kontakt.tul.cz

Mgr. Martin Krause, DiS.

Mgr. Martin Krause, DiS. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3659EmployeeDepartment of Nursing and Emergency Care
noneMemberChamber of Employees

Publications

 1. D. Kadavá, M. Krause, Aseptické postupy při převazu nehojících se ran v domácí péči, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 5-12, 8 pages, ISSN: 2464-7551, n. 1, [Online], 2020
 2. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Biomedicínská technika, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-528-1, 70 pages, 2020
 3. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-526-7, 57 pages, 2020
 4. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Radiologická asistence, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-527-4, 118 pages, 2020
 5. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Všeobecné ošetřovatelství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-524-3, 149 pages, 2020
 6. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Zdravotnické záchranářství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-525-0, 147 pages, 2020
 7. M. Froňková, M. Krause, Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář (3. vyd.), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-474-1, 103 pages, 2020
 8. M. Froňková, M. Krause, Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 2. vyd., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-465-9, 102 pages, 2020
 9. M. Nedomanský, M. Krause, Poranění zdravotnických záchranářů o ostrý předmět v klinické praxi, Florence, Praha, Care Comm, s.r.o., p. 12-14, 3 pages, ISSN: 1801-464X, n. 2, [Online], 2020
 10. J. Bondaruková, M. Krause, Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelské praxi, Florence, Praha, Care Comm, s.r.o., p. 9-12, 4 pages, ISSN: 1801-464X, n. 5, [Online], 2020
 11. M. Krause, M. Froňková, Professional Training Diary International Student Mobilities, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-529-8, 51 pages, 2020
 12. M. Krause, M. Froňková, M. Přibíková, Rizikové oblasti v kontextu s hygienickým mytím rukou, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 54-55, 2 pages, 2020
 13. M. Krause, F. Dolák, Rizikové předměty a plochy z hlediska přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče, Praktický lékař, Praha, NTS ČLS JEP, p. 203-206, 4 pages, ISSN: 0032-6739, n. 4, [Online], 2020
 14. L. Horáková, M. Krause, Specifika ošetřovatelské péče zaměřené na vietnamskou minoritu, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 35-36, 2 pages, 2020
 15. A. Brendlová, M. Krause, Specifika poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s vyznáním islámu, Logos Polytechnikos, jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 118-124, 7 pages, ISSN: 2464-7551, n. 2, [Online], 2020
 16. M. Krause, F. Dolák, Training of general nurses in the context of decontamination of reusable medical devices and surfaces, Ošetřovatelské perspektivy, Opava, Slezská univerzita v Opavě, p. 59-68, 10 pages, ISSN: 2570-785X, n. 2, [Online], 2020
 17. M. Krause, Význam simulační výuky ve vzdělávání v ošetřovatelství, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 56-58, 3 pages, 2020
 18. M. Krause, M. Přibíková, B. Klíčová, K. Prstková, XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference, 1, 2020
 19. P. Odehnalová, M. Krause, Zhotovení elektrokardiogramu a následné vyhodnocování elektrokardiografické křivky z pohledu studentů oboru zdravotnický záchranář, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 91-93, 3 pages, 2020
 20. M. Rosůlková, M. Krause, Zkušenosti všeobecných sester s Evidence Based Nursing, Logos Polytechnikos, jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 165-172, 8 pages, ISSN: 2464-7551, n. 2, [Online], 2020
 21. M. Krause, F. Dolák, Bacterial Contamination of Specified Devices and Surfaces Used in Nursing Practice, Journal of Community Medicine & Health Education, Lisabon, 1 pages, ISSN: 2161-0711, 2019
 22. M. Krause, F. Dolák, Hygienic Hand Disinfection in Nursing Practice in Context of Evidence Based Practice, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 57-64, 8 pages, ISSN: 1804-3682, n. 2, [Online], 2019
 23. K. Kosturová, M. Krause, Informovanost pacientů o právech pacientů při poskytování ošetřovatelské péče, Florence, Praha, Ambit Media, 5 pages, ISSN: 1801-464X, n. 2, 2019
 24. M. Froňková, M. Krause, A. Richter, Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 133-134, 2 pages, 2019
 25. M. Krause, Nové možnosti využití UV světla a fluorescenčních látek v simulační výuce prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Liberec Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 60-62, 3 pages, 2019
 26. P. Kyjovská, M. Krause, Převaz centrálního žilního katétru dle Guidelines of Centers for Disease Prevention and Control, Sborník abstraktů z V. ročníku Studentské vědecké konference ZSF JU, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-718-7, p. 40-41, 2 pages, 2019
