doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and Biomedicine

Publications

 1. T. Roubíček, (Fukutinopathy as a rare cause of dilated cardiomyopathy and subclinical skeletal myopathy - a case report and review of cardiac involvement in skeletal muscle disease), Cor et Vasa, PRAGUE 2, Czech Society of Cardiology, p. 468-473, 6 pages, ISSN: 0010-8650, n. 4, [Online], 2022
 2. T. Roubíček, Catheter ablation versus antiarrhythmic drugs with risk factor modification for treatment of atrial fibrillation: A protocol of a randomised controlled trial (PRAGUE-25 trial), BMJ Open, LONDON, BMJ, p. e056522, 8 pages, ISSN: 2044-6055, n. 6, 2022
 3. T. Roubíček, M. Hodboďová, J. Pidhorodecký, B. Bitmanová, J. Černý, J. Morava, R. Polášek, Evaluation of left ventricular dyssynchrony by ultra-high-frequency ECG in patients with non-LBBB conduction disorder treated with cardiac resynchronization therapy, EP Europace, 2 pages, ISSN: 1099-5129, 2022
 4. T. Roubíček, R. Polášek, CARDIAC RESYNCHRONIZATION AND DEFIBRILLATOR THERAPY (CRT-D) OR CRT ALONE (CRT-P) IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY AND HEART FAILURE WITHOUT LATE GADOLINIUM ENHANCEMENT (LGE) CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING (CMRI) HIGH-RISK MARKERS - CRT-REALITY STUDY - STUDY DESIGN AND RATIONALE, Biomedical Papers, p. 173-179, 7 pages, ISSN: 1213-8118, n. 2, [Online], 2021
 5. J. Kůtová Stránská, P. Nedbal, J. Vojáček, T. Roubíček, R. Polášek, Infekční endokarditida bikuspidální aortální chlopně komplikovaná abscesem v aortomitrální kontinuitě a intrakardiální píštělí, Cor et Vasa, Praha, Czech Society of Cardiology, p. 382-385, 4 pages, ISSN: 0010-8650, n. 3, [Online], 2021
 6. J. Kůtová Stránská, T. Roubíček, R. Polášek, Infekční endokarditida bikuspidální aortální chlopně komplikovaná abscesem v aortomitrální kontinuitě a intrakardiální píštělí, Cor et Vasa, PRAGUE 2, p. 382-385, 4 pages, ISSN: 0010-8650, n. 3, [Online], 2021
 7. T. Roubíček, R. Polášek, Long-Term Impact of Body Mass Index on Survival of Patients Undergoing Cardiac Resynchronization Therapy: A Multi-Centre Study, The American Journal of Cardiology, BRIDGEWATER, Elsevier BV, p. 79-85, 7 pages, ISSN: 0002-9149, [Online], 2021
 8. T. Roubíček, M. Rádlová, J. Rosmusová, R. Polášek, D. Ambrož, Těžká plicní hypertenze jako první projev karcinomu žaludku u mladého pacienta, Cor et Vasa, Praha, CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, p. 608-611, 4 pages, ISSN: 0010-8650, n. 5, [Online], 2021
 9. M. Rádlová, T. Roubíček, R. Polášek, Těžká plicní hypertenze jako první projev karcinomu žaludku u mladého pacienta, Cor et Vasa, PRAGUE 2, p. 608-611, 4 pages, ISSN: 0010-8650, n. 5, [Online], 2021
 10. T. Roubíček, J. Morava, Dálková monitorace implantabilního defibrilátoru - zkušenosti kardiocentra Krajské nemocnice Liberec, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 121-123, 3 pages, 2020
 11. J. Plasek, P. Peichl, D. Wichterle, R. Čihák, P. Jarkovský, T. Roubíček, P. Stojadinovic, J. Haskova, J. Kautzner, Gender-specific risk of complications in catheter ablation for atrial fibrillation, European Heart Journal, Oxford University Press (OUP), ISSN: 0195-668X, [Online], 2020
