kontakt.tul.cz

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2346EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07037
+420 48535 3665EmployeeDepartment of Grant Support
+420 777 863 422EmployeeDepartment of Grant Support

Publications

 1. P. Švermová, CSR Reporting and its Importance, Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 501-510, 10 pages, [Online], 2021
 2. A. Mazurchenko, P. Švermová, Expected Impact of a Digital Transformation on SMEs Competitiveness and Employees’ Competencies, Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 397-404, 8 pages, [Online], 2021
 3. T. Semerádová, P. Weinlich, P. Švermová, M. Lamr, L. Suková, L. Míková, M. Dostál, Faktory úspěšnosti elektronického podnikání, 1, ISBN: 978-80-7494-572-4, 130 pages, 2021
 4. T. Semerádová, P. Weinlich, P. Švermová, M. Lamr, L. Suková, L. Míková, M. Dostál, Jak na digitální marketingovou strategii firmy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-564-9, 192 pages, 2021
 5. P. Švermová, M. Černík, Corporate Social Responsibility of Companies Producing PFOA Containing Waxes for Cross-Country Skiing, Sustainability, Switzerland, MDPI AG, 1, 17 pages, ISSN: 2071-1050, n. 12, [Online], 2020
 6. P. Švermová, A. Kábová, O. Starostina, M. Pánková, Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL), Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology, Warsaw, Walter de Gruyter GmbH, p. 57-68, 12 pages, ISSN: 1640-9019, n. 1-2, [Online], 2020
 7. M. Černík, P. Hrabák, P. Švermová, Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy, Odpadové hospodářství, Praha, České ekologické manažerské centrum, 1, p. 38-39, 2 pages, ISSN: 1212-7779, n. 9, [Online], 2020
 8. P. Švermová, CSR of Socially Sensitive Sectors: A Case Study of Companies in the Gambling Industry, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 63-70, 8 pages, [Online], 2019
 9. P. Švermová, The Environmental Pillar of CSR and Company Management, Proceedings of the International Conference on Science, Social Sciences and Management, Dubai, ISTDS (The Institute of Science, Technology & Development Studies), 6 pages, 2019
 10. J. Demel, Z. Horčičková, J. Vavruška, E. Šírová, P. Švermová, N. Pelloneová, M. Žižka, Analýza interních logistických procesů, 3 pages, 2018
 11. P. Švermová, Social Media in Human Resource Management, Proceedings of the 2nd International Conference on Business Management, Kyrenia, Cyprus, American Academic Research Society, ISBN: 978-1-946782-05-2, p. 2-11, 10 pages, [Online], 2018
 12. P. Švermová, K. Maršíková, Using of Social Media in Recruitment: a Case of Small And Medium Sized Enterprises in Europe, Proceedings of the International Conference on Liberec Informatics Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 62-72, 11 pages, 2018
 13. K. Maršíková, P. Švermová, S. Myslivcová, V. Macháčková, Personální marketing a budování značky zaměstnavatele, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-382-9, 208 pages, 2017
 14. P. Švermová, M. Ortová, The Issues of Regional Development of the Kingdom of Sweden and the Czech Republic, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 153;162, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2013
 15. M. Lungová, K. Maršíková, M. Ortová, P. Švermová, Přístupy k regoinálnímu rozvoji ve vybraných zemích Evropy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-917-2, 2012
 16. P. Švermová, Expected Net Present Value -- Instrument for Profitable Investment, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;9, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 17. P. Švermová, Instrument of Regional Disparities Reduction - RFID Technologies in Tourism Development, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 392;401, 2011
 18. P. Švermová, M. Ortová, Možnosti zvýhodněného úvěrového financování obcí ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku a České republice, Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?, Ostrava, Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-2458-1, p. 410;416, 2011
 19. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 20. P. Švermová, B. Loudová, Využití identifikace osob v cestovním ruchu, IMEA 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-720-8, p. 218;224, 2011
 21. M. Ortová, P. Řehořová, Economic Development of Municipalities Depending on Project Management and Territorial Planning, Journal of Competitiveness, Zlín, Journal of Competitiveness, 1, p. 14;28, ISSN: 1804-171X, n. 2, 2010
 22. P. Řehořová, Education and Gender Equity, Global Conference of Business and Finance, Kailua Kona, The IBFR, 1, p. 40;48, ISSN: 1931-0285, 2010
 23. P. Řehořová, Education and Gender Equity: Evidence from the Czech Republic and UK, Journal of Business Education and Accreditation, Kailua Kona, The IBFR, 1, p. 40;48, ISSN: 1944-5903, n. 1, 2010
 24. V. Urbánek, P. Řehořová, K. Maršíková, Expected Returns on University Investment: Survey in the Czech Republic and the UK, Mathematical Methods in Economics 2010, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 9788073942182, p. 646-651, 6 pages, 2010
 25. P. Řehořová, K. Maršíková, Financing of Higher Education in Selected European Countries, Sborník z XV. mezinárodní vědecké konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha, Oeconomica, 1, ISBN: 9788024516448, p. 0;12, 2010
 26. P. Řehořová, E. Štichhauerová, J. Jokl, Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726515, 2010
 27. P. Řehořová, J. Jokl, Genderová rovnost v Evropské unii, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 215;225, ISSN: 1212-415X, n. 1, 2010
 28. P. Řehořová, Geografie České republiky, Skriptum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726331, 2010
 29. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 30. P. Řehořová, Lidský kapitál z pohledu akčního plánu implementace rovnosti mužů a žen do firem, Sborník z mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 1, ISBN: 9788074080432, p. 1;7, 2010
 31. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726973, 2010
 32. P. Řehořová, K. Maršíková, V. Urbánek, Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37-45, 9 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2010
 33. P. Řehořová, M. Dubová, Assessment of Alternative Energy Sources Efficiency - Economic Model of a Project Using Reed Canary Grass, Proceedings of the Global Conference of Business and Finance, Sano José, The Institute for Business and Finance Research, 4, p. 71;87, ISSN: 1931-0285, 2009
 34. M. Prskavcová, P. Řehořová, Attractivity of Domicile of Czech Municipalities, Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725235, p. 320;326, 2009
 35. P. Řehořová, Dependence Analysis of Required Financial Means of Czech Municipalities on Population, Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, p. 0;10, ISSN: 1212-3285, n. 3, 2009
 36. P. Řehořová, Equal Opportunities in Firms of Liberec Region, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 2, p. 213;219, ISSN: 1212-415X, 2009
 37. I. Jáč, M. Prskavcová, P. Řehořová, J. Švihovský, Komplexní pohled na problematiku regionálních disparit z hlediska municipalit, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725594, 2009
 38. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků I, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725563, 2009
 39. M. Prskavcová, K. Maršíková, P. Řehořová, M. Zbránková, Normy z oblasti společenské odpovědnosti firem, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725587, 2009
 40. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Public Policy in Higher Education Development, Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha, Oeconomica, 1, ISBN: 9788024515137, p. 46;46, 2009