prof. Michal Vojtíšek, Ph.D., MSc

prof. Michal Vojtíšek, Ph.D., MSc QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA04033

Publications

 1. M. Pechout, P. Jindra, J. Hart, M. Vojtíšek, Regulated And Unregulated Emissions And Exhaust Flow Measurement of Four In-use High Performance Motorcycles, ATMOSPHERIC ENVIRONMENT-X, Elsevier, 11 pages, ISSN: 2590-1621, [Online], 2022
 2. M. Vojtíšek, M. Vojtíšek, A. Zardini, M. Pechout, L. Dittrich, F. Forni, F. Montigny, M. Carriero, B. Giechaskiel, G. Martini, A miniature Portable Emissions Measurement System (PEMS) for real-driving monitoring of motorcycles, Atmospheric Measurement Techniques, Německo, Copernicus, p. 5827-5843, 17 pages, ISSN: 1867-1381, n. 11, [Online], 2020
 3. M. Vojtíšek, M. Vojtíšek, A. Arul Raj, D. Macoun, P. Jindra, M. Pechout, M. Pechout, On-road detection of trucks with high NOx emissions from a patrol vehicle with on-board FTIR analyzer, Science of The Total Environment, Amsterdam, Elsevier, 1, 9 pages, ISSN: 0048-9697, n. 139753, [Online], 2020
 4. M. Vojtíšek, M. Vojtíšek, J. Jirků, M. Pechout, Real-World Exhaust Emissions of Diesel Locomotives and Motorized Railcars during Scheduled Passenger Train Runs on Czech Railroads, Atmosphere, Basel, MDPI, 582, 26 pages, ISSN: 2073-4433, n. 6, [Online], 2020
 5. R. Suarez-Bertoa, M. Pechout, M. Vojtíšek, M. Vojtíšek, C. Astorga, Regulated and Non-Regulated Emissions from Euro 6 Diesel, Gasoline and CNG Vehicles under Real-World Driving Conditions, Atmosphere, Basel, MDPI, 18 pages, ISSN: 2073-4433, n. 2, [Online], 2020
 6. M. Pechout, M. Kotek, P. Jindra, D. Macoun, J. Hart, M. Vojtíšek, M. Vojtíšek, Comparison of hydrogenated vegetable oil and biodiesel effects on combustion, unregulated and regulated gaseous pollutants and DPF regeneration procedure in a Euro6 car, Science of The Total Environment, Elsevier, 14 pages, ISSN: 0048-9697, n. 133748, [Online], 2019
 7. M. Vojtíšek, P. Jindra, D. Macoun, M. Pechout, Měření emisních faktorů NOx a funkce SCR u těžkých vozidel, Ministerstvo životního prostředí ČR, 16 pages, 2019
 8. B. Novotná, J. Sikorová, A. Milcová, M. Pechout, M. Pechout, L. Dittrich, M. Vojtíšek, M. Vojtíšek, T. Brzicová, P. Rossner, J. Topinka, The genotoxicity of organic extracts from particulate truck emissions produced at various engine operating modes using diesel or biodiesel (B100) fuel: A pilot study, Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, Elsevier, 6 pages, ISSN: 1383-5718, n. 403034, [Online], 2019
 9. R. Suarez-Bertoa, P. Mendoza-Villafuerte, F. Riccobono, M. Vojtíšek, M. Pechout, A. Perujo, C. Astorga, On-road measurement of NH3 emissions from gasoline and diesel passenger cars during real world driving conditions, Atmospheric Environment, Elsevier, p. 488-497, 27 pages, ISSN: 1352-2310, n. 8, [Online], 2017
 10. M. Pechout, L. Dittrich, M. Vojtíšek, Components and procedures for a miniature specialty small motorcycle exhaust emissions analyzer, České vysoké učení technické v Praze, 1 pages, 2016
 11. M. Vojtíšek, L. Dittrich, M. Pechout, Components for a miniature portable on-board emissions monitoring system, České vysoké učení technické v Praze (IČO 68407700), 1 pages, 2016
 12. M. Vojtíšek, M. Pechout, Výfukové emise lokomotivy řady 754 během reálného provozu, České vysoké učení technické v Praze, 10 pages, 2016
 13. M. Vojtíšek, Zařízení k zjišťování koncentrace a/nebo množství alespoň jedné látky ve výfukových emisích ze spalovacích motorů, [Online], 2016
 14. M. Vojtíšek, Způsob přivádění paliva do dvojpalivového systému spalovacího vznětového motoru a dvojpalivový systém spalovacího vznětového motoru, [Online], 2016
 15. O. Popovicheva, E. Kireeva, N. Shonija, M. Vojtíšek, J. Schwarz, FTIR analysis of surface functionalities on particulate matter produced by off-road diesel engines operating on diesel and biofuel, Environmental Science and Pollution Research, TIERGARTENSTRASSE 17, D-69121 HEIDELBERG, SPRINGER HEIDELBERG, 1, p. 4534-4544, 11 pages, ISSN: 1614-7499, n. 6, 2015
 16. J. Štolcpartová, M. Pechout, L. Dittrich, M. Mazač, M. Fenkl, K. Vrbová, J. Ondráček, M. Vojtíšek, Internal Combustion Engines as the Main Source of Ultrafine Particles in Residential Neighborhoods: Field Measurements in the Czech Republic, AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, Basel, CH, MDPI AG, 1, p. 1714-1735, 22 pages, ISSN: 2073-4433, n. 11, [Online], 2015
 17. M. Vojtíšek, M. Pechout, L. Dittrich, M. Mazač, J. Štolcpartová, Locating Urban Hot-spots with Mobile On-line Size-resolved Nanoparticle Measurement, NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 712-717, 6 pages, 2015
 18. M. Vojtíšek, M. Pechout, L. Dittrich, M. Kotek, J. Schwarz, P. Vodička, A. Milcová, A. Rossnerová, A. Ambrož, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and their genotoxicity in exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load operation on diesel and biodiesel fuels, Atmospheric Environment, Oxford, UK, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, p. 9-18, 10 pages, ISSN: 1352-2310, n. 109, 2015
 19. M. Vojtíšek, Způsob a zařízení ke zdokonalení provozu dvojpalivového spalovacího vznětového motoru, [Online], 2015