Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.

Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4221Secretary of the DepartmentDepartment of Social Studies and Special PedagogyP02009

Publications

  1. H. Ryšlavá, Dítě se zrakovým postižením jako klient školského poradenského zařízení, Aktuální otázky a možnosti v oblasti intervence u osob se speciálními potřebami. Sborník z Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálníminvzdělávacími potřebami - ICIPSEN, Hradec Králové, Nakladatelství Univerzity Hradec Králové Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-828-9, p. 230-235, 6 pages, [Online], 2021
  2. Z. Palounková, H. Joklíková, A. Kaiserová, M. Košťáková, K. Lindová, J. Točíková, Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10 pages, ISSN: 1803-9782, 2017
  3. Z. Palounková, H. Joklíková, A. Kaiserová, M. Košťáková, K. Lindová, J. Točíková, Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-386-7, 64 pages, 2017
  4. Z. Palounková, H. Joklíková, Pojetí role asistenta pedagoga v běžném a alternativním školství, Perspektivy společného vzdělávání. V. olomoucké speciálněpedagogické dny., Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 1, ISBN: 978-80-244-5430-6, p. 75-78, 4 pages, 2017
  5. Z. Palounková, H. Joklíková, A. Kaiserová, M. Košťáková, K. Lindová, J. Točíková, Pojetí role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání, Sapere Aude 2017. Působnost pedagogiky a psychologie. Roč. VII, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-19-1, p. 215-225, 11 pages, 2017
  6. L. Nádvorníková, H. Joklíková, The Education of People with Disabiliies in the Context of Labor Market Success, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, p. 66-71, 6 pages, ISSN: 1804-7890, 2016
  7. L. Nádvorníková, H. Joklíková, VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍCH ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”, Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 88-96, 9 pages, 2016
  8. L. Nádvorníková, H. Joklíková, Vzdělávání osob se zdravotním postižením v kontextu uplatnění na trhu práce, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2016 (Nové výzvy pedagogiky a psychologie)., Hradec Králové, ISBN: 978-80-87952-14-6, p. 60-70, 11 pages, 2016
  9. H. Joklíková, VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V KONTEXTU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE, Sapere Aude 2016 (Nové výzvy pedagogiky a psychologie), Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-14-6, p. 60-70, 11 pages, 2016