Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D.

Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4276Head of DepartmentDepartment of German LanguageP 04026
+420 722 957 114Head of DepartmentDepartment of German LanguageP 04026

Publications

 1. P. Novotný, Budoucnost, s níž pavouk v jantaru nepočítal (doslov ke sbírce Furie mizení Hanse Magnuse Enzensbergera), 2023
 2. P. Novotný, Czech Phonic Poetry, [Online], 2023
 3. P. Novotný, Die tschechische Tonbandpoesie 
als Phänomen der 1960er Jahre (Gastvortrag, Basel, 13. 11.), 2023
 4. P. Novotný, Die tschechische Tonbandpoesie 
als Phänomen der 1960er Jahre (Gastvortrag, München), [Online], 2023
 5. P. Novotný, K auditivní tvorbě Milana Nápravníka, Na hranicích podobnosti, Praha, Karolinum, 1, ISBN: 978-80-7671-098-6, p. 135-154, 20 pages, [Online], 2023
 6. P. Novotný, Ke strojům! Analogově úklepová performance a textová a zvuková instalace (Brno, Terén, 27. 5. 2023), [Online], 2023
 7. P. Novotný, Milan Nápravník: Rozhlasové hry (edice a překlad z NJ), [Online], 2023
 8. P. Novotný, Žádná tajemství už neexistují (doslov k románu Ochranné obklíčení H. Bölla), [Online], 2023
 9. P. Novotný, Zwischen Literaturwissenschaft und poetischer Faszination. Zu Otokar Fischers Rezeption des Werkes von Christian Dietrich Grabbe., Grabbe-Jahrbuch 2023, Bielefeld, Aisthesis Verlag, ISBN: 978-3-8498-1942-2, p. 86-103, 18 pages, ISSN: 2511-2627, n. 42, [Online], 2023
 10. P. Novotný, „Otočím se... otočím se ještě jednou” Rozhlasové hry Milana Nápravníka (doslov), [Online], 2023
 11. P. Novotný, Česká fonická poezie. Auditivní tvorba jako součást literárního experimentu 60. let, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2022, ISBN: 978-80-7465-579-1, 212 pages, 2022
 12. P. Novotný, Hloubka skrytá na povrchu (předmluva k divadelní hře Arthura Schnitzlera „Rej”, v programu ND), 2022
 13. P. Novotný, K jednotlivým kompozicím libereckého Semestru experimentální tvorby, Souvislosti - revue pro literaturu a kulturu, Praha, Souvislosti, p. 26-41, 15 pages, ISSN: 0862-6928, n. 1, [Online], 2022
 14. P. Novotný, Mezi slovem a abstrakcí: k hudebním principům české fonické poezie šedesátých let, Ukryto v pásech. Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989, Praha, Národní muzeum, 1, ISBN: 978-80-7036-699-8, p. 169-182, 13 pages, [Online], 2022
 15. P. Novotný, Sekunde durch Hirn (Es schreibt: Pavel Novotný, recenze), [Online], 2022
 16. P. Novotný, The Poem as a Rotary Object: On Texts by H. M. Enzensberger and H. C. Artmann, Things in Poems: From the Shield of Achilles to Hyperobjects, Praha, Karolinum, 2022, ISBN: 978-80-246-4939-9, p. 195-205, 20 pages, [Online], 2022
 17. P. Novotný, „Blázinec, který si říká svět“ K literární tvorbě Josepha Rotha (doslov), [Online], 2022
 18. P. Novotný, Dokud se nade mnou nezavře voda a Už jenom dýchat. Ke dvěma rozhlasovým hrám Bohumily Grögerové., Literární archiv, Praha, Památník národního písemnictví, p. 134-197, 64 pages, ISSN: 0231-5904, n. 53, [Online], 2021
 19. P. Novotný, K auditivní tvorbě Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Setiny, Praha, Památník národního písemnictví, 1, ISBN: 978-80-87376-80-5, p. 134-155, 22 pages, n. 53, [Online], 2021
 20. P. Novotný, Literární archiv č. 53/2021. Grögerová a Hiršal. Ke 100. výročí narození, Praha, Památník národního písemnictví, 2021, ISBN: 978-80-87376-87-4, 428 pages, [Online], 2021
