prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3157Vice RectorOffice of the Vice Rector for Studies and EducationIC 07008
+420 48535 2345EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH 07015
nonedeputy editor-in-chiefEditorial board

Publications

 1. E. Štichhauerová, M. Žižka, Performance Comparison of Industry Clusters: Canonical Correlation Analysis vs Data Envelopment Analysis, Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics, Praha, Czech Society for Operations Research, ISBN: 978-80-11-04132-8, p. 395-400, 6 pages, ISSN: 2788-3965, [Online], 2025
 2. M. Žižka, E. Štichhauerová, Effect of Cluster Initiatives and Natural Clusters on Business Performance, Competitiveness Review, Bingley, Emerald Publishing, p. 1118-1144, 27 pages, ISSN: 1059-5422, n. 6, [Online], 2023
 3. X. Yao, Z. Xu, M. Žižka, Twenty-five years of “E&M Economics and Management”: A bibliometric analysis, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 4-24, 21 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, [Online], 2023
 4. E. Štichhauerová, M. Žižka, The Effect of Business Clustering on Scale Efficiency, 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022. Proceedings, Jihlava, College of Polytechnics Jihlava, ISBN: 978-80-88064-62-6, p. 360-365, 6 pages, [Online], 2022
 5. E. Štichhauerová, M. Žižka, DEA Window Analysis of Engineering Industry Performance in the Czech Republic, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021). Conference Proceedings, Praha, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-80-213-3126-6, p. 469-474, 6 pages, [Online], 2021
 6. D. Pavelková, M. Žižka, L. Homolka, A. Knápková, N. Pelloneová, Do clustered firms outperform the non-clustered? Evidence of financial performance in traditional industries, Economic research-Ekonomska Istraživanja, Abington, Routledge Journals, 23 pages, ISSN: 1331-677X, [Online], 2021
 7. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 8. E. Štichhauerová, M. Žižka, N. Pelloneová, Comparison of the Significance of Clusters for Increasing Business Performance, Journal of Competitiveness, Zlin, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 172-189, 18 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, [Online], 2020
 9. E. Štichhauerová, M. Žižka, Comparison of the Trends in the Factors of Financial Performance of Companies in Czech Clusters, Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY, Ostrava, Vysoká škola PRIGO, 1, ISBN: 978-80-87291-27-6, p. 424-442, 19 pages, ISSN: 2571-1776, [Online], 2020
 10. E. Štichhauerová, M. Žižka, Impact of Cluster Organizations on Financial Performance in Selected Industries: Malmquist Index Approach, 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). Conference Proceedings, Brno, Mendel University in Brno, 1, ISBN: 978-80-7509-734-7, p. 572-578, 7 pages, [Online], 2020
 11. M. Žižka, N. Pelloneová, Do clusters with public support perform better? Case study of Czech cluster organizations, Administratie si Management Public, Bucharest, Bucharest University of Economic Studies, 1, p. 20-33, 14 pages, ISSN: 1583-9583, n. 33, [Online], 2019
 12. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, Walter de Gruyter, 1, p. 299-319, 21 pages, ISSN: 1804-6746, n. 4, [Online], 2019
 13. M. Žižka, Inter-Branch Comparison of Cluster Company Performance Using Malmquist Index, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, 1, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 37-42, 6 pages, [Online], 2019
 14. N. Pelloneová, M. Žižka, Sources of Financing of Cluster Organizations in the Czech Republic, Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2019", Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 30-41, 12 pages, [Online], 2019
 15. J. Demel, Z. Horčičková, J. Vavruška, E. Šírová, P. Švermová, N. Pelloneová, M. Žižka, Analýza interních logistických procesů, Škoda Auto, a.s., oddělení interní logistiky, 3 pages, 2018
 16. M. Žižka, Assessment of Cluster Benefits to Increase Financial Performance of Companies: Malmquist Index Approach, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings, Prague, MatfyzPress, 1, ISBN: 978-80-7378-372-3, p. 648-653, 6 pages, 2018
