doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Science and Research

Publications

 1. M. Vít, D. Jirák, Conjugate of fluorouracil with phosphorus-containing polymers as a novel macromolecular probe for dual 19F/31P MRI, Small Animal MRI Symposium, 1 pages, 2023
 2. M. Vít, D. Jirák, Fluorouracil with phosphorus-containing polymers as a novel macromolecular probe for dual 19F/31P MRI, SKFM, Liberec, 2 pages, 2023
 3. M. Vít, D. Havlíček, D. Jirák, Novel responsive probe for 31P-MR based on oxidation-triggered chemical shift, European Meeting for Molecular Imaging, 1 pages, 2023
 4. D. Jirák, D. Červený, Z. Berková, L. Zacharovová, P. Patíková, I. Leontovyc, Z. Hladíková, E. Tihlaříková, V. Neděla, P. Girman, F. Saudek, Decellularized Pancreatic Tail as Matrix for Pancreatic Islet Transplantation into the Greater Omentum in Rats, JOURNAL OF FUNCTIONAL BIOMATERIALS, BASEL, MDPI, 17 pages, n. 4, 2022
 5. M. Vít, D. Jirák, Paramagnetic encoding of molecules, Nature Comunications, Berlin, NATURE PORTFOLIO, 12 pages, ISSN: 2041-1723, n. 1, [Online], 2022
 6. M. Vít, D. Jirák, Phosphorus-Containing Polymeric Zwitterion: A Pioneering Bioresponsive Probe for P-31-Magnetic Resonance Imaging, Macromolecular Bioscience, WILEY-V C H VERLAG GMBH, 10 pages, ISSN: 1616-5187, n. 5, [Online], 2022
 7. D. Jirák, D. Červený, L. Kracíková, L. Androvič, L. Schindler, G. Mixová, M. Babič, M. Paurová, M. Filipová, J. Hromádková, D. Kaňková, M. Pechar, L. Geoffrey, R. Laga, Polymer-colloidal systems as MRI-detectable nanocarriers for peptide vaccine delivery, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, OXFORD, Elsevier, 16 pages, ISSN: 0014-3057, 2022
 8. M. Vít, D. Havlíček, D. Červený, D. Pulpánová, D. Jirák, Software pro analýzu MRI dat, 2022
 9. D. Jirák, D. Havlíček, V. Panakkal, E. Pavlova, M. Filipová, S. Bener, O. Sedláček, Synthesis of 19F MRI Nanotracers by Dispersion Polymerization- Induced Self-Assembly of N-(2,2,2-Trifluoroethyl)acrylamide in Water, BIOMACROMOLECULES, WASHINGTON, Amer Chemical Soc, 11 pages, ISSN: 1525-7797, 2022
 10. M. Vít, D. Jirák, A broad tuneable birdcage coil for mouse 1H/19F MR applications, Journal of Magnetic Resonance, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 1, 5 pages, ISSN: 1090-7807, [Online], 2021
 11. D. Jirák, J. Svoboda, M. Filipová, O. Pop-Georgievski, O. Sedláček, Antifouling fluoropolymer-coated nanomaterials for F-19 MRI, Chemical Communications, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY, p. 4718-4721, 4 pages, ISSN: 1359-7345, n. 36, [Online], 2021
 12. M. Vít, D. Jirák, Fluorine-Containing Block and Gradient Copoly(2-oxazoline)s Based on 2-(3,3,3-Trifluoropropyl)-2-oxazoline: A Quest for the Optimal Self-Assembled Structure for 19 F Imaging, Biomacromolecules, WASHINGTON, DC, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 2963-2975, 13 pages, ISSN: 1525-7797, n. 7, [Online], 2021
 13. D. Jirák, U. Kostiv, M. Natile, D. Pulpánová, K. Jiráková, M. Vosmanská, D. Horák, PEG-Neridronate-Modified NaYF4:Gd3 ,Yb3 ,Tm3 /NaGdF4 Core–Shell Upconverting Nanoparticles for Bimodal Magnetic Resonance/Optical Luminescence Imaging, ACS Omega, Washington, AMER CHEMICAL SOC1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036, p. 14420-14429, 10 pages, ISSN: 2470-1343, n. 22, [Online], 2021
 14. D. Jirák, M. Vít, Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis, Mucosal Imunology, World, SPRINGERNATURE, p. 691-702, 12 pages, ISSN: 1933-0219, n. 3, [Online], 2021
 15. D. Havlíček, D. Jirák, N. Ziolkowska, Zpracování dat z magnetické rezonanční spektroskopie, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 36-38, 2 pages, 2021
 16. M. Vít, D. Jirák, Duální 1H/19F radiofrekvenční cívka pro zobrazování magnetickou rezonancí, 2020
 17. M. Vít, D. Jirák, N. Ziolkowska, O. Sedláček, R. Hoogenboom, O. Janoušková, Fluorinated Water-Soluble Poly(2-oxazoline)s as Highly Sensitive 19F MRI Contrast Agents, Macromolecules, American Chemical Society, 1, p. 6387-6395, 5 pages, ISSN: 0024-9297, n. 15, [Online], 2020
