Dr. Ing. Tomáš Hruš

Dr. Ing. Tomáš Hruš QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2959EmployeeDepartment of Applied Mechanics

Publications

 1. T. Hruš, Modelování - základy metody konečných prvků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-651-6, 92 pages, [Online], 2023
 2. M. Hermann, T. Hruš, P. Kacálek, Shape Optimization Using a Genetic Algorithm And Finite Elements Method, ENGINEERING MECHANICS 2020, BOOK OF FULL TEXTS, Brno, University of Technology Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, ISBN: 978-80-214-5896-3, p. 190-193, 4 pages, ISSN: 1805-8248, 2020
 3. B. Marvalová, T. Hruš, I. Petríková, FEM simulation of elasto-plastic tube indentation comparison with experiment, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, ISBN: 978-80-270-4061-2, p. 267-270, 4 pages, 2019
 4. T. Hruš, M. Hermann, Undercut shape optimization with genetic algorithm and FreeFem, Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings, Luhacovice, Czech Republic, Czech Society for Mechanics (CSM), ISBN: 978-1-5108-8969-9, p. 142-145, 4 pages, 2019
 5. B. Marvalová, T. Hruš, A. Hrouda, FEM simulation of elasto-plastic tube indentation, Computational mechanics, University of west Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0819-1, p. 63-64, 2 pages, 2018
 6. B. Marvalová, T. Hruš, I. Petríková, FEM simulation of elasto-plastic tube indentation comparison with experiment, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Liberec, Česká spečnost pro mechaniku, 1, ISBN: 9788027040629, p. 267-270, 4 pages, 2018
 7. I. Petríková, B. Marvalová, M. Sivčák, T. Hruš, V. Vodičková, Zkoumání procesu vzniku promáčklin na potrubí, jeho numerická simulace a experimentální ověření výpočtu, NET4GAS, 25 pages, 2017
 8. M. Sivčák, T. Hruš, Influence of bubbles in the shock liquid at its compressibility, Mechanisms and Machine Science, ISBN: 978-3-319-44086-6, p. 207-212, 6 pages, ISSN: 2211-0984, 2016
 9. D. Cirkl, T. Hruš, Identification of simulation model of polyurethane foam by means of optimization algorithm, Constitutive Models for Rubber IX - Proceedings of the 9th European Conference on Constitutive Models for Rubbers, ECCMR, London, Taylor & Francis Informa, 1, ISBN: 978-1-138-02873-9, p. 705-710, 6 pages, 2015
 10. T. Hruš, Příklady z plasticity, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-192-4, 2015
 11. T. Hruš, K. Frydrýšek, Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 3 (Příklady z plasticity), Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-3846-5, 2015