kontakt.tul.cz

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Science and Research

Publications

 1. M. Vít, D. Jirák, Paramagnetic encoding of molecules, Nature Comunications, 12 pages, ISSN: 2041-1723, n. 3179, [Online], 2022
 2. M. Vít, D. Jirák, Phosphorus-Containing Polymeric Zwitterion: A Pioneering Bioresponsive Probe for P-31-Magnetic Resonance Imaging, Macromolecular Bioscience, WILEY-V C H VERLAG GMBH, 10 pages, ISSN: 1616-5187, n. 5, [Online], 2022
 3. M. Vít, D. Jirák, A broad tuneable birdcage coil for mouse 1H/19F MR applications, Journal of Magnetic Resonance, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 1, 5 pages, ISSN: 1090-7807, [Online], 2021
 4. D. Jirák, J. Svoboda, M. Filipová, O. Pop-Georgievski, O. Sedláček, Antifouling fluoropolymer-coated nanomaterials for F-19 MRI, Chemical Communications, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY, p. 4718-4721, 4 pages, ISSN: 1359-7345, n. 36, [Online], 2021
 5. M. Vít, D. Jirák, Fluorine-Containing Block and Gradient Copoly(2-oxazoline)s Based on 2-(3,3,3-Trifluoropropyl)-2-oxazoline: A Quest for the Optimal Self-Assembled Structure for 19 F Imaging, Biomacromolecules, WASHINGTON, DC, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 2963-2975, 13 pages, ISSN: 1525-7797, n. 7, [Online], 2021
 6. D. Jirák, U. Kostiv, M. Natile, D. Pulpánová, K. Jiráková, M. Vosmanská, D. Horák, PEG-Neridronate-Modified NaYF4:Gd3 ,Yb3 ,Tm3 /NaGdF4 Core–Shell Upconverting Nanoparticles for Bimodal Magnetic Resonance/Optical Luminescence Imaging, ACS Omega, Washington, AMER CHEMICAL SOC1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036, p. 14420-14429, 10 pages, ISSN: 2470-1343, n. 22, [Online], 2021
 7. D. Jirák, M. Vít, Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis, Mucosal Imunology, World, SPRINGERNATURE, p. 691-702, 12 pages, ISSN: 1933-0219, n. 3, [Online], 2021
 8. D. Havlíček, D. Jirák, N. Ziolkowska, Zpracování dat z magnetické rezonanční spektroskopie, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 36-38, 2 pages, 2021
 9. M. Vít, D. Jirák, Duální 1H/19F radiofrekvenční cívka pro zobrazování magnetickou rezonancí, 2020
 10. M. Vít, D. Jirák, N. Ziolkowska, O. Sedláček, R. Hoogenboom, O. Janoušková, Fluorinated Water-Soluble Poly(2-oxazoline)s as Highly Sensitive 19F MRI Contrast Agents, Macromolecules, American Chemical Society, 1, p. 6387-6395, 5 pages, ISSN: 0024-9297, n. 15, [Online], 2020
 11. D. Jirák, A. Gálisová, M. Jirátová, M. Rabyk, E. Sticová, M. Hájek, M. Hrubý, Glycogen as an advantageous polymer carrier in cancer theranostics: Straightforward in vivo evidence, Scientific Reports, Berlin, Nature Research, 1, p. 1-11, 11 pages, ISSN: 2045-2322, n. 10411, [Online], 2020
 12. D. Jirák, K. Kolouchová, O. Groborz, O. Sedláček, N. Ziolkowska, M. Vít, E. Sticová, A. Gálisová, P. Švec, J. Trousil, M. Hájek, M. Hrubý, Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution, Journal of Controlled Release, Totonto, Canada, ELSEVIER, 1, p. 50-60, 11 pages, ISSN: 0168-3659, n. 2020, [Online], 2020
 13. D. Jirák, Š. Michetschlägerová, K. Jiráková, P. Andrýsková, K. Machalová Šišková, M. Kubala, The Effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters, Nanomaterials, Switzerland, MDPI AG, p. 1-20, 20 pages, ISSN: 2079-4991, n. 2, [Online], 2020
 14. M. Vít, D. Jirák, M. Burian, A. Gálisová, Construction of a Wide tuneable Volume Coil for Small-Animal MR Imaging, International Journal of Engineering and Science Inovations, World, IJESI, p. 8-17, 10 pages, ISSN: 2319-6726, n. 7, [Online], 2019
 15. D. Jirák, A. Gálisová, K. Kolouchová, D. Babuka, M. Hrubý, Fluorine polymer probes for magnetic resonance imaging: quo vadis?, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Springer Verlag, 1, p. 173-185, 13 pages, ISSN: 1352-8661, n. 1, [Online], 2019
 16. D. Jirák, N. Ziółkowska, A. Gálisová, K. Kolouchová, O. Sedláček, M. Vít, M. Hrubý, M. Hájek, Fluorové polymerní implantáty pro 19F MR zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 42-43, 2 pages, 2019
 17. D. Jirák, N. Ziółkowska, K. Turnovcová, K. Karová, E. Syková, P. Jendelová, N. Romanyuk, Metabolic Changes in Focal Brain Ischemia in Rats Treated With Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors Confirm the Beneficial Effect of Transplanted Cells, Frontiers in Neurology, FRONTIERS MEDIA SA, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1664-2295, n. 10, [Online], 2019
 18. K. Jiráková, Š. Michetschlägerová, P. Andrýsková, D. Jirák, M. Kubala, K. Machalová Šišková, Nanočástice pro biomedicínské zobrazování, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 44-46, 3 pages, 2019
 19. S. Knoppová, D. Jirák, Neinvazivní sledování jaterní steatózy in vivo pomocí magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 53-54, 2 pages, 2019
 20. M. Vít, D. Jirák, Nové X-nuclei kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonancí, Sborník abstraktů a posterů Studentské konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, TUL, 1, 2 pages, [Online], 2019
 21. P. Mušková, T. Kadlecová, L. Čermáková, D. Jirák, Radiofrekvenční cívka k buněčnému zobrazení magnetickou rezonancí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 85-87, 3 pages, 2019
 22. T. Souček, D. Jirák, Segmentace obrazů magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 110-112, 3 pages, 2019
 23. M. Vít, D. Jirák, The double-tuned floating cable trap: design and first results, www.ismrm.org, Montréal, 7 pages, 2019
 24. M. Vít, P. Márton, M. Burian, A. Gálisová, D. Jirák, Konstrukce hardwaru pro zobrazování magnetickou rezonancí, Česká radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, 2018
 25. M. Vít, P. Márton, A. Gálisová, D. Jirák, M. Burian, Konstrukce široce přeladitelné objemové radiofrekvenční cívky pro MR zobrazování malých hlodavců, Ceska Radiologie, Galen spol. s.r.o, 1, p. 196-203, 8 pages, ISSN: 1210-7883, n. 3, [Online], 2018
 26. M. Vít, D. Jirák, Laditelná radiofrekvenční cívka, [Online], 2018
 27. M. Vít, D. Jirák, Self-Assembled Thermoresponsive Polymeric Nanogels for F-19 MR Imaging, BioMacromolecules, USA, AMER CHEMICAL SOC, 1, p. 3515-3524, 10 pages, ISSN: 1525-7797, n. 8, 2018
 28. M. Vít, D. Jirák, Wide tuned volume coil for small animal MRI on 4.7T, IUPESM2018, 1, 30 pages, [Online], 2018