petra Novotná Menza Harcov
+420 48535 3421Ing. Petr Novotný CSc.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3937Mgr. Vít Novotný Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2843PhDr. Jitka Novotová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 4233prof. PhDr. Bohumil Nuska CSc.Katedra filosofie
+420 48535 3556 Štěpánka O'Grady evidence majetku
číslo není Stanislava Oertlová Úklid OPS
+420 48535 3161Ing. Larysa Ocheretna Ph.D.Katedra hodnocení textilií
číslo neníprof. Ing. Miroslav Olehla CSc.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3215Ing. Jana Ornstová Katedra technologií a struktur
+420 48535 2363Ing. Martina Ortová Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
číslo neníIng. Martina Ortová Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 5259 Pavel Öszi Menza Harcov
+420 48535 5295 Pavel Öszi Menza Harcov
číslo neníRNDr. Iva Ouhrabková Ústav klinických oborů a biomedicíny
číslo není Sandra Ouřvaldová Úklid OPS
+420 48535 4245doc. PhDr. Jasňa Pacovská CSc.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3145Ing. Karel Paleček Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3858Ing. Markéta Pánková Oddělení grantové podpory
+420 48535 3806Ing. Petr Parma Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3720 Helena Parýzková oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 3162Ing. Hana Pařilová Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3051Ing. Nina Paseková Oddělení grantové podpory
+420 48535 2512 Jaromír Pátek Domovníci, vrátní
+420 48535 3895Ing. Alena Pavelková Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Eva Pavlenková Úklid OPS
číslo není Bohumila Pavlíková Úklid OPS
+420 48535 2325Ing. Stanislava Pavlíková Ph.D.Katedra cizích jazyků
+420 48535 2226Mgr. Lenka Pávová Katedra cizích jazyků
+420 48535 3129Ing. Petra Pazourková Prokopčáková Ph.D.Katedra materiálu
číslo neníIng. Jiří Pech Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3750Ing. Miroslava Pechočiaková Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 4110Mgr. Zuzana Pechová Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
číslo nenídoc. MUDr. Petr Peichl Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3612PhDr. Ivana Pekařová M.A.Zahraniční oddělení
+420 48535 3520Ing. Věra Pelantová Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 4206doc. PhDr. Naděžda Pelcová CSc.Katedra filosofie
+420 48535 4272Mgr. Petra Peldová Ph.D.Katedra anglického jazyka
+420 48535 2247doc. Ing. Zuzana Pěničková Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 2885doc. PaedDr. Jaroslav Perný Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3312prof. Ing. Lubomír Pešík CSc.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3895Ing. František Peterka Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3153Ing. Tomáš Petr Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3850 Milena Petráčková Děkanát FT
+420 48535 3268 Jaroslav Petrák Domovníci, vrátní
+420 48535 3751 Jaroslav Petrák Domovníci, vrátní
+420 48535 3362 Iva Petráková Menza Husova
+420 48535 3268 Iva Petráková Menza Husova
+420 48535 3191Ing. Marta Petrová Děkanát FUA
+420 48535 4167prof. RNDr. František Petrovič Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 3321doc. Ing. Michal Petrů Ph.D.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3453Ing. Leoš Petržílka Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3324Ing. Jan Petřík Ph.D.Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 2890prof. RNDr. Jan Picek CSc.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 2910Mgr. Helena Picková Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3786 Tereza Pierowská DiS.finanční účtárna
+420 48535 2822Mgr. Petra Pirklová Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 4123 Jaroslav Píša Domovníci, vrátní
+420 48535 5294 Eva Plachá Menza Harcov
+420 48535 3302 Lenka Plašková Domovníci, vrátní
číslo neníMgr. Petra Plašková Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 2809doc. Ing. Martin Plešinger Ph.D.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 2375 Viktor Plch Děkanát FE
+420 48535 3536prof. Ing. Zdeněk Plíva Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3509JUDr. PhDr. Jiří Plos Katedra urbanismu
+420 48535 3851Ing. Tomáš Pluhař Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Božena Pluhařová Menza Harcov
+420 48535 2280Ing. Athanasios Podaras Ph.D.Katedra informatiky
+420 48535 4259PaedDr. ICLic. Michal Podzimek Ph.D., Th.D.Katedra filosofie
+420 48535 3849 Hana Pohlreichová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3247doc. Ing. Pavel Pokorný Ph.D.Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3366prof. Ing. Přemysl Pokorný CSc.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3867Ing. Dagmar Poláková Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 5294 Eva Poláková Menza Harcov
číslo neníMUDr. Rostislav Polášek Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3376Ing. Josef Popelka Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3365Ing. Josef Popelka Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3370prof. Ing. Alexey Valentinovič Popov DrSc.Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3218Ing. Jindra Porkertová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 4236Mgr. Kateřina Portmann Ph.D.Katedra historie
+420 48535 3118Ing. David Pospíšil Katedra materiálu
číslo neníMUDr. Blanka Pospíšilová CSc.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 4117 Markéta Pošarová akad.mal.Katedra primárního vzdělávání
číslo nenídoc. Ing. Antonín Potěšil CSc.Oddělení konstrukce strojů
číslo nenídoc. Ing. Ludvík Prášil CSc.Katedra částí a mechanismů strojů
číslo neníIng. Jiří Primas Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3528 Naděžda Procházková Děkanát FUA
číslo neníMUDr. Renata Procházková Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3632MgA. Jaroslav Prokeš Katedra umění
+420 48535 4125PaedDr. Zbyněk Prokeš Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3335Ing. Jan Průšek Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3713Ing. Mária Průšová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3907Ing. Radka Přeučilová Referát pro Erasmus
+420 48535 3039Bc. Michaela Přibíková Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3609Ing. Pavel Psota Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3555 Jitka Puschová platební styk
+420 48535 3876Mgr. Martin Pusztai Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2556Bc. Iva Radačovská Unihotel
číslo neníIng. arch. MgA. Jindřich Ráftl Katedra architektury
číslo neníIng. Jan Rais MBAÚstav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3015Ing. Petr Rálek Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2220Ing. Enrique Ramirez Katedra cizích jazyků
+420 48535 3528doc. PhDr. Petr Rezek Katedra architektury
+420 48535 3546prof. Ing. Aleš Richter CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3546prof. Ing. Aleš Richter CSc.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
číslo neníMUDr. Igor Richter Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3791Ing. Zuzana Richterová Oddělení grantové podpory
+420 48535 4241PhDr. Alex Röhrich Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3046Ing. Gabriela Rokosová Ph.D.Oddělení operačních programů
+420 48535 3874Mgr. Petra Rosická Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3580 Soňa Rothová Katedra chemie
+420 48535 3867Mgr. Jana Rotková Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo neníMUDr. Tomáš Roubíček Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 3183Ing. Mgr. Markéta Rous Děkanát FM
+420 48535 3822Ing. Mgr. Markéta Rous Oddělení grantové podpory
+420 48535 2806Mgr. Andrea Rozkovcová Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 2372Mgr. Jiří Rozkovec Katedra ekonomické statistiky
+420 48535 3021Ing. Martin Rozkovec Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 5130Mgr. Lukáš Rubín Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 4159Mgr. Kateřina Rudincová Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 3197 Hana Rulcová Katedra oděvnictví
číslo není Hana Růtová Úklid OPS
+420 48535 4111 Aleš Růžička Domovníci, vrátní
+420 48535 3213 Lenka Růžičková doplňková činnost
+420 48535 3616 Lenka Růžičková doplňková činnost
číslo neníMUDr. Miroslav Ryba Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 4511 Petra Rybková Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 3853doc. Ing. Pavel Rydlo Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2241doc. Ing. Petra Rydvalová Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 4226prof. PhDr. Jan Rychlík DrSc.Katedra historie
+420 48535 3835Ing. Miroslava Rysová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3829Ing. Martina Ryvolová Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 3817 Hana Řeháková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3863RNDr. Michal Řezanka Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo neníRNDr. Michal Řezanka Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3628 Šárka Řezníčková Katedra technologií a struktur
+420 48535 3844Ing. Jakub Říha Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3844Ing. Jakub Říha Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2550Bc. Jana Řípová DiS.Univerzitní knihovna
+420 48535 3195Ing. arch. Saman Saffarian Katedra architektury
+420 48535 3287Ing. Pavel Ságl Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2825RNDr. Petr Salač CSc.Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3654Ing. Jana Salačová Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2550 Jaroslava Samešová meziknihovní výpůjční služba
+420 48535 3203Bc. Filip Sanetrník Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 4287doc. Juan Antonio Sánchez Fernández Ph.D.Katedra románských jazyků
+420 48535 3685doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3876Mgr. Tereza Sázavská Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3266 Daniela Sedláčková Oddělení údržby budov
