Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D.

Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3888EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringT03004

Publications

 1. A. Kobík Valihorová, K. Tatek Benetti, Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-935-6, 2013
 2. L. Štibrányiová, K. Tatek Benetti, A. Kobík Valihorová, Regulation and its Impact on System Risk in Insurance, 2013
 3. K. Tatek Benetti, A. Kobík Valihorová, Regulatory Framework of Financial Conglomerates in Europe, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;14, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 4. L. Štibrányiová, A. Kobík Valihorová, I. Šírová, Weaknesses of the Current Regulatory Frameworks of the Eu Integrated Financial Market, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 168;177, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 5. A. Kobík Valihorová, Current and future development of the Czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 102;109, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 6. A. Kobík Valihorová, Role stresového testování pojišťoven v rámci zjišťování jejich finančního zdraví, 2012
 7. A. Kobík Valihorová, K. Tatek Benetti, The Analysis of Financial Conglomerates Development in the Czech Republic over the Last Five Years, 2012
 8. A. Kobík Valihorová, The capital adequacy of the Czech bancassurance in accord with EU regulation, 2012
 9. I. Fujerová, A. Valihorová, Development of the Czech insurance industry during financial crisis, 2011
 10. A. Valihorová, I. Fujerová, Dopady finanční krize na český pojistný trh, 2011
 11. A. Valihorová, Konsekvence aplikace registru sdílení informací v sektoru pojišťovnictví na finanční zdraví pojišťoven, 2011
 12. A. Valihorová, Konsekvence aplikace úvěrového registru v sektoru pojišťovnictví na finanční zdraví pojišťoven, 2011
 13. A. Valihorová, Úvěrový registr jako nástroj eliminace podvodů v sektoru bankovnictví, 2011
 14. A. Valihorová, I. Fujerová, Vývoj finančního dohledu a regulace v souvislosti s hospodářskou krizí, 2010
 15. I. Fujerová, A. Valihorová, Vývojové tendence a porovnání investičních a spořících produktů finančního trhu, 2010