kontakt.tul.cz

doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.

doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3406Head of DepartmentDepartment of Power Engineering Equipment

Publications

 1. P. Dančová, T. Vít, E. Bediako, Experimental Study of Horizontal Flow Boiling Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of R134a from Subcooled Liquid Region to Superheated Vapor Region, Energies, MDPI, 24 pages, ISSN: 1996-1073, n. 3, [Online], 2022
 2. J. Novosád, J. Pulec, P. Dančová, Applicability of the PIV system for velocity field measurement inside the ultrasonic flowmeter, MATEC Web of Conferences, Pilsen, Czech Republic, 8 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2021
 3. P. Psota, G. Cubreli, P. Dančová, V. Lédl, T. Vít, Digital Holographic Interferometry for the Measurement of Symmetrical Temperature Fields in Liquids, Photonics, MDPI, 18 pages, ISSN: 2304-6732, n. 6, [Online], 2021
 4. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, J. Pulec, Experimental Fluid Mechanics 2021, [Online], 2021
 5. T. Vít, J. Novosád, P. Dančová, Numerical Flow Disturbance Testing of the Innovative Ultrasonic Flow Meter, International Journal on Engineering Technologies and Informatics, Skeena Publishers, p. 1-3, 3 pages, ISSN: 2769-6146, n. 1, [Online], 2021
 6. J. Novosád, T. Vít, P. Dančová, Numerická analýza proudění ve válci při procesu plazmování, 17 pages, 2021
 7. J. Hujer, P. Menghuot, T. Kořínek, P. Dančová, M. Müller, Photolithographically home-made PVDF sensor for cavitation impact load measurement, MATEC Web Conf. Volume 328, 2020 XXII. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2020 (AEaNMiFMaE-2020), MATEC Web Conf., 6 pages, ISSN: 2227-9717, [Online], 2021
 8. J. Hujer, P. Dančová, T. Kořínek, M. Müller, Photolithographically Home-Made PVDF Sensor for Cavitation Impact Load Measurement, Processes, MDPI, 13 pages, ISSN: 2227-9717, n. 9(10), [Online], 2021
 9. J. Novosád, J. Pulec, P. Dančová, T. Vít, Trať pro ověření vlastností ultrazvukového průtokoměru, 2021
 10. J. Pulec, J. Novosád, V. Vinš, P. Dančová, Experimental And Numerical Investigation of the Thermal Transition Area At the Heated Bottom-wall of a Horizontal Rectangular Channel, MATEC Web of Conferences, 328, 10 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2020
 11. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Modelling the Turbulent Flow Inside a FGD Tower Model Using OpenFOAM, 2018 International Conference on Applied Mathematics & Computational Science (ICAMCS.NET), IEEE, ISBN: 978-1-5386-9468-8, 6 pages, [Online], 2020
 12. P. Psota, P. Dančová, G. Cubreli, V. Lédl, T. Vít, R. Doleček, O. Matoušek, Development And Application of Spatial Carrier Interferometry for Whole Field Real-time Investigation of Temperatures in Liquid Media, International Journal of Thermal Sciences, FRANCE, ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 1, 10 pages, ISSN: 1290-0729, [Online], 2019
 13. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental fluid mechanics 2019, [Online], 2019
 14. J. Pulec, P. Dančová, V. Vinš, Experimental Investigation of the Wake Behind a Cooled Cylinder, EPJ Web of Conferences, 7 pages, ISSN: 2100-014X, 2019
 15. P. Schovanec, W. Garen, S. Koch, W. Neu, P. Dančová, D. Jašíková, M. Kotek, V. Kopecký, Laser generated plasma followed by shocks and increasing cavitation bubble in a mini-glass tube, Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2018, Liberec, Technical University of Liberec, p. 485-489, 5 pages, 2019
 16. P. Schovanec, W. Garen, S. Koch, W. Neu, P. Dančová, D. Jašíková, M. Kotek, V. Kopecký, Laser generated plasma followed by shocks and increasing cavitation bubble in a mini-glass tube, ACC JOURNAL, Liberec, TUL v Liberci, 1, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, [Online], 2019
 17. P. Dančová, P. Psota, T. Vít, Measurement of a Temperature Field Generated by a Synthetic Jet Actuator Using Digital Holographic Interferometry, Actuators, Basel, Switzerland, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 1, 13 pages, ISSN: 2076-0825, n. 1, [Online], 2019
 18. T. Vít, P. Dančová, Přenos tepla, 1, 220 pages, 2019
 19. P. Dančová, T. Vít, Přenos tepla - příklady, 1, 48 pages, 2019
 20. J. Pulec, P. Dančová, V. Vinš, Survey of Experimental Channels Employed on Investigation of a Non-Isothermal Laminar Flow And Design Requirements for a New Experiment, EPJ Web of Conferences, 5 pages, ISSN: 2100-014X, 2019
 21. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental Fluid Mechanics 2018, [Online], 2018
 22. P. Dančová, P. Psota, T. Vít, Limits of Digital Holographic Interferometry used for Measurement of Temperature Fields, International Journal of Applied Physics, USA, IARAS, p. 55-60, 6 pages, ISSN: 2367-9034, n. 2018, [Online], 2018
 23. P. Dančová, J. Novosád, Měření tepelné vodivosti vzorků, VÚTS, a.s., 8 pages, 2018
 24. P. Dančová, J. Šulc, Měření tepelné vodivosti vzorků skel, Preciosa Ornela, a. s., 3 pages, 2018
 25. J. Novosád, P. Dančová, K. Peszynski, E. Smyk, L. Olszewski, Modelling of air flow rate in significantly flattened rounded rectangular ventilation ducts, EPJ Web of Conferences, EDP Sciences, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2018
