Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2311EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH 07048

Publications

 1. N. Pelloneová, Measuring the Technical Efficiency of Hockey Legends: Who is the Best NHL Player of All Time?, Studia sportiva, Brno, Masaryk University, p. 113-126, 14 pages, ISSN: 2570-8783, n. 1, [Online], 2024
 2. N. Pelloneová, V. Hovorková Valentová, Application of CCR and SBM Models in Measuring the Efficiency of IT Clusters in the Czech Republic and Slovakia, Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics, Praha, Czech Society for Operations Research, ISBN: 978-80-11-04132-8, p. 337-342, 6 pages, ISSN: 2788-3965, [Online], 2023
 3. N. Pelloneová, Evaluating hockey players using Andersen and Petersen‘s super-efficiency model: Who is the best Czech hockey player in the NHL?, Polish Journal of Sport and Tourism, Biała Podlaska, Walter de Gruyter GmbH, p. 23-28, 6 pages, ISSN: 1899-1998, n. 3, [Online], 2023
 4. N. Pelloneová, V. Hovorková Valentová, Financial Health of Cluster Organisations: A Case Study from the Czech and Slovak ICT Industry, Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-672-1, p. 521-530, 10 pages, 2023
 5. N. Pelloneová, Home Advantage in the top Czech Hockey League, Studia Sportiva, Brno, Masaryk University, p. 95-108, 14 pages, ISSN: 2570-8783, n. 2, [Online], 2023
 6. N. Pelloneová, Measuring the Technical Efficiency of Hockey Players: Empirical Evidence from Czech Hockey Competition, Studia Sportiva, Brno, Faculty of Sports Studies of Masaryk University, p. 229-248, 20 pages, ISSN: 2570-8783, n. 2, [Online], 2023
 7. N. Pelloneová, Měření efektivity hokejových klubů: Empirické důkazy z české hokejové soutěže, Studia Kinanthropologica, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, p. 177–186, 10 pages, ISSN: 1213-2101, n. 3, [Online], 2023
 8. M. Tomíček, N. Pelloneová, Statistical Comparison of Czech and Danish Football Leagues: Market Value, Age, and Nationality of Players, Studia Kinanthropologica, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, p. 19-29, 11 pages, ISSN: 1213-2101, n. 1, [Online], 2023
 9. V. Beran, N. Pelloneová, The Impact of the COVID-19 Pandemic on Czech Gaming Brands, Hradec Economic Days 2023, Hradec Králové, University of Hradec Králové, ISBN: 978-80-7435-901-9, p. 63-74, 12 pages, ISSN: 2464-6067, [Online], 2023
 10. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, N. Pelloneová, DETECTION OF POSSIBLE REASONS OF UNCONVINCING FINANCIAL PERFORMANCE OF CLUSTER ORGANIZATIONS, The 16th International Days of Statistics and Economics, Slaný, MELANDRIUM, ISBN: 978-80-87990-29-2, p. 162-175, 14 pages, [Online], 2022
 11. N. Pelloneová, Hodnocení finančního zdraví klastrových organizací v odvětví biotechnologie, Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, p. 63-77, 15 pages, ISSN: 2464-7551, n. 3, [Online], 2022
 12. N. Pelloneová, M. Tomíček, Home Advantage During COVID-19: Statistical Evidence from Czech Sport, The 16th International Days of Statistics and Economics, Slaný, MELADRIUM, ISBN: 978-80-87990-29-2, p. 429-438, 10 pages, [Online], 2022
 13. N. Pelloneová, Local Firms‘ Strategies and Cluster Cooperation in the Czech Republic: The Case of the Packaging Manufacturers Cluster, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2022, Hradec Králové, University of Hradec Králové, ISBN: 978-80-7435-855-5, p. 637-648, 12 pages, ISSN: 2464-6059, [Online], 2022
 14. N. Pelloneová, M. Tomíček, Measuring the Efficiency of Football Players by DEA Model, 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022, Jihlava, College of Polytechnics Jihlava, ISBN: 978-80-88064-62-6, p. 274-279, 6 pages, [Online], 2022
 15. N. Pelloneová, Measuring the Efficiency of the Slovak First and Second League Football Clubs, Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XXI, Púchov, Letra Edu, s. r. o., ISBN: 978-80-89962-93-8, p. 161-168, 8 pages, [Online], 2022
 16. N. Pelloneová, Measuring the Performance of Czech Cluster Organizations: Malmquist Index Approach, 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022, Jihlava, College of Polytechnics Jihlava, ISBN: 978-80-88064-62-6, p. 268-273, 6 pages, [Online], 2022
 17. N. Pelloneová, M. Tomíček, PERFORMANCE EVALUATION OF GOALKEEPERS OF SLOVAK FOOTBALL LEAGUE, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 96-105, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2022
 18. N. Pelloneová, M. Tomíček, Ranking Players by DEA: An Analysis of Czech and Danish Football, Studia Sportiva, Brno, Faculty of Sports Studies of Masaryk University, p. 76-90, 15 pages, ISSN: 2570-8783, n. 1, [Online], 2022
 19. M. Tomíček, N. Pelloneová, Sportovní datová analýza: Porovnání české a dánské nejvyšší fotbalové soutěže, Tělesná kultura, Olomouc, Fakulta tělesné kultury, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1211-6521, [Online], 2022
 20. N. Pelloneová, Analýza využití strategie kooperace v oblasti textilního průmyslu, Trendy v podnikání, Plzeň, ZČU v Plzni, p. 26-34, 9 pages, ISSN: 1805-0603, n. 2, [Online], 2021
