Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

Mgr. Michal Trčka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4237ExternDepartment of Philosophy

Publications

 1. D. Lukáš, E. Kuželová Košťáková, V. Jenčová, V. Hedvičáková, M. Lisnenko, L. Dzan, Š. Dzanová, D. Svoboda, M. Trčka, J. Valtera, Nanovlákna. Teorie, technologie a použití, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3400-7, 370 pages, [Online], 2023
 2. M. Trčka, Tvorba nanovláken pohledem nanoetiky, Nanovlákna, teorie, technologie a použití, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3400-7, p. 340-353, 14 pages, 2023
 3. M. Trčka, Chcete svobodu a politickou rovnost? Zrušte soukromé vlastnictví, jinak si nestěžujte, Co je to vlastnictví?, aneb, Hledání principů práva a vlády, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3341-3, p. 11-41, 31 pages, 2022
 4. M. Trčka, D. Lukáš, J. Šembera, V. Žabka, L. Zedek, J. Jetmarová, V. Bartoš, Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích, Technická univerzita v Liberci, 58 pages, [Online], 2022
 5. M. Trčka, V. Žabka, L. Zedek, J. Šembera, Expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, [Online], 2022
 6. V. Bartoš, M. Trčka, Filosofické problémy nanotechnologií: ontologicko-systémová východiska a etické implikace, TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, p. 169-198, 30 pages, ISSN: 1210-0250, n. 2, [Online], 2022
 7. I. Paroubková, M. Trčka, Intercultural Response of Art Education to the Era of Moral Panic, Borderless: Global Narratives in Art Education, Viseu, InSEA Publications, 1, ISBN: 978-989-53600-1-7, p. 105-116, 12 pages, [Online], 2022
 8. J. Jetmarová, M. Trčka, Roušky s TULkou: Věda a etika v liminalitě, Teorie vědy: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, p. 217-251, 34 pages, ISSN: 1210-0250, n. 2, [Online], 2022
 9. M. Trčka, Workshop Nanotechnologie, rizika a etika, [Online], 2022
 10. M. Trčka, D. Svoboda, L. Zedek, (Nano)technologie v mimořádných situacích, [Online], 2021
 11. M. Trčka, Morální limity omezení migrace v liberální demokracii, Filosofický časopis, Praha, p. 271 - 288, 18 pages, ISSN: 0015-1831, n. 2, [Online], 2021
 12. M. Trčka, Filozofická reflexe syntetické biologie, etické a společenské výzvy, Biofyzika I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-538-0, p. 152-165, 14 pages, [Online], 2020
 13. M. Trčka, Otisk SARS-CoV-2 v etice klinického výzkumu, [Online], 2020
 14. M. Trčka, The limits of libertarianism in debates over euthanasia and the application of moral fictionalism in bioethics, Ethics & Bioethics (in Central Europe), Sciendo, p. 30-39, 10 pages, ISSN: 2453-7829, n. 1-2, [Online], 2020
 15. M. Trčka, I. Paroubková, Interkulturní výtvarnou výchovou proti rasismu. Výtvarná výchova jako forma občanského vzdělávání, Kvalita ve výtvarné výchově, Olomouc, Česká sekce INSEA, 1, ISBN: 978-80-904268-7-0, p. 267-281, 15 pages, [Online], 2019
 16. M. Trčka, H. Janečková, J. Janowska, Trans/national Cooperation among Labour Standards Enforcement Agencies in Europe: Challenges and Opportunities, [Online], 2019
 17. M. Trčka, V. Longo, F. Vianello, A. Toffanin, N. Deneva, S. Krastev, M. Keryk, B. Cope, Y. Moskvina, Czech case study Workers in Supermarkets: Boundaries, Precarity, and Solidarity in Fragmented Workplaces, [Online], 2018
 18. M. Trčka, Y. Moskvina, Y. Leontiyeva, L. Jirka, M. Lupták, Employment of Ukrainian Workers with Polish Visas in the Czech Republic: From the Main Patterns of Labour Exploitation towards Points of Intervention, [Online], 2018
 19. M. Trčka, I. Paroubková, Interkulturní odpověď výtvarné výchovy na éru morální paniky, Kultura, umění a výchova, 9 pages, ISSN: 2336-1824, n. 2, [Online], 2018
 20. O. Lánský, M. Trčka, Potlačený logos: o vztahu postkolonialismu a feminismu, Logos ve výchově, umění a sportu, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1, ISBN: 978-80-7290-974-2, p. 245-264, 20 pages, 2018
 21. M. Trčka, Y. Moskvina, Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na fragmentovaných pracovištích, [Online], 2018
 22. M. Trčka, Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic, Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove., Prešov, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 1, ISBN: 978-80-555-1809-1, p. 159-166, 8 pages, [Online], 2017
 23. M. Trčka, Náhoda, relativita a diference v pojmových vymezeních. Od moderního pojetí času ke společnostem kontroly, Nahodilost ve výchově, umění a sportu, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN: 978-80-7290-924-7, p. 103-113, 11 pages, 2017
 24. M. Trčka, O. Lánský, Refeudalizace práva a práce: (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu, Budoucnost státu?, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-2681-1, p. 131-151, 21 pages, 2017
 25. M. Trčka, Sociální otázka a duch osvícenství v „České otázce“ T. G. Masaryka, Česká otázka a dnešní doba, Praha, Filosofia, ISBN: 978-80-7007-505-0, p. 355-368, 14 pages, 2017