kontakt.tul.cz

Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2311EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07048

Publications

 1. N. Pelloneová, Dopad pandemie COVID-19 na rodinné farmy v České republice, Sborník Mezinárodní vědecké konference Rodinné podnikání, mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 1, ISBN: 978-80-7408-232-0, 1 pages, 2021
 2. N. Pelloneová, Evaluation of financial performance of Slovak cluster organization, The Poprad Economic and Management Forum 2021, Poprad, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0888-8, p. 305-314, 10 pages, [Online], 2021
 3. N. Pelloneová, Impact of the First Wave of the COVID-19 Pandemic on Family Farms in the Czech Republic, Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 677-688, 12 pages, [Online], 2021
 4. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 5. M. Tomíček, N. Pelloneová, Measuring Efficiency of Football Clubs: DEA approach, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021). Conference Proceedings, Prague, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-80-213-3126-6, p. 493-498, 6 pages, [Online], 2021
 6. M. Tomíček, N. Pelloneová, Measuring the Efficiency of Football Clubs: Empirical Evidence From Professional Czech Football, Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 189-199, 11 pages, [Online], 2021
 7. N. Pelloneová, Performance of the CLUTEX Cluster Applying the DEA Window Analysis, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021). Conference Proceedings, Prague, Czech University of Life Sciences Prague, 14, ISBN: 978-80-213-3126-6, p. 375-380, 6 pages, [Online], 2021
 8. N. Pelloneová, VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU MECHATRONIKA NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 29-33, 5 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2021
 9. N. Pelloneová, An Assessment of the Efficiency of Selected Czech and Slovak International Airports: DEA Approach, QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XX, Púchov, Letra Edu, s. r. o., ISBN: 978-80-89962-60-0, p. 259-265, 7 pages, [Online], 2020
 10. N. Pelloneová, Cluster Performance Management, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 94-100, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2020
 11. E. Štichhauerová, M. Žižka, N. Pelloneová, Comparison of the Significance of Clusters for Increasing Business Performance, Journal of Competitiveness, Zlin, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 172-189, 18 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, [Online], 2020
 12. N. Pelloneová, Evaluation of Financial Performance of the Textile Industry Companies in the Hradec Králové and Liberec Regions, 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020. Conference Proceedings, Brno, Mendel University in Brno, ISBN: 978-80-7509-734-7, p. 435-441, 7 pages, [Online], 2020
 13. N. Pelloneová, Use of Malmquist Index in Evaluating Financial Performance of Companies in Cluster of Czech Furniture Manufacturers, 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020. Conference Proceedings, Brno, Mendel University in Brno, ISBN: 978-80-7509-734-7, p. 442-447, 6 pages, [Online], 2020
 14. E. Štichhauerová, N. Pelloneová, An Efficiency Assessment of Selected German Airports Using the DEA Model, Journal of Competitiveness, Tomas Bata University in Zlin, p. 135-151, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 1, [Online], 2019
 15. M. Žižka, N. Pelloneová, Do clusters with public support perform better? Case study of Czech cluster organizations, Administratie si Management Public, Bucharest, Bucharest University of Economic Studies, 1, p. 20-33, 14 pages, ISSN: 1583-9583, n. 33, [Online], 2019
 16. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, Walter de Gruyter, 1, p. 299-319, 21 pages, ISSN: 1804-6746, n. 4, [Online], 2019
 17. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Influence of Membership in the Moravian Aerospace Cluster on the Financial Performance of its Members: Malmquist Index Approach, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 275-280, 6 pages, [Online], 2019
 18. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Performance Evaluation of Automotive Cluster Member Companies in the Czech Republic and Slovakia, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 310-319, 10 pages, [Online], 2019
 19. N. Pelloneová, J. Syrovátková, Small Sacred Structures with a Focus on Stations of the Cross as Tourist Attractions in the Liberec Region, Conference Proceedings from International Scientific Conference „The Poprad Economic and Management Forum 2019“, Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 358-371, 14 pages, [Online], 2019
