doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2870Head of DepartmentKatedra matematikyG04059

Publications

 1. J. Příhonská, J. Přívratská, Afinita, shodnost a podobnost, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-595-3, 155 pages, 2022
 2. J. Příhonská, Aktivizace žáků v matematice na 1. stupni ZŠ, Sborník příspěvků konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Plzeň, ISBN: 978-80-86843-78-0, p. 193-199, 7 pages, 2022
 3. J. Příhonská, J. Břehovský, Developing Logical Thinking Through Tasks in Mathematics Textbooks, Elementary Mathematics Education Journal, Department of Mathematics Faculty of Education Palacký University in Olomouc, p. 6-14, 9 pages, ISSN: 2694-8133, n. 2694-8133, [Online], 2021
 4. J. Příhonská, J. Břehovský, Učíme budoucí učitele logicky myslet?, Elementary Mathematics Education Journal, Olomouc, p. 6-14, 8 pages, ISSN: 2694-8133, n. 2021, Vol. 3, No. 1, [Online], 2021
 5. J. Příhonská, Rozvíjení logicko-kombinačního myšlení, Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, Praha, JČMF ve spolupráci se SUMA, 1, ISBN: 978-80-7015-038-2, p. 121-139, 19 pages, 2020
 6. J. Příhonská, J. Břehovský, Kombinatorika v primární škole, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 19, ISBN: 978-80-7494-447-5, 72 pages, 2019
 7. J. Břehovský, J. Příhonská, The ability of primary school pupils to solve combinatorial tasks., Aplimat 2018, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-4765-3, p. 127-137, 11 pages, 2018
 8. J. Břehovský, J. Příhonská, Combinatorial Problems in Mathematics Textbooks for Elementary Schools., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, STU Bratislava, ISBN: 978-802274650-2, p. 206-214, 9 pages, 2017
 9. J. Břehovský, J. Příhonská, Combinatorial problems of mathematics for elementary school., 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings, Bratislava, ISBN: 9788022746502, p. 206-214, 9 pages, 2017
 10. J. Příhonská, Domino - netradičně v matematice, Učitel matematiky, Brno, JČMF, 1