kontakt.tul.cz

doc. Ing. Jan Jersák, CSc.

doc. Ing. Jan Jersák, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3373Deputy Head of DepartmentDepartment of Machining and Assembly

Publications

 1. Š. Dvořáčková, J. Jersák, A. Popov, M. Ledvina, S. Servinský, Hodnocení účinku procesních kapalin s nanoaditivy při soustružení antikorozní oceli X2CrNiMo17-12-2 (VZ I), 24 pages, 2018
 2. J. Jersák, F. Gracl, Testy trvanlivosti řezačkových nožů v dobrovickém cukrovaru, Listy Cukrovarnicke a Reparske, Praha, VUC Praha, a.s., p. 260-264, 5 pages, ISSN: 1210-3306, n. 7-8, [Online], 2018
 3. Š. Dvořáčková, J. Jersák, A. Popov, M. Ledvina, S. Servinský, Vliv procesních kapalin s nanoaditivy na trvanlivost nástroje při soustružení antikorozní oceli X2CrNiMo17-12-2 (VZ II), 8 pages, 2018
 4. J. Jersák, S. Simon, Influence of Cooling Lubricants on the Surface Roughness and Energy Efficiency of the Cutting Machine Tools, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Polsko, The Journal of University of Zielona Góra, p. 779-787, 9 pages, ISSN: 2353-9003, n. 3, 2017
 5. J. Jersák, J. Votoček, M. Rejzek, The influence of process fluids on the machining process and forming internal threads, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem nad Labem, J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem nad Labem, 1, p. 793-799, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2016
 6. J. Jersák, F. Kaplan, Comparison of the Influence of Process Fluids on Tool Life in Face Milling, Manufacturing Technology, 1, p. 977-984, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2015
 7. J. Jersák, J. Žižka, Essential Features of Process Fluids Applied in Machining, Manufacturing Technology, 1, p. 985-991, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2015
 8. J. Jersák, J. Žižka, M. Svoboda, Způsob sledování a systém ke sledování a vyhodnocování opotřebení brousicího kotouče pomocí akustických emisí vznikajících při broušení, [Online], 2015
 9. J. Jersák, A. Popov, Ekologické obráběcí kapaliny nové generace, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-142-9, 2014
 10. J. Jersák, J. Karásek, M. Ledvina, L. Vrkoslavová-Schmidová, Výzkum vybraných geometrických a technologických parametrů na kvalitu obrobené těsnící plochy v systému Common rail, 2014
 11. J. Jersák, M. Ledvina, J. Karásek, Výzkum vybraných geometrických parametrů a procesu utváření třísky u obráběcího nástroje R3043, 2014
 12. P. Louda, J. Jersák, T. Nguyen, Superfinišovací nástroj, [Online], 2012