Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

Ing. Jindra Drábková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2886EmployeeKatedra geoinformatiky a didaktiky informatikyG 04022

Publications

  1. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Guidelines for Writing a Bachelor’s or Master’s Thesis, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-700-1, 68 pages, [Online], 2024
  2. J. Drábková, Kurz Data, informace a modelování pro učitele informatiky na gymnáziu, Sborník konference Didinfo 2021, ISBN: 978-80-557-2038-8, ISSN: 2454-051X, [Online], 2023
  3. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 978-80-7494-668-4, 66 pages, [Online], 2023
  4. J. Berki, J. Drábková, Základy informatiky pro 1. stupeň základní školy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-520-5, 53 pages, [Online], 2020
  5. J. Berki, J. Drábková, Základy informatiky pro 2. stupeň základní školy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-521-2, 65 pages, [Online], 2020
  6. J. Drábková, Didaktika programování, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-497-0, 52 pages, [Online], 2019
  7. Z. Plíva, J. Koprnický, J. Drábková, L. Petržílka, Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis, Liberec, TU v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-456-7, 60 pages, [Online], 2019
  8. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-104-7, 58 pages, [Online], 2014
  9. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-049-1, 58 pages, [Online], 2014
  10. J. Drábková, D. Nejedlová, Jazykový model, 2009