doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4245EmployeeDepartment of Czech Language and LiteratureP 04031

Publications

 1. J. Pacovská, Od porozumění textu k rozvoji empatie, O dieťati, jazyku, literatúre, Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej univerzity v Prešove, p. 97-105, 9 pages, ISSN: 1339-3200, n. 2, [Online], 2023
 2. J. Pacovská, A. Röhrich, Anna Christou: Žena v českém jazykovém obrazu světa: Etnolingvistická studie., Slovo a slovesnost, Praha, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, p. 152-157, 6 pages, ISSN: 0037-7031, n. 2, [Online], 2022
 3. A. Hlubučková, J. Pacovská, Když vstoupí kognitivní přístup k jazyku do výuky češtiny, Didaktické studie, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, p. 135-143, 9 pages, ISSN: 1804-1221, n. 2, [Online], 2022
 4. J. Pacovská, I. Nebeská, A. Röhrich, Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce. Pedagogický pohled na kognitivní a kulturní aspekty jazyka., Praha, Akropolis, 1, ISBN: 978-80-7470-400-0, 272 pages, [Online], 2021
 5. J. Pacovská, Jazykové stereotypy jako identifikátory konceptualizačních procesů dětí, O dieťati, jazyku, literatúre, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 1, p. 82-90, 9 pages, ISSN: 1339-3200, n. 2, [Online], 2020
 6. J. Pacovská, Komunikační stereotypy ve výuce, Didaktické studie, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 1, p. 15-30, 16 pages, ISSN: 1804-1221, n. 2, [Online], 2020
 7. J. Pacovská, Cognitive Approach to Pedagogic Dialogue, 5 th international multidiscipinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2018, Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-56-0, p. 103-108, 6 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2018
 8. J. Pacovská, O potenciálu pedagogického dialogu, Didaktické studie, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 1, p. 139-145, 7 pages, ISSN: 1804-1221, n. 2, [Online], 2018
 9. J. Pacovská, J. Burdová, T. Eršilová, Výchovné směrování kognitivního přístupu k didaktice mateřského jazyka, Didaktické studie, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 1, p. 108-119, 12 pages, ISSN: 1804-1221, n. 1, [Online], 2018
 10. J. Pacovská, Bohemistická konference v Liberci, Slovo a slovesnost, Praha, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 1, p. 276-280, 5 pages, ISSN: 0037-7031, n. 3, [Online], 2017
 11. J. Pacovská, V. Lábus, S. Škodová, Co lze „vyčíst z ruky” aneb somatické frazémy v proměnách času, Bohemistyka, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, p. 103-114, 12 pages, ISSN: 1642-9893, n. 2, [Online], 2017
 12. J. Pacovská, Education through the prism of children and radio newcast, 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts. SGEM 2017. Conference proceedings. Book 3 Science and society., Sofia, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-21-8, p. 163-170, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 13. S. Škodová, J. Pacovská, V. Lábus, Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969–2005, Nová Čeština doma a ve světě, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, p. 62-73, 12 pages, ISSN: 1805-367X, n. 1, [Online], 2017
 14. J. Pacovská, Škola a život v českém rozhlasovém zpravodajství, Lidský život a každodennost v jazyce., Praha, Filozofická fakulta UK, 1, ISBN: 978-80-7308-703-6, p. 61-67, 7 pages, 2016
 15. J. Pacovská, The Connotational Meaning of the Word „škola“ (School) and its Reflection in Classroom Situation, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. SGEM 2016. Conference Proceedings Book 1. Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. Volume I., Albena , Bulgaria, STEF 92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-70-4, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2016
 16. J. Pacovská, T. Pražáková, G. Kosinová, Výchovné akcenty kognitivně orientované výuky mateřského jazyka, Nová čeština doma a ve světě, Praha, Filozofická fakulta UK, 1, p. 103-112, 10 pages, ISSN: 1805-367X, n. 1, 2016