Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D.

Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3888EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringT 03004

Publications

 1. J. Maryška, M. Hernych, K. Kučerová, A. Kobík Valihorová, M. Hromčík, M. Krejčí, Dvojstupňový filtrační systém pro terciární dočistění a recyklaci komunálních a průmyslových vod, 2023
 2. J. Maryška, K. Kučerová, M. Hernych, A. Kobík Valihorová, M. Hromčík, M. Krejčí, Kompozitní filtrační membrána s nanovlákennou vrstvou pro vysokou účinnost filtrace při terciárním dočištění komunálních a průmyslových vod, 2023
 3. M. Hernych, J. Maryška, K. Kučerová, A. Kobík Valihorová, J. Královcová, Z. Hlubuček, G. Vlčková, R. Bláha, O. Adamik, Ověřená technologie čištění odpadních vod s využitím nanovlákenných filtračních membrán, 2023
 4. M. Hernych, J. Maryška, K. Kučerová, A. Kobík Valihorová, J. Královcová, Z. Hlubuček, G. Vlčková, R. Bláha, O. Adamik, Poloprovoz pro terciární dočištění komunálních odpadních vod, 2023
 5. A. Kobík Valihorová, K. Tatek Benetti, Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-935-6, 2013
 6. L. Štibrányiová, K. Tatek Benetti, A. Kobík Valihorová, Regulation and its Impact on System Risk in Insurance, 2013
 7. K. Tatek Benetti, A. Kobík Valihorová, Regulatory Framework of Financial Conglomerates in Europe, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;14, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 8. L. Štibrányiová, A. Kobík Valihorová, I. Šírová, Weaknesses of the Current Regulatory Frameworks of the Eu Integrated Financial Market, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 168;177, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 9. A. Kobík Valihorová, Current and future development of the Czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 102;109, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 10. A. Kobík Valihorová, Role stresového testování pojišťoven v rámci zjišťování jejich finančního zdraví, 2012
 11. A. Kobík Valihorová, K. Tatek Benetti, The Analysis of Financial Conglomerates Development in the Czech Republic over the Last Five Years, 2012
 12. A. Kobík Valihorová, The capital adequacy of the Czech bancassurance in accord with EU regulation, 2012
 13. I. Fujerová, A. Valihorová, Development of the Czech insurance industry during financial crisis, 2011
 14. A. Valihorová, I. Fujerová, Dopady finanční krize na český pojistný trh, 2011
 15. A. Valihorová, Konsekvence aplikace registru sdílení informací v sektoru pojišťovnictví na finanční zdraví pojišťoven, 2011
 16. A. Valihorová, Konsekvence aplikace úvěrového registru v sektoru pojišťovnictví na finanční zdraví pojišťoven, 2011
 17. A. Valihorová, Úvěrový registr jako nástroj eliminace podvodů v sektoru bankovnictví, 2011
 18. A. Valihorová, I. Fujerová, Vývoj finančního dohledu a regulace v souvislosti s hospodářskou krizí, 2010
 19. I. Fujerová, A. Valihorová, Vývojové tendence a porovnání investičních a spořících produktů finančního trhu, 2010