 17. P. Rydvalová, M. Žižka, Diskuze k problematice vymezení přirozených odvětvových klastrů, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, 1, p. 63-73, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 3, [Online], 2018
 18. D. Benediktová, M. Žižka, Supplier Evaluation: A Comparison of the Approach of Czech and German Industrial Companies, Scientific Papers of University of Pardubice, Pardubice, University of Pardubice, 1, p. 17-28, 12 pages, ISSN: 1211-555X, n. 44, [Online], 2018
 19. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vilnius, Entrepreneurship and Sustainability Center, 1, p. 780-794, 15 pages, ISSN: 2345-0282, n. 4, [Online], 2018
 20. M. Žižka, An Assessment of the Efficiency and Effectiveness of the Services of Urban Transport Operators in the Czech Republic, Transformations in Business & Economics, Vilnius, Vilnius University, 1, p. 134-152, 19 pages, ISSN: 1648-4460, n. 1, 2017
 21. D. Benediktová, M. Žižka, Hodnocení dodavatelů jako součást řízení vztahů s dodavateli ve vybraném průmyslovém podniku, Recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2017., 9 pages, ISSN: 2464-6032, 2017
 22. M. Žižka, Multidimensional Evaluation of Transport Company Performance, Conference Proceedings from International Scientific Conference “The Poprad Economic and Management Forum 2017: Trends in quality of work, production, services and life, Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 1, ISBN: 978-80-561-0519-1, p. 48-58, 11 pages, [Online], 2017
 23. N. Pelloneová, M. Žižka, The Cluster Effect on the Performance of Member Enterprises, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 240-248, 9 pages, [Online], 2017
 24. M. Žižka, Use of Malmquist Index in Evaluating Performance of Companies in Cluster, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 878-883, 6 pages, 2017
 25. D. Benediktová, M. Žižka, Využití Scoring modelu při hodnocení dodavatelů v průmyslových podnicích v ČR, Časopis Trendy v podnikání 02/2016. Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. ISSN 1805-0603., 9 pages, ISSN: 1805-0603, 2017
 26. D. Benediktová, M. Žižka, Výzvy a problémy hodnocení dodavatelů průmyslových podniků v globálním prostředí, Hospodářská politika v globálním prostředí, 9 pages, 2017
 27. M. Žižka, Effectiveness and Efficiency of Fast Train Lines in the Czech Republic, Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 934-939, 6 pages, 2016
 28. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, L. Turčok, Performance Evaluation of Czech Innovative Companies: Data Envelopment Analysis Approach, International Journal of Strategic Property Management, Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 1, p. 427-438, 12 pages, ISSN: 1648-9179, n. 4, [Online], 2016
 29. M. Žižka, P. Budaj, P. Madzík, The Adequacy of an Organisation’s Measurement System in Quality Management, QUALITY – Access to Success, Bucharest, Romanian Society for Quality Assurance, 1, p. 60-67, 8 pages, ISSN: 1582-2559, n. 155, 2016
 30. D. Benediktová, M. Žižka, Využití scoring modelu při hodnocení dodavatelů v průmyslových podnicích v ČR, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 1, p. 12-19, 8 pages, ISSN: 1805-0603, n. 2, 2016
 31. M. Žižka, L. Turčok, Data Envelopment Analysis as a Tool for Evaluating Company Performance, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 365-374, 10 pages, 2015
 32. M. Žižka, Evaluation of Economic Faculties Using DEA, Proceedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, Plzeň, University of West Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0539-8, p. 948-953, 6 pages, 2015
 33. P. Budaj, M. Hrnčiar, E. Šlaichová, M. Žižka, Multidimensional Approach to Increasing the Efficiency of Processes, Fribourg, S.É.C.T., 1, ISBN: 978-2-9701037-2-1, 2015
 34. M. Žižka, K. Maršíková, Ekonomika podniku v teorii a příkladech, 2014
 35. P. Rydvalová, M. Žižka, Influence of Clusters on the Intensity of Innovation Outputs, Amfiteatru Economic, Bucharest, The Bucharest Academy of Economic Studies, 1, p. 994;1012, ISSN: 1582-9146, n. 37, 2014
 36. M. Žižka, Model of Evaluation of Socio-economic Disparities of Sub-regional Units in the Czech Republic, Proceedings of the 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2014, Olomouc, Palacký University, 1, ISBN: 978-80-244-4209-9, p. 1130;1135, 2014
