kontakt.tul.cz

Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D.

Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3888EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringT03004

Publications

 1. A. Kobík Valihorová, K. Tatek Benetti, Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-935-6, 2013
 2. L. Štibrányiová, K. Tatek Benetti, A. Kobík Valihorová, Regulation and its Impact on System Risk in Insurance, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 3, ISBN: 978-80-905243-7-8, p. 761;770, 2013
 3. K. Tatek Benetti, A. Kobík Valihorová, Regulatory Framework of Financial Conglomerates in Europe, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;14, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 4. L. Štibrányiová, A. Kobík Valihorová, I. Šírová, Weaknesses of the Current Regulatory Frameworks of the Eu Integrated Financial Market, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 168;177, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 5. A. Kobík Valihorová, Current and future development of the Czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 102;109, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 6. A. Kobík Valihorová, Role stresového testování pojišťoven v rámci zjišťování jejich finančního zdraví, Sborník příspěvků SVOČ, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-911-0, p. 55;65, 2012
 7. A. Kobík Valihorová, K. Tatek Benetti, The Analysis of Financial Conglomerates Development in the Czech Republic over the Last Five Years, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - ARSA 2012, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, ISBN: 978-80-554-0606-0, p. 307;312, ISSN: 1338-9831, 2012
 8. A. Kobík Valihorová, The capital adequacy of the Czech bancassurance in accord with EU regulation, 8th International Bata Konference for Ph.D. Students and Young Researchers, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 978-80-7454-138-4, p. 1;6, 2012
 9. I. Fujerová, A. Valihorová, Development of the Czech insurance industry during financial crisis, IMEA 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-720-8, p. 381;386, 2011
 10. A. Valihorová, I. Fujerová, Dopady finanční krize na český pojistný trh, Finance a management v teorii a praxi, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-7414-375-5, p. 20;24, 2011
 11. A. Valihorová, Konsekvence aplikace registru sdílení informací v sektoru pojišťovnictví na finanční zdraví pojišťoven, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 2, ISBN: 978-80-904877-7-2, p. 2359;2364, 2011
 12. A. Valihorová, Konsekvence aplikace úvěrového registru v sektoru pojišťovnictví na finanční zdraví pojišťoven, Sborník prací Studentské vědecké a odborné činnosti 2011 - Ekonomická sekce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-817-5, p. 44;54, 2011
 13. A. Valihorová, Úvěrový registr jako nástroj eliminace podvodů v sektoru bankovnictví, FIN STAR NET 2011, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1, ISBN: 978-80-970244-4-4, p. neuvedeno, 2011
 14. A. Valihorová, I. Fujerová, Vývoj finančního dohledu a regulace v souvislosti s hospodářskou krizí, FIN STAR NET 2010, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1, ISBN: 978-80-970244-2-0, p. neuvedeno, 2010
 15. I. Fujerová, A. Valihorová, Vývojové tendence a porovnání investičních a spořících produktů finančního trhu, Finance a management v teorii a praxi, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-7414-247-5, p. 272;278, 2010