kontakt.tul.cz

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4227EmployeeDepartment of History

Publications

 1. M. Svoboda, Dr. Jan Jersák (1908–1984): Mé paměti ze Zelova. Život reemigranta z 20. století ve vlastních vzpomínkách, Exulanti, vyhnanci a uprchlíci. Sborník textů (nejen) z mezinárodní konference spolku Exulant, Praha, Exulant, 1, ISBN: 978-80-905318-3-3, p. 172-182, 11 pages, 2020
 2. M. Svoboda, Hřbitovy Frýdlantska – komplexní dokumentace a její problémy, Epigraphica et sepulcralia VIII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha, Artefactum, 1, ISBN: 978-80-88283-17-1, p. 303-320, 18 pages, [Online], 2019
 3. M. Svoboda, Historické pověsti a (versus) historická skutečnost na severu Čech v 19. a 20. století (Několik příkladů fikce a reality z Liberecka a Frýdlantska), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti. Publikace z konference Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-86475-20-2, p. 82-101, 20 pages, 2017
 4. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Liberec po druhé světové válce, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 326-342, 17 pages, 2017
 5. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od Charty 77 k „sametové revoluci“, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 409-421, 13 pages, 2017
 6. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od nesvobody ke svobodě. „Sametová revoluce“ v Liberci, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 421-429, 9 pages, 2017
 7. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Únor 1948 a padesátá léta 20.století., Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 342-358, 17 pages, 2017
 8. M. Svoboda, Böhmen, Schlesien und die Oberlausitz – Aspekte einer Nachbarschaft, Via Sacra. Begegnungen, die berühren. Rotary entdeckt die Heilige Straße durch das Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechein, Zittau, 1, ISBN: 978-3-944560-36-6, p. 57-66, 10 pages, 2016
 9. M. Svoboda, Haus der Stadt Reichenberg. Možnosti historikovy interpretace. Das Haus der Stadt Reichenberg. Die Interpretationsmöglichkeiten des Historikers, Německočeská výstava Liberec 1906 – Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec, Oblastní galerie Liberec, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, p. 136-149, 14 pages, [Online], 2016
 10. M. Svoboda, A. Habánová, Historie výstavy / Historische Einführung, Německočeská výstava Liberec 1906 / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec, Oblastní galerie Liberec, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, p. 14-63, 50 pages, 2016
 11. M. Svoboda, Výzkum hřbitovů na Frýdlantsku, Fontes Nissae, Liberec, 1, p. 120-121, 2 pages, ISSN: 1213-5097, n. 2, [Online], 2016
 12. M. Svoboda, Výzkum pohřebišť v libereckém kraji. Sonda: Frýdlantsko a Liberecko, Epigraphica et sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha, Artefactum, 1, ISBN: 978-80-86890-95-1, p. 281-301, 21 pages, ISSN: 2336-3363, n. 2016, [Online], 2016
 13. M. Svoboda, Zámecká kaple v Liberci. Zjevná i zmizelá minulost, Dějiny a současnost, Praha, 1, p. 28-29, 2 pages, ISSN: 0418-5129, n. 9, [Online], 2016