 18. D. Jirák, A. Gálisová, M. Jirátová, M. Rabyk, E. Sticová, M. Hájek, M. Hrubý, Glycogen as an advantageous polymer carrier in cancer theranostics: Straightforward in vivo evidence, Scientific Reports, Berlin, Nature Research, 1, p. 1-11, 11 pages, ISSN: 2045-2322, n. 10411, [Online], 2020
 19. D. Jirák, K. Kolouchová, O. Groborz, O. Sedláček, N. Ziolkowska, M. Vít, E. Sticová, A. Gálisová, P. Švec, J. Trousil, M. Hájek, M. Hrubý, Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution, Journal of Controlled Release, Totonto, Canada, ELSEVIER, 1, p. 50-60, 11 pages, ISSN: 0168-3659, n. 2020, [Online], 2020
 20. D. Jirák, Š. Michetschlägerová, K. Jiráková, P. Andrýsková, K. Machalová Šišková, M. Kubala, The Effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters, Nanomaterials, Switzerland, MDPI AG, p. 1-20, 20 pages, ISSN: 2079-4991, n. 2, [Online], 2020
 21. M. Vít, D. Jirák, M. Burian, A. Gálisová, Construction of a Wide tuneable Volume Coil for Small-Animal MR Imaging, International Journal of Engineering and Science Inovations, World, IJESI, p. 8-17, 10 pages, ISSN: 2319-6726, n. 7, [Online], 2019
 22. D. Jirák, A. Gálisová, K. Kolouchová, D. Babuka, M. Hrubý, Fluorine polymer probes for magnetic resonance imaging: quo vadis?, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Springer Verlag, 1, p. 173-185, 13 pages, ISSN: 1352-8661, n. 1, [Online], 2019
 23. D. Jirák, N. Ziółkowska, A. Gálisová, K. Kolouchová, O. Sedláček, M. Vít, M. Hrubý, M. Hájek, Fluorové polymerní implantáty pro 19F MR zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 42-43, 2 pages, 2019
 24. D. Jirák, N. Ziółkowska, K. Turnovcová, K. Karová, E. Syková, P. Jendelová, N. Romanyuk, Metabolic Changes in Focal Brain Ischemia in Rats Treated With Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors Confirm the Beneficial Effect of Transplanted Cells, Frontiers in Neurology, FRONTIERS MEDIA SA, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1664-2295, n. 10, [Online], 2019
 25. K. Jiráková, Š. Michetschlägerová, P. Andrýsková, D. Jirák, M. Kubala, K. Machalová Šišková, Nanočástice pro biomedicínské zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 44-46, 3 pages, 2019
 26. S. Knoppová, D. Jirák, Neinvazivní sledování jaterní steatózy in vivo pomocí magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 53-54, 2 pages, 2019
 27. M. Vít, D. Jirák, Nové X-nuclei kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonancí, Sborník abstraktů a posterů Studentské konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, TUL, 1, 2 pages, [Online], 2019
 28. P. Mušková, T. Kadlecová, L. Čermáková, D. Jirák, Radiofrekvenční cívka k buněčnému zobrazení magnetickou rezonancí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 85-87, 3 pages, 2019
 29. T. Souček, D. Jirák, Segmentace obrazů magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 110-112, 3 pages, 2019
 30. M. Vít, D. Jirák, The double-tuned floating cable trap: design and first results, www.ismrm.org, Montréal, 7 pages, 2019
 31. M. Vít, P. Márton, M. Burian, A. Gálisová, D. Jirák, Konstrukce hardwaru pro zobrazování magnetickou rezonancí, Česká radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, 2018
 32. M. Vít, P. Márton, A. Gálisová, D. Jirák, M. Burian, Konstrukce široce přeladitelné objemové radiofrekvenční cívky pro MR zobrazování malých hlodavců, Ceska Radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, [Online], 2018
 33. M. Vít, D. Jirák, Laditelná radiofrekvenční cívka, [Online], 2018
 34. M. Vít, D. Jirák, Self-Assembled Thermoresponsive Polymeric Nanogels for F-19 MR Imaging, BioMacromolecules, USA, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 3515-3524, 10 pages, ISSN: 1525-7797, n. 8, 2018
 35. M. Vít, D. Jirák, Wide tuned volume coil for small animal MRI on 4.7T, IUPESM2018, 1, 30 pages, [Online], 2018