 20. N. Pelloneová, M. Žižka, Sources of Financing of Cluster Organizations in the Czech Republic, Conference Proceedings from International Scientific Conference „The Poprad Economic and Management Forum 2019“, Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 30-41, 12 pages, [Online], 2019
 21. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Evaluation and Selection of Suppliers: DEA Approach, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 403-408, 6 pages, [Online], 2019
 22. N. Pelloneová, Úloha HR v lean managementu, Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-506-9, p. 37-41, 5 pages, [Online], 2019
 23. N. Pelloneová, Úloha HR v Lean Managementu, Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-506-9, p. 37-41, 5 pages, 2019
 24. J. Demel, Z. Horčičková, J. Vavruška, E. Šírová, P. Švermová, N. Pelloneová, M. Žižka, Analýza interních logistických procesů, 3 pages, 2018
 25. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Efficiency Assessment of Urban Public Transport Operators: A Case of the Slovak Republic, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings, Prague, MatfyzPress, ISBN: 978-80-7378-372-3, p. 561-566, 6 pages, 2018
 26. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluating the Efficiency of Lean Management Projects Using Data Envelopment Analysis, MM Science Journal, Praha, MM publishing, p. 2306-2312, 7 pages, ISSN: 1805-0476, [Online], 2018
 27. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Hodnocení finanční výkonnosti podniků textilního průmyslu v Královéhradeckém kraji, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, p. 91-101, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 3, 2018
 28. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Influence of Selected Cluster on the Financial Performance of Member Business Entities, Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, University of Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-701-5, p. 133-143, 11 pages, ISSN: 2464-6059, 2018
 29. N. Pelloneová, Komparativní studie mezinárodních civilních letišť v České republice, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 47-54, 8 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2018
 30. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vilnius, Entrepreneurship and Sustainability Center, 1, p. 780-794, 15 pages, ISSN: 2345-0282, n. 4, [Online], 2018
 31. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Using Data Envelopment Analysis for Selection of an Enterprise Resource Planning system, Proceedings of the International Conference: Liberec Informatics Forum 2018, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 73-83, 11 pages, 2018
 32. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Vliv členství v klastru na finanční výkonnost podniků: Případová studie z leteckého průmyslu, MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Sborník příspěvků., Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-27-6, p. 86-94, 9 pages, [Online], 2018
 33. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Využití analýzy datových obalů pro hodnocení a výběr CRM systému, Sborník z konference Trendy v podnikání 2018, 15. – 16. listopadu 2018, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0833-7, 8 pages, 2018
 34. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Competitiveness Evaluation of Czech Republic Regions with Data Envelopment Analysis, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Gaudeamus, University of Hradec Králové, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 542-547, 6 pages, 2017
 35. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of Quality of Life in MEP Liberec Using CCR-O Model of Data Envelopment Analysis, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 107-115, 9 pages, [Online], 2017
 36. N. Pelloneová, E. Šírová, Z. Horčičková, Optimalizace personálních procesů ve firmě LUCID spol. s r. o., 47 pages, 2017
 37. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Průmysl 4.0: Využití 3D tisku v průmyslové výrobě, 10th Annual International Scientific Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Vysokoškolský podnik Liberec, ISBN: 978-80-7494-370-6, 5 pages, 2017
 38. N. Pelloneová, M. Žižka, The Cluster Effect on the Performance of Member Enterprises, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 240-248, 9 pages, [Online], 2017
 39. E. Štichhauerová, N. Pelloneová, Význam rodinného podnikání v obcích ČR, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 1, p. 51-59, 9 pages, ISSN: 1805-0603, n. 1, 2017
 40. N. Pelloneová, Využití metody SMED jako nástroje pro snížení přeseřizovacích časů – příklad z podnikové praxe., 9th Annual International Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-256-3, 7 pages, 2015