 12. T. Roubíček, T. Roubíček, R. Polášek, R. Polášek, Jaké je postavení implantace ICD v primární prevenci náhlé srdeční smrti u současné populace pacientů se srdečním selháním?, Intervencni a Akutni Kardiologie, Olomouc, Solen, s. r. o., p. 166-169, 4 pages, ISSN: 1213-807X, n. 3, [Online], 2020
 13. T. Roubíček, R. Polášek, Jaké je postavení implantace ICD v primární prevenci náhlé srdeční smrti u současné populace pacientů se srdečním selháním?, Intervencni a Akutni Kardiologie, Solen s.r.o., p. 166-169, 4 pages, ISSN: 1213-807X, n. 3, [Online], 2020
 14. Y. Yassin, T. Roubíček, R. Polášek, J. Lípa, Komorová tachykardie jako první manifestace srdeční sarkoidózy, Cor et Vasa, Czech Society of Cardiology, p. 501-505, ISSN: 0010-8650, n. 5, [Online], 2020
 15. E. Bernotová, R. Polášek, T. Roubíček, L. Jaworski, J. Sedláková, M. Šercl, Koronaro-subklaviální steal syndrom jako raritní příčina oběhové zástavy, Cor et Vasa, Czech Society of Cardiology, p. 448-450, ISSN: 0010-8650, n. 5, [Online], 2020
 16. B. Polová, R. Polášek, E. Borišincová, T. Roubíček, Nesprávná indikace k implantaci defibrilátoru u pacienta po infarktu myokardu a akcesorní spojkou Mahaimova typu, Cor et Vasa Case Reports, Brno, Česká kardiologická společnost, o. s., p. 77-81, 5 pages, ISSN: 0010-8650, n. 3, [Online], 2020
 17. T. Roubíček, J. Morava, J. Štros, P. Kučera, R. Polášek, P1462Incidence of ventricular arrhythmias in cardiac resynchronization therapy and implantable cardioverter-defibrillator patients, EP Europace, Oxford University Press (OUP), ISSN: 1099-5129, [Online], 2020
 18. P. Kadlečková, T. Roubíček, R. Polášek, Tako-tsubo kardiomyopatie indukovaná paragangliomem, Cor et Vasa, Czech Society of Cardiology, p. 89-93, ISSN: 0010-8650, n. 1, [Online], 2020
 19. J. Morava, A. Richter, T. Roubíček, T. Souček, J. Zajíc, Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference, Elektrorevue, Brno, International Society for Science and Engineering, o.s., 1, p. 126-130, 5 pages, ISSN: 1213-1539, n. 5, [Online], 2020
 20. T. Roubíček, J. Štros, P. Kučera, P. Nedbal, J. Černý, R. Polášek, D. Wichterle, T. Roubíček, Combination of left ventricular reverse remodeling and brain natriuretic peptide level at one year after cardiac resynchronization therapy predicts long-term clinical outcome, PLoS ONE, San Francisco, Public Library of Science (PLoS), p. e0219966, 5 pages, ISSN: 1932-6203, n. 7, [Online], 2019
 21. T. Roubíček, J. Štros, P. Kučera, P. Nedbal, J. Černý, R. Polášek, D. Wichterle, Combination of left ventricular reverse remodeling and brain natriuretic peptide level at one year after cardiac resynchronization therapy predicts long-term clinical outcome, PlosOne, San Francisco, Public Library of Science, 15 pages, ISSN: 1932-6203, n. 14, [Online], 2019
 22. T. Roubíček, J. Morava, R. Polášek, Nové výzvy telemedicíny – dálkový monitoring podkožního EKG záznamníku, kardiostimulátoru a defibrilátoru u kardiologických pacientů, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 104-106, 3 pages, 2019
