doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2870Head of DepartmentKatedra matematikyG 04059

Publications

 1. J. Břehovský, J. Příhonská, The ability of primary school pupils to solve logical tasks, New Directions in Elementary Mathematics Education, Praha, Charles University, Faculty of Education,, ISBN: 978-80-7603-409-9, p. 83-93, 11 pages, 2023
 2. J. Příhonská, J. Přívratská, Afinita, shodnost a podobnost, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-595-3, 155 pages, 2022
 3. J. Příhonská, Aktivizace žáků v matematice na 1. stupni ZŠ, Sborník příspěvků konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Plzeň, ISBN: 978-80-86843-78-0, p. 193-199, 7 pages, 2022
 4. J. Příhonská, J. Břehovský, Developing Logical Thinking Through Tasks in Mathematics Textbooks, Elementary Mathematics Education Journal, Department of Mathematics Faculty of Education Palacký University in Olomouc, p. 6-14, 9 pages, ISSN: 2694-8133, n. 2694-8133, [Online], 2021
 5. J. Příhonská, J. Břehovský, Učíme budoucí učitele logicky myslet?, Elementary Mathematics Education Journal, Olomouc, p. 6-14, 8 pages, ISSN: 2694-8133, n. 2021, Vol. 3, No. 1, [Online], 2021
 6. J. Příhonská, Rozvíjení logicko-kombinačního myšlení, Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, Praha, JČMF ve spolupráci se SUMA, 1, ISBN: 978-80-7015-038-2, p. 121-139, 19 pages, 2020
 7. J. Příhonská, J. Břehovský, Kombinatorika v primární škole, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 19, ISBN: 978-80-7494-447-5, 72 pages, 2019
 8. J. Břehovský, J. Příhonská, The ability of primary school pupils to solve combinatorial tasks., Aplimat 2018, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-4765-3, p. 127-137, 11 pages, 2018
 9. J. Břehovský, J. Příhonská, Combinatorial Problems in Mathematics Textbooks for Elementary Schools., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 978-802274650-2, p. 206-214, 9 pages, 2017
 10. J. Břehovský, J. Příhonská, Combinatorial problems of mathematics for elementary school., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, ISBN: 9788022746502, p. 206-214, 9 pages, 2017
 11. J. Příhonská, Domino - netradičně v matematice, Učitel matematiky, Brno, JČMF, 1, p. 182-192, 11 pages, ISSN: 1210-9037, [Online], 2017
 12. J. Příhonská, J. Břehovský, Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy, Učitel matematiky, Brno, JČMF, p. 215-232, 18 pages, ISSN: 1210-9037, n. 4, [Online], 2017
 13. J. Příhonská, Czeski granat w bizuterii, czyli stereometria w przyrodzie i sztuce uzytkowej, The work relates to two polyhedrons and particularly to mathematics of Czech garnet as a precious stone, and so as a product of nature and mathematics appearing in the production of jewellery from the garnet. Attention is paid to regular polyhedron in ter, Nowy Sacz, PWSZ Nowy Sacz, ISBN: 978-83-63196-93-6, p. 149-168, 20 pages, 2016