kontakt.tul.cz

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
ales.kocourek_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2514DeanOffice of the Dean of the Faculty of EconomicsH06024
+420 48535 2424EmployeeDepartment of Economics

Publications

 1. A. Kocourek, J. Šimanová, Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic: New Results, Proceedings of the 5th International Conferenceon European Integration 2020, Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4455-8, p. 448-458, 11 pages, [Online], 2020
 2. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Experimentální studie využití dat státní správy pro odhad hrubé mzdy na úrovni LAU1, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-709-5, p. 167-175, 9 pages, [Online], 2019
 3. A. Kocourek, Posouzení dopadů nové generace dohod Evropské unie o volném obchodu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-499-4, 293 pages, [Online], 2019
 4. J. Šimanová, A. Kocourek, Readiness of Czech Regions for Industry 4.0, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, p. 330-338, 9 pages, [Online], 2019
 5. A. Kocourek, J. Šimanová, Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4169-4, p. 755-764, 10 pages, ISSN: 2571-029X, 2018
 6. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 7, ISBN: 978-80-7494-437-6, 265 pages, 2018
 7. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 7, ISBN: 978-80-7494-437-6, 256 pages, 2018
 8. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR, 160 pages, [Online], 2018
 9. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Three Levels of Education and the Economic Growth, Applied Economics, London, Informa UK Limited, 1, p. 2103-2116, 14 pages, ISSN: 0003-6846, n. 19, [Online], 2018
 10. A. Kocourek, J. Šimanová, Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States - Assessing Impacts on the Czech Economy, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-381-2, 180 pages, 2017
 11. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10, ISBN: 978-80-7494-359-1, 213 pages, 2017
 12. A. Kocourek, J. Šimanová, Impact Assessment of the CETA for the Czech Economy through CGE Modelling, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 36-45, 10 pages, 2017
 13. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 6, ISBN: 978-80-7494-358-4, 265 pages, 2017
 14. A. Kocourek, J. Šimanová, Spatial Modelling of Nominal and Real Net Disposable Household Incomes in the Districts (LAU1) of the Czech Republic, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 336-341, 6 pages, 2017
 15. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR, 193 pages, [Online], 2017
 16. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic, Statistika, Praha, Český statistický úřad, p. 56-70, 15 pages, ISSN: 0322-788X, n. 4, [Online], 2016
 17. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Human Capital: Relationship between Education and Labor Productivity in the European Countries, The 10th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, Melandrium, 1, ISBN: 9788087990100, p. 1315-1324, 10 pages, [Online], 2016
 18. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 6, ISBN: 9788074941825, 248 pages, 2016
 19. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 9788074942969, p. 414-418, 5 pages, [Online], 2016
 20. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku, 154 pages, [Online], 2016
 21. A. Kocourek, Domestic Demand as a Driving Factor of Structural Changes in the BRIC Economies: Evidence from 1995 – 2011., International Journal of Business and Management Study, New York, NY, USA, Institute of Research Engineers and Doctors, 1, p. 53-57, 5 pages, ISSN: 2372-3955, n. 1, [Online], 2015
 22. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent, [Online], 2015
 23. A. Kocourek, Exports as a Driving Factor of Structural Changes in the BRICS Economies: 1995 – 2012, American Journal of Economics, Rosemead, CA, USA, Scientific & Academic Publishing, 1, p. 11-127, 117 pages, ISSN: 2166-4951, n. 2, [Online], 2015
 24. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Mapy regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, [Online], 2015
 25. J. Kraft, A. Kocourek, J. Šimanová, J. Rozkovec, Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), [Online], 2015
 26. A. Kocourek, J. Šimanová, Nominal vs. Real Regional Income Disparities in Selected Cities of the Czech Republic, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 192-200, 9 pages, 2015
 27. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 28. A. Kocourek, Structural Changes in Comparative Advantages of the BRICS, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Netherlands, Elsevier BV, 1, p. 10-17, 8 pages, ISSN: 1877-0428, n. 1, [Online], 2015
 29. T. Žižka, A. Kocourek, J. Šimanová, Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP, [Online], 2015
 30. A. Kocourek, Domestic Demand as a Driving Factor of Structural Changes in the Bric Economies: Evidence from 1995 – 2011, Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Economics, Management and Social Study, Kuala Lumpur, Institute of Research Engineers and Doctors, USA, 1, ISBN: 978-1-63248-036-1, p. 77-81, 5 pages, 2014
 31. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 9, ISBN: 9788074941283, 215 pages, 2014
 32. A. Kocourek, Exports as a Driving Factor of Structural Changes in the BRICS Economies: 1995 – 2012, World Conference on Economics and Business Managements Proceedings, Kuala Lumpur, Open University Malaysia, 1, ISBN: 978-983-3814-17-6, p. 89;94, 2014
 33. A. Kocourek, Postavení Brazílie ve světové ekonomice, Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha, C.H.Beck, 3, ISBN: 9788074005022, p. 355;368, 2014
 34. A. Kocourek, Postavení Číny ve světové ekonomice, Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha, C.H.Beck, 3, ISBN: 9788074005022, p. 326;340, 2014
 35. A. Kocourek, Postavení Indie ve světové ekonomice, Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha, C.H.Beck, 3, ISBN: 9788074005022, p. 341;354, 2014
 36. A. Kocourek, Postavení Jihoafrické republiky ve světové ekonomice, Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha, C.H.Beck, 3, ISBN: 9788074005022, p. 369;382, 2014
 37. A. Kocourek, Postavení Ruska ve světové ekonomice, Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha, C.H.Beck, 3, ISBN: 9788074005022, p. 313;325, 2014
 38. J. Šimanová, A. Kocourek, Regional Price Index in the Czech Republic: Revised, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ETER 2014, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1, ISBN: 978-80-225-3884-8, p. 1;9, 2014