 23. T. Roubíček, R. Polášek, S. Barra, R. Duehmke, R. Providencia, K. Narayanan, C. Reitan, A. Chow, P. Defaye, L. Fauchier, O. Piot, J. Deharo, N. Sadoul, D. Klug, R. Garcia, S. Dockrill, M. Virdee, S. Pettit, S. Agarwal, R. Borquist, E. Marijon, S. Boveda, Very long-term survival and late sudden cardiac death in cardiac resynchronization therapy patients, european heart journal, oxford, oxford academic, p. 2121-2127, 7 pages, ISSN: 0195-668X, n. 40, [Online], 2019
 24. S. Barra, R. Duehmke, R. Providencia, K. Narayanan, C. Reitan, T. Roubíček, R. Polášek, A. Chow, P. Defaye, L. Fauchier, O. Piot, J. Deharo, N. Sadoul, D. Klug, R. Garcia, S. Dockrill, M. Virdee, S. Pettit, S. Agarwal, R. Borquist, E. Marijon, S. Boveda, T. Roubíček, Very long-term survival and late sudden cardiac death in cardiac resynchronization therapy patients, European Heart Journal, Londýn, Oxford University Press (OUP), p. 2121-2127, 7 pages, ISSN: 0195-668X, n. 26, [Online], 2019
 25. O. Černý, T. Roubíček, J. Kupec, R. Polášek, Cardioembolic stroke as consequence of myocardial infarction: Case report and concise review, Cor et Vasa, Brno, Czech Society of Cardiology, 2 pages, ISSN: 0010-8650, n. 3, [Online], 2018
 26. T. Roubíček, D. Wichterle, J. Kautzner, Cardioneuroablation in a patient with atrioventricular nodal re-entrant tachycardia, EP Europace Journal, Oxford, Oxford University Press (OUP), 1, 2 pages, ISSN: 1099-5129, n. 12, [Online], 2018
 27. T. Roubíček, D. Wichterle, J. Štros, P. Kučera, J. Černý, R. Polášek, Clinical and echocardiographical response and decrease of NT-proBNP levels at one year predict long term outcome after cardiac resynchronization therapy, [Online], 2018
 28. T. Roubíček, D. Wichterle, J. Štros, L. Kučera, J. Černý, R. Polášek, Clinical and echocardiographical response and decrease of NT-proBNP levels at one year predict long term outcome after cardiac resynchronization therapy, [Online], 2018
 29. R. Polášek, S. Barra, R. Duehmke, R. Providencia, K. Narayanan, C. Reitan, T. Roubíček, S. Pettit, P. Defaye, S. Boveda, Dlouhodobé Přežívání Pacientů Léčených Srdeční Resynchronizační Léčbou, 2018
 30. T. Roubíček, J. Štros, P. Kučera, P. Nedbal, J. Černý, D. Wichterle, R. Polášek, Kombinace Reverzní Remodelace Levé Komory Srdeční a Nízké Hodnoty Nt-probnp 1 Rok Po Implantaci Srdeční Resynchronizační Terapie Predikují Dlouhodobé Klinické Výsledky, 2018
 31. Z. Ryplová, T. Roubíček, J. Černý, J. Morava, R. Polášek, Nové Výzvy Telemedicíny - Dálkový Monitoring Icd Jako První Informace O Úmrtí Pacienta Na Náhlou Srdeční Smrt, Kazuistika, 2018
 32. Z. Ryplová, T. Roubíček, J. Černý, J. Morava, R. Polášek, Nové Výzvy Telemedicíny - Dálkový Monitoring Icd Jako První Informace O Úmrtí Pacienta Na Náhlou Srdeční Smrt, Kazuistika, 2018
 33. R. Polášek, T. Roubíček, P. Kučera, J. Kupec, J. Štros, J. Černý, D. Wichterle, Reversní Remodelace Levé Komory V Odpovědi Na Srdeční Resynchronizační Léčbu Je Silným Prediktorem Dlouhodobé Prognózy, 2018
 34. T. Roubíček, T. Martinča, D. Wichterle, J. Štros, R. Polášek, Torakoskopická Implantace Levokomorové Elektrody, Výsledky Epikardiálního Mapování Levé Komory Srdeční S Jednoročním Follow-up, 2018
