doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4227EmployeeDepartment of History

Publications

 1. M. Svoboda, „A vylili krev nevinnou…“. Pater Andreas Stommäus – oběť loupežné vraždy, nebo luterské nenávisti za třicetileté války? Realita a historická paměť regionu, Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti. K poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux, Praha, Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 1, ISBN: 978-80-246-5039-5, p. 56–68, 13 pages, 2023
 2. M. Svoboda, Alte Drucke in den historischen Buchbeständen und Bibliotheken der Region Frýdlant/Friedland und Liberec/Reichenberg, Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford –, Peter Lang GmbH – Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1, ISBN: 978-3-631-79544-6, p. 73–109, 37 pages, 2022
 3. T. Weber, H. Böhm, Z. Vernyik, A. Boháč, M. Svoboda, W. Thielmann, R. Gellrich, U. Wunderlich, D. Rellstab, F. Odero, C. Merkelbah, K. Pelikan, J. Zinsstag, R. Tschopp, M. Abdikadir, T. Paulsen, S. Studer, K. Kallert, C. Schwarke, Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit, Berlin, Peter Lang Verlag, 1, ISBN: 978-3-631-79544-6, 348 pages, [Online], 2022
 4. M. Svoboda, „Ráj český“ Jana Viktorina z Valdštejna (1659?). Mimořádné české naučné dílo o uspořádání šlechtické zahrady, Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství. Der Schlossgarten im Wandel der Zeit und bedeutende Jubiläen der Besitzer der Herrschaft Schlackenwerth/Ostrov, Ostrov, Město Ostrov, p. 173-186, 14 pages, 2022
 5. M. Svoboda, Dr. Jan Jersák (1908–1984): Mé paměti ze Zelova. Život reemigranta z 20. století ve vlastních vzpomínkách, Exulanti, vyhnanci a uprchlíci. Sborník textů (nejen) z mezinárodní konference spolku Exulant, Praha, Exulant, 1, ISBN: 978-80-905318-3-3, p. 172-182, 11 pages, 2020
 6. M. Svoboda, Hřbitovy Frýdlantska – komplexní dokumentace a její problémy, Epigraphica et sepulcralia VIII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha, Artefactum, 1, ISBN: 978-80-88283-17-1, p. 303-320, 18 pages, [Online], 2019
 7. M. Svoboda, Historické pověsti a (versus) historická skutečnost na severu Čech v 19. a 20. století (Několik příkladů fikce a reality z Liberecka a Frýdlantska), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti. Publikace z konference Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-86475-20-2, p. 82-101, 20 pages, 2017
 8. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Liberec po druhé světové válce, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 326-342, 17 pages, 2017
 9. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od Charty 77 k „sametové revoluci“, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 409-421, 13 pages, 2017
 10. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od nesvobody ke svobodě. „Sametová revoluce“ v Liberci, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 421-429, 9 pages, 2017
 11. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Únor 1948 a padesátá léta 20.století., Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 342-358, 17 pages, 2017
 12. M. Svoboda, Böhmen, Schlesien und die Oberlausitz – Aspekte einer Nachbarschaft, Via Sacra. Begegnungen, die berühren. Rotary entdeckt die Heilige Straße durch das Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechein, Zittau, 1, ISBN: 978-3-944560-36-6, p. 57-66, 10 pages, 2016
 13. M. Svoboda, Haus der Stadt Reichenberg. Možnosti historikovy interpretace. Das Haus der Stadt Reichenberg. Die Interpretationsmöglichkeiten des Historikers, Německočeská výstava Liberec 1906 – Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec, Oblastní galerie Liberec, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, p. 136-149, 14 pages, [Online], 2016
 14. M. Svoboda, A. Habánová, Historie výstavy / Historische Einführung, Německočeská výstava Liberec 1906 / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec, Oblastní galerie Liberec, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, p. 14-63, 50 pages, 2016
 15. M. Svoboda, Výzkum hřbitovů na Frýdlantsku, Fontes Nissae, Liberec, 1, p. 120-121, 2 pages, ISSN: 1213-5097, n. 2, [Online], 2016
 16. M. Svoboda, Výzkum pohřebišť v libereckém kraji. Sonda: Frýdlantsko a Liberecko, Epigraphica et sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha, Artefactum, 1, ISBN: 978-80-86890-95-1, p. 281-301, 21 pages, ISSN: 2336-3363, n. 2016, [Online], 2016
 17. M. Svoboda, Zámecká kaple v Liberci. Zjevná i zmizelá minulost, Dějiny a současnost, Praha, 1, p. 28-29, 2 pages, ISSN: 0418-5129, n. 9, [Online], 2016