doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
ales.kocourek_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2514DeanDěkanát EFH 06024
+420 48535 2388EmployeeDepartment of EconomicsH 08033

Publications

 1. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Základem důležitých rozhodnutí jsou data o příjmech a životních nákladech obyvatel v malých územích, Moderní obec, Praha, Profi Press s. r. o., p. 46-48, 3 pages, ISSN: 1211-0507, n. 9, [Online], 2023
 2. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Kejzar, Studie dopadů uzavření obchodní části Asociační dohody mezi EU a blokem MerCoSur na ekonomiku ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-638-7, 246 pages, [Online], 2022
 3. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Metodika využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021, [Online], 2021
 4. A. Kocourek, B. Brandová, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 8, ISBN: 978-80-7494-581-6, 265 pages, 2021
 5. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Peněžní příjmy a životní náklady obyvatel: detailní pohled na území Česka, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-577-9, 162 pages, [Online], 2021
 6. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, T. Žižka, Softwarová geodatabáze s webovým mapovým portálem, [Online], 2021
 7. A. Kocourek, J. Šimanová, Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic: New Results, Proceedings of the 5th International Conferenceon European Integration 2020, Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4455-8, p. 448-458, 11 pages, [Online], 2020
 8. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Experimentální studie využití dat státní správy pro odhad hrubé mzdy na úrovni LAU1, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-709-5, p. 167-175, 9 pages, [Online], 2019
 9. A. Kocourek, Posouzení dopadů nové generace dohod Evropské unie o volném obchodu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-499-4, 293 pages, [Online], 2019
 10. J. Šimanová, A. Kocourek, Readiness of Czech Regions for Industry 4.0, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 330-338, 9 pages, [Online], 2019
 11. A. Kocourek, J. Šimanová, Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4169-4, p. 755-764, 10 pages, ISSN: 2571-029X, 2018
 12. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 7, ISBN: 978-80-7494-437-6, 256 pages, 2018
 13. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 160 pages, [Online], 2018
 14. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Three Levels of Education and the Economic Growth, Applied Economics, London, Informa UK Limited, 1, p. 2103-2116, 14 pages, ISSN: 0003-6846, n. 19, [Online], 2018
 15. A. Kocourek, J. Šimanová, Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States - Assessing Impacts on the Czech Economy, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-381-2, 180 pages, 2017
 16. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10, ISBN: 978-80-7494-359-1, 213 pages, 2017
 17. A. Kocourek, J. Šimanová, Impact Assessment of the CETA for the Czech Economy through CGE Modelling, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 36-45, 10 pages, 2017
 18. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 6, ISBN: 978-80-7494-358-4, 265 pages, 2017
 19. A. Kocourek, J. Šimanová, Spatial Modelling of Nominal and Real Net Disposable Household Incomes in the Districts (LAU1) of the Czech Republic, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 336-341, 6 pages, 2017
 20. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 193 pages, [Online], 2017
 21. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic, Statistika, Praha, Český statistický úřad, p. 56-70, 15 pages, ISSN: 0322-788X, n. 4, [Online], 2016
 22. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Human Capital: Relationship between Education and Labor Productivity in the European Countries, The 10th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, Melandrium, 1, ISBN: 9788087990100, p. 1315-1324, 10 pages, [Online], 2016
 23. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 6, ISBN: 9788074941825, 248 pages, 2016
 24. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 9788074942969, p. 414-418, 5 pages, [Online], 2016
 25. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 154 pages, [Online], 2016
 26. A. Kocourek, Domestic Demand as a Driving Factor of Structural Changes in the BRIC Economies: Evidence from 1995 – 2011., International Journal of Business and Management Study, New York, NY, USA, Institute of Research Engineers and Doctors, 1, p. 53-57, 5 pages, ISSN: 2372-3955, n. 1, [Online], 2015
 27. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent, [Online], 2015
 28. A. Kocourek, Exports as a Driving Factor of Structural Changes in the BRICS Economies: 1995 – 2012, American Journal of Economics, Rosemead, CA, USA, Scientific & Academic Publishing, 1, p. 11-127, 117 pages, ISSN: 2166-4951, n. 2, [Online], 2015
 29. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Mapy regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů, [Online], 2015
 30. J. Kraft, A. Kocourek, J. Šimanová, J. Rozkovec, Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), [Online], 2015
 31. A. Kocourek, J. Šimanová, Nominal vs. Real Regional Income Disparities in Selected Cities of the Czech Republic, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 192-200, 9 pages, 2015
 32. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 33. A. Kocourek, Structural Changes in Comparative Advantages of the BRICS, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Netherlands, Elsevier BV, 1, p. 10-17, 8 pages, ISSN: 1877-0428, n. 1, [Online], 2015
