doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4227EmployeeDepartment of History

Publications

 1. T. Weber, H. Böhm, Z. Vernyik, A. Boháč, M. Svoboda, W. Thielmann, R. Gellrich, U. Wunderlich, D. Rellstab, F. Odero, C. Merkelbah, K. Pelikan, J. Zinsstag, R. Tschopp, M. Abdikadir, T. Paulsen, S. Studer, K. Kallert, C. Schwarke, Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit, Berlin, Peter Lang Verlag, 1, ISBN: 978-3-631-79544-6, 348 pages, [Online], 2022
 2. M. Svoboda, Dr. Jan Jersák (1908–1984): Mé paměti ze Zelova. Život reemigranta z 20. století ve vlastních vzpomínkách, Exulanti, vyhnanci a uprchlíci. Sborník textů (nejen) z mezinárodní konference spolku Exulant, Praha, Exulant, 1, ISBN: 978-80-905318-3-3, p. 172-182, 11 pages, 2020
 3. M. Svoboda, Hřbitovy Frýdlantska – komplexní dokumentace a její problémy, Epigraphica et sepulcralia VIII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha, Artefactum, 1, ISBN: 978-80-88283-17-1, p. 303-320, 18 pages, [Online], 2019
 4. M. Svoboda, Historické pověsti a (versus) historická skutečnost na severu Čech v 19. a 20. století (Několik příkladů fikce a reality z Liberecka a Frýdlantska), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti. Publikace z konference Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-86475-20-2, p. 82-101, 20 pages, 2017
 5. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Liberec po druhé světové válce, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 326-342, 17 pages, 2017
 6. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od Charty 77 k „sametové revoluci“, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 409-421, 13 pages, 2017
 7. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od nesvobody ke svobodě. „Sametová revoluce“ v Liberci, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 421-429, 9 pages, 2017
 8. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Únor 1948 a padesátá léta 20.století., Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 342-358, 17 pages, 2017
 9. M. Svoboda, Böhmen, Schlesien und die Oberlausitz – Aspekte einer Nachbarschaft, Via Sacra. Begegnungen, die berühren. Rotary entdeckt die Heilige Straße durch das Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechein, Zittau, 1, ISBN: 978-3-944560-36-6, p. 57-66, 10 pages, 2016
 10. M. Svoboda, Haus der Stadt Reichenberg. Možnosti historikovy interpretace. Das Haus der Stadt Reichenberg. Die Interpretationsmöglichkeiten des Historikers, Německočeská výstava Liberec 1906 – Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec, Oblastní galerie Liberec, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, p. 136-149, 14 pages, [Online], 2016
 11. M. Svoboda, A. Habánová, Historie výstavy / Historische Einführung, Německočeská výstava Liberec 1906 / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec, Oblastní galerie Liberec, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, p. 14-63, 50 pages, 2016
 12. M. Svoboda, Výzkum hřbitovů na Frýdlantsku, Fontes Nissae, Liberec, 1, p. 120-121, 2 pages, ISSN: 1213-5097, n. 2, [Online], 2016
 13. M. Svoboda, Výzkum pohřebišť v libereckém kraji. Sonda: Frýdlantsko a Liberecko, Epigraphica et sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha, Artefactum, 1, ISBN: 978-80-86890-95-1, p. 281-301, 21 pages, ISSN: 2336-3363, n. 2016, [Online], 2016
 14. M. Svoboda, Zámecká kaple v Liberci. Zjevná i zmizelá minulost, Dějiny a současnost, Praha, 1, p. 28-29, 2 pages, ISSN: 0418-5129, n. 9, [Online], 2016