kontakt.tul.cz

Ing. Jaroslav Zajíček, Ph.D.

Ing. Jaroslav Zajíček, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3433EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringC03009

Publications

 1. J. Zajíček, Funkční analýza a FMECA ochranného systému, Vybrané problémy certifikace bezpečnostního systému, Praha, Česká společnost pro jakost, ISBN: 978-80-02-02988-5, p. 3-14, 12 pages, 2022
 2. P. Ságl, J. Zajíček, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Dukovany 2019, 2020
 3. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Ságl, T. Chlebna, P. Veselý, Systém manažerské podpory (SMP), 2019
 4. P. Ságl, J. Kamenický, J. Zajíček, HODNOCENÍ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI Z POHLEDU PRIMÁRNÍCH DAT, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-80-261-0794-1, p. 47-50, 4 pages, 2018
 5. V. Pelantová, J. Zajíček, Mapování toku odpadů v Libereckém kraji, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018, 1, p. 263-270, 8 pages, 2018
 6. J. Kamenický, J. Zajíček, Metodika pro výběr a řízení významných výrobních zařízení na základě kritičnosti, Unipetrol RPA, a.s., 1, 23 pages, 2018
 7. J. Zajíček, P. Ságl, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Dukovany 2017, ČEZ a.s., 59 pages, 2018
 8. P. Fuchs, J. Kamenický, J. Zajíček, R. Soušek, Practical Approach to Criticality Assessment, WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings, Orlando, International Institute of Informatics and Systemics, IIIS, ISBN: 978-194176381-0, p. 178-181, 4 pages, [Online], 2018
 9. J. Kamenický, J. Zajíček, Závěrečná zpráva procesu S-RCM - Jednotka 3620, Unipetrol RPA, a.s., 1, 13 pages, 2018
 10. J. Kamenický, J. Zajíček, Kvantifikace ekonomických ztrát při výpadku provozních souborů - rovnice ztrát (PLE), UNIPETROL RPA, s.r.o., 13 pages, 2017
 11. J. Zajíček, M. Koucký, J. Kamenický, P. Fuchs, Metodika určování semikvantitativních atributů dynamického modelování souvztažnosti v kritické infrastrutuře, Bezpečnostní technologie, Systémy a Management, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-696-9, 5 pages, 2017
 12. J. Zajíček, P. Ságl, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Dukovany 2016, ČEZ a.s., 58 pages, 2017
 13. J. Zajíček, J. Kamenický, P. Ságl, Počty náhradních dílů s ohledem na jejich kritičnost a dobu dodání, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-80-261-0741-5, p. 119-122, 4 pages, 2017
 14. J. Zajíček, Použití ordinálních a semikvantitativních postupů ve spolehlivosti, Nejčastější mýty ve spolehlivosti, Praha, Česká společnost pro jakost, p. 11-24, 14 pages, 2017
 15. V. Pelantová, J. Zajíček, The system view on the landscape, [Online], 2017
 16. J. Zajíček, P. Ságl, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Dukovany 2015, ČEZ a.s., 128 pages, 2016
 17. J. Zajíček, Ošetřování rizik údržbou, zálohováním a pasivní/aktivní ochranou, Spolehlivost a management rizik, Praha, Česká společnost pro jakost, 1, ISBN: 978-80-02-02639-6, p. 9-15, 7 pages, 2016
 18. J. Zajíček, SISTEMA report - Hydraulická plošina HPB 100, Bestlift spol s r.o., 13 pages, 2016
 19. J. Zajíček, Závěrečná zpráva procesu RCM - jednotka 3420, Česká rafinérská, a.s., 15 pages, 2016
 20. J. Zajíček, Závěrečná zpráva procesu RCM - jednotka 4314, Česká rafinérská, a.s., 13 pages, 2016
 21. J. Kamenický, J. Zajíček, Failure Rate Evaluation of the Pumps Used in Power Industry, Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Ostrava, Czech Republic, VSB – Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-1-4673-6788-2, p. 503-506, 4 pages, ISSN: 2376-5623, 2015
 22. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Ságl, Hodnocení provozní spolehlivosti v jaderných elektrárnách, změny v postupech a inovace, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0522-0, p. 167-171, 5 pages, 2015
 23. J. Zajíček, J. Kamenický, K-out-of-N systems: Design, operation and preventive maintenance, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, Croydon, Taylor & Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02879-1, p. 2323-2327, 5 pages, 2015
 24. J. Zajíček, J. Kamenický, Klasifikace rizik v rámci kritické infrastruktury, Veda a krízové situácie, Žilina, SK, Žilinská univerzita v Žiline / EDIS, 1, ISBN: 978-80-554-1103-3, p. 246-252, 7 pages, 2015
 25. J. Zajíček, P. Ságl, Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Dukovany, ČEZ a.s., 93 pages, 2015
 26. J. Zajíček, J. Kamenický, Operation and maintenance of simple backup system, Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Ostrava, Czech Republic, VSB – Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-146736788-2, p. 739-742, 4 pages, 2015
 27. J. Zajíček, Pohotovost výběrových systému podle návrhu konfigurace K z N a způsobu provozování, Bezporuchovost a pohotovost, Praha, CZUB, a. s, 1, ISBN: 978-80-02-02586-3, p. 11-22, 6 pages, 2015
 28. J. Kamenický, J. Zajíček, Predictive maintenance of selected gas equipment using the RCM methodology, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, Croydon, Taylor & Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02879-1, p. 917-923, 7 pages, 2015
 29. J. Zajíček, Závěrečná zpráva procesu S-RCM na jednotce 2411, neuveden, 13 pages, 2015
 30. J. Kamenický, J. Zajíček, Comparison of Economic Impacts of Safe and Dangerous Failure of Safety System, Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2014, Brno, IEEE Computer Society, 1, ISBN: 9781479938063, p. 705-708, 4 pages, 2014
 31. J. Zajíček, J. Kamenický, Credibility of Rcm Analysis Results, Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2014, Brno, IEEE Computer Society, 1, ISBN: 9781479938063, p. 75-79, 5 pages, 2014
 32. J. Zajíček, J. Kamenický, Different Ways of Risk Computation, QUAERE 2014, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-04-7, p. 658-667, 10 pages, 2014
 33. J. Kamenický, J. Zajíček, Importance Analysis of Power Plant Safety Systems, Measurement and Control, SAGE Publications Inc, 1, p. 118;124, ISSN: 0020-2940, n. 4, [Online], 2014
 34. J. Zajíček, Přeprava nebezpečných látek s ohledem na environmentální a bezpečnostní rizika, Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-110-8, p. 1-5, 5 pages, 2014
 35. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Fuchs, RAMS & LCC Parameters, 2014
 36. J. Kamenický, J. Zajíček, Typizace údržbových zásahů na základě vyhodnocení analýz RCM, QUAERE 2014, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-04-7, p. 674-677, 4 pages, 2014
 37. P. Fuchs, P. Ságl, J. Zajíček, Výsledky monitoringu spolehlivosti systémů SKŘ za rok 2013, ČEZ, a.s, 92 pages, 2014
 38. J. Kamenický, J. Zajíček, P. Fuchs, P. Ságl, Využití výsledků hodnocení spolehlivosti v jaderných elektrárnách, Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Plzeň, CZ, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0406-3, p. 203-209, 7 pages, 2014
 39. J. Zajíček, P. Fuchs, Safety integrity level (SIL) versus full quantitative risk value, Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, p. 99-105, 7 pages, ISSN: 1507-2711, n. 2, 2013