 34. T. Žižka, A. Kocourek, J. Šimanová, Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP, [Online], 2015
 35. A. Kocourek, Domestic Demand as a Driving Factor of Structural Changes in the Bric Economies: Evidence from 1995 – 2011, Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Economics, Management and Social Study, Kuala Lumpur, Institute of Research Engineers and Doctors, USA, 1, ISBN: 978-1-63248-036-1, p. 77-81, 5 pages, 2014
 36. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 9, ISBN: 9788074941283, 215 pages, 2014
 37. A. Kocourek, Exports as a Driving Factor of Structural Changes in the BRICS Economies: 1995 – 2012, 2014
 38. A. Kocourek, Postavení Brazílie ve světové ekonomice, 2014
 39. A. Kocourek, Postavení Číny ve světové ekonomice, 2014
 40. A. Kocourek, Postavení Indie ve světové ekonomice, 2014
 41. A. Kocourek, Postavení Jihoafrické republiky ve světové ekonomice, 2014
 42. A. Kocourek, Postavení Ruska ve světové ekonomice, 2014
 43. J. Šimanová, A. Kocourek, Regional Price Index in the Czech Republic: Revised, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ETER 2014, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1, ISBN: 978-80-225-3884-8, p. 1;9, 2014
 44. J. Šimanová, A. Kocourek, J. Kraft, Regionalization of the Consumer Price Index in the Czech Republic, The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, University of Economics, 1, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 1487-1496, 10 pages, 2014
 45. A. Kocourek, Rozvojové země, 2014
 46. A. Kocourek, Structural Changes in Comparative Advantages of the Brics, Proceedings of Global Conference on Business and Social Science, Kuala Lumpur, Global Academy of Training & Research Enterprise, 1, ISBN: 978-968-7985-01-5, p. 47-49, 3 pages, 2014
 47. A. Kocourek, Vnitřní a vnější soudržnost zemí skupiny BRICS, Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 9788074353673, p. 11-19, 9 pages, 2014
 48. A. Kocourek, Analysis of Social-economic Impacts of the Process of Globalization in the Developing World, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729530, p. 297;306, 2013
 49. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2013
 50. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2013
 51. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2013
 52. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2013
 53. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Mikroekonomie II, 2013
 54. A. Kocourek, J. Šimanová, Pace of Globalization as a Determinant of Human Development in the Developed Market and Transition Economies, The 7th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175874, p. 631;641, 2013
 55. J. Šimanová, A. Kocourek, Regionální benchmark stability přímých zahraničních investic s příslibem investičních pobídek v ČR, 2013
 56. A. Kocourek, K. Maršíková, Shifts in Income Expectations of Czech Students At Selected Economic Faculties Over the Years 2001 – 2012, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 358;375, ISSN: 0013-3035, n. 4, 2013
 57. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 10;21, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2013
 58. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, 2012
 59. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I pro neekonomické studijní obory, 2012
 60. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Globalizace na prahu 21. století, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729301, 2012
 61. K. Maršíková, A. Kocourek, Income Expectations of University Students: Sample of Selected Economic Universities in the Czech Republic, England and Poland, Statistika, Praha, Český statistický úřad, 1, p. 35;47, ISSN: 0322-788X, n. 4, 2012
 62. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2012
 63. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2012
 64. P. Bednářová, Š. Laboutková, A. Kocourek, The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, The 6th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175799, p. 634;645, 2012
 65. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Theoretical Discussion over the Methodology and Economic-Policy Conclusions of Selected Theories of Economic Growth, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 110;121, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 66. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Comparative Analytic Study on Applicability of Jones-Romer New Stylized Facts on Growth, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 338-347, 10 pages, 2011
 67. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2011
 68. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2011
 69. A. Kocourek, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2011
 70. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Mikroekonomie II, 2011
 71. Š. Laboutková, A. Kocourek, P. Bednářová, On the Relationship between Globalization and Human Development, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 61;71, 2011
 72. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Studie platnosti Jonesových-Romerových nových stylizovaných faktů o růstu, 2011
 73. A. Kocourek, Živelní pohromy a ekonomický růst, 2011
 74. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2010
 75. A. Kocourek, Mikroekonomie I – Praktikum a repetitorium, 2010
 76. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 492;511, ISSN: 0013-3035, n. 5, 2010
 77. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Původní a nová stylizovaná fakta o růstu, 2010
 78. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, 2009
 79. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I. Repetitorium pro distanční a kombinované formy studia, 2009
 80. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Vzdělávání a ekonomický růst - prezentace výsledků výzkumu, 2009