 37. M. Žižka, Vícekriteriální přístupy k hodnocení výkonnosti podniků, 2014
 38. M. Žižka, P. Rydvalová, Approaches to Sub-regionalization of Territory: Empirical Study, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 652;660, 2013
 39. M. Žižka, Construction of Composite Indicator Based on Factor Analysis, Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, Jihlava, College of Polytechnics Jihlava, 1, ISBN: 978-80-87035-76-4, p. 1093;1098, 2013
 40. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Hlínová, K. Severýnová Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 41. M. Žižka, Measurement System Analysis, OPERATIONS MANAGEMENT: Dimensions for Increasing Process Performance, Fribourg, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 1, ISBN: 978-2-9700892-3-0, p. 43;71, 2013
 42. M. Žižka, M. Lungová, P. Rydvalová, Methodology for Assessment of Economic Performance of Municipalities in Broader Context, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference; economic performance; sub-regional units, Tampere, University of Tampere, 1, ISBN: 978-1-897721-44-5, p. 168;170, 2013
 43. M. Žižka, P. Rydvalová, Z. Hubínka, J. Šmída, Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů, [Online], 2013
 44. M. Žižka, Multi-Dimensional Evaluation of Economic Pillar of Territorial Analytical Data, 2013
 45. M. Žižka, E. Šlaichová, Bewertung der Zweckmäßigkeit und der Effizienz des Instandhaltungsprozesses, 2012
 46. M. Žižka, Cluster Analysis of the Liberec Region Municipalities, Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 978-80-7248-779-0, p. 1045;1050, 2012
 47. M. Žižka, Comparative Analysis of Services Branches in Neisse Euroregion, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 230;239, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 48. M. Žižka, P. Rydvalová, Redevelopment Strategy on Brownfields Sites in the Czech Republic, Reclaiming Brownfields. A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties, Farnham, Ashgate Publishing, 1, ISBN: 978-1-4094-4958-4, p. 89;120, 2012
 49. M. Žižka, Služby v kontextu podnikatelského prostředí České republiky, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 97;107, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 50. M. Žižka, J. Šmída, P. Rydvalová, K. Severýnová Popková, Atlas ekonomických ukazatelů, 2011
 51. M. Žižka, Methodology of Assessment of Disparities on Municipality Level as a Part of Territorial Planning, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 614;622, 2011
 52. M. Žižka, P. Rydvalová, Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí, 2011
 53. M. Žižka, Model for Assessment of the Social Economic Level of Municipalities, Mathematical Methods in Economics 2011 - part II, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-059-1, p. 786;791, 2011
 54. E. Šlaichová, M. Žižka, Standardization of Auxiliary and Servicing Processes, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 228;238, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2011
 55. E. Jirásková, M. Žižka, The Significance of Business Localization Factors in the Czech Republic, 2011
 56. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 57. P. Rydvalová, M. Žižka, B. Hrušová, Cesta rozvoje obce, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184141, 2010
 58. M. Žižka, K. Maršíková, Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia, 2010
 59. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Hlínová, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 60. M. Plevný, M. Žižka, Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování, 2010
 61. M. Žižka, Quantitative methods of identification of industry clusters, Mathematical Methods in Economics 2010, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 9788073942182, p. 700;705, 2010
 62. P. Matějovská, M. Žižka, Research on Innovative Activities in Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, p. 1;12, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 63. M. Žižka, P. Rydvalová, Nové dimenze projektu Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů, 2009