Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

Mgr. Michal Trčka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4237ExternDepartment of Philosophy

Publications

 1. M. Trčka, Chcete svobodu a politickou rovnost? Zrušte soukromé vlastnictví, jinak si nestěžujte, Co je to vlastnictví?, aneb, Hledání principů práva a vlády, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3341-3, p. 11-41, 31 pages, 2022
 2. M. Trčka, D. Lukáš, J. Šembera, V. Žabka, L. Zedek, J. Jetmarová, V. Bartoš, Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích, Technická univerzita v Liberci, 58 pages, [Online], 2022
 3. M. Trčka, V. Žabka, L. Zedek, J. Šembera, Expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, [Online], 2022
 4. V. Bartoš, M. Trčka, Filosofické problémy nanotechnologií: ontologicko-systémová východiska a etické implikace, TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, p. 169-198, 30 pages, ISSN: 1210-0250, n. 2, [Online], 2022
 5. I. Paroubková, M. Trčka, Intercultural Response of Art Education to the Era of Moral Panic, Borderless: Global Narratives in Art Education, Viseu, InSEA Publications, 1, ISBN: 978-989-53600-1-7, p. 105-116, 12 pages, [Online], 2022
 6. J. Jetmarová, M. Trčka, Roušky s TULkou: Věda a etika v liminalitě, Teorie vědy: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, p. 217-251, 34 pages, ISSN: 1210-0250, n. 2, [Online], 2022
 7. M. Trčka, Tvorba nanovláken pohledem nanoetiky, Nanovlákna, teorie, technologie a použití, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3400-7, p. 340-353, 14 pages, 2022
 8. M. Trčka, Workshop Nanotechnologie, rizika a etika, [Online], 2022
 9. M. Trčka, D. Svoboda, L. Zedek, (Nano)technologie v mimořádných situacích, [Online], 2021
 10. M. Trčka, Morální limity omezení migrace v liberální demokracii, Filosofický časopis, Praha, p. 271 - 288, 18 pages, ISSN: 0015-1831, n. 2, [Online], 2021
 11. M. Trčka, Filozofická reflexe syntetické biologie, etické a společenské výzvy, Biofyzika I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-538-0, p. 152-165, 14 pages, [Online], 2020
 12. M. Trčka, Otisk SARS-CoV-2 v etice klinického výzkumu, [Online], 2020
 13. M. Trčka, The limits of libertarianism in debates over euthanasia and the application of moral fictionalism in bioethics, Ethics & Bioethics (in Central Europe), Sciendo, p. 30-39, 10 pages, ISSN: 2453-7829, n. 1-2, [Online], 2020
 14. M. Trčka, I. Paroubková, Interkulturní výtvarnou výchovou proti rasismu. Výtvarná výchova jako forma občanského vzdělávání, Kvalita ve výtvarné výchově, Olomouc, Česká sekce INSEA, 1, ISBN: 978-80-904268-7-0, p. 267-281, 15 pages, [Online], 2019
 15. M. Trčka, J. Janowska, H. Janečková, Trans/national Cooperation among Labour Standards Enforcement Agencies in Europe: Challenges and Opportunities, [Online], 2019
 16. M. Trčka, V. Longo, F. Vianello, A. Toffanin, N. Deneva, S. Krastev, M. Keryk, B. Cope, Y. Moskvina, Czech case study Workers in Supermarkets: Boundaries, Precarity, and Solidarity in Fragmented Workplaces, [Online], 2018
 17. M. Trčka, Y. Moskvina, Y. Leontiyeva, L. Jirka, M. Lupták, Employment of Ukrainian Workers with Polish Visas in the Czech Republic: From the Main Patterns of Labour Exploitation towards Points of Intervention, [Online], 2018
 18. M. Trčka, I. Paroubková, Interkulturní odpověď výtvarné výchovy na éru morální paniky, Kultura, umění a výchova, 9 pages, ISSN: 2336-1824, n. 2, [Online], 2018
 19. O. Lánský, M. Trčka, Potlačený logos: o vztahu postkolonialismu a feminismu, Logos ve výchově, umění a sportu, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1, ISBN: 978-80-7290-974-2, p. 245-264, 20 pages, 2018
 20. M. Trčka, Y. Moskvina, Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na fragmentovaných pracovištích, [Online], 2018
 21. M. Trčka, Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic, Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove., Prešov, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 1, ISBN: 978-80-555-1809-1, p. 159-166, 8 pages, [Online], 2017
 22. M. Trčka, Náhoda, relativita a diference v pojmových vymezeních. Od moderního pojetí času ke společnostem kontroly, Nahodilost ve výchově, umění a sportu, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN: 978-80-7290-924-7, p. 103-113, 11 pages, 2017
 23. M. Trčka, O. Lánský, Refeudalizace práva a práce: (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu, Budoucnost státu?, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-2681-1, p. 131-151, 21 pages, 2017
 24. M. Trčka, Sociální otázka a duch osvícenství v „České otázce“ T. G. Masaryka, Česká otázka a dnešní doba, Praha, Filosofia, ISBN: 978-80-7007-505-0, p. 355-368, 14 pages, 2017