Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.

Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2923EmployeeKatedra matematikyG 04076

Publications

 1. D. Bímová, J. Břehovský, Not only virtual models of helicoidal surfaces, Proceedings of the 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Melville, NY, AIP Publishing, ISBN: 978-0-7354-4763-9, p. 050001-050012, 12 pages, ISSN: 0094-243X, 2023
 2. J. Břehovský, J. Příhonská, The ability of primary school pupils to solve logical tasks, New Directions in Elementary Mathematics Education, Praha, Charles University, Faculty of Education,, ISBN: 978-80-7603-409-9, p. 83-93, 11 pages, 2023
 3. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Creating 3D models of the intersections of two surfaces of revolution, AIP Conference Proceedings 2505, Melville, NY, AIP Publishing, ISBN: 978-073544396-9, p. 040001-040010, 10 pages, ISSN: 0094-243X, [Online], 2022
 4. D. Bímová, P. Pirklová, J. Břehovský, K. Eichler, A. Mushtaq, Developing visuospatial ability by creating the virtual models of cubic solids for 3D printing, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 32-39, 8 pages, [Online], 2022
 5. A. Mushtaq, K. Eichler, D. Bímová, P. Pirklová, J. Břehovský, Educating pre-service teachers in programming for schools - Block-based programming initiative in the teacher education program, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 281-282, 2 pages, [Online], 2022
 6. P. Pirklová, D. Bímová, J. Břehovský, Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti., Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, ISBN: 978-80-7394-906-8, p. 128-135, 8 pages, 2022
 7. D. Bímová, J. Břehovský, Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti, Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků, p. 229-243, 15 pages, ISSN: 1210-9037, [Online], 2022
 8. K. Eichler, J. Břehovský, D. Bímová, D. Madsen, Software zur Entwicklung räumlich-visueller Fähigkeiten, Mathematik differenziert, Braunschweig, Westermann, p. 10-13, 4 pages, ISSN: 1869-1552, n. 4, [Online], 2022
 9. K. Eichler, J. Břehovský, D. Bímová, M. Seibold, A. Mushtaq, Software-supported development of visuospatial abilities, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 275-276, 22 pages, [Online], 2022
 10. P. Pirklová, D. Bímová, J. Břehovský, Using GeoGebra for Constructing the Intersections of Two Surfaces of Revolution, AIP Conference Proceedings 2505, ISBN: 978-073544396-9, 11 pages, ISSN: 0094-243X, 2022
 11. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Using GeoGebra for Solving Geometric-combinatorial problems, AIP Conference Proceedings 2505, ISBN: 978-073544396-9, 9 pages, ISSN: 0094-243X, 2022
 12. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Using GeoGebra for solving geometric-combinatorial problems, AIP Conference Proceedings, 10.1063/5.0100871, 9 pages, 2022
 13. D. Bímová, J. Břehovský, Využití GeoGebry k rozvoji kombinatorického myšlení, Cesty k matematice IV - Sborník konference, Praha, MatfyzPress, ISBN: 978-80-7378-442-3, p. 21-30, 10 pages, [Online], 2022
 14. J. Příhonská, J. Břehovský, Developing Logical Thinking Through Tasks in Mathematics Textbooks, Elementary Mathematics Education Journal, Department of Mathematics Faculty of Education Palacký University in Olomouc, p. 6-14, 9 pages, ISSN: 2694-8133, n. 2694-8133, [Online], 2021
 15. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Kde nepomáhají 3D animace, mohou pomoci 3D modely, South Bohemia Mathematical Letters, České Budějovice, University of South Bohemia, p. 1-12, 12 pages, ISSN: 2336-2081, [Online], 2021
 16. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Kombinatorika v geometrii? Žádný problém., Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-906-8, p. 6-15, 10 pages, [Online], 2021
 17. J. Příhonská, J. Břehovský, Učíme budoucí učitele logicky myslet?, Elementary Mathematics Education Journal, Olomouc, p. 6-14, 8 pages, ISSN: 2694-8133, n. 2021, Vol. 3, No. 1, [Online], 2021
 18. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Creation of Geometric Solids in GeoGebra, 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings, 2020, Bratislava, SPEKTRUM STU, 1, ISBN: 978-80-227-4983-1, p. 89-100, 12 pages, [Online], 2020
 19. J. Břehovský, Eduard Čech, Učitel matematiky, Praha, p. 118-123, 6 pages, ISSN: 1210-9037, n. 2, [Online], 2020
 20. J. Příhonská, J. Břehovský, Kombinatorika v primární škole, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 19, ISBN: 978-80-7494-447-5, 72 pages, 2019
 21. D. Bímová, J. Břehovský, Pythagorova věta, Náměty na aktvity rozvíjející matematickou gramotnost, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1, ISBN: 978-80-7603-059-6, p. 34-54, 21 pages, [Online], 2019
 22. J. Břehovský, J. Příhonská, The ability of primary school pupils to solve combinatorial tasks., Aplimat 2018, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-4765-3, p. 127-137, 11 pages, 2018
 23. J. Břehovský, J. Příhonská, Combinatorial Problems in Mathematics Textbooks for Elementary Schools., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 978-802274650-2, p. 206-214, 9 pages, 2017
 24. J. Břehovský, J. Příhonská, Combinatorial problems of mathematics for elementary school., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, ISBN: 9788022746502, p. 206-214, 9 pages, 2017
 25. J. Břehovský, P. Esenmann, J. Přibyl, Heuristic strategy systematic experimentation., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 9788022746502, p. 197-205, 9 pages, 2017
 26. J. Příhonská, J. Břehovský, Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy, Učitel matematiky, Brno, JČMF, p. 215-232, 18 pages, ISSN: 1210-9037, n. 4, [Online], 2017
 27. P. Eisenmann, J. Přibyl, N. Jarmila, J. Břehovský, C. Jiří, Volba řešitelských strategií v závislosti na věku., Scientia in educatione, Praha, UK Praha, p. 21-38, 18 pages, ISSN: 1804-7106, n. 2, 2017
 28. J. Břehovský, R. Knobloch, Forms of the problem presentation in the school practice, APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings, Bratislava, ISBN: 978-80-227-4531-4, p. 126-134, 9 pages, [Online], 2016