 26. P. Dančová, J. Novosád, T. Vít, Numerická simulace proudění vzduchu a spalin v krbových kamnech, KM Trading CZ s.r.o., 11 pages, 2018
 27. J. Novosád, T. Vít, P. Dančová, Příprava algoritmu pro regulaci procesu odsíření, PROTIS Ostrava Inženýring, s.r.o., 16 pages, 2018
 28. P. Dančová, J. Novosád, Provedení zkoušky viskozity u nátěrových hmot, Bombardier Transportation Czech Republic a.s, 5 pages, 2018
 29. B. Żółtowski, P. Dančová, J. Novosád, Vibration measures in the diagnostics of technical systems, MATEC Web of Conferences, France, EDP Sciences, 7 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2018
 30. P. Dančová, T. Vít, D. Jašíková, J. Novosád, Active control of continuous air jet with bifurcated synthetic jets, EPJ Web of Conferences, EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016, 8 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2017
 31. T. Vít, P. Dančová, T. Tisovský, Analýza ukládání materiálu v separační nádrži, ČEZ, a.s., 40 pages, 2017
 32. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental fluid mechanics 2017, [Online], 2017
 33. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Investigation of the Effect of a Synthetic Jet on the Heat Transfer Coefficient, International Journal of Mathematical and Computational Methods, p. 315-321, 7 pages, ISSN: 2367-895X, n. 2, [Online], 2017
 34. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Measurement of the Heat Transfer Coefficient in Case of Impinging Synthetic Jet, Modern Environmental Science and Engineering, USA, Academic Star Publishing Company, p. 644-652, 9 pages, ISSN: 2333-2581, n. 9, [Online], 2017
 35. P. Dančová, J. Šulc, Měření součinitele tepelné vodivosti vzorku krytu motoru z alternativního materiálu, Škoda Auto a. s., 2 pages, 2017
 36. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Validation of CFD Model for Mixture Flow in FGD Reactor, WSEAS TRANSACTIONS ON HEAT AND MASS TRANSFER, 1, p. 100-106, 7 pages, ISSN: 1790-5044, [Online], 2017
 37. P. Psota, R. Doleček, V. Lédl, T. Vít, P. Dančová, Validation of digital holographic tomography in flow measurement, EPJ Web of Conferences, 4 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2017
 38. P. Dančová, T. Vít, D. Jašíková, J. Novosád, Active control of axisymmetric flow with two synthetic jets worked in bifurcated mode, WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 1, p. 98-105, 8 pages, ISSN: 2224-347X, [Online], 2016
 39. P. Dančová, J. Novosád, T. Vít, Z. Trávníček, Experimental and numerical research of synthetic jet array, EPJ Web of Conferences, 1, 6 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2016
 40. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Experimental and Numerical Study of Velocity Profiles in Fgd Reactor, WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, 1, p. 148-153, 6 pages, ISSN: 2224-3429, [Online], 2016
 41. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental Fluid Mechanics 2016, [Online], 2016
 42. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Investigation of mixing chamber for experimental FGD reactor, MATEC Web of Conferences, France, EDP Sciences, 1, 6 pages, ISSN: 2261-236X, 2016
 43. P. Dančová, T. Vít, Measurement of unsteady velocity flow field of pulsating flow, EPJ Web of Conferences, 1, 4 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2016
 44. P. Dančová, Seminář Energetické úspory v budovách v praxi, 2016
 45. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Úprava čisticího pístu DN 500, Etapa II, 2016
 46. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Úpravy čistícího pístu DN 500, Technická zpráva, Výkresová dokumentace, NET4GAS s.r.o., 55 pages, 2016
 47. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Velocity fields in FGD reactor by different flow regimes, WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 1, p. 143-150, 8 pages, ISSN: 1790-5087, [Online], 2016
 48. R. Doleček, P. Dančová, P. Psota, V. Lédl, T. Vít, V. Kopecký, Comparison of digital holographic interferometry and constant temperature anemometry for measurement of temperature field in fluid, HOLOGRAPHY: ADVANCES AND MODERN TRENDS IV, Proceedings of SPIE, USA, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 1, ISBN: 9781628416299, p. \"95080P\", 10 pages, ISSN: 0277-786X, 2015
 49. P. Dančová, T. Vít, M. Veselý, J. Novosád, Experimental Fluid Mechanics, [Online], 2015
 50. P. Dančová, J. Novosád, Heat transfer - book of examples, Liberec, ReproArt Liberec s.r.o, 1, ISBN: 978-80-906324-2-4, 2015
 51. V. Dvořák, T. Vít, J. Novosád, P. Dančová, Ohřev vany a mobilní nádoby, TOPOS, a.s., 10 pages, 2015
 52. P. Dančová, J. Novosád, Přenos tepla - sbírka příkladů, Liberec, ReproArt Liberec s.r.o, 1, ISBN: 978-80-906324-1-7, 2015
 53. P. Dančová, J. Novosád, T. Vít, V. Dvořák, Úprava čistícího pístu DN 500, NET4GAS, s.r.o., 10 pages, 2015
 54. P. Dančová, R. Doleček, V. Lédl, Experimental investigation of temperature fields in a synthetic jet, MATEC Web of Conferences, France, EDP Sciences - France, 1, p. 1-5, 5 pages, ISSN: 2261-236X, n. 5, [Online], 2014