 21. N. Pelloneová, Are There Differences in the Financial Performance of Czech and Slovak Cluster Organizations?, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, p. 907-927, 21 pages, ISSN: 0013-3035, n. 9, [Online], 2021
 22. D. Pavelková, M. Žižka, L. Homolka, A. Knápková, N. Pelloneová, Do clustered firms outperform the non-clustered? Evidence of financial performance in traditional industries, Economic research-Ekonomska Istraživanja, Abington, Routledge Journals, 23 pages, ISSN: 1331-677X, [Online], 2021
 23. N. Pelloneová, Dopad pandemie COVID-19 na rodinné farmy v České republice, Sborník Mezinárodní vědecké konference Rodinné podnikání, mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 1, ISBN: 978-80-7408-232-0, 1 pages, 2021
 24. N. Pelloneová, Evaluation of financial performance of Slovak cluster organization, The Poprad Economic and Management Forum 2021, Poprad, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0888-8, p. 305-314, 10 pages, [Online], 2021
 25. N. Pelloneová, Impact of the First Wave of the COVID-19 Pandemic on Family Farms in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 677-688, 12 pages, [Online], 2021
 26. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 27. M. Tomíček, N. Pelloneová, Measuring Efficiency of Football Clubs: DEA approach, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021). Conference Proceedings, Prague, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-80-213-3126-6, p. 493-498, 6 pages, [Online], 2021
 28. M. Tomíček, N. Pelloneová, Measuring the Efficiency of Football Clubs: Empirical Evidence From Professional Czech Football, Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 189-199, 11 pages, [Online], 2021
 29. M. Tomíček, N. Pelloneová, Performance of Czech Football Clubs: Malmquist Index Approach, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 102-112, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2021
 30. N. Pelloneová, Performance of the CLUTEX Cluster Applying the DEA Window Analysis, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021). Conference Proceedings, Prague, Czech University of Life Sciences Prague, 14, ISBN: 978-80-213-3126-6, p. 375-380, 6 pages, [Online], 2021
 31. N. Pelloneová, VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU MECHATRONIKA NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 29-33, 5 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2021
 32. N. Pelloneová, An Assessment of the Efficiency of Selected Czech and Slovak International Airports: DEA Approach, QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XX, Púchov, Letra Edu, s. r. o., ISBN: 978-80-89962-60-0, p. 259-265, 7 pages, [Online], 2020
 33. N. Pelloneová, Cluster Performance Management, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 94-100, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2020
 34. E. Štichhauerová, M. Žižka, N. Pelloneová, Comparison of the Significance of Clusters for Increasing Business Performance, Journal of Competitiveness, Zlin, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 172-189, 18 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, [Online], 2020
 35. N. Pelloneová, Evaluation of Financial Performance of the Textile Industry Companies in the Hradec Králové and Liberec Regions, 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020. Conference Proceedings, Brno, Mendel University in Brno, ISBN: 978-80-7509-734-7, p. 435-441, 7 pages, [Online], 2020
 36. N. Pelloneová, Use of Malmquist Index in Evaluating Financial Performance of Companies in Cluster of Czech Furniture Manufacturers, 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020. Conference Proceedings, Brno, Mendel University in Brno, ISBN: 978-80-7509-734-7, p. 442-447, 6 pages, [Online], 2020
 37. E. Štichhauerová, N. Pelloneová, An Efficiency Assessment of Selected German Airports Using the DEA Model, Journal of Competitiveness, Tomas Bata University in Zlin, p. 135-151, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 1, [Online], 2019
 38. M. Žižka, N. Pelloneová, Do clusters with public support perform better? Case study of Czech cluster organizations, Administratie si Management Public, Bucharest, Bucharest University of Economic Studies, 1, p. 20-33, 14 pages, ISSN: 1583-9583, n. 33, [Online], 2019
 39. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, Walter de Gruyter, 1, p. 299-319, 21 pages, ISSN: 1804-6746, n. 4, [Online], 2019
 40. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Influence of Membership in the Moravian Aerospace Cluster on the Financial Performance of its Members: Malmquist Index Approach, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 275-280, 6 pages, [Online], 2019
 41. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Performance Evaluation of Automotive Cluster Member Companies in the Czech Republic and Slovakia, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 310-319, 10 pages, [Online], 2019