 35. K. Yamagata, D. Wichterle, P. Peichl, Y. Sato, T. Roubíček, P. Kučera, P. Jarkovský, P. Konečný, H. Jansová, T. Kogure, P. Stojadinovic, B. Aldhoon, R. Čihák, Y. Sugimura, J. Kautzner, C-PO05-01 to C-PO05-220, Heart Rhythm, Chicago, Elsevier BV, p. S418-S513, 6 pages, ISSN: 1547-5271, n. 5, [Online], 2017
 36. P. Klofáč, T. Roubíček, R. Polášek, Cardiac arrest in patient with significant pulmonary regurgitation after surgical valvulotomy at 10 years of age for isolated pulmonary stenosis, Cor et Vasa, Varšava, Elsevier, 1, p. 1-7, 7 pages, ISSN: 1803-7712, n. 11, [Online], 2017
 37. O. Černý, T. Roubíček, J. Kupec, R. Polášek, Četné Mozkové Embolizace Jako Pozdní Následek Q-infarktu Myokardu, 2017
 38. T. Roubíček, T. Martinča, D. Wichterle, J. Štros, I. Skalský, R. Polášek, Epikardiální mapování levé komory srdeční vede k lepší „elektrické“ pozici levokomorové elektrody při torakoskopické implantaci oproti endovazálnímu přístupu, 2017
 39. T. Roubíček, T. Martinča, D. Wichterle, J. Štros, I. Skalský, R. Polášek, Epikardiální mapování levé komory srdeční vede k lepší „elektrické“ pozici levokomorové elektrody při torakoskopické implantaci oproti endovazálnímu přístupu, 2017
 40. P. Klofáč, T. Roubíček, R. Polášek, Implantace kardioverter-defibrilátoru v graviditě, Intervenční a akutní kardiologie, Konice, Solen, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 1213-807X, n. 1, [Online], 2017
 41. R. Polášek, T. Roubíček, P. Kučera, J. Kupec, J. Štros, J. Černý, D. Wichterle, Reversní remodelace levé komory v odpovědi na srdeční resynchronizační léčbu je silným prediktorem dlouhodobé prognózy, 2017
 42. K. Yamagata, D. Wichterle, P. Peichl, Y. Sato, T. Roubíček, P. Kučera, P. Jarkovský, P. Konečný, H. Jansová, T. Kogure, P. Stojadinovic, B. Aldhoon, R. Čihák, Y. Sugimura, Ultrasound-guided or Anatomical Landmark Femoral Venipuncture for Pulmonary Vein Isolation: Ultra-fast (ultrasound-guided Femoral Vein Accessibility, Safety & Time) Trial, Heart Rhythm, USA, 2 pages, 2017
 43. K. Yamagata, D. Wichterle, T. Roubíček, P. Jarkovský, Y. Sato, T. Kogure, P. Peichl, P. Konečný, H. Jansová, P. Kučera, B. Aldhoon, R. Čihák, Y. Sugimura, Ultrasound-guided versus conventional femoral venipuncture for catheter ablation of atrial fibrillation: a multicentre randomized efficacy and safety trial (ULTRA-FAST trial), EP Europace, Oxford, Oxford University Press (OUP), 1, 2 pages, ISSN: 1099-5129, [Online], 2017
 44. K. Yamagata, D. Wichterle, T. Roubíček, P. Jarkovský, Y. Sato, T. Kogure, P. Peichl, P. Konečný, H. Jansová, P. Kučera, B. Aldhoon, R. Čihák, Y. Sugimura, J. Kautzner, Ultrasound-guided versus conventional femoral venipuncture for catheter ablation of atrial fibrillation: a multicentre randomized efficacy and safety trial (ULTRA-FAST trial)., Europace, 2 pages, ISSN: 1532-2092, n. 1, [Online], 2017
 45. T. Roubíček, J. Kautzner, P. Kučera, P. Nedbal, J. Kupec, J. Sedláková, J. Černý, R. Polášek, J. Štros, D. Wichterle, Left Ventricular Lead Electrical Delay Is a Predictor of Mortality in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy, Circulation: Arrythmia and Electrophysiology, Dallas, Lippincott Williams & Wilkins, 1, p. 1113-1121, 9 pages, ISSN: 1941-3084, n. 5, [Online], 2015