+420 48535 3801Ing. Martin Seidl Ph.D.Oddělení průmyslových technologií
+420 48535 3801Ing. Martin Seidl Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3353 Miroslav Seif Referát energetických zařízení
+420 48535 2389Mgr. Tereza Semerádová Ph.D.Katedra informatiky
+420 48535 3371Ing. Stanislav Servinský Katedra obrábění a montáže
+420 608141939doc. Ing. Otto Severýn Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3763doc. Ing. Otto Severýn Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3963MSc. Rojina Shrestha Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3867Mgr. Markéta Schaabová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2836Mgr. Martin Schindler Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 2214 Barbora Schmidtová DiS.Univerzitní knihovna
+420 48535 3155prof. Ing. Celestýn Scholz Ph.D.Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3155prof. Ing. Celestýn Scholz Ph.D.Oddělení vozidel a motorů
číslo neníIng. Petr Schovanec Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3343Ing. Richard Schreiber Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2475Bc. Pavlína Schusterová digitalizace, rešerše
+420 48535 3853Ing. Jaroslav Sieratovski Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 2555 Iva Siková katalogizace, správa fondu
+420 48535 3891Mgr. Daniele Silvestri Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2945Bc. Lubomír Sivčák Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 2941Ing. Michal Sivčák Ph.D.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 2316Ing. Mgr. Marek Skála Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 3355prof. Ing. Jan Skalla CSc.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3389 Eva Skoura Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3127doc. Ing. Břetislav Skrbek CSc.Katedra materiálu
+420 48535 2442doc. Dr. Ing. Jan Skrbek Katedra informatiky
+420 48535 3764Ing. Josef Skřivánek Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3575Ing. Deana Skývová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 2848Ing. Dana Slánská Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3142Ing. Lubomír Slavík Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3579Mgr. Martin Slavík Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 5144PhDr. Bc. Tibor Slažanský Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 2549 Jana Sluková výpůjční
+420 48535 2559 Jana Sluková výpůjční
+420 48535 4292Mgr. Květuše Sluková Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3778Ing. Ondřej Smola Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 4147PhDr. Pavel Smrž Katedra historie
+420 48535 3350Ing. Jiří Sobotka Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 2355Ing. Lenka Sojková Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 3374doc. Ing. Pavel Solfronk Ph.D.Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3732Bc. Tomáš Souček Děkanát FZS
+420 48535 2841Mgr. Ilona Sovová Děkanát FP
+420 48535 5294 Kateřina Spěšná Menza Harcov
+420 48535 3819Ing. Pavel Srb Ph.D.Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 3923Ing. Radek Srb Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo neníPhDr. Karel Srp Ph.D.Katedra umění
+420 48535 2842Ing. Marie Stará Ph.D.Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3271 Olha Starostina Oddělení grantové podpory
+420 48535 3826Ing. Michal Starý Ph.D.Oddělení robotických soustav a mechatr.systémů
+420 48535 2942Ing. Michal Starý Ph.D.Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3376Ing. Petr Starý Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3365Ing. Petr Starý Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Stebel Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Stebel Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3564Ing. Kateřina Steiger Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2559 Ludvík Steiner výpůjční
+420 48535 2549 Ludvík Steiner výpůjční
+420 48535 3963Mgr. Jana Steinová Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4483 Jiří Stejskal pracoviště Jablonec
+420 48535 4473 Jiří Stejskal Domovníci, vrátní
+420 48535 3863prof. Ing. Ivan Stibor CSc.Katedra chemie
+420 48535 3863prof. Ing. Ivan Stibor CSc.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2552Ing. Milan Stodola digitalizace, rešerše
+420 48535 3648 Jana Stránská Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3922Bc. Věra Strejčková Referát pro ochranu a bezpečnost zdraví, PO, CO
+420 48535 2379Ing. Lenka Strýčková Ph.D.Katedra financí a účetnictví
+420 48535 3256prof. RNDr. Bohuslav Stříž DrSc.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3834 Josef Stuchlík Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3417Ing. Martin Stuchlík Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3417Ing. Martin Stuchlík Katedra chemie
číslo není Alena Sudovská Menza Harcov
+420 48535 3501MgA. Jan Suchomel Katedra architektury
+420 48535 3527MgA. Jan Suchomel Katedra architektury
+420 48535 3595prof. Ing. arch. Jiří Suchomel Architektonická kancelář
+420 777088778prof. Ing. arch. Jiří Suchomel Katedra architektury
+420 48535 3595prof. Ing. arch. Jiří Suchomel Katedra architektury
číslo neníprof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 48535 4242Mgr. Jarmila Sulovská Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3023 Jana Svatošová Oddělení organizační a personální
číslo neníIng. Jan Svoboda Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 4227PhDr. Mgr. Milan Svoboda Ph.D.Katedra historie
+420 48535 3819Ing. Přemysl Svoboda Laboratoř systémové integrace
+420 48535 3864Ing. Přemysl Svoboda Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 5214 Lenka Svobodová Vrátnice KM
+420 48535 3895Ing. Lucie Svobodová Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 605765355Ing. Lucie Svobodová Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2431Ing. Jaroslava Syrovátková Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 4247PaedDr. Zuzana Šaffková CSc., M.A.Katedra anglického jazyka
+420 48535 3801Ing. Jiří Šafka Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3801Ing. Jiří Šafka Ph.D.Oddělení průmyslových technologií
+420 48535 3437 Hana Šalovská Katedra chemie
+420 48535 3480Ing. arch. Martin Šaml Katedra architektury
+420 48535 3480Ing. arch. Martin Šaml Architektonická kancelář
+420 48535 4253PhDr. Zdeněk Šanda Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 5294 Hana Šarounová Menza Harcov
+420 48535 3277Ing. Jana Šašková Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 4116doc. Mgr. Vladimír Šavel Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 5134PhDr. Iva Šeflová Ph.D.Katedra tělesné výchovy
číslo nenídoc. Ing. Jan Šembera Ph.D.Laboratoř systémové integrace
+420 48535 3005doc. Ing. Jan Šembera Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3193Mgr. Filip Šenk Ph.D.Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 3805RNDr. Alena Ševců Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3366Ing. Martin Ševic Katedra výrobních systémů a automatizace
číslo neníDr. Ing. Daniel Šída Katedra materiálu
+420 48535 3015doc. Ing. Petr Šidlof Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 4481doc. Ludmila Šikolová M.A.pracoviště Jablonec
+420 48535 3902 Dagmar Šilhánová Oddělení technické podpory
číslo neníprof. RNDr. Vladimír Šíma CSc.Katedra materiálu
+420 48535 2285Ing. Jana Šimanová Ph.D.Ekonomická laboratoř
číslo neníIng. Jana Šimanová Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2495Ing. Jana Šimanová Ph.D.Katedra ekonomie
+420 48535 2838RNDr. Martina Šimůnková Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 4271Mgr. Renata Šimůnková Ph.D.Katedra anglického jazyka
+420 48535 2936doc. Ing. Miroslav Šír CSc.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3097 Michala Široká Oddělení grantové podpory
+420 48535 2353Ing. Eva Šírová Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
číslo není Jaroslava Škaloudová Úklid OPS
+420 48535 4116MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3865Ing. Marcela Škodová Ph.D.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 3495Ing. Marcela Škodová Ph.D.Oddělení fyzikálních měření
+420 48535 4202Mgr. Svatava Škodová Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3200Ing. Petr Školník Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 4296doc. PhDr. Hana Šmahelová CSc.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 2814Mgr. Jiří Šmída Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3121 Jan Šollar Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 5218 Světlana Šoltová Vrátnice KM
číslo není Emilie Šourková Úklid OPS
+420 48535 2459 Drahomíra Špačková Unihotel
+420 48535 5255 Michala Špačková Ubytovací služba
+420 48535 3519Ing. Roman Špánek Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3545 Petr Špička Akademická poradna a centrum podpory
číslo neníMUDr. Jaroslav Šrám Ústav klinických oborů a biomedicíny
číslo neníPhDr. Petr Šrámek Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 4222doc. PhDr. Eva Štědroňová CSc.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3836Ing. Martin Štěpán Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3820Ing. Martin Štěpán Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3074Ing. Lenka Štibrányiová Ph.D.Oddělení operačních programů
+420 48535 2363Ing. Eva Štichhauerová Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 4202Mgr. Barbora Štindlová Ph.D.Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3447RNDr. Martina Štrojsová Ph.D.Katedra chemie
+420 48535 3302 Zdena Šturmová Domovníci, vrátní
+420 48535 3874Bc. Petra Šubrtová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3459doc. Ing. Jaroslav Šulc CSc.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3232doc. RNDr. Miroslav Šulc Ph.D.Katedra fyziky
+420 48535 3883 Marcela Šulcová Pošta, komunikace
číslo neníRNDr. Romana Šuráňová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 2362Ing. Zuzana Švandová Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 2960 Petr Švařík Domovníci, vrátní