 42. N. Pelloneová, J. Syrovátková, Small Sacred Structures with a Focus on Stations of the Cross as Tourist Attractions in the Liberec Region, Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2019", Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 358-371, 14 pages, [Online], 2019
 43. N. Pelloneová, M. Žižka, Sources of Financing of Cluster Organizations in the Czech Republic, Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2019", Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 30-41, 12 pages, [Online], 2019
 44. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Evaluation and Selection of Suppliers: DEA Approach, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 403-408, 6 pages, [Online], 2019
 45. N. Pelloneová, Úloha HR v Lean Managementu, Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-506-9, p. 37-41, 5 pages, 2019
 46. N. Pelloneová, Úloha HR v lean managementu, Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-506-9, p. 37-41, 5 pages, [Online], 2019
 47. J. Demel, Z. Horčičková, J. Vavruška, E. Šírová, P. Švermová, N. Pelloneová, M. Žižka, Analýza interních logistických procesů, Škoda Auto, a.s., oddělení interní logistiky, 3 pages, 2018
 48. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Efficiency Assessment of Urban Public Transport Operators: A Case of the Slovak Republic, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings, Prague, MatfyzPress, ISBN: 978-80-7378-372-3, p. 561-566, 6 pages, 2018
 49. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluating the Efficiency of Lean Management Projects Using Data Envelopment Analysis, MM Science Journal, Praha, MM publishing, p. 2306-2312, 7 pages, ISSN: 1805-0476, [Online], 2018
 50. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Hodnocení finanční výkonnosti podniků textilního průmyslu v Královéhradeckém kraji, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, p. 91-101, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 3, 2018
 51. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Influence of Selected Cluster on the Financial Performance of Member Business Entities, Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, University of Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-701-5, p. 133-143, 11 pages, ISSN: 2464-6059, 2018
 52. N. Pelloneová, Komparativní studie mezinárodních civilních letišť v České republice, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 47-54, 8 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2018
 53. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vilnius, Entrepreneurship and Sustainability Center, 1, p. 780-794, 15 pages, ISSN: 2345-0282, n. 4, [Online], 2018
 54. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Using Data Envelopment Analysis for Selection of an Enterprise Resource Planning system, Proceedings of the International Conference: Liberec Informatics Forum 2018, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 73-83, 11 pages, 2018
 55. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Vliv členství v klastru na finanční výkonnost podniků: Případová studie z leteckého průmyslu, MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Sborník příspěvků., Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-27-6, p. 86-94, 9 pages, [Online], 2018
 56. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Využití analýzy datových obalů pro hodnocení a výběr CRM systému, Sborník z konference Trendy v podnikání 2018, 15. – 16. listopadu 2018, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0833-7, 8 pages, 2018
 57. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Competitiveness Evaluation of Czech Republic Regions with Data Envelopment Analysis, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Gaudeamus, University of Hradec Králové, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 542-547, 6 pages, 2017
 58. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of Quality of Life in MEP Liberec Using CCR-O Model of Data Envelopment Analysis, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 107-115, 9 pages, [Online], 2017
 59. N. Pelloneová, E. Šírová, Z. Horčičková, Optimalizace personálních procesů ve firmě LUCID spol. s r. o., Lucid s.r.o., 47 pages, 2017
 60. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Průmysl 4.0: Využití 3D tisku v průmyslové výrobě, 10th Annual International Scientific Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Vysokoškolský podnik Liberec, ISBN: 978-80-7494-370-6, 5 pages, 2017
 61. N. Pelloneová, M. Žižka, The Cluster Effect on the Performance of Member Enterprises, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 240-248, 9 pages, [Online], 2017
 62. E. Štichhauerová, N. Pelloneová, Význam rodinného podnikání v obcích ČR, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 1, p. 51-59, 9 pages, ISSN: 1805-0603, n. 1, 2017
 63. N. Pelloneová, Využití metody SMED jako nástroje pro snížení přeseřizovacích časů – příklad z podnikové praxe., 9th Annual International Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-256-3, 7 pages, 2015