kontakt.tul.cz

Ing. Zbyněk Hubínka

Ing. Zbyněk Hubínka QR VCARD
e-mail:
zbynek.hubinka_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2239EmployeeDepartment of Information Systems
TUL cellphone (internal line):
+420 734 396 901 (1161)

Publications

 1. Z. Hubínka, Nástroj pro generování webových stránek projektů, [Online], 2016
 2. Z. Hubínka, Automatizace statistického zpracování dat propojením systému „R“ s webovým serverem Apache, Hradecké ekonomické dny 2014, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-366-6, p. 345-351, 7 pages, 2014
 3. Z. Hubínka, Modulární systém pro unikátní anonymní dotazníková šetření, Liberec, TUL, 2, ISBN: 9780674064676, 1 pages, [Online], 2014
 4. Z. Hubínka, Nástroj pro čerpání makroekonomických dat z databáze socioekonomických ukazatelů, 1 pages, [Online], 2014
 5. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 6. Z. Hubínka, Interaktivní mapový portál s katalogem statických map, [Online], 2013
 7. M. Žižka, P. Rydvalová, Z. Hubínka, J. Šmída, Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů, 1 pages, [Online], 2013
 8. Z. Hubínka, Socioekonomické faktory subregionů – aplikace certifikované metodiky nad rozšířenou databází socioekonomických ukazatelů, [Online], 2013
 9. Z. Hubínka, Socket konektor pro využití funkcí statistického packetu R při tvorbě webových stránek, 1 pages, [Online], 2013
 10. Z. Hubínka, Databáze socioekonomických ukazatelů, 1 pages, [Online], 2012
 11. Z. Hubínka, Virtuální síťová pracovní stanice realizovaná pomocí otevřených technologií, [Online], 2012
 12. Z. Hubínka, Modulární systém evidence publikačních aktivit s variabilním výstupem, [Online], 2011
 13. Z. Hubínka, Databáze měst a obcí -- zdroj dat pro faktorovou analýzu, [Online], 2010
 14. Z. Hubínka, Depozitář multimediálních materiálů s bezpečným přístupem, [Online], 2010
 15. Z. Hubínka, Nastavení LDAP serveru, 1, ISSN: 1212-8309, [Online], 2006
 16. Z. Hubínka, Poznámky k LDAP, 1, ISSN: 1212-8309, [Online], 2006