Mgr. Martin Krause, Ph.D.

Mgr. Martin Krause, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeOffice of the Dean of the Faculty of Health Studies

Publications

 1. M. Krause, F. Dolák, Antibacterial Treatment of Selected High-Touch Objects and Surfaces within Provision of Nursing Care in Terms of Prevention of Healthcare-Associated Infections, Healthcare, Basel, Mdpi, 11 pages, ISSN: 2227-9032, n. 6, [Online], 2021
 2. B. Tylichová, M. Krause, Poskytování přednemocniční neodkladné péče zdravotnickými záchranáři ve Velké Británii, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 107-109, 3 pages, 2021
 3. D. Kadavá, M. Krause, Aseptické postupy při převazu nehojících se ran v domácí péči, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 5-12, 8 pages, ISSN: 2464-7551, n. 1, [Online], 2020
 4. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Biomedicínská technika, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-528-1, 70 pages, 2020
 5. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-526-7, 57 pages, 2020
 6. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Radiologická asistence, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-527-4, 118 pages, 2020
 7. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Všeobecné ošetřovatelství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-524-3, 149 pages, 2020
 8. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Zdravotnické záchranářství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-525-0, 147 pages, 2020
 9. M. Froňková, M. Krause, Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář (3. vyd.), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-474-1, 103 pages, 2020
 10. M. Froňková, M. Krause, Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 2. vyd., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-465-9, 102 pages, 2020
 11. M. Nedomanský, M. Krause, Poranění zdravotnických záchranářů o ostrý předmět v klinické praxi, Florence, Praha, Care Comm, s.r.o., p. 12-14, 3 pages, ISSN: 1801-464X, n. 2, [Online], 2020
 12. J. Bondaruková, M. Krause, Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelské praxi, Florence, Praha, Care Comm, s.r.o., p. 9-12, 4 pages, ISSN: 1801-464X, n. 5, [Online], 2020
 13. M. Krause, M. Froňková, Professional Training Diary International Student Mobilities, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-529-8, 51 pages, 2020
 14. M. Krause, M. Froňková, M. Přibíková, Rizikové oblasti v kontextu s hygienickým mytím rukou, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 54-55, 2 pages, 2020
 15. M. Krause, F. Dolák, Rizikové předměty a plochy z hlediska přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče, Praktický lékař, Praha, NTS ČLS JEP, p. 203-206, 4 pages, ISSN: 0032-6739, n. 4, [Online], 2020
 16. L. Horáková, M. Krause, Specifika ošetřovatelské péče zaměřené na vietnamskou minoritu, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 35-36, 2 pages, 2020
 17. A. Brendlová, M. Krause, Specifika poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s vyznáním islámu, Logos Polytechnikos, jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 118-124, 7 pages, ISSN: 2464-7551, n. 2, [Online], 2020
 18. M. Krause, F. Dolák, Training of general nurses in the context of decontamination of reusable medical devices and surfaces, Ošetřovatelské perspektivy, Opava, Slezská univerzita v Opavě, p. 59-68, 10 pages, ISSN: 2570-785X, n. 2, [Online], 2020
 19. M. Krause, Význam simulační výuky ve vzdělávání v ošetřovatelství, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 56-58, 3 pages, 2020
 20. M. Krause, M. Přibíková, B. Klíčová, K. Prstková, XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference, 2020
 21. P. Odehnalová, M. Krause, Zhotovení elektrokardiogramu a následné vyhodnocování elektrokardiografické křivky z pohledu studentů oboru zdravotnický záchranář, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 91-93, 3 pages, 2020
 22. M. Rosůlková, M. Krause, Zkušenosti všeobecných sester s Evidence Based Nursing, Logos Polytechnikos, jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 165-172, 8 pages, ISSN: 2464-7551, n. 2, [Online], 2020
 23. M. Krause, F. Dolák, Bacterial Contamination of Specified Devices and Surfaces Used in Nursing Practice, Journal of Community Medicine & Health Education, Lisabon, 1 pages, ISSN: 2161-0711, 2019
 24. M. Krause, F. Dolák, Hygienic Hand Disinfection in Nursing Practice in Context of Evidence Based Practice, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 57-64, 8 pages, ISSN: 1804-3682, n. 2, [Online], 2019
 25. K. Kosturová, M. Krause, Informovanost pacientů o právech pacientů při poskytování ošetřovatelské péče, Florence, Praha, Ambit Media, 5 pages, ISSN: 1801-464X, n. 2, 2019
 26. M. Froňková, M. Krause, A. Richter, Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 133-134, 2 pages, 2019
 27. M. Krause, Nové možnosti využití UV světla a fluorescenčních látek v simulační výuce prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Liberec Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 60-62, 3 pages, 2019