 21. P. Novotný, Paradigmata násilí, Svět literatury, Praha, Univerzita Karlova, p. 158-162, 5 pages, ISSN: 0862-8440, n. 63, 2021
 22. P. Novotný, Pokrokáři s jedem pod jazykem (doslov ke knize), [Online], 2021
 23. P. Novotný, Rozšířená poetika Geharda Rühma, 2021
 24. P. Novotný, Akustische Literatur, Drážďany, BRD, Thelem Verlag, 1, ISBN: 978-3-95908-499-4, 514 pages, [Online], 2020
 25. P. Novotný, Báseň jako rotační objekt, Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty., Praha, FF UK, 1, ISBN: 9788073089733, p. 295-306, 12 pages, [Online], 2020
 26. P. Novotný, „Chci být sajrajt!“ (K problematice špíny a čistoty v díle Heinricha Bölla), Souvislosti - Revue pro literaturu a kulturu, Praha, Sdružení pro Souvislosti, p. 121-129, 9 pages, ISSN: 0862-6928, n. 1/2018, [Online], 2019
 27. P. Novotný, „Lezte dovnitř!" K fonické poezii Ladislava Nováka, Souvislosti - Revue pro literaturu a kulturu, Praha, Sdružení pro Souvislosti, p. 159-168, 10 pages, ISSN: 0862-6928, n. 2, [Online], 2019
 28. P. Novotný, „Unklare Genese“. Zu Narrativität und Prozessualität in Kriwets Hörtexten, Text und Kritik. Ferdinand Kriwet. Visuelle Poesie und ihre Medialität, München, Edition Text und Kritik, ISBN: 3869168501, p. 164-183, 20 pages, [Online], 2019
 29. P. Novotný, Doslov, [Online], 2019
 30. P. Novotný, Doslov, [Online], 2019
 31. P. Novotný, Faust Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Souvislosti - Revue pro literaturu a kulturu, Praha, Sdružení pro Souvislosti, p. 23-34, 12 pages, ISSN: 0862-6928, n. 1, [Online], 2019
 32. P. Novotný, Unscherz. Zu Ludvík Kunderas Nachdichtung von Grabbes Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, Grabbe-Jahrbuch, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 1, ISBN: 978-3-8498-1522-6, p. 97-118, 22 pages, [Online], 2019
 33. P. Novotný, „Unscherz”. Zu Ludvík Kunderas Nachdichtung von Grabbes „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung”, Grabbe Jahrbuch 2019, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 1, ISBN: 3849815218, p. 97-118, 22 pages, n. 2019, [Online], 2019
 34. P. Novotný, Mechanika hrůzy. K hororovým příběhům německého romantismu, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1, p. 85-99, 15 pages, ISSN: 2336-6729, n. 58, [Online], 2018
 35. P. Novotný, „Ich spreche, also bin ich“ Zur phonischen Poesie von Ladislav Novák, Zeitschrift für Slawistik, Berlin, Walter de Gruyter GmbH, 1, p. 443-459, 17 pages, ISSN: 0044-3506, n. 3, [Online], 2017
 36. P. Novotný, „Semester des experimentellen Schaffens“. Zur tschechischen auditiven Poesie der 60-er Jahre im internationalen Kontext, Experimentelle Poesie in Mitteleuropa. Texte – Kontexte – Material – Raum, Berlin, Akademie Verlag GMBH, 1, ISBN: 3847103644, p. 137-153, 17 pages, [Online], 2016
 37. P. Novotný, Artmannova explozivní báseň, Souvislosti - revue pro literaturu a kulturu, Praha, Souvislosti, p. 4-9, 6 pages, ISSN: 0862-6928, n. 4, 2016
 38. P. Novotný, Eine der vielen Übersetzungsmöglichkeiten. Zur Übersetzung des Gedichts tom du tümmel von H. C. Artmann., Poesie in Bewegung. Poetisches Übersetzen., Dresden, Thelem, p. 87-97, 11 pages, [Online], 2016
 39. P. Novotný, Okraje nicoty, Souvislosti - revue pro literaturu a kulturu, Praha, Souvislosti, p. 149-157, 9 pages, ISSN: 0862-6928, n. 2, 2016