kontakt.tul.cz

Ing. Jan Kamenický, Ph.D.

Ing. Jan Kamenický, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3433EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringC03009

Publications

 1. P. Ságl, J. Kamenický, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Temelín za rok 2019, 2020
 2. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Ságl, T. Chlebna, P. Veselý, Systém manažerské podpory (SMP), 1, 2019
 3. P. Ságl, J. Kamenický, J. Zajíček, HODNOCENÍ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI Z POHLEDU PRIMÁRNÍCH DAT, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-80-261-0794-1, p. 47-50, 4 pages, 2018
 4. J. Kamenický, J. Zajíček, Metodika pro výběr a řízení významných výrobních zařízení na základě kritičnosti, 1, 23 pages, 2018
 5. P. Fuchs, J. Kamenický, J. Zajíček, R. Soušek, Practical Approach to Criticality Assessment, WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings, Orlando, International Institute of Informatics and Systemics, IIIS, ISBN: 978-194176381-0, p. 178-181, 4 pages, [Online], 2018
 6. J. Kamenický, J. Zajíček, Závěrečná zpráva procesu S-RCM - Jednotka 3620, 1, 13 pages, 2018
 7. J. Kamenický, Identifikace nebezpečí a analýza rizika lakovacího a laminovacího stroje WELEAD, 28 pages, 2017
 8. J. Kamenický, J. Zajíček, Kvantifikace ekonomických ztrát při výpadku provozních souborů - rovnice ztrát (PLE), 13 pages, 2017
 9. J. Zajíček, M. Koucký, J. Kamenický, P. Fuchs, Metodika určování semikvantitativních atributů dynamického modelování souvztažnosti v kritické infrastrutuře, Bezpečnostní technologie, Systémy a Management, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-696-9, 5 pages, 2017
 10. J. Kamenický, P. Ságl, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Temelín za rok 2016, 64 pages, 2017
 11. J. Kamenický, Nejčastější chyby v terminologii spolehlivosti, Nejčastější mýty ve spolehlivosti, Praha, Česká společnost pro jakost, ISBN: 978-80-02-02709-6, p. 3-10, 8 pages, 2017
 12. J. Zajíček, J. Kamenický, P. Ságl, Počty náhradních dílů s ohledem na jejich kritičnost a dobu dodání, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-80-261-0741-5, p. 119-122, 4 pages, 2017
 13. J. Kamenický, P. Fuchs, Stanovení a prokázání úrovně integrity bezpečnosti snížení emisí SOx, 53 pages, 2017
 14. J. Kamenický, Analýza a řízení rizika, Spolehlivost a management rizik, Praha, Česká společnost pro jakost, 1, ISBN: 978-80-02-02639-6, p. 3-8, 6 pages, 2016
 15. P. Ságl, J. Kamenický, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Temelín za rok 2015, 57 pages, 2016
 16. F. Kratochvíl, J. Novák, J. Kamenický, Posudek hodnocení rizika stavby výrobní haly v bezpečnostním pásmu plynovodu DN700 PN80 v lokalitě Hrušky u Břeclavi, 50 pages, 2016
 17. J. Kamenický, Ekonomická náročnost provozování vybraných plynárenských zařízení, Spolehlivost a ekonomika, Praha, Česká společnost pro jakost, 1, ISBN: 978-80-02-02633-4, p. 21-33, 13 pages, 2015
 18. J. Kamenický, J. Zajíček, Failure Rate Evaluation of the Pumps Used in Power Industry, Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Ostrava, Czech Republic, VSB – Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-1-4673-6788-2, p. 503-506, 4 pages, ISSN: 2376-5623, 2015
 19. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Ságl, Hodnocení provozní spolehlivosti v jaderných elektrárnách, změny v postupech a inovace, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0522-0, p. 167-171, 5 pages, 2015
 20. J. Kamenický, Identifikace nebezpečí a analýza rizika převíjecího stroje Panther, 2015
 21. J. Kamenický, Identifikace nebezpečí a analýza rizika sekačky, 2015
 22. J. Kamenický, Identifikace nebezpečí a analýza rizika výrobní linky CSM Tlaxcala, 2015
 23. J. Zajíček, J. Kamenický, K-out-of-N systems: Design, operation and preventive maintenance, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, Croydon, Taylor & Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02879-1, p. 2323-2327, 5 pages, 2015
 24. J. Zajíček, J. Kamenický, Klasifikace rizik v rámci kritické infrastruktury, Veda a krízové situácie, Žilina, SK, Žilinská univerzita v Žiline / EDIS, 1, ISBN: 978-80-554-1103-3, p. 246-252, 7 pages, 2015
 25. P. Ságl, J. Kamenický, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Temelín za rok 2014, 2015
 26. J. Zajíček, J. Kamenický, Operation and maintenance of simple backup system, Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Ostrava, Czech Republic, VSB – Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-146736788-2, p. 739-742, 4 pages, 2015
 27. J. Kamenický, Posouzení rizika CNC řezacího stroje s laserovou hlavou, 2015
 28. J. Kamenický, J. Zajíček, Predictive maintenance of selected gas equipment using the RCM methodology, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, Croydon, Taylor & Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02879-1, p. 917-923, 7 pages, 2015
 29. J. Kamenický, J. Zajíček, Comparison of Economic Impacts of Safe and Dangerous Failure of Safety System, Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2014, Brno, IEEE Computer Society, 1, ISBN: 9781479938063, p. 705-708, 4 pages, 2014
 30. J. Zajíček, J. Kamenický, Credibility of Rcm Analysis Results, Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2014, Brno, IEEE Computer Society, 1, ISBN: 9781479938063, p. 75-79, 5 pages, 2014
 31. J. Zajíček, J. Kamenický, Different Ways of Risk Computation, QUAERE 2014, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-04-7, p. 658-667, 10 pages, 2014
 32. J. Kamenický, J. Zajíček, Importance Analysis of Power Plant Safety Systems, Measurement and Control, SAGE Publications Inc, 1, p. 118;124, ISSN: 0020-2940, n. 4, [Online], 2014
 33. J. Kamenický, P. Ságl, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Temelín, 1 pages, 2014
 34. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Fuchs, RAMS & LCC Parameters, 2014
 35. J. Kamenický, Risk management a RCM, 8th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014, Liberec, CZ, Katedra Výrobních Systémů, TU v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-149-8, p. 37, 1 pages, 2014
 36. J. Kamenický, J. Zajíček, Typizace údržbových zásahů na základě vyhodnocení analýz RCM, QUAERE 2014, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-04-7, p. 674-677, 4 pages, 2014
 37. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Fuchs, P. Ságl, Využití výsledků hodnocení spolehlivosti v jaderných elektrárnách, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Plzeň, CZ, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0406-3, p. 203-209, 7 pages, 2014
 38. J. Kamenický, Vztahy a vazby mezi spolehlivostí, bezpečností a rizikem, Management spolehlivosti ve ŠKODA ELEKCTRIC a.s, Praha, Česká společnost pro jakost, 1, ISBN: 978-80-02-02565-8, p. 17-26, 10 pages, 2014