Ing. Blanka Brandová, Ph.D.

Ing. Blanka Brandová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2355EmployeeDepartment of EconomicsH 08032
noneMemberChamber of Employees

Publications

 1. L. Červová, B. Brandová, J. Dědková, J. Vávrová, A. Skibińska, Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí/Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Venkovský prostor, o.p.s., 1, ISBN: 978-80-903897-8-6, 197 pages, 2022
 2. A. Kocourek, B. Brandová, Mikroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 8, ISBN: 978-80-7494-581-6, 265 pages, 2021
 3. B. Brandová, Nominal Convergence in the New EU Member States: Comparative Analysis, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 172-179, 8 pages, [Online], 2019
 4. B. Brandová, J. Rozkovec, Nominal Convergence in the European Union, Proceedings of the 12 th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technical university of Liberec, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 29-35, 7 pages, [Online], 2015
 5. B. Brandová, Impact of Agricultural Subsidies on the Czech Agriculture, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 48;54, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 6. B. Brandová, Real Convergence in the European Union, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 16;23, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 7. B. Brandová, Úvod do ekonomie - Praktikum, 2012
 8. B. Brandová, Regional Economic Growth, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 34;42, 2011
 9. B. Brandová, Úvod do ekonomie - praktikum, 2011
 10. B. Brandová, Financování společné zemědělské politiky Evropské unie se zaměřením na Českou republiku, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726577, 2010
 11. B. Brandová, Analýza meziročních změn zemědělských důchodů v Evropské unii v letech 2004 - 2007, 2009
 12. B. Brandová, Nástroje společné zemědělské politiky EU, 2009