kontakt.tul.cz

Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

Mgr. Michal Trčka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4237ExternDepartment of Philosophy

Publications

 1. M. Trčka, Filozofická reflexe syntetické biologie, etické a společenské výzvy, Biofyzika I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-538-0, p. 152-165, 14 pages, [Online], 2020
 2. M. Trčka, Otisk SARS-CoV-2 v etice klinického výzkumu, [Online], 2020
 3. M. Trčka, The limits of libertarianism in debates over euthanasia and the application of moral fictionalism in bioethics, Ethics & Bioethics (in Central Europe), Sciendo, p. 30-39, 10 pages, ISSN: 2453-7829, n. 1-2, [Online], 2020
 4. M. Trčka, I. Paroubková, Interkulturní výtvarnou výchovou proti rasismu. Výtvarná výchova jako forma občanského vzdělávání, Kvalita ve výtvarné výchově, Olomouc, Česká sekce INSEA, 1, ISBN: 978-80-904268-7-0, p. 267-281, 15 pages, [Online], 2019
 5. M. Trčka, H. Janečková, J. Janowska, Trans/national Cooperation among Labour Standards Enforcement Agencies in Europe: Challenges and Opportunities, [Online], 2019
 6. M. Trčka, V. Longo, F. Vianello, A. Toffanin, N. Deneva, S. Krastev, M. Keryk, B. Cope, Y. Moskvina, Czech case study Workers in Supermarkets: Boundaries, Precarity, and Solidarity in Fragmented Workplaces, [Online], 2018
 7. M. Trčka, Y. Moskvina, Y. Leontiyeva, L. Jirka, M. Lupták, Employment of Ukrainian Workers with Polish Visas in the Czech Republic: From the Main Patterns of Labour Exploitation towards Points of Intervention, [Online], 2018
 8. M. Trčka, I. Paroubková, Interkulturní odpověď výtvarné výchovy na éru morální paniky, Kultura, umění a výchova, 9 pages, ISSN: 2336-1824, n. 2, [Online], 2018
 9. O. Lánský, M. Trčka, Potlačený logos: o vztahu postkolonialismu a feminismu, Logos ve výchově, umění a sportu, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1, ISBN: 978-80-7290-974-2, p. 245-264, 20 pages, 2018
 10. M. Trčka, Y. Moskvina, Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na fragmentovaných pracovištích, [Online], 2018
 11. M. Trčka, Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic, Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove., Prešov, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 1, ISBN: 978-80-555-1809-1, p. 159-166, 8 pages, [Online], 2017
 12. M. Trčka, Náhoda, relativita a diference v pojmových vymezeních. Od moderního pojetí času ke společnostem kontroly, Nahodilost ve výchově, umění a sportu, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN: 978-80-7290-924-7, p. 103-113, 11 pages, 2017
 13. M. Trčka, O. Lánský, Refeudalizace práva a práce: (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu, Budoucnost státu?, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-2681-1, p. 131-151, 21 pages, 2017
 14. M. Trčka, Sociální otázka a duch osvícenství v „České otázce“ T. G. Masaryka, Česká otázka a dnešní doba, Praha, Filosofia, ISBN: 978-80-7007-505-0, p. 355-368, 14 pages, 2017