 28. P. Kyjovská, M. Krause, Převaz centrálního žilního katétru dle Guidelines of Centers for Disease Prevention and Control, Sborník abstraktů z V. ročníku Studentské vědecké konference ZSF JU, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-718-7, p. 40-41, 2 pages, 2019
 29. M. Froňková, M. Krause, Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v kontextu se vzděláváním v nelékařských zdravotnických oborech, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 22-26, 5 pages, 2019
 30. F. Šebek, M. Krause, Příprava pacientů před intravenózní aplikací jodové kontrastní látky při vyšetření počítačovou tomografií, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 49-54, 6 pages, 2019
 31. M. Froňková, M. Krause, M. Přibíková, Simulation teaching in the prevention of healthcare-associated infections, Journal of Community Medicine & Health Education, 1 pages, ISSN: 2161-0711, 2019
 32. M. Krause, M. Froňková, Současné možnosti vzdělávání studentů ošetřovatelství v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí, Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve., Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN: 978-80-8187-060-6, p. 120-122, 3 pages, 2019
 33. P. Kyjovská, M. Krause, Specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 28-32, 5 pages, 2019
 34. D. Kadavá, M. Krause, Specifika převazu nehojících se ran v domácí péči, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 47-49, 3 pages, 2019
 35. Z. Sverenyak, M. Krause, Vzdělávací systém ošetřovatelství v České republice a na Ukrajině, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 43-48, 6 pages, 2019
 36. M. Krause, M. Froňková, K. Cvachovec, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech, 2019
 37. K. Prstková, I. Danilová, M. Krause, Š. Michetschlägerová, XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, 2019
 38. M. Rosůlková, M. Krause, Zkušenosti všeobecných sester s Evidence Based Nursing, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 101-103, 3 pages, 2019
 39. M. Krause, F. Dolák, Dezinfekce zdravotnických prostředků v ošetřovatelské praxi v rámci praxe založené na důkazech, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 84-94, 11 pages, ISSN: 1804-3682, n. 2, 2018
 40. A. Pelcová, M. Krause, IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentksá vědecká konference na téma: Umění pomáhat - když se spojí ošetřovatelství s technikou, 2018
 41. M. Krause, Application of Antibacterial and Hydrophobic Nanolayer on Selected Medical Instruments Used in Nursing Practise, Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017: Book of Abstracts, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, p. 57-58, 2 pages, 2017
 42. A. Pelcová, M. Krause, Aspekty v onkologii a paliativě: Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-273-0, 74 pages, 2017
 43. M. Krause, M. Froňková, Dezinfekce v souvislosti s nozokomiálními nákazami a ošetřovatelskou péčí, Bezpečné zdravotnické prostředí nejen pro pacienta: Sborník přednášek: VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference, 26. 11. 2014., Liberec, Technickáuniverzita v Liberci, p. 18-21, 4 pages, 2017
 44. Z. Brázdilová, M. Krause, Edukace pacienta po osteosyntéze proximálního femuru, Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 25-27, 3 pages, 2017
 45. L. Müllerová, M. Krause, Edukace pacienta s aterosklerózou, Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 21-23, 3 pages, 2017
 46. A. Rambousková, M. Krause, Edukace pacienta s hemoroidy, Florence, Praha, 4 pages, ISSN: 1801-464X, n. 7-8, 2017
 47. A. Rambousková, M. Krause, Edukace pacienta s hemoroidy, Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-273-0, p. 46-48, 3 pages, 2017
 48. M. Krause, Infekce spojené se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností nejen v paliativní péči, Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-273-0, p. 35-38, 4 pages, 2017
 49. B. Lesáková, M. Krause, Informovanost pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, Florence, Praha, 3 pages, ISSN: 1801-464X, n. 7-8, 2017
 50. M. Zizienová, M. Krause, Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-364-5, 32 pages, 2017
 51. M. Froňková, P. Pažoutová, M. Krause, Metodika zpracování kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-259-4, 34 pages, 2017
 52. M. Krause, M. Froňková, Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-317-1, 37 pages, 2017
 53. P. Plšek, M. Krause, Pooperační autotransfuzní systémy ortopedických operací z pohledu všeobecné sestry, Zdravotnictví a medicína, Praha, p. 19-20, 2 pages, ISSN: 2336-2987, n. 11, 2017
 54. M. Krause, P. Pažoutová, T. Kučerová, L. Ďuráčová, Teorie ošetřovatelství: skripta pro bakalářské studijní obory, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-297-6, 136 pages, 2017
 55. A. Pelcová, M. Krause, Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-325-6, 70 pages, 2017
 56. A. Pelcová, M. Krause, VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference: Aspekty v onkologii a paliativě, 2017