prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3691DeanOffice of the Dean of the Faculty of Health StudiesF3 02069

Publications

  1. K. Cvachovec, Náš obor v kontextu moderní medicíny, Anesteziologie (nejen) k atestaci, Praha, Grada Publishing, 2, ISBN: 978-80-271-3898-2, p. 8-11, 4 pages, 2023
  2. K. Cvachovec, Suxamethonium - is it still needed?, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA, Olomouc, Anesteziologie a Intenzivní Medicína, p. 213-216, 4 pages, ISSN: 1214-2158, n. 5, [Online], 2022
  3. K. Cvachovec, Hyperbarická oxygenoterapie a onemocnění covid-19?, Anesteziologie a Intenzivni Medicina, Praha, Czech Medical Association J.E. Purkyne, p. 172-173, 2 pages, ISSN: 1214-2158, n. 3, [Online], 2021
  4. K. Cvachovec, Náš obor v kontextu moderní medicíny, Anesteziologie (nejen) k atestaci, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 978-80-271-1230-2, p. 6-9, 4 pages, 2021
  5. K. Cvachovec, M. Balík, J. Bělohlávek, J. Beneš, V. Černý, T. Drábek, P. Ošťádal, R. Škulec, J. Škola, Cílená regulace tělesné teploty: Konsenzuální stanovisko mezioborové pracovní skupiny k použití metody „targeted temperature management“ u dospělých pacientů v intenzivní péči, Anesteziologie a Intenzivni Medicina, Praha, Solen, s.r.o., p. 59-63, 5 pages, ISSN: 1214-2158, n. 1-2, [Online], 2020
  6. K. Cvachovec, Intenzivní péče – a co dál, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 23-25, 3 pages, 2020
  7. K. Cvachovec, V. Černý, R. Černá Pařízková, P. Šustek, L. Prudil, J. Těšinová, M. Šolc, O. Dostál, Stanovisko výboru ČSARIM 13/2020: Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů, Anesteziologie a Intenzivní Medicína, Praha, Solen, s.r.o., p. 249-255, 7 pages, ISSN: 1214-2158, n. 5, [Online], 2020
  8. M. Krause, M. Froňková, K. Cvachovec, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech, 2019
  9. K. Cvachovec, XXI. STOLETÍ – VÝZVA PRO OŠETŘOVATELSTVÍ, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 7-10, 4 pages, 2019