Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., Ing.Paed.IGIP QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2359EmployeeDepartment of Marketing and TradeH 06039

Publications

 1. S. Myslivcová, Personnel Marketing Strategy: a Source of Competitive Advantage in the Labour Market, časopis Trendy v podnikání, Plzeň, ZČU v Plzni, p. 27-38, 12 pages, ISSN: 2788-0079, n. 2, [Online], 2023
 2. J. Chaloupek, S. Myslivcová, O. Ludín, F. Sanetrník, K. Gergelitsová, Noční spodní prádlo pro děti trpící únikem moči, 2022
 3. J. Chaloupek, K. Gergelitsová, S. Myslivcová, O. Ludín, F. Sanetrník, Textilní kompozit pro výrobu osobních hygienických pomůcek, zejména osobních hygienických pomůcek pro záchyt moči, 2022
 4. S. Myslivcová, K. Maršíková, J. Demel, Employability of University Graduates: The Influence of Covid-19 Pandemic, 15th International Conference on Liberec Economic Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 405-413, 8 pages, n. 15, 2021
 5. S. Myslivcová, K. Pšeničková, Internal Personnel Marketing: a Means of Attracting And Stabilizing Expatriates in an International Company, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, p. 3-13, 10 pages, ISSN: 1805-0603, n. 2, [Online], 2021
 6. S. Myslivcová, O. Ungerman, J. Dědková, The current perception of personnel marketing, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Pardubice, University of Pardubice, p. 161-173, 13 pages, ISSN: 1211-555X, n. 45, [Online], 2020
 7. S. Myslivcová, K. Maršíková, How to Recruit Employees: Application of Selected Personnel Marketing Tools in Regions of the Czech Republic And Germany, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 64-74, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2019
 8. S. Myslivcová, Innovative Human Resource Management, Entrenova 2018 : ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, SPLIT, p. 212-218, 7 pages, [Online], 2019
 9. S. Myslivcová, Innovative Human Resource Management, Entrenova 2018 : ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Split, p. 212-218, 7 pages, [Online], 2019
 10. S. Myslivcová, Personální marketing v řízení lidských zdrojů, Brno, Masarykova univerzita, ISBN: 978-80-210-9356-0, 215 pages, [Online], 2019
 11. S. Myslivcová, J. Dědková, O. Ungerman, The Current Perception of Personnel Marketing, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Pardubice, University of Pardubice, 1, p. 161-173, 13 pages, ISSN: 1211-555X, n. 45, [Online], 2019
 12. O. Ungerman, S. Myslivcová, Current Use of Personnel Marketing in Czech Companies, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, HRADEC KRÁLOVE, MAGNANIMITAS, 1, p. 232-239, 8 pages, ISSN: 1804-7890, n. 1, [Online], 2018
 13. S. Myslivcová, Determining Factors for Internal Personnel Marketing, IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society - 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-339-8, p. 455-461, 8 pages, 2018
 14. K. Maršíková, P. Švermová, S. Myslivcová, V. Macháčková, Personální marketing a budování značky zaměstnavatele, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-382-9, 208 pages, 2017
 15. S. Myslivcová, K. Maršíková, Personnel Marketing as a Means of Recruiting Qualified Employees, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, Verlag der GUC, ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 101-108, 8 pages, 2017
 16. K. Maršíková, S. Myslivcová, HR Marketing – Atributes of Employee Retention, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezká univerzita v Opavě, 1, p. 20-40, 21 pages, ISSN: 1212-415X, n. 2, 2016
 17. O. Ungerman, S. Myslivcová, Options of evaluation of identification questions in marketing research, International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology - IPCT 2016, Roma, Institute of Research Engineers and Doctors, ISBN: 978-1-63248-099-6, p. 71-75, 5 pages, [Online], 2016
 18. S. Myslivcová, PERSONNEL MARKETING AT COMPANIES IN THE LIBEREC REGION, Hradec Economic Days (Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016), Hradec Králové, University of Hradec Králové, p. 691-696, 6 pages, ISSN: 2464-6067, [Online], 2016
 19. S. Myslivcová, O. Ungerman, Personnel Marketing in the Czech Economy: Past And Present, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, p. 28-44, 17 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2016
 20. S. Myslivcová, K. Maršíková, Perspectives of University Graduates in a Labour Market of the Euroregion Nisa, Region v rozvoji společnosti 2016 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-459-9, p. 691-696, 6 pages, [Online], 2016
 21. S. Myslivcová, Personální marketing v prostředí terciárního vzdělávání, Hradecké ekonomické dny 2015, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-547-9, p. 297-303, 7 pages, 2015
 22. S. Myslivcová, Personnel Marketing in Corporate Practice, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison, Dresden, Sächsisches Druck und Verlagshaus AG, 1, ISBN: 978-3-86367-038-2, p. 79-86, 8 pages, 2015
 23. K. Maršíková, S. Myslivcová, Personnel Marketing in Czech Businesses, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 13-24, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2015
 24. S. Myslivcová, Employability of University Graduates in the Czech Republic, The 11th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management and Organisational Learning, Reading, Česká republika, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 1, ISBN: 978-1-910309-73-5, p. 508-518, 11 pages, ISSN: 2048-9811, 2014
 25. O. Ungerman, S. Myslivcová, Model of Communication Usable for Small and Medium-sized Companies for the Consumer Communication in Social Media, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 167-184, 18 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2014
 26. O. Ungerman, S. Myslivcová, Identification of Factors Which Influence Satisfaction with Corporate Communication Delivered through Social Media, International Conference on Management, Leadership and Governance, Bangkok, Bangkok University, 1, ISBN: 978-1-909507-00-5, p. 400;407, ISSN: 2049-6818, 2013
 27. S. Myslivcová, J. Marková, Implementation of Crm in the Industrial Markets in the Czech Republic (liberec), European Conference on Management, Leadership and Governance, Klagenfurt, Alpen-Adria Universität Klagenfurt and Univerity of Maribor, 1, ISBN: 978-1-909507-88-3, p. 412;422, ISSN: 2048-903X, 2013
 28. I. Honzáková, S. Myslivcová, O. Ungerman, Market Analysis for Language Services in the Czech Republic, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 212;221, 2013
 29. I. Honzáková, J. Marková, S. Myslivcová, O. Ungerman, Využitelnost uchovaných dat v CRM systému na průmyslových trzích v Libereckém kraji, 2013
 30. S. Myslivcová, J. Marková, Využití CRM (Customer Relationship Management) na B2B trzích, 2013
 31. O. Ungerman, S. Myslivcová, Identification of variables that influence satisfaction with communication of companies via social media, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 196;202, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 32. I. Honzáková, S. Myslivcová, O. Ungerman, Trendy marketingové komunikace uskutečňované prostřednictvím facebooku, 2012
 33. S. Myslivcová, I. Honzáková, J. Dědková, Consumer behavior in the Czech - German part of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37;45, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 34. J. Dědková, S. Myslivcová, I. Honzáková, CRM in Theory and in Praktice, New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison, Chemnitz, Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 1, ISBN: 978-3-86367-007-8, p. 27;35, 2011
 35. I. Honzáková, S. Myslivcová, J. Dědková, Nákupní chování zákazníků mobilních telefonátů, 2011
 36. J. Dědková, I. Honzáková, S. Myslivcová, P. Branda, K. Kahl, Analýza nákupního chování v česko-německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725938, 2010
 37. S. Myslivcová, Markertingová komunikace v období ekonomické krize, 2010
 38. S. Myslivcová, I. Honzáková, Terciální trh v kontextu globalizace, 2009