+420 48535 3081Ing. Bc. Martin Švec Ph.D.Katedra materiálu
+420 777863422Ing. Pavla Švermová Ph.D.Oddělení grantové podpory
+420 48535 3665Ing. Pavla Švermová Ph.D.Oddělení grantové podpory
+420 48535 2346Ing. Pavla Švermová Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3016Dipl.-Kff. FH Kateřina Tandlerová Děkanát FUA
číslo neníIng. Roman Tandlich Ph.D.Oddělení vědy a výzkumu
+420 48535 2347Ing. Karina Tatek Benetti Ph.D.Katedra ekonomické statistiky
+420 48535 3734Ing. Pavla Těšinová Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 4218PhDr. Kateřina Thelenová Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
číslo není Jana Thomasová Úklid OPS
+420 48535 3715Ing. Petra Tisovská Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2324Ing. Kamila Tišlerová Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3760Ing. Hana Tománková MScOddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 5267 Vítězslav Tomášek Údržba KM
+420 48535 5213 Iveta Tomášková Vrátnice KM
+420 48535 3439doc. Dr. Ing. Elias Tomeh Katedra vozidel a motorů
+420 48535 2877 Jaroslav Tomeš Sklad kancelářských potřeb
+420 48535 3929 Rafael Omar Torres Mendieta Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Emília Toušová Úklid OPS
+420 48535 5269 Eva Toušová Menza Harcov
+420 48535 5294 Eva Toušová Menza Harcov
+420 48535 5294 Simona Toušová Menza Harcov
+420 48535 5269 Simona Toušová Úklid KM
+420 48535 5243 Simona Toušová Úklid KM
+420 48535 2961Ing. Nam Tran Huu Ph.D.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3935Ing. Klára Trejbalová Oddělení grantové podpory
číslo není Světlana Trejbalová Oddělení pro vztahy s průmyslem
+420 48535 3079 Andrea Trojanová cestovné
číslo není Anna Trpkošová Úklid OPS
+420 48535 2230Mgr. Markéta Trykarová DSpace, DOI
+420 48535 3286doc. Ing. Libor Tůma CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3101doc. Ing. Petr Tůma CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2550 Věra Tumajerová vysokoškolské kvalifikační práce
+420 48535 3465doc. Ing. Maroš Tunák Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3615Ing. Veronika Tunáková Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3864Ing. Pavel Tyl Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3819Ing. Pavel Tyl Laboratoř systémové integrace
+420 48535 3820Ing. Tomáš Ulrich Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 4223PhDr. Michal Ulvr Ph.D.Katedra historie
+420 48535 4260 Václav Umlauf Ph.D.Katedra filosofie
+420 48535 2417Ing. Otakar Ungerman Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3575Ing. Ganna Ungur Ph.D.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3300 Pavel Urbánek Oddělení údržby budov
+420 48535 2803doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek Katedra pedagogiky a psychologie
+420 48535 3120prof. Ing. Petr Ursíny DrSc.Katedra technologií a struktur
+420 48535 3168Ing. Jan Václavík Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2951prof. Ing. Miroslav Václavík CSc.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 4298PhDr. Lenka Václavíková Ph.D.Katedra filosofie
číslo neníIng. Eliška Valentová Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 4138Mgr. Hana Valešová Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3030prof. Ing. David Vališ Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 4137Mgr. Vilém Valkoun Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3246Ing. Marcela Válková Děkanát FS
+420 48535 3158Ing. Jan Valtera Ph.D.Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3760Mgr. Petra Vaňátková Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3876 Martina Vaníčková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3496 Veronika Vaníčková faktury přijaté zahraniční
+420 48535 4252Mgr. Kateřina Váňová Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 3073 Jana Vašáková Havlíková Oddělení komunikace a marketingu
+420 48535 3884Ing. Kateřina Vaškovská Oddělení právní
+420 48535 4195RNDr. Jaroslav Vávra Ph.D.Katedra geografie
+420 48535 3515Ing. Miroslav Vavroušek Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3358Ing. Jan Vavruška Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
číslo není Martina Večerníková Menza Harcov
+420 48535 3044RNDr. Ivana Večeřová Oddělení právní
+420 48535 3929Dr. Vinod Vellora Thekkae Padil Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není Mohanapriya Venkataraman Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3209M. Tech. Mohanapriya Venkataraman Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3797Ing. Daniela Veselá Ph.D.Katedra oděvnictví
+420 48535 5252Bc. Romana Veselá Ubytovací služba
+420 48535 3917Mgr. art. Zuzana Veselá Katedra designu
+420 48535 3658Ing. Magda Vestfálová Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3524Ing. Martin Vích Vlasák Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3813 Iva Víchová Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3552prof. Ing. Michal Vik Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3552doc. Ing. Martina Viková Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2299doc. RNDr. Jaroslav Vild kancelář rektora
+420 48535 3406prof. Ing. Tomáš Vít Ph.D.Katedra energetických zařízení
+420 48535 3820Bc. Michal Vittek Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3803Ing. Jana Vitvarová Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3304 Vladimír Vlach Domovníci, vrátní
+420 48535 2231PaedDr. Irena Vlčková Ph.D.Katedra cizích jazyků
+420 48535 3874Bc. Denisa Vlková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3129doc. RNDr. Věra Vodičková Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3034Ing. Pavla Vodrážková Oddělení grantové podpory
+420 48535 3725Bc. Jana Vohlídalová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3031Ing. Martin Vojíř Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3697 Oksana Serhiivna Vojtenko Katedra oděvnictví
+420 48535 3148doc. Michal Vojtíšek Ph.D., MScKatedra vozidel a motorů
+420 48535 3401prof. Ing. Karel Vokurka DrSc.Katedra fyziky
+420 48535 3493Mgr. Petra Vokurková kancelář prorektora RPV
+420 48535 3810Ing. Karolina Voleská Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3128Ing. Lukáš Voleský Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3133Ing. Lukáš Voleský Ph.D.Katedra materiálu
+420 48535 3413Ing. Mojmír Volf Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2873doc. Petr Volf CSc., prom.mat.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3824Ing. Ondřejka Vološčuková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3295Ing. Josef Vosáhlo Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 3371Ing. Jaroslav Votoček Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3285Ing. Radek Votrubec Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3675Mgr. Jiří Vraný Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3276 Eva Vrátná Úklid OPS
+420 48535 3300 Petr Vrátný Oddělení údržby budov
+420 48535 2812Mgr. Daniel Vrbík Ph.D.Katedra aplikované matematiky
+420 48535 5123PhDr. Pavlína Vrchovecká Ph.D.Katedra tělesné výchovy
+420 48535 2946doc. Ing. Rudolf Vrzala CSc.Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3684 Světlana Vurmová platební styk
+420 48535 4108Mgr. Věra Vykoukalová Ph.D.Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3215Ing. Bc. Monika Vyšanská Ph.D.Katedra technologií a struktur
+420 48535 2559 Zdeňka Vyšohlídová výpůjční
+420 48535 2549 Zdeňka Vyšohlídová výpůjční
číslo není Jana Vytlačilová Menza Harcov
+420 48535 3660 Milan Vyvlečka Katedra materiálu
+420 48535 3929Ing. Stanislaw Waclawek Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 4278doc. Tilo Weber Ph.D.Katedra německého jazyka
+420 48535 2413Ing. Petr Weinlich Ph.D.Katedra informatiky
+420 48535 3469prof. Ing. Jakub Wiener Ph.D.Katedra materiálového inženýrství
číslo neníMUDr. Dan Wichterle Ústav klinických oborů a biomedicíny
číslo neníPhDr. Jana Woleská Ph.D.Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
+420 48535 3389 Fatma Yalcinkaya Ph.D., M.Sc.Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3289doc. Ing. Mgr. Václav Záda CSc.Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo neníIng. Vladimíra Zádová Ph.D.Katedra informatiky
číslo není Pavel Zajíc Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3760MUDr. Tomáš Zajíc Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3433Ing. Jaroslav Zajíček Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3474Ing. Denisa Zálešáková Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3103Ing. Regina Zámišová matrika
+420 48535 2245Ing. Magdalena Zbránková Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3771Bc. Petra Zdobinská Katedra materiálu
+420 48535 2503 Marek Zdvihal informační systémy
+420 48535 3019Ing. Lukáš Zedek Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 5247 Milan Zelenka Údržba KM
+420 48535 3390Ing. Katarína Zelová Ph.D.Katedra oděvnictví
+420 777088668doc. Stanislav Zippe Katedra umění
+420 48535 3632doc. Stanislav Zippe Katedra umění
+420 48535 3588Mgr. Adama Zizien pracoviště "E2"
+420 48535 2554Mgr. Marta Zizienová informační výchova
+420 48535 4226PhDr. Tomáš Zouzal Katedra historie
+420 48535 3376Ing. Tomáš Zvolský Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3131Ing. Tomáš Zvolský Oddělení vozidel a motorů
+420 48535 3158Ing. Petr Žabka Ph.D.Oddělení konstrukce strojů
+420 48535 3953Ing. Vratislav Žabka Ph.D.Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2809Mgr. Jana Žáková Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3568Ing. Lucie Žďánská Oddělení grantové podpory
+420 48535 3066Ing. Jindřich Žďánský Ph.D.Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 777332204Ing. arch. Jiří Žid Děkanát FUA
+420 777332204Ing. arch. Jiří Žid Katedra architektury
+420 48535 2607Ing. Marie Židů Centrum dalšího vzdělávání
+420 48535 2345prof. Ing. Miroslav Žižka Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 2393Mgr. Tomáš Žižka Ph.D.Katedra informatiky

