Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3963EmployeeDepartment of Applied BiologyL 03317

Publications

  1. D. Bartak, E. Bedrníková, V. Kašpar, J. Říha, V. Hlaváčková, P. Večerník, Š. Šachlová, K. Černá, Survivability and proliferation of microorganisms in bentonite with implication to radioactive waste geological disposal: strong effect of temperature and negligible effect of pressure., World Journal of Microbiology and Biotechnology, DORDRECHT, Springer Science and Business Media B.V., 14 pages, ISSN: 0959-3993, n. 1, [Online], 2024
  2. V. Hlaváčková, R. Shrestha, E. Hofmanová, P. Kejzlar, J. Říha, D. Bartak, A. Ševců, K. Černá, A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite, Applied Clay Science, ELSEVIER SCIENCE BV, 9 pages, ISSN: 0169-1317, [Online], 2023
  3. K. Černá, Š. Šachlová, V. Kašpar, D. Bartak, J. Říha, E. Bedrníková, M. Zuna, P. Večerník, Metodika pro studium limitních faktorů pro přežívání a proliferaci mikroorganismů v bentonitové bariéře hlubinného úložiště, [Online], 2023
  4. K. Černá, Š. Šachlová, D. Bartak, J. Říha, E. Bedrníková, V. Kašpar, M. Zuna, P. Večerník, Ověřená technologie předúpravy sterilních kompaktovaných bentonitových materiálů pro následné studium mikrobiologické aktivity, 2022
  5. R. Shrestha, K. Černá, R. Špánek, D. Bartak, T. Černoušek, A. Ševců, The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository, Science of the Total Environment, Elsevier, 11 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2022
  6. V. Kašpar, Š. Šachlová, E. Hofmanová, B. Komárková, V. Havlová, C. Aparicio, K. Černá, D. Bartak, V. Hlaváčková, Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C, Minerals, MDPI, 1, 20 pages, ISSN: 2075-163X, n. 9, [Online], 2021
  7. J. Steinová, V. Hlaváčková, K. Černá, Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal, The Microbiology of Nuclear Waste Disposal, Elsevier, 1, ISBN: 978-0-12-818695-4, p. 71-96, 26 pages, [Online], 2020
  8. K. Černá, T. Černoušek, P. Polívka, A. Ševců, J. Steinová, Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure, 1, 57 pages, 2019
  9. M. Černík, J. Steinová, A. Ševců, K. Burkartová, K. Černá, J. Mikeš, Š. Pavel, D. Dobrev, T. Černoušek, J. Stoulil, Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit, SURAO, 61 pages, 2017