 39. J. Šimanová, A. Kocourek, J. Kraft, Regionalization of the Consumer Price Index in the Czech Republic, The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, University of Economics, 1, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 1487-1496, 10 pages, 2014
 40. A. Kocourek, Rozvojové země, Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha, C.H.Beck, 3, ISBN: 9788074005022, p. 270;312, 2014
 41. A. Kocourek, Structural Changes in Comparative Advantages of the Brics, Proceedings of Global Conference on Business and Social Science, Kuala Lumpur, Global Academy of Training & Research Enterprise, 1, ISBN: 978-968-7985-01-5, p. 47-49, 3 pages, 2014
 42. A. Kocourek, Vnitřní a vnější soudržnost zemí skupiny BRICS, Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 9788074353673, p. 11-19, 9 pages, 2014
 43. A. Kocourek, Analysis of Social-economic Impacts of the Process of Globalization in the Developing World, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729530, p. 297;306, 2013
 44. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 8, ISBN: 9788073729981, 2013
 45. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 9788073729509, 2013
 46. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 5, ISBN: 9788074940149, 2013
 47. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 9788073729998, 2013
 48. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Mikroekonomie II, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7372-992-9, 2013
 49. A. Kocourek, J. Šimanová, Pace of Globalization as a Determinant of Human Development in the Developed Market and Transition Economies, The 7th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175874, p. 631;641, 2013
 50. J. Šimanová, A. Kocourek, Regionální benchmark stability přímých zahraničních investic s příslibem investičních pobídek v ČR, Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2013, díl II, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-250-8, p. 276;287, 2013
 51. A. Kocourek, K. Maršíková, Shifts in Income Expectations of Czech Students At Selected Economic Faculties Over the Years 2001 – 2012, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 358;375, ISSN: 0013-3035, n. 4, 2013
 52. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 10;21, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2013
 53. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 7, ISBN: 9788073729059, 2012
 54. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I pro neekonomické studijní obory, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 9788073729042, 2012
 55. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Globalizace na prahu 21. století, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729301, 2012
 56. K. Maršíková, A. Kocourek, Income Expectations of University Students: Sample of Selected Economic Universities in the Czech Republic, England and Poland, Statistika, Praha, Český statistický úřad, 1, p. 35;47, ISSN: 0322-788X, n. 4, 2012
 57. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 9788073728335, 2012
 58. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 9788073729066, 2012
 59. P. Bednářová, Š. Laboutková, A. Kocourek, The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, The 6th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175799, p. 634;645, 2012
 60. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Theoretical Discussion over the Methodology and Economic-Policy Conclusions of Selected Theories of Economic Growth, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 110;121, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 61. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Comparative Analytic Study on Applicability of Jones-Romer New Stylized Facts on Growth, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 338-347, 10 pages, 2011
 62. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 6, ISBN: 978-80-7372-705-5, 2011
 63. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-717-8, 2011
 64. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7372-708-6, 2011
 65. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Mikroekonomie II, Praha, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-770-3, 2011
 66. Š. Laboutková, A. Kocourek, P. Bednářová, On the Relationship between Globalization and Human Development, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 61;71, 2011
 67. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Studie platnosti Jonesových-Romerových nových stylizovaných faktů o růstu, Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2011, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1, ISBN: 978-80-225-3286-0, p. 171;180, 2011
 68. A. Kocourek, Živelní pohromy a ekonomický růst, Mezinárodní politika, Praha, Ústav mezinárodních vztahů v Praze, 1, p. 4;6, ISSN: 0543-7962, n. 7, 2011
 69. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 5, ISBN: 9788073726522, 2010
 70. A. Kocourek, Mikroekonomie I – Praktikum a repetitorium, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726461, 2010
 71. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 492;511, ISSN: 0013-3035, n. 5, 2010
 72. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Původní a nová stylizovaná fakta o růstu, Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1, ISBN: 9788022530767, p. 223;234, 2010
 73. A. Kocourek, Statistická analýza dat z dotazníkového šetření prováděného na českých univerzitách v letech 2001 - 2009, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726973, 2010
 74. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Education as Crucial Factor of Economic Growth in the Process of Globalization, Scientific Papers of University of Pardubice, Pardubice, Univerzita Pardubice, 1, ISBN: 9788073952099, p. 87;99, ISSN: 1211-555X, n. 1, 2009
 75. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 9788073725273, 2009
 76. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I. Repetitorium pro distanční a kombinované formy studia, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073724696, 2009
 77. A. Kocourek, Podkladová studie: Statistické vyhodnocení očekávaných příjmů podle dotazníkového šetření, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725563, 2009
 78. A. Kocourek, Vlajkové lodě a trosečníci na vlnách globalizace, Mezinárodní politika, Praha, Ústav mezinárodních vztahů v Praze, 1, p. 11;13, ISSN: 0543-7962, n. 9, 2009
 79. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Vzdělávání a ekonomický růst - prezentace výsledků výzkumu, Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku Eurozóne, Bratislava, Národohospodářská fakulta ekonomickej univerzity v Bratislave, 1, ISBN: 9788022528221, p. 1;10, 2009