zahraniční lektor

+420 48535 2319Mgr. Jerome Boyon Katedra cizích jazyků
+420 48535 2326Mgr. Sandra Braun Katedra cizích jazyků
+420 48535 2278PhDr. Mgr. Ingo Herzig M.A.Katedra cizích jazyků
+420 48535 2225 Gladice Hughesová MScKatedra cizích jazyků
+420 48535 4281Dr. Adam Lengiewicz Katedra německého jazyka
+420 48535 4249 Christopher Muffett M.A.Katedra anglického jazyka
+420 48535 2501 Ann Priddy B.A.Katedra cizích jazyků

externista

+420 48535 3765MgA. Jana Bernartová Ph.D.Katedra umění
číslo neníThLic. Mgr. David Bouma Katedra filosofie
+420 48535 2962doc. Ing. Zdeněk Buchar CSc.Děkanát FS
číslo neníIng. Miroslav Čáslavský Katedra umění
+420 48535 4218Mgr. Gabriela Čavojská Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 3503Ing. Jan Červenka Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 3367doc. Ing. Karel Dušák CSc.Katedra obrábění a montáže
číslo nenídoc. Ing. arch. Miloš Florián Ph.D.Katedra architektury
+420 48535 3193doc. Ing. arch. Pavel Halík CSc.Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 4218Mgr. Barbora Hodíková Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
číslo neníIng. Petr Horník Ph.D.Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo neníMgr. Ivana Hubáčková Katedra umění
+420 48535 2802Mgr. Lucie Hubertová Ph.D.Akademická poradna a centrum podpory
číslo neníMgA. Miroslav Janda Katedra umění
+420 48535 3416RNDr. Otto Jarolímek CSc.Katedra fyziky
číslo neníBc. Zdeněk Jindříšek DiS.Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
číslo neníMgA. Aleš Jungmann Katedra architektury
číslo neníPhDr. Eva Kašparová Katedra dějin výtvarného umění a architektury
číslo neníIng. Václav Kuneš CSc.Katedra nosných konstrukcí
číslo neníIng. Libor Ládyš Katedra pozemního stavitelství
číslo neníIng. Tomáš Lejsek Katedra architektury
+420 48535 3367Ing. Jiří Lubina Ph.D.Katedra obrábění a montáže
číslo neníIng. arch. Lenka Maierová Ph.D.Katedra pozemního stavitelství
číslo neníRNDr. Ondřej Majer CSc.Katedra filosofie
+420 48535 3054Mgr. Alena Malinová Akademická poradna a centrum podpory
číslo neníIng. Zdeňka Mandlová Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 2344doc. Ing. Kateřina Maršíková Ph.D.Akademická poradna a centrum podpory
číslo není Monika Marušiaková Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 4239PhDr. Miloslava Melanová Katedra historie
číslo neníIng. arch. Alena Mičeková Katedra architektury
číslo neníIng. arch. MgA. Aleš Novák Katedra umění
+420 48535 3192Ing. Jaroslav Peterka CSc.Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 4213Mgr. Jana Pittnerová Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 48535 4259PaedDr. ICLic. Michal Podzimek Ph.D., Th.D.Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 4247Mgr. Markéta Pospíšilová Akademická poradna a centrum podpory
číslo neníMgr. Kristýna Rossmannová Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 4292Mgr. Anna Semanová Ph.D.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
číslo neníIng. Dalibor Skácel Ph.D.Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 3285Ing. Lukáš Stanislav Ph.D.Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 4214doc. PhDr. Bohumil Stejskal CSc.Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
číslo neníIng. Ivan Sýkora Katedra pozemního stavitelství
+420 48535 3191prof. Ing. Miroslav Škaloud DrSc., H.C., Dr.h.c.Katedra nosných konstrukcí
číslo není David Šmíd Katedra umění
číslo nenídoc. PhDr. Josef Štulc Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 48535 2203doc. JUDr. Zbyněk Švarc Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3016 Jan Tandler Katedra architektury
číslo neníIng. Kateřina Tomanová Katedra architektury
číslo neníIng. arch. Randa Tomehová Katedra nosných konstrukcí
+420 48535 4237Mgr. Michal Trčka Katedra filosofie
číslo neníBcA. Jiří Vágner Katedra umění
číslo neníIng. Jakub Válek Katedra nosných konstrukcí
číslo neníPhDr. Eva Velechovská Katedra informatiky
číslo není Petra Vlachynská Katedra umění
číslo neníIng. Dagmar Vojtíšková Katedra pozemního stavitelství
číslo neníIng. Marek Volejník Děkanát FUA
číslo neníIng. Zuzana Vyoralová Ph.D.Katedra pozemního stavitelství
číslo neníMgA. Karel Matouš Zavadil Katedra umění
+420 48535 3367prof. Ing. Jan Žižka CSc.Katedra obrábění a montáže

