Ing. Karel Havlíček

Ing. Karel Havlíček QR VCARD
e-mail:
karel.havlicek_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3650EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL02015

Publications

 1. B. Kolčavová Sirková, I. Lenfeldová, K. Havlíček, M. Ryvolová, M. Vyšanská, T. Lederer, P. Jirásková, Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment, Journal of Industrial Textiles, sage journals, 15 pages, ISSN: 1528-0837, n. 53, [Online], 2023
 2. R. Ramakrishnan, D. Silvestri, N. Sumitha, N. Nguyen, K. Havlíček, D. Łukowiec, S. Waclawek, M. Černík, D. Tiwari, V. Vellora Thekkae Padil, R. Varma, Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants, Polymers, MDPI, 16 pages, ISSN: 2073-4360, n. 15, [Online], 2022
 3. K. Havlíček, R. Timmins, A. Kumar, M. Röhrl, S. Agarwal, J. Breu, High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation, Macromolecular Materials and Engineering, Wiley, 8 pages, ISSN: 1438-7492, n. 6, [Online], 2022
 4. M. Nechanická, K. Havlíček, M. Vittek, L. Dvořák, Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka, 2022
 5. A. Venkateshaiah, K. Havlíček, R. Timmins, M. Röhrl, S. Waclawek, N. Nguyen, M. Černík, V. Vellora Thekkae Padil, S. Agarwal, Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging, Carbohydrate Polymers, Oxon, ELSEVIER SCI LTD, 1, 9 pages, ISSN: 0144-8617, [Online], 2021
 6. K. Havlíček, M. Nechanická, T. Lederer, B. Kolčavová Sirková, Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods, Ecotoxicology and Environmental Safety, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 11 pages, ISSN: 0147-6513, n. 12, [Online], 2021
 7. K. Havlíček, T. Lederer, Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR, 2021
 8. M. Nechanická, K. Havlíček, M. Řezanka, Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications, World Nanotechnology Conference, p. 39, 1 pages, [Online], 2021
 9. P. Schovanec, D. Jašíková, M. Kotek, K. Havlíček, J. Eichler, Feasibilities of foam-forming bacteria disintegration by ultrasonic atomization, EPJ Web of Conferences, Liberec, Technical University of Liberec, 1, p. 193-196, 4 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2021
 10. L. Svobodová, K. Havlíček, M. Nechanická, R. Špánek, B. Kolčavová Sirková, I. Lenfeldová, O. Louda, E. Moučková, T. Lederer, Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor, Environmental Technology and Innovation, NETHERLANDS, ELSEVIER, 1, 15 pages, ISSN: 2352-1864, [Online], 2021
 11. K. Havlíček, T. Lederer, M. Nechanická, B. Kolčavová Sirková, Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, Brno, ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 1, ISBN: 978-80-11-00385-2, p. 193-201, 9 pages, [Online], 2021
 12. L. Svobodová, K. Havlíček, T. Bakalova, A Way to Predict Physical And Mechanical Properties Nanofibers Structures Through Image Analysis Methods, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, Brno, TANGER Ltd., 1, ISBN: 978-808729495-6, p. 679-684, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 13. K. Havlíček, Aplikace nanovlákenných materiálů v oblasti čištění odpadních vod, [Online], 2020
 14. M. Ibrahim, M. Krejčík, K. Havlíček, S. Petrík, M. Eldessouki, Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, SAGE PUBLICATIONS LTD, 1, 10 pages, ISSN: 1558-9250, [Online], 2020
 15. K. Havlíček, L. Svobodová, T. Bakalova, T. Lederer, Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applications, Materials & Design, Elsevier Ltd, 1, 11 pages, ISSN: 0264-1275, [Online], 2020
 16. K. Havlíček, L. Svobodová, T. Bakalova, Pokročilá obrazová analýza mikroskopických snímků nanovlákenných vrstev, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky., p. 243-249, 7 pages, ISSN: 0447-6441, n. 9, [Online], 2020
 17. K. Havlíček, M. Nechanická, L. Svobodová, Příprava a hodnocení nanovlákenných materiálů pro aplikace v oblasti čištění odpadních vod, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masary, p. 16-24, 9 pages, ISSN: 0322-8916, n. 4, [Online], 2020
 18. P. Schovanec, D. Jašíková, M. Kotek, K. Havlíček, M. Nechanická, J. Eichler, J. Čech, P. Šubrtová, Sterilization of Biofilm in Foam Using a Single Cavitation Bubble, MATEC Web of Conferences 328, 05003 (2020), XXII. AEaNMiFMaE-2020, EDP Science, 1, 7 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2020
 19. J. Grégr, E. Kuželová Košťáková, K. Havlíček, M. Kozlovská, L. Mészáros, Elektricky zvlákněné materiály s integrovanými anorganickými částicemi, POLYMER COMPOSITES 2019 – Proceedings, Praha, Czech Technical University in Prague, ISBN: 978-80-01-06582-2, p. 23-28, 6 pages, [Online], 2019
 20. K. Havlíček, J. Grégr, T. Lederer, L. Svobodová, Funkční vzorek kompozitního nanovlákenného nosiče biomasy, 2019
 21. K. Havlíček, J. Dolina, L. Dvořák, J. Nosek, Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling, World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE, Dubai, p. 66, 1 pages, 2019
 22. K. Havlíček, Modified nanofibrous carriers for specific growth of bacteria and modern methods of biofilm evaluation, 11th IWA EE YWP Conference: Water for All, Water for Nature, Reliable Water Supply, Wastewater, Treatment and Reuse, Praha, 1 pages, 2019
 23. K. Havlíček, Nanofibers for Immobilization of Microorganisms Used for Advanced Nitrogen Removal from Wastewater, Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 2019, Petrohrad, Rusko, 1, ISBN: 978-5-94211-875-4, p. 287, 1 pages, 2019
 24. K. Havlíček, J. Grégr, P. Kejzlar, Nanofibers with incorporated magnetic nanoparticles, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2016, 1, ISBN: 978-808729471-0, p. 308-313, 6 pages, 2017
 25. K. Havlíček, E. Košťáková, J. Grégr, P. Kejzlar, Nanofibers with Magnetic Properties, Nanocon 2015 Conference proceedings, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 9788087294635, p. 302-308, 7 pages, 2015