Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Ing. Jana Šimanová, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
jana.simanova_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2495Vice-DeanDěkanát EF
+420 48535 2495EmployeeDepartment of EconomicsH 08034
+420 48535 2495EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied Informatics
+420 48535 2285EmployeeEkonomická laboratoř

Publications

 1. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Základem důležitých rozhodnutí jsou data o příjmech a životních nákladech obyvatel v malých územích, Moderní obec, Praha, Profi Press s. r. o., p. 46-48, 3 pages, ISSN: 1211-0507, n. 9, [Online], 2023
 2. P. Rydvalová, J. Novotová, T. Semerádová, J. Šimanová, O. Ungerman, D. Vrbík, Nezávislá pilotní studie monitorovacích indikátorů kulturních a kreativních odvětví na Liberecku, Magistrát města Liberec, 92 pages, 2022
 3. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Kejzar, Studie dopadů uzavření obchodní části Asociační dohody mezi EU a blokem MerCoSur na ekonomiku ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-638-7, 246 pages, [Online], 2022
 4. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Metodika využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021, [Online], 2021
 5. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Peněžní příjmy a životní náklady obyvatel: detailní pohled na území Česka, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-577-9, 162 pages, [Online], 2021
 6. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, T. Žižka, Softwarová geodatabáze s webovým mapovým portálem, [Online], 2021
 7. A. Kocourek, J. Šimanová, Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic: New Results, Proceedings of the 5th International Conferenceon European Integration 2020, Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4455-8, p. 448-458, 11 pages, [Online], 2020
 8. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Experimentální studie využití dat státní správy pro odhad hrubé mzdy na úrovni LAU1, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-709-5, p. 167-175, 9 pages, [Online], 2019
 9. J. Šimanová, A. Zemplinerová, A. Kudrnáč, L. Sojková, L. Tungul, J. Charvát, P. Maškarinec, M. Škodová, T. Dvořák, J. Poláček, E. Drea, Middle Class at a Crossroads, Middle Class at a Crossroads, Praha, TOPAZ, ISBN: 978-80-88350-00-2, p. 43-60, 98 pages, [Online], 2019
 10. J. Šimanová, A. Kocourek, Readiness of Czech Regions for Industry 4.0, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 330-338, 9 pages, [Online], 2019
 11. A. Kocourek, J. Šimanová, Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4169-4, p. 755-764, 10 pages, ISSN: 2571-029X, 2018
 12. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 160 pages, [Online], 2018
 13. A. Kocourek, J. Šimanová, Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States - Assessing Impacts on the Czech Economy, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-381-2, 180 pages, 2017
 14. A. Kocourek, J. Šimanová, Impact Assessment of the CETA for the Czech Economy through CGE Modelling, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 36-45, 10 pages, 2017
 15. A. Kocourek, J. Šimanová, Spatial Modelling of Nominal and Real Net Disposable Household Incomes in the Districts (LAU1) of the Czech Republic, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 336-341, 6 pages, 2017
 16. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 193 pages, [Online], 2017
 17. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic, Statistika, Praha, Český statistický úřad, p. 56-70, 15 pages, ISSN: 0322-788X, n. 4, [Online], 2016
 18. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 9788074942969, p. 414-418, 5 pages, [Online], 2016
 19. A. Kocourek, J. Šimanová, Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 154 pages, [Online], 2016
 20. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent, [Online], 2015
 21. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Mapy regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů, [Online], 2015
 22. J. Kraft, A. Kocourek, J. Šimanová, J. Rozkovec, Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), [Online], 2015
 23. A. Kocourek, J. Šimanová, Nominal vs. Real Regional Income Disparities in Selected Cities of the Czech Republic, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 192-200, 9 pages, 2015
 24. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 25. T. Žižka, A. Kocourek, J. Šimanová, Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP, [Online], 2015
 26. J. Šimanová, K. Szenczi, Evaluation of the Implementation of Selected Regional Operational Programs with a Focus on Public Projects Economic Efficiency, The 2th International Conference on European Integration, Ostrava, Technical University of Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-3388-0, p. 51;58, 2014
 27. J. Šimanová, A. Kocourek, Regional Price Index in the Czech Republic: Revised, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ETER 2014, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1, ISBN: 978-80-225-3884-8, p. 1;9, 2014
 28. J. Šimanová, A. Kocourek, J. Kraft, Regionalization of the Consumer Price Index in the Czech Republic, The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, University of Economics, 1, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 1487-1496, 10 pages, 2014
 29. J. Šimanová, Role nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky v regionech ČR v krizovém období 2008 – 2012, Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-368-0, p. 241;249, 2014
 30. J. Šimanová, Evaluation of the Impact of Investment Incentives on Real Economic Convergence between the Regions of the Czech Republic, Economic Policy in the European Union Member Countries, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-3095-7, p. 304-312, 9 pages, 2013
 31. A. Kocourek, J. Šimanová, Pace of Globalization as a Determinant of Human Development in the Developed Market and Transition Economies, The 7th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175874, p. 631;641, 2013
 32. J. Šimanová, A. Kocourek, Regionální benchmark stability přímých zahraničních investic s příslibem investičních pobídek v ČR, 2013
 33. J. Šimanová, The Impact of Investment Incentives on Czech Regional Industry Specialization and Position in the Global Value Chain, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 171;179, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 34. J. Šimanová, Investiční pobídky, nadnárodní firmy a regionální rozvoj, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-803-8, 2011
 35. J. Šimanová, F. Trešl, Vývoj průmyslové koncentrace a specializace v regionech NUTS3 České republiky v kontextu dynamizace regionální komparativní výhody, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 38-52, 15 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2011