PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4239EmployeeDepartment of History

Publications

  1. M. Ducháček, M. Křížová, M. Šimůnek, F. Herza, V. Pojar, V. Dvořáčková, M. Lenčéšová, L. Ovčáčková, Za rovnocennost evropských plemen Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny - Ústav pro soudobé dějiny AVČR v.v.i, 1, ISBN: 978-80-7422-916-9, 322 pages, 2023
  2. M. Ducháček, Českoslovenští slavisté v osidlech geopolitiky. Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu a dilemata mezinárodní spolupráce na výzkumu karpatské kultury mezi válkami, Soudobé dějiny, Praha, Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, p. 471-511, 40 pages, ISSN: 1210-7050, n. 2, [Online], 2022
  3. M. Ducháček, Czechoslovakism in the first half of the Czechoslovak Republic: state-building concept or hackneyed old phrase?, Czechoslovakism, Abingdon, Routledge, 1, ISBN: 978-10-0320-523-4, p. 172-208, 37 pages, [Online], 2022
  4. M. Ducháček, Svätý za katrem. Cesta buržoazního nacionalisty tam a zase zpátky. K možnostem a limitům kontextuální biografie jako historiografického žánru, CESKA LITERATURA, PRAGUE 1, Ustav pro ceskou literaturu AV CR, v. v. i., p. 327-345, 19 pages, ISSN: 0009-0468, n. 3, 2022
  5. M. Ducháček, Czech Ethnography in the Protectorate of Bohemia and Moravia. At the Crossroads of Slavic Studies, Regionalism and Heimatschutzbewegung - an Attempt at an Insight into a Seldom Researched Topic, Science, Occupation, War: 1939-1945. A Collective Monograph, Praha, Czech Academy of Sciences, 1, ISBN: 978-80-200-3296-6, p. 163-206, 44 pages, [Online], 2021
  6. M. Ducháček, Velká kniha bez vítězů a poražených, Soudobé dějiny, Praha, Czech Adademy of Sciences, p. 366-380, 15 pages, ISSN: 1210-7050, n. 2, [Online], 2020
  7. J. Pažout, J. Rychlík, R. Kvaček, M. Melanová, M. Ducháček, H. Demattio, D. Hubený, P. Jakubec, V. Kaiser, P. Karlíček, V. Kessler, j. Kouřinský, E. Mikušek, M. Petrus, K. Řeháček, D. Šmajstrlová, Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Praha - Liberec - Litoměřice, Scriptorium - Technická univerzita v Liberci - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 1, ISBN: 978-80-7494-472-7, p. Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, [Online], 2019
  8. M. Ducháček, Karel Chotek a Cerovo: od inicializace k specializaci (causerie k půlstoleté proměně terénního výzkumu), Slovenský národopis, Bratislava, Slovak Academy of Sciences, p. 116–139, 24 pages, ISSN: 1335-1303, n. 4, [Online], 2018
  9. M. Ducháček, Slovaks on Display. Otherness of the ‘Eastern Brothers’ at the Czechoslavic Ethnographic Exhibition in Prague 1895, Acta Ethnographica Hungarica, Budapest, Akademiai Kiado Zrt., p. 177-200, 23 pages, ISSN: 1216-9803, n. 1, [Online], 2018
  10. J. Bílková, M. Ducháček, Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky České a Slovenské historiografie v éře První republiky, Liberec - Praha - Turnov, Technická Univerzita v Liberci - Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy - Pekařova společnost Českého ráje, 1, ISBN: 978-80-7494-434-5, 436 pages, 2018