 27. M. Froňková, M. Krause, Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v kontextu se vzděláváním v nelékařských zdravotnických oborech, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 22-26, 5 pages, 2019
 28. F. Šebek, M. Krause, Příprava pacientů před intravenózní aplikací jodové kontrastní látky při vyšetření počítačovou tomografií, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 49-54, 6 pages, 2019
 29. M. Froňková, M. Krause, M. Přibíková, Simulation teaching in the prevention of healthcare-associated infections, Journal of Community Medicine & Health Education, 1 pages, ISSN: 2161-0711, 2019
 30. M. Krause, M. Froňková, Současné možnosti vzdělávání studentů ošetřovatelství v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí, Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve., Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN: 978-80-8187-060-6, p. 120-122, 3 pages, 2019
 31. P. Kyjovská, M. Krause, Specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 28-32, 5 pages, 2019
 32. D. Kadavá, M. Krause, Specifika převazu nehojících se ran v domácí péči, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 47-49, 3 pages, 2019
 33. Z. Sverenyak, M. Krause, Vzdělávací systém ošetřovatelství v České republice a na Ukrajině, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 43-48, 6 pages, 2019
 34. M. Krause, M. Froňková, K. Cvachovec, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech, 2019
 35. K. Prstková, I. Danilová, M. Krause, Š. Michetschlägerová, XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, 1, 2019
 36. M. Rosůlková, M. Krause, Zkušenosti všeobecných sester s Evidence Based Nursing, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 101-103, 3 pages, 2019
 37. M. Krause, F. Dolák, Dezinfekce zdravotnických prostředků v ošetřovatelské praxi v rámci praxe založené na důkazech, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 84-94, 11 pages, ISSN: 1804-3682, n. 2, 2018
 38. A. Pelcová, M. Krause, IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentksá vědecká konference na téma: Umění pomáhat - když se spojí ošetřovatelství s technikou, 2018
 39. M. Krause, Application of Antibacterial and Hydrophobic Nanolayer on Selected Medical Instruments Used in Nursing Practise, Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017: Book of Abstracts, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, p. 57-58, 2 pages, ISSN: 978-80-558-1185-7, 2017
 40. A. Pelcová, M. Krause, Aspekty v onkologii a paliativě: Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-273-0, 74 pages, 2017
 41. M. Krause, M. Froňková, Dezinfekce v souvislosti s nozokomiálními nákazami a ošetřovatelskou péčí, Bezpečné zdravotnické prostředí nejen pro pacienta: Sborník přednášek: VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference, 26. 11. 2014., Liberec, Technickáuniverzita v Liberci, p. 18-21, 4 pages, ISSN: 978-80-7494-146-7, 2017
 42. Z. Brázdilová, M. Krause, Edukace pacienta po osteosyntéze proximálního femuru, Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 25-27, 3 pages, ISSN: 978-80-7494-325-6, 2017
 43. L. Müllerová, M. Krause, Edukace pacienta s aterosklerózou, Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 21-23, 3 pages, ISSN: 978-80-7494-325-6, 2017
 44. A. Rambousková, M. Krause, Edukace pacienta s hemoroidy, Florence, Praha, 4 pages, ISSN: 1801-464X, n. 7-8, 2017
 45. A. Rambousková, M. Krause, Edukace pacienta s hemoroidy, Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-273-0, p. 46-48, 3 pages, 2017
 46. M. Krause, Infekce spojené se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností nejen v paliativní péči, Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-273-0, p. 35-38, 4 pages, 2017
 47. B. Lesáková, M. Krause, Informovanost pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, Florence, Praha, 3 pages, ISSN: 1801-464X, n. 7-8, 2017
 48. M. Zizienová, M. Krause, Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-364-5, 32 pages, 2017
 49. M. Froňková, P. Pažoutová, M. Krause, Metodika zpracování kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-259-4, 34 pages, 2017
 50. M. Krause, M. Froňková, Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-317-1, 37 pages, 2017
 51. P. Plšek, M. Krause, Pooperační autotransfuzní systémy ortopedických operací z pohledu všeobecné sestry, Zdravotnictví a medicína, Praha, p. 19-20, 2 pages, ISSN: 2336-2987, n. 11, 2017
 52. M. Krause, P. Pažoutová, T. Kučerová, L. Ďuráčová, Teorie ošetřovatelství: skripta pro bakalářské studijní obory, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-297-6, 136 pages, 2017
 53. A. Pelcová, M. Krause, Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-325-6, 70 pages, 2017
 54. A. Pelcová, M. Krause, VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference: Aspekty v onkologii a paliativě, 2017