Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3665Section ManagerOddělení informační podpory a analýzL04017
+420 777 863 422Section ManagerOddělení informační podpory a analýzL04017
+420 48535 2346EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07037

Publications

 1. P. Švermová, J. Novotová, P. Bardos, Baseline survey on socio-economic impact for Wetland ®, Proceedings of IWA 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Lyon, IWA, ISBN: 978-2-9585706-0-6, p. 87-90, 4 pages, [Online], 2022
 2. P. Švermová, CSR Reporting and its Importance, Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 501-510, 10 pages, [Online], 2021
 3. T. Semerádová, P. Weinlich, P. Švermová, Evaluative Framework for Digital Competitiveness, Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing, Cham, Springer Nature, 1, ISBN: 9783030931308, p. 27-55, 28 pages, 2021
 4. A. Mazurchenko, P. Švermová, Expected Impact of a Digital Transformation on SMEs Competitiveness and Employees’ Competencies, Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 397-404, 8 pages, [Online], 2021
 5. T. Semerádová, P. Weinlich, P. Švermová, M. Lamr, L. Suková, L. Míková, M. Dostál, Faktory úspěšnosti elektronického podnikání, 1, ISBN: 978-80-7494-572-4, 130 pages, 2021
 6. T. Semerádová, P. Weinlich, P. Švermová, M. Lamr, L. Suková, L. Míková, M. Dostál, Jak na digitální marketingovou strategii firmy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-564-9, 192 pages, 2021
 7. P. Švermová, P. Madzík, P. Križo, Relationships between principles of CSR and real activities of organizations, Conference Proceedings from International Scientific Conference 14th October 2021 Poprad, Slovak Republic, Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, Slovakia, p. 203-214, 11 pages, [Online], 2021
 8. P. Švermová, Socially Responsible Online Marketing, Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing, Cham, Springer Nature, 1, ISBN: 9783030931308, p. 87-120, 33 pages, 2021
 9. P. Švermová, M. Černík, Corporate Social Responsibility of Companies Producing PFOA Containing Waxes for Cross-Country Skiing, Sustainability, Switzerland, MDPI AG, 1, 17 pages, ISSN: 2071-1050, n. 12, [Online], 2020
 10. P. Švermová, A. Kábová, O. Starostina, M. Pánková, Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL), Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology, Warsaw, Walter de Gruyter GmbH, p. 57-68, 12 pages, ISSN: 1640-9019, n. 1-2, [Online], 2020
 11. M. Černík, P. Hrabák, P. Švermová, Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy, Odpadové hospodářství, Praha, České ekologické manažerské centrum, 1, p. 38-39, 2 pages, ISSN: 1212-7779, n. 9, [Online], 2020
 12. P. Švermová, CSR of Socially Sensitive Sectors: A Case Study of Companies in the Gambling Industry, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 63-70, 8 pages, [Online], 2019
 13. P. Švermová, The Environmental Pillar of CSR and Company Management, Proceedings of the International Conference on Science, Social Sciences and Management, Dubai, ISTDS (The Institute of Science, Technology & Development Studies), 6 pages, 2019
 14. J. Demel, Z. Horčičková, J. Vavruška, E. Šírová, P. Švermová, N. Pelloneová, M. Žižka, Analýza interních logistických procesů, Škoda Auto, a.s., oddělení interní logistiky, 3 pages, 2018
 15. P. Švermová, Social Media in Human Resource Management, Proceedings of the 2nd International Conference on Business Management, Kyrenia, Cyprus, American Academic Research Society, ISBN: 978-1-946782-05-2, p. 2-11, 10 pages, [Online], 2018
 16. P. Švermová, K. Maršíková, Using of Social Media in Recruitment: a Case of Small And Medium Sized Enterprises in Europe, Proceedings of the International Conference on Liberec Informatics Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 62-72, 11 pages, 2018
 17. K. Maršíková, P. Švermová, S. Myslivcová, V. Macháčková, Personální marketing a budování značky zaměstnavatele, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-382-9, 208 pages, 2017
 18. P. Švermová, M. Ortová, The Issues of Regional Development of the Kingdom of Sweden and the Czech Republic, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 153;162, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2013
 19. M. Lungová, K. Maršíková, M. Ortová, P. Švermová, Přístupy k regoinálnímu rozvoji ve vybraných zemích Evropy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-917-2, 2012
 20. P. Švermová, Expected Net Present Value -- Instrument for Profitable Investment, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;9, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 21. P. Švermová, Instrument of Regional Disparities Reduction - RFID Technologies in Tourism Development, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 392;401, 2011
 22. P. Švermová, M. Ortová, Možnosti zvýhodněného úvěrového financování obcí ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku a České republice, 2011
 23. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 24. P. Švermová, B. Loudová, Využití identifikace osob v cestovním ruchu, 2011
 25. M. Ortová, P. Řehořová, Economic Development of Municipalities Depending on Project Management and Territorial Planning, Journal of Competitiveness, Zlín, Journal of Competitiveness, 1, p. 14;28, ISSN: 1804-171X, n. 2, 2010
 26. P. Řehořová, Education and Gender Equity, 2010
 27. P. Řehořová, Education and Gender Equity: Evidence from the Czech Republic and UK, 2010
 28. V. Urbánek, P. Řehořová, K. Maršíková, Expected Returns on University Investment: Survey in the Czech Republic and the UK, Mathematical Methods in Economics 2010, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 9788073942182, p. 646-651, 6 pages, 2010
 29. P. Řehořová, K. Maršíková, Financing of Higher Education in Selected European Countries, 2010
 30. P. Řehořová, E. Štichhauerová, J. Jokl, Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726515, 2010
 31. P. Řehořová, J. Jokl, Genderová rovnost v Evropské unii, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 215;225, ISSN: 1212-415X, n. 1, 2010
 32. P. Řehořová, Geografie České republiky, 2010
 33. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 34. P. Řehořová, Lidský kapitál z pohledu akčního plánu implementace rovnosti mužů a žen do firem, 2010
 35. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726973, 2010
 36. P. Řehořová, K. Maršíková, V. Urbánek, Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37-45, 9 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2010
 37. P. Řehořová, M. Dubová, Assessment of Alternative Energy Sources Efficiency - Economic Model of a Project Using Reed Canary Grass, 2009
 38. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Public Policy in Higher Education Development, 2009