Mgr. Kamil Nešetřil, Ph.D.

Mgr. Kamil Nešetřil, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
kamil.nesetril_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3019EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA 03030

Publications

 1. K. Nešetřil, Lab-scale and pore-scale study of low-permeability soil diffusional tortuosity, Journal of Contaminant Hydrology, Amsterdam, Elsevier, 1, 11 pages, ISSN: 0169-7722, [Online], 2021
 2. J. Šembera, K. Nešetřil, K. Beránek, Aplikace informačních systémů při plánování urbanistického využití rekultivovaných hnědouhelných lomů, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2017 -- Výstavba skládek, Zittau, Spolková republika Německo, Vysoká škola v Žitavě / Zhořelci, p. 105-109, 5 pages, [Online], 2017
 3. K. Nešetřil, J. Šembera, Business intelligence and geographic information system for hydrogeology, ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: COMPUTER SCIENCE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION - Volume 507, 12th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2017) May 10 – 12, 2017, Zadar, Croatia, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 1, ISBN: 978-331989934-3, p. 163-170, 8 pages, ISSN: 1868-4238, [Online], 2017
 4. K. Nešetřil, Environmental data management and analysis, [Online], 2017
 5. M. Nechyba, K. Nešetřil, O. Nol, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách, [Online], 2017
 6. M. Nechyba, K. Nešetřil, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury, [Online], 2017
 7. K. Nešetřil, J. Nosek, T. Lederer, Model transportu nanočástic nulmocného železa, Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017, Brno, PřF MU, ČAH a ČAIG, 1, ISBN: 978-80-903635-5-7, p. 173-174, 2 pages, [Online], 2017
 8. K. Nešetřil, V. Žabka, O. Nol, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, Účelová mapa zdrojů podzemní vody: Tlustecký blok a Jetřichovická antiklinála, 2017
 9. K. Nešetřil, J. Šembera, An information system for groundwater data and modelling, S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, 1, ISBN: 978-88-903574-5-9, p. 747-752, 6 pages, [Online], 2016
 10. K. Nešetřil, J. Nosek, Dealing with uncertainty – multiple simple groundwater models, S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, 1, ISBN: 978-88-903574-5-9, p. 13-19, 7 pages, [Online], 2016
 11. K. Nešetřil, M. Nechyba, J. Šembera, J. Kurka, Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, Jan Kurka, Martina Štrosová, Vladislava Šímová, and Martin Horáček. 33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016: Sborník příspěvků, Ústí nad Labem, AZ Consult, spol. s r.o., 1, p. 33-39, 7 pages, ISSN: 1213-1237, 2016
 12. M. Černík, K. Nešetřil, J. Nosek, M. Mikeš, M. Blecha, Měření hladiny vodoteče a metodika výpočtu dynamické odezvy hladiny podzemní vody z naměřených hodnot, [Online], 2015
 13. K. Nešetřil, Příprava podkladů pro vybudování IT architektury geologického informačního systému ložiska Hairhan, MEGA a.s., 44 pages, 2015
 14. M. Černík, K. Nešetřil, J. Nosek, M. Mikeš, M. Blecha, Technologie ochrany před účinky elevace hladiny podzemní vody vlivem povodňových stavů, [Online], 2015
 15. K. Nešetřil, J. Šembera, Groundwater data management system, EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : Proceedings of the 28th International conference on informatics for environmental protection. September 10-12, 2014, Oldenburg, Germany, Oldenburg, BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, 1, ISBN: 978-3-8142-2317-9, p. 301-306, 6 pages, [Online], 2014
 16. K. Nešetřil, J. Říha, J. Kurka, M. Nechyba, Hodnocení kvality či rizika budoucího využívání ploch z pohledu geotechnika: Testovací oblast Jezero Milada/Chabařovice, [Online], 2014
 17. K. Nešetřil, J. Říha, J. Kurka, M. Nechyba, Hodnocení kvality či rizika budoucího využívání ploch z pohledu geotechnika: Testovací oblast Most, [Online], 2014
 18. P. Barson, K. Nešetřil, PBtool v3.6, 2014