kontakt.tul.cz

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Science and Research

Publications

 1. M. Vít, D. Jirák, A broad tuneable birdcage coil for mouse 1H/19F MR applications, Journal of Magnetic Resonance, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 1, 5 pages, ISSN: 1090-7807, [Online], 2021
 2. M. Vít, D. Jirák, Fluorine-Containing Block and Gradient Copoly(2-oxazoline)s Based on 2-(3,3,3-Trifluoropropyl)-2-oxazoline: A Quest for the Optimal Self-Assembled Structure for 19 F Imaging, Biomacromolecules, WASHINGTON, DC, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 2963-2975, 13 pages, ISSN: 1525-7797, n. 7, [Online], 2021
 3. U. Kostiv, M. Natile, D. Jirák, D. Pulpánová, K. Jiráková, M. Vosmanská, D. Horák, PEG-Neridronate-Modified NaYF4:Gd3 ,Yb3 ,Tm3 /NaGdF4 Core-Shell Upconverting Nanoparticles for Bimodal Magnetic Resonance/Optical Luminescence Imaging, ACS OMEGA, Washington, AMER CHEMICAL SOC1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036, p. 14420-14429, 10 pages, ISSN: 2470-1343, n. 22, 2021
 4. M. Vít, D. Jirák, Duální 1H/19F radiofrekvenční cívka pro zobrazování magnetickou rezonancí, 1, 2020
 5. M. Vít, D. Jirák, N. Ziolkowska, O. Sedláček, R. Hoogenboom, O. Janoušková, Fluorinated Water-Soluble Poly(2-oxazoline)s as Highly Sensitive 19F MRI Contrast Agents, Macromolecules, American Chemical Society, 1, p. 6387-6395, 5 pages, ISSN: 00249297, n. 15, [Online], 2020
 6. D. Jirák, A. Gálisová, M. Jirátová, M. Rabyk, E. Sticová, M. Hájek, M. Hrubý, Glycogen as an advantageous polymer carrier in cancer theranostics: Straightforward in vivo evidence, Scientific Reports, Berlin, Nature Research, 1, p. 1-11, 11 pages, ISSN: 2045-2322, n. 10411, [Online], 2020
 7. D. Jirák, K. Kolouchová, O. Groborz, O. Sedláček, N. Ziolkowska, M. Vít, E. Sticová, A. Gálisová, P. Švec, J. Trousil, M. Hájek, M. Hrubý, Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution, Journal of Controlled Release, Totonto, Canada, ELSEVIER, 1, p. 50-60, 11 pages, ISSN: 0168-3659, n. 2020, [Online], 2020
 8. D. Jirák, Š. Michetschlägerová, K. Jiráková, P. Andrýsková, K. Machalová Šišková, M. Kubala, The Effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters, Nanomaterials, Switzerland, MDPI AG, p. 1-20, 20 pages, ISSN: 2079-4991, n. 2, [Online], 2020
 9. M. Vít, D. Jirák, M. Burian, A. Gálisová, Construction of a Wide tuneable Volume Coil for Small-Animal MR Imaging, International Journal of Engineering and Science Inovations, World, IJESI, p. 8-17, 10 pages, ISSN: 23196726, n. 7, [Online], 2019
 10. D. Jirák, A. Gálisová, K. Kolouchová, D. Babuka, M. Hrubý, Fluorine polymer probes for magnetic resonance imaging: quo vadis?, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Springer Verlag, 1, p. 173-185, 13 pages, ISSN: 1352-8661, n. 1, 2019
 11. D. Jirák, N. Ziółkowska, A. Gálisová, K. Kolouchová, O. Sedláček, M. Vít, M. Hrubý, M. Hájek, Fluorové polymerní implantáty pro 19F MR zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 42-43, 2 pages, 2019
 12. D. Jirák, N. Ziółkowska, K. Turnovcová, K. Karová, E. Syková, P. Jendelová, N. Romanyuk, Metabolic Changes in Focal Brain Ischemia in Rats Treated With Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors Confirm the Beneficial Effect of Transplanted Cells, Frontiers in Neurology, FRONTIERS MEDIA SA, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1664-2295, n. 10, [Online], 2019
 13. K. Jiráková, Š. Michetschlägerová, P. Andrýsková, D. Jirák, M. Kubala, K. Machalová Šišková, Nanočástice pro biomedicínské zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 44-46, 3 pages, 2019
 14. S. Knoppová, D. Jirák, Neinvazivní sledování jaterní steatózy in vivo pomocí magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 53-54, 2 pages, 2019
 15. M. Vít, D. Jirák, Nové X-nuclei kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonancí, Sborník abstraktů a posterů Studentské konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, TUL, 1, 2 pages, [Online], 2019
 16. P. Mušková, T. Kadlecová, L. Čermáková, D. Jirák, Radiofrekvenční cívka k buněčnému zobrazení magnetickou rezonancí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 85-87, 3 pages, 2019
 17. T. Souček, D. Jirák, Segmentace obrazů magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 110-112, 3 pages, 2019
 18. M. Vít, D. Jirák, The double-tuned floating cable trap: design and first results, www.ismrm.org, Montréal, 7 pages, 2019
 19. M. Vít, P. Márton, M. Burian, A. Gálisová, D. Jirák, Konstrukce hardwaru pro zobrazování magnetickou rezonancí, Česká radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, 2018
 20. M. Vít, P. Márton, A. Gálisová, M. Burian, D. Jirák, Konstrukce široce přeladitelné objemové radiofrekvenční cívky pro MR zobrazování malých hlodavců, Ceska Radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, [Online], 2018
 21. M. Vít, D. Jirák, Laditelná radiofrekvenční cívka, 1, [Online], 2018
 22. M. Vít, D. Jirák, Self-Assembled Thermoresponsive Polymeric Nanogels for F-19 MR Imaging, BioMacromolecules, USA, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 3515-3524, 10 pages, ISSN: 1525-7797, n. 8, 2018
 23. M. Vít, D. Jirák, Wide tuned volume coil for small animal MRI on 4.7T, IUPESM2018, 1, 30 pages, [Online], 2018