ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.

ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4290EmployeeDepartment of Social Studies and Special PedagogyP-1007

Publications

  1. K. Brzáková Beksová, L. Nádvorníková, Ohlédnutí za osobními zkušenostmi a pocity z pracovní povinnoti, Vysokoškolské poradenství - aktuální výzvy a trendy. Sborník příspěvků z konference., Praha, Univerzita Karlova, ISBN: 978-80-7603-352-8, p. 59-69, 11 pages, 2022
  2. L. Nádvorníková, K. Brzáková Beksová, Prvotní reflexe pracovní povinnosti u studujících pomáhajících profesí, Politické, ekonomick, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. Sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-833-3, p. 182-189, 8 pages, 2021
  3. L. Nádvorníková, K. Brzáková Beksová, Lidská práva jako součást vzdělávání sociálních pracovníků, Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize, Hradeck Králové, Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-802-9, p. 59-66, 8 pages, 2020
  4. K. Brzáková Beksová, Jinakost je výzvou charakteru, Jinost ve výchově a sociálních vědách, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 38-46, 9 pages, 2017