doktorand

+420 48535 3346Ing. David Koreček Katedra strojírenské technologie
+420 48535 3318 Laboratoř PLM _Katedra částí a mechanismů strojů
číslo neníIng. Sergei Babak Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3267 Hafiz Affan Abid Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3219 Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad Katedra technologií a struktur
číslo není Veerakumar Arumugam Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3471 Ali Azam Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3764Ing. Ondřej Baťka Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3031Ing. Tomáš Bedrník Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3384 Promoda Kumar Behera Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3548 Smita Shamsunder Boob MCAKatedra hodnocení textilií
+420 48535 3335Ing. Martin Borůvka Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 2406Ing. Jan Boubín Katedra ekonomie
číslo neníDipl.-Kfm. Petr Branda Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 2406Ing. Kristýna Brzáková Katedra ekonomie
+420 48535 3153Ing. Josef Břoušek Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3152Ing. Martin Bukvic Katedra vozidel a motorů
+420 48535 2324Ing. Jitka Burešová Ph.D.Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3491Ing. Gramoz Cubreli Katedra energetických zařízení
číslo neníIng. Miloš Čadek Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3535Ing. Jiří Čech Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3145Ing. Jaroslav Čmejla Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3049Ing. Luboš Dittrich Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3366Ing. Karel Drátovník Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3519Ing. Patrik Drhlík Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3309Ing. Josef Egert Katedra energetických zařízení
+420 48535 3855Ing. Jakub Eichler Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3405M.Eng. Anas Elbarghthi Katedra energetických zařízení
+420 48535 3230Ing. Jakub Erben Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3267 Muhamad Sajid Faheem Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3267 Syed Qummer Zia Gilani M. Sc. Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3121Ing. Šárka Hauzerová Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3121Ing. Kristýna Havlíčková Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3179Ing. Tereza Heinisch Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3185Ing. Jana Hlavatá Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3230Ing. Pavel Holec Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3226 Aneta Horáková Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2217Ing. Zuzana Horčičková Katedra podnikové ekonomiky a managementu
číslo neníIng. Iva Hovorková Katedra informatiky
+420 48535 3810Ing. Zuzana Hrubošová Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
+420 48535 3408Ing. Jan Hujer Katedra energetických zařízení
+420 48535 3153Ing. Linda Hulínská Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3792Ing. Martin Huněk Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 2373 Romina Cheraghalizadeh Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3956 Abdul Jabbar Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3535Ing. Tomáš Jakubík Ústav informačních technologií a elektroniky
číslo neníIng. Kateřina Janouchová Katedra technologií a struktur
+420 48535 3145Ing. Jakub Janský Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3956 Muhammad Usman Javaid Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3230Ing. Radek Jirkovec Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3510Ing. Daniel Kajzr Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3955 Bandu Madhukar Kale Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3230Ing. Tomáš Kalous Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3893Mgr. Jana Karpíšková Ph.D.Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3956 Daniel Karthik Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3955 Venkatesh Kasthuri Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3285Ing. Michal Kašpárek Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3267 Nayab Khan Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3471 Zaman Muhhamad Khan Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3185Ing. Andrea Klápšťová Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3121Ing. Markéta Klíčová Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
číslo neníIng. Václav Klíma Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3921Ing. Roman Knížek Ph.D.Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3318 Ondřej Kohl Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3756Ing. Milan Kolář Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3121Ing. Barbora Kopřivová Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3309Ing. Tomáš Kořínek Katedra energetických zařízení
+420 48535 3037Ing. Tomáš Kounovský Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3491 Ahmad Kouta Katedra energetických zařízení
+420 48535 3257Ing. Marek Kovář Katedra technologií a struktur
+420 48535 3318Ing. Radovan Kovář Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3309Ing. Jan Kracík Katedra energetických zařízení
číslo neníIng. Iuliia Krasnikova Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3861Ing. Lukáš Krčmář Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3321Ing. Petr Kulhavý Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 2280Ing. Jitka Ládrová Katedra informatiky
+420 48535 3566Ing. Martin Lasota Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo neníIng. Roman Licek Katedra obrábění a montáže
+420 48535 2406Ing. Petr Líman Katedra ekonomie
+420 48535 3295M.Tech. Divyabharathi Madheswaran Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3861Ing. Ondřej Mach Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3730 Asif Elahi Mangat Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3267 Hafiz Shahzad Maqsood Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2362Ing. Veronika Mašínová Katedra marketingu a obchodu
+420 48535 3037Ing. Lukáš Matějů Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3257Ing. Lucie Matoušková Katedra technologií a struktur
+420 48535 2905Ing. Ondřej Matúšek Ph.D.Katedra sklářských strojů a robotiky
číslo neníIng. Petr Melezínek Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 2217Ing. Ladislava Míková Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 2317Ing. Ondřej Moš M.Sc.Katedra podnikové ekonomiky a managementu
číslo neníIng. Jiří Motejlek Katedra informatiky
+420 48535 3219 El Deeb Moaz Ahmed Samy Moustafa Katedra technologií a struktur
+420 48535 2280Ing. Jan Mrázek Katedra informatiky
+420 48535 3384 Muhammad Salman Naeem Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3384 Pornchaloem Naksuwan Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3405 Van Vu Nguyen Katedra energetických zařízení
číslo neníIng. Thang Nguyen Vo Katedra strojírenské technologie
+420 48535 3267 Muhammad Tayyab Noman Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3280Ing. Jana Novotná Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3750Ing. Martina Novotná Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3955 Sundarmoorthy Palanisamy Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3148Ing. Martin Pechout Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3226Ing. Marcela Pechová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2363Ing. Natalie Pelloneová Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3226 Aravin Prince Periyasamy Katedra materiálového inženýrství
číslo neníIng. Ladislav Perk Katedra výrobních systémů a automatizace
číslo neníIng. Martina Pokorná Katedra technologií a struktur
+420 48535 3358Ing. Miroslava Polanková Katedra výrobních systémů a automatizace
číslo neníIng. Eva Puhalová Katedra informatiky
+420 48535 3730 Abdur Razzaque Katedra hodnocení textilií
+420 48535 2413Ing. Petr Rozmajzl Katedra informatiky
+420 48535 3346Ing. Ondřej Řidký Oddělení strojírenské metalurgie
číslo neníIng. Václav Řidký Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 2280Ing. Jan Sál Katedra informatiky
+420 48535 3615Ing. Alžběta Samková Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3219 Iqbal Shoaib Katedra technologií a struktur
+420 48535 3282Ing. Andrii Shynkarenko Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3343Ing. Richard Schreiber Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3295M.Sc. Manikandan Sivan Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
číslo neníIng. Kristýna Slezáková Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 2280Ing. Bára Smolová Katedra informatiky
+420 48535 3321Ing. Pavel Srb Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3121Mgr. Kateřina Strnadová Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 2218Ing. Mgr. Lenka Suková Katedra podnikové ekonomiky a managementu
+420 48535 3037Ing. Radek Šafařík Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 2973Mgr. Tereza Šimková Ph.D.Katedra aplikované matematiky
číslo neníIng. Jan Štefl Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3226Ing. Markéta Šteflová Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3730 Mansoor Tariq Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3309Ing. Tomáš Tisovský Katedra energetických zařízení
+420 48535 2913Ing. Tien Tran Xuan Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
číslo neníIng. Michal Tvrzník Katedra informatiky
číslo neníIng. Pavel Vaněček Katedra informatiky
číslo neníing. Petra Vintrová Katedra designu
+420 48535 3952Ing. Martin Vít Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo neníIng. Zdeněk Vít Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3031Ing. Martin Vojíř Ústav mechatroniky a technické informatiky
číslo není Yan Wang M. Eng.Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3955 Xioman Xiong Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3955 Tao Yang Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3219 Muhammad Zubair Katedra technologií a struktur
+420 48535 3219 Ahmad Zuhaib Katedra technologií a struktur
+420 48535 3335Ing. Lukáš Zuzánek Oddělení tváření kovů a plastů

