kontakt.tul.cz

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Science and Research

Publications

 1. M. Vít, D. Jirák, Duální 1H/19F radiofrekvenční cívka pro zobrazování magnetickou rezonancí, 2021
 2. M. Vít, D. Jirák, N. Ziolkowska, O. Sedláček, R. Hoogenboom, O. Janoušková, Fluorinated Water-Soluble Poly(2-oxazoline)s as Highly Sensitive 19F MRI Contrast Agents, Macromolecules, Internet, p. 6387-6395, 5 pages, ISSN: 1520-5835, n. 07, [Online], 2020
 3. D. Jirák, A. Gálisová, M. Jirátová, M. Rabyk, E. Sticová, M. Hájek, M. Hrubý, Glycogen as an advantageous polymer carrier in cancer theranostics: Straightforward in vivo evidence, Scientific Reports, Berlin, Nature Research, 1, p. 1-11, 11 pages, ISSN: 2045-2322, n. 10411, [Online], 2020
 4. K. Kolouchová, D. Jirák, O. Groborz, O. Sedláček, N. Ziolkowska, M. Vít, E. Sticová, A. Gálisová, P. Švec, J. Trousil, M. Hájek, M. Hrubý, Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution, Journal of Controlled Release, Totonto, Canada, ELSEVIER, 1, p. 50-60, 11 pages, ISSN: 0168-3659, n. 2020, [Online], 2020
 5. D. Jirák, Š. Michetschlägerová, K. Jiráková, P. Andrýsková, K. Machalová Šišková, M. Kubala, The Effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters, Nanomaterials, Switzerland, MDPI AG, p. 1-20, 20 pages, ISSN: 2079-4991, n. 2, [Online], 2020
 6. M. Vít, D. Jirák, M. Burian, A. Gálisová, Construction of a Wide tuneable Volume Coil for Small-Animal MR Imaging, International Journal of Engineering and Science Inovations, World, IJESI, p. 8-17, 10 pages, ISSN: 23196726, n. 7, [Online], 2019
 7. D. Jirák, A. Gálisová, K. Kolouchová, D. Babuka, M. Hrubý, Fluorine polymer probes for magnetic resonance imaging: quo vadis?, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Springer Verlag, 1, p. 173-185, 13 pages, ISSN: 1352-8661, n. 1, 2019
 8. D. Jirák, N. Ziółkowska, A. Gálisová, K. Kolouchová, O. Sedláček, M. Vít, M. Hrubý, M. Hájek, Fluorové polymerní implantáty pro 19F MR zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 42-43, 2 pages, 2019
 9. D. Jirák, N. Ziółkowska, K. Turnovcová, K. Karová, E. Syková, P. Jendelová, N. Romanyuk, Metabolic Changes in Focal Brain Ischemia in Rats Treated With Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors Confirm the Beneficial Effect of Transplanted Cells, Frontiers in Neurology, FRONTIERS MEDIA SA, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1664-2295, n. 10, [Online], 2019
 10. K. Jiráková, Š. Michetschlägerová, P. Andrýsková, D. Jirák, M. Kubala, K. Machalová Šišková, Nanočástice pro biomedicínské zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 44-46, 3 pages, 2019
 11. S. Knoppová, D. Jirák, Neinvazivní sledování jaterní steatózy in vivo pomocí magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 53-54, 2 pages, 2019
 12. M. Vít, D. Jirák, Nové X-nuclei kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonancí, Sborník abstraktů a posterů Studentské konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, TUL, 1, 2 pages, [Online], 2019
 13. P. Mušková, T. Kadlecová, L. Čermáková, D. Jirák, Radiofrekvenční cívka k buněčnému zobrazení magnetickou rezonancí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 85-87, 3 pages, 2019
 14. T. Souček, D. Jirák, Segmentace obrazů magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 110-112, 3 pages, 2019
 15. M. Vít, D. Jirák, The double-tuned floating cable trap: design and first results, www.ismrm.org, Montréal, 7 pages, 2019
 16. M. Vít, P. Márton, M. Burian, A. Gálisová, D. Jirák, Konstrukce hardwaru pro zobrazování magnetickou rezonancí, Česká radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, 2018
 17. M. Vít, P. Márton, A. Gálisová, M. Burian, D. Jirák, Konstrukce široce přeladitelné objemové radiofrekvenční cívky pro MR zobrazování malých hlodavců, Ceska Radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, [Online], 2018
 18. M. Vít, D. Jirák, Laditelná radiofrekvenční cívka, 1, [Online], 2018
 19. M. Vít, D. Jirák, Self-Assembled Thermoresponsive Polymeric Nanogels for F-19 MR Imaging, BioMacromolecules, USA, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 3515-3524, 10 pages, ISSN: 1525-7797, n. 8, 2018
 20. M. Vít, D. Jirák, Wide tuned volume coil for small animal MRI on 4.7T, IUPESM2018, 1, 30 pages, [Online], 2018