prezident

+420 48535 3498prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

člen prezidia

+420 48535 2932doc. PhDr. Soňa Jandová Ph.D.Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

předseda

+420 48535 3659Mgr. Martin Krause DiS.Akademický senát FZS
+420 48535 3005doc. Ing. Jan Šembera Ph.D.Akademický senát TUL
+420 48535 3005doc. Ing. Jan Šembera Ph.D.Akademický senát FM

místopředseda

číslo není Petr Blaschke Studentská komora
+420 48535 2929Ing. Vlastimil Hotař Ph.D.Akademický senát TUL
+420 48535 3290Ing. Jan Koprnický Ph.D.Akademický senát FM

tajemník

+420 48535 3852 Šárka Musilová Akademický senát TUL

člen

+420 48535 3298doc. Ing. Vladimír Bajzík Ph.D.Zaměstnanecká komora
+420 48535 3171prof. Ing. Jaroslav Beran CSc.Zaměstnanecká komora
+420 48535 2473Ing. Zdeněk Brabec Ph.D.Zaměstnanecká komora
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Březina Ph.D.Akademický senát FM
+420 48535 3543doc. Ing. Josef Černohorský Ph.D.Akademický senát FM
+420 48535 3855Ing. Jakub Eichler Studentská komora
číslo neníIng. Jakub Erben Studentská komora
+420 48535 3502Ing. arch. Petr Janoš Zaměstnanecká komora
číslo neníBc. Radka Jírová Studentská komora
+420 48535 3855Mgr. Čeněk Jirsák Studentská komora
+420 48535 3433Ing. Jan Kamenický Ph.D.Zaměstnanecká komora
+420 48535 2844doc. PhDr. Tomáš Kasper Ph.D.Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
+420 48535 3659Mgr. Martin Krause DiS.Zaměstnanecká komora
+420 48535 3893Ing. Jan Lukášek Akademický senát FM
+420 48535 3447prof. Ing. Vladimír Majer CSc.Katedra chemie
+420 48535 3228prof. Ing. Jiří Militký CSc.Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
číslo neníIng. Ondřej Novák Ph.D.Zaměstnanecká komora
+420 48535 2947doc. Ing. Iva Petríková Ph.D.Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
číslo neníIng. arch. Jakub Pleyer Studentská komora
+420 48535 2372Mgr. Jiří Rozkovec Zaměstnanecká komora
číslo neníMUDr. Miroslav Ryba Zaměstnanecká komora
číslo neníIng. arch. Martin Šaml Zaměstnanecká komora
+420 48535 3015doc. Ing. Petr Šidlof Ph.D.Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
+420 48535 4260 Václav Umlauf Ph.D.Zaměstnanecká komora
+420 48535 2803doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek Zaměstnanecká komora
číslo není Petr Záruba Studentská komora

výkonný redaktor

+420 48535 2318PaedDr. Helena Neumannová Ph.D.Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

ostatní

+420 48535 4532 aerobic _Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 3642 architektonický ateliér diplomantů "A4" _Katedra architektury
číslo není atelier - Harcov "M 1.p." _Katedra designu
číslo není atelier malíři- Harcov "M př." _Katedra designu
+420 48535 4478 ateliéry "N 2.p." _pracoviště Jablonec
+420 48535 2557 Denní místnost (směny) _Univerzitní knihovna
+420 48535 4114 dětský koutek _Děkanát FP
+420 48535 2816 didaktický kabinet _Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 48535 3461 dílna _Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3825 Dílna _Katedra sklářských strojů a robotiky
číslo není dílna (D 01016) _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 4526 dílna 2 Doubí _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 4476 dílny - brusírna skla _pracoviště Jablonec
+420 48535 4482 dílny - malírna _pracoviště Jablonec
+420 48535 3947 dílny - modelovna _Katedra designu
+420 48535 4477 dílny - modelovna _pracoviště Jablonec
+420 48535 4483 dílny - pasírna _pracoviště Jablonec
+420 48535 4484 dílny - rytí skla _pracoviště Jablonec
+420 48535 3241 doktorandi Katedra oděvnictví
číslo není Doktorandi _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3539 Dolní zasedací místnost _úseky prorektorů
+420 48535 3467 Domovník - dílna - A _Domovníci, vrátní
+420 48535 3275 Domovník - dílna - B, C, D _Domovníci, vrátní
+420 48535 3304 Domovník - dílna - F2 _Domovníci, vrátní
+420 48535 2512 Domovník - dílna - H _Domovníci, vrátní
+420 48535 3751 Domovník - dílna - IC _Domovníci, vrátní
+420 48535 4123 Domovník - dílna - P _Domovníci, vrátní
+420 48535 4300 Domovník - dílna - S _Domovníci, vrátní
+420 48535 3494 Domovník - E _Domovníci, vrátní
+420 48535 4511 Domovník - I _Domovníci, vrátní
+420 48535 3751 Domovník - IC _Domovníci, vrátní
+420 48535 5138 Domovník - KTV _Domovníci, vrátní
+420 48535 5196 Domovník - M _Domovníci, vrátní
+420 48535 5139 Domovník - Stadion _Domovníci, vrátní
+420 48535 3170 elektrolaboratoř _Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 5262 Evidence majetku _Koleje Harcov
+420 48535 3478 FYP přípravna _Katedra fyziky
+420 48535 3584 FYP učebna _Katedra fyziky
číslo není Fyz. lab _Katedra fyziky
+420 48535 3043 FZS - Nahrávací studio Děkanát FZS
+420 48535 3529 FZS - Pracovna pedagoga 3. NP Děkanát FZS
+420 48535 3423 FZS - Pracovna pedagoga, dispečink Děkanát FZS
+420 48535 3577 FZS - Pracovna ve FZS4 Děkanát FZS
+420 48535 3297 FZS - Zasedací místnost 2. NP Děkanát FZS
+420 48535 3407 FZS - Zasedací místnost, knihovna Děkanát FZS
+420 48535 3959 FZS1 - Studovna Děkanát FZS
+420 48535 3448 FZS10 - Laboratoř funkční diagnostiky Děkanát FZS
+420 48535 3492 FZS11 - Laboratoř první pomoci Děkanát FZS
+420 48535 3572 FZS12 - Laboratoř intenzivní péče Děkanát FZS
+420 48535 3721 FZS13 - Počítačová laboratoř 3. NP Děkanát FZS
+420 48535 3462 FZS14 - Interaktivní laboratoř Děkanát FZS
+420 48535 3038 FZS2 - Laboratoř mikrobiálních technik Děkanát FZS
+420 48535 3758 FZS3 - Mikrobiologická výzkumná laboratoř Děkanát FZS
+420 48535 3009 FZS4 - Biotechnologická výzkumná laboratoř Děkanát FZS
+420 48535 3683 FZS5 - Laboratoř urgentní medicíny Děkanát FZS
+420 48535 3728 FZS6 - Počítačová laboratoř 1. NP Děkanát FZS
+420 48535 3727 FZS7 - Laboratoř ošetřovatelských technik Děkanát FZS
+420 48535 3726 FZS8 - Laboratoř ošetřovatelských technik Děkanát FZS
+420 48535 3427 FZS9 - Laboratoř preklinických oborů Děkanát FZS
+420 48535 5229 Garáže - Harcov _Koleje Harcov
+420 48535 5293 Hlavní pokladna - Menza Harcov _Menza Harcov
+420 48535 3561 Hlavní pokladna - Menza Husova _Menza Husova
+420 48535 3107 Horní zasedací místnost _úseky prorektorů
číslo není hudební kabinet _Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3100 INFO CITY telefon _Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 2549 Informace, upomínky _Univerzitní knihovna
+420 48535 4557 jídelna Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 5252 Kancelář _Ubytovací služba
číslo není kancelář (P 01003) _Katedra sklářských strojů a robotiky
číslo není kancelář rektora _úsek rektora
+420 48535 5112 kancelář v aerobním sále T7 _Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3029 kancelář, Laboratoř měření fyzikálních veličin _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2556 Kantýna _Unihotel
+420 48535 3362 Kantýna _Menza Husova
+420 48535 3711 Kartové středisko, kancelář _úsek prorektora pro studium a vzdělávání
+420 48535 5128 klubovna KTV _Katedra tělesné výchovy
+420 48535 4203 knihovna Katedra historie
+420 48535 3528 knihovna _Děkanát FUA
číslo není knihovna, studovna (S 06017) _Katedra filosofie
+420 48535 4485 kreslírna JBN _pracoviště Jablonec
+420 48535 3382 kreslírna LBC _Katedra designu
+420 48535 5294 Kuchyň _Menza Harcov
+420 48535 4556 kuchyň Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 3584 Laboratoř _Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3586 laboratoř - "CH1", "CH2" (C sut.) _Katedra chemie
+420 48535 3845 laboratoř - anorganika _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3882 laboratoř - umývárna _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3432 Laboratoř - velín válcové brzdy _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3147 laboratoř "TK7 " _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3397 laboratoř 3D měření a digitalizace _Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3279 laboratoř A _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3045 Laboratoř aero-hydrodynamická _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3677 laboratoř aerodynamický tunel F3 Katedra oděvnictví
číslo není laboratoř akustická _Katedra fyziky
+420 48535 3125 Laboratoř anemometrie _Katedra energetických zařízení
+420 48535 3813 laboratoř anorganické chemie (L 04403) _Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3661 laboratoř B _Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3733 laboratoř B _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3648 laboratoř B2 _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3623 laboratoř B3 _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 2933 Laboratoř Biomedicínských prototypů Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3894 laboratoř biotechnologií _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3735 laboratoř C _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3781 laboratoř E _Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3036 laboratoř E _Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3750 laboratoř el-magnetických vlastností textilií _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3212 Laboratoř elektrických strojů "EL1" _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3682 laboratoř elektroniky "AP11" _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 2965 Laboratoř Experimentální mechaniky Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 48535 3899 laboratoř funkcionalizace nanomateriálů Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3881 laboratoř fyzikálně chemická 5 _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
číslo není laboratoř FYZIOLOGIE 2 _Katedra oděvnictví
+420 48535 3892 laboratoř hydraulických mechanismů _Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3904 laboratoř chemická malá _Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3905 laboratoř chemická velká _Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3878 laboratoř chromatografie _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3879 laboratoř chromatografie - přípravna _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3806 laboratoř ICP _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3880 laboratoř ICP - přípravna _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3647 laboratoř iLAB _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3495 laboratoř KES _Katedra oděvnictví
+420 48535 3712 laboratoř laserové anemometrie _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3121 Laboratoř mechanických vlastností _Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3374 Laboratoř mechanických zkoušek a tribologie Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3836 laboratoř měření (L 05003) _Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3126 Laboratoř metalografická _Katedra materiálu
+420 48535 3890 laboratoř metamateriálů Laboratoř metamateriálů
+420 48535 3817 laboratoř mikrobiologie _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3896 laboratoř mikrobiologie - přípravna _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3875 laboratoř mikroskopie _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3877 laboratoř molekulárně genetická _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3376 Laboratoř motorů I (vzadu) _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3387 Laboratoř motorů II (vpředu) _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3342 Laboratoř nanodiam _Katedra materiálu
+420 48535 3718 laboratoř nehořlavosti _Katedra oděvnictví
číslo není Laboratoř numerických simulací _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 2952 Laboratoř numerických simulací _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3393 Laboratoř obrábění _Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3540 laboratoř optická _Katedra fyziky
+420 48535 3609 laboratoř optických metod _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3814 laboratoř organické chemie (L 05503) _Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 48535 3376 laboratoř palivových systémů _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3743 laboratoř PCB _Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3291 laboratoř piezo I _Katedra fyziky
+420 48535 3018 laboratoř piezo II _Katedra fyziky
+420 48535 2940 Laboratoř pneumatických pohonů _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3513 Laboratoř počítačové grafiky _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3013 Laboratoř pod schody/stroje _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3008 Laboratoř přízemí ICP _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3801 laboratoř Rapid Prototyping I (3D tisk) _Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3801 laboratoř Rapid Prototyping I (3D tisk) _Oddělení průmyslových technologií
+420 48535 2930 Laboratoř Robot Vision Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 2937 Laboratoř robotiky Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3004 Laboratoř robotiky "S15" _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3131 laboratoř speciální měřící techniky _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3615 laboratoř speciálních metod _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3681 laboratoř technické diagnostiky _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3873 laboratoř technologická _Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 48535 3317 laboratoř tkáňového inženýrství _Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3220 Laboratoř velká - ARTEC _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3314 Laboratoř výpočetní techniky _Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3468 laboratoř ZU4 _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3303 laboratoř ZU6 (laser) _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 3166 Laboratoř-lepení Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3662 Laboratoř-mikroskopie Oddělení strojírenské metalurgie
+420 48535 3164 Laboratoř-slévárenská Oddělení strojírenské metalurgie
+420 48535 3705 Laboratoř-svařování Oddělení strojírenské metalurgie
číslo není Laboratoř-učebna KPT Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 3379 Laboratoř-zkoušení plastů Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 5292 Manipulační chodba - 1. patro _Menza Harcov
+420 48535 3660 Mechanická zkušebna _Katedra materiálu
+420 48535 3000 Místnost ostrahy _Domovníci, vrátní
+420 48535 4575 multimediální kino _Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 2565 Nákup a zpracování literatury _Univerzitní knihovna
+420 48535 2555 Nákup a zpracování literatury _Univerzitní knihovna
+420 48535 2554 Periodika _Univerzitní knihovna
číslo není pletárna - Harcov "E" _Katedra designu
+420 48535 2934 Počítačová učebna _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3299 Podatelna - IC _Pošta, komunikace
+420 48535 3213 pokladna _Oddělení účtáren
+420 48535 3562 Pokladna - doplňkový prodej, minutky _Menza Husova
+420 48535 5298 Pokladna - doplňkový prodej, minutky _Menza Harcov
+420 48535 4531 posilovna _Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 4550 požární ohlašovna _Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 2928 Pracovna _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 4208 přípravna (S 02006) _Katedra aplikované matematiky
+420 48535 3585 přípravna C1 _Katedra fyziky
+420 48535 5296 Přípravna masa _Menza Harcov
+420 48535 3731 přípravna materiálu _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3160 realizační dílna _Katedra architektury
+420 48535 3302 Recepce - IC _Domovníci, vrátní
+420 48535 2211 Recepce - Unihotel _Unihotel
+420 48535 3395 RFID laboratoř Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3753 Rozvodna NN - IC _Referát energetických zařízení
+420 48535 3811 sál NanoSpider (L 02226) _Oddělení nanotechnologie a informatiky
číslo není sborovna _Katedra primárního vzdělávání
+420 48535 3057 sekretariát Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 2957 Seminární místnost Katedra sklářských strojů a robotiky
číslo není seminární místnost _Katedra fyziky
+420 48535 3501 server DFA _Děkanát FUA
+420 48535 2954 Silikátová laboratoř Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 5295 Sklad _Menza Harcov
+420 48535 3377 Sklad _Sklad kancelářských potřeb
+420 48535 3563 Sklad, šatna _Menza Husova
+420 48535 2551 Sklady - 2. suterén _Univerzitní knihovna
+420 48535 2550 Spec. fondy (DP, KDP, sborníky, MVS) _Univerzitní knihovna
+420 48535 3545 Speciální studovna F3 Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 2543 Speciální studovna H Akademická poradna a centrum podpory
+420 48535 3766 Správa LIANE - A - neobsazeno _oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 2396 Správa LIANE - H - neobsazeno _oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 3001 Správa LIANE - IC - neobsazeno _oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 5245 Správa LIANE - koleje _oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 3720 správa sítě LIANE (podpora uživatelů) oddělení správy sítě LIANE
+420 48535 5265 Studentské výpočetní středisko - SVS _Koleje Harcov
číslo není studovna (S 04003) _Katedra českého jazyka a literatury
+420 48535 5243 Šatna - Úklid - B _Úklid KM
+420 48535 5273 Šatna - Úklid - E _Úklid KM
+420 48535 3197 šicí dílna _Katedra oděvnictví
+420 48535 3646 technik servisu učeben informační systémy
+420 48535 3394 Těžká laboratoř - E _Katedra energetických zařízení
+420 48535 2546 Tichá studovna _Univerzitní knihovna
číslo není tiskárna - Harcov "E" _Katedra designu
+420 48535 3944 tiskárna I _Katedra designu
+420 48535 3945 tiskárna II _Katedra designu
číslo není tkalcovna - Harcov "F" _Katedra designu
+420 48535 3641 Učebna "A2" _Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 48535 3885 učebna A 8 _Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3640 učebna A3 _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3484 učebna AP 9 _Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3914 učebna B1 - PC _Katedra designu
+420 48535 3913 učebna B2 _Katedra designu
+420 48535 3635 učebna D _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3706 učebna KV1 CAD/CAM _Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 3911 učebna malá _Katedra designu
+420 48535 3730 učebna PC _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3391 učebna PC _Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 48535 3430 Učebna PC _Katedra obrábění a montáže
číslo není učebna PC - Harcov "M př." _Katedra designu
+420 48535 3272 učebna PC (B 03007) _Děkanát FT
+420 48535 4472 učebna PC JBN _pracoviště Jablonec
+420 48535 3790 učebna SmartRoom _Ústav informačních technologií a elektroniky
+420 48535 3333 Učebna-CAD/CAM,CIM/CAE Oddělení tváření kovů a plastů
+420 48535 5213 Vrátnice - Harcov A _Vrátnice KM
+420 48535 5214 Vrátnice - Harcov B _Vrátnice KM
+420 48535 5215 Vrátnice - Harcov C _Vrátnice KM
+420 48535 5216 Vrátnice - Harcov D _Vrátnice KM
+420 48535 5217 Vrátnice - Harcov E _Vrátnice KM
+420 48535 5218 Vrátnice - Harcov F _Vrátnice KM
+420 48535 4511 Vrátnice - I _Domovníci, vrátní
číslo není Vrátnice - IC _Domovníci, vrátní
+420 48535 5122 Vrátnice - KTV _Domovníci, vrátní
+420 48535 5196 Vrátnice - M _Domovníci, vrátní
+420 48535 4111 Vrátnice - P _Domovníci, vrátní
+420 48535 4311 Vrátnice - S _Domovníci, vrátní
+420 48535 5139 Vrátnice - Stadion _Domovníci, vrátní
+420 48535 3109 Vstupní hala - A _Domovníci, vrátní
+420 48535 3840 Vstupní hala - B _Domovníci, vrátní
+420 48535 3667 Vstupní hala - C _Domovníci, vrátní
+420 48535 3307 Vstupní hala - E _Domovníci, vrátní
+420 48535 3611 Vstupní hala - F _Domovníci, vrátní
+420 48535 2805 Vstupní hala - G _Domovníci, vrátní
+420 48535 2500 Vstupní hala - H _Domovníci, vrátní
+420 48535 5223 Vstupní hala - Harcov A _Koleje Harcov
+420 48535 5224 Vstupní hala - Harcov B _Koleje Harcov
+420 48535 5225 Vstupní hala - Harcov C _Koleje Harcov
+420 48535 5226 Vstupní hala - Harcov D _Koleje Harcov
+420 48535 5227 Vstupní hala - Harcov E _Koleje Harcov
+420 48535 5228 Vstupní hala - Harcov F _Koleje Harcov
číslo není Vstupní hala - IC _Domovníci, vrátní
+420 48535 4144 Vstupní hala - P _Domovníci, vrátní
+420 48535 4229 Vstupní hala - S _Domovníci, vrátní
+420 48535 2493 Výdej jídel _Menza Voroněžská
+420 48535 3353 Výměníková stanice - Bendlova _Referát energetických zařízení
+420 48535 2545 Výměníková stanice - Voroněžská _Referát energetických zařízení
+420 48535 2559 Výpůjční oddělení _Univerzitní knihovna
+420 48535 4480 výstavní galerie (jen v době konaných akcí) _pracoviště Jablonec
+420 48535 2511 Vzduchotechnika - H _Domovníci, vrátní
+420 48535 3752 Vzduchotechnika - IC _Domovníci, vrátní
číslo není zasedací místnost _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo není zasedačka _Děkanát FM
+420 48535 3323 zasedačka _Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3831 pletárna, budova B Katedra technologií a struktur
+420 48535 3831 přádelna, budova B Katedra technologií a struktur
+420 48535 3689 pletárna, budova C Katedra technologií a struktur
+420 48535 3628 laboratoř, budova D Katedra technologií a struktur
+420 48535 3708 tkalcovna, budova E3 Katedra technologií a struktur
+420 48535 2229 fax DEF _Děkanát FE
číslo není fax DFM _Děkanát FM
+420 48535 3535 fax DFS _Děkanát FS
+420 48535 3542 fax DFT _Děkanát FT
+420 48535 3770Ing. laboratoř rastrovací mikroskopie Grabmüllerová _Katedra materiálového inženýrství
+420 48535 5202 fax KaM _Vedení kolejí
+420 48535 5202 fax KaM _Koleje a menzy
+420 48535 2462 fax KaM_unihotel _Unihotel
+420 48535 5209 fax KaM_us _Ubytovací služba
+420 48535 4540 faxmodem KaM_Vesec _Koleje Doubí, Vesec
+420 48535 3518 kancelář kancelář Katedra výrobních systémů a automatizace
+420 48535 4475 fax KDE_Jablonec _pracoviště Jablonec
+420 48535 3943 fax KDE_Liberec _Katedra designu
+420 48535 3530 fax KFY _Katedra fyziky
číslo není fax KHT _Katedra hodnocení textilií
+420 48535 3631 fax KMT _Katedra materiálu
+420 48535 3204 fax KOD _Katedra oděvnictví
+420 48535 3547 fax KOM _Katedra obrábění a montáže
+420 48535 3676 fax KSP _Katedra strojírenské technologie
číslo není fax KSR _Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 48535 3313 fax KST _Katedra částí a mechanismů strojů
+420 48535 3237 doktorandi KTC _Katedra materiálového inženýrství
číslo není fax KTV _Katedra tělesné výchovy
+420 48535 3139 fax KVM _Katedra vozidel a motorů
+420 48535 3643 laboratoř - filtrace NB2 Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3474 laboratoř - chemická NE2 Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3477 Lab. nových technologiích NE4, NE5 Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3476 Lab. nových technologiích NE6, NE7 Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3203 poloprovoz - hala NEP Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
+420 48535 3696 fax NTI _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
číslo není fax2 NTI _Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 48535 3113 fax RPV _kancelář prorektora RPV
+420 48535 3902 Recepce - CXI Šilhánová _Oddělení technické podpory
číslo není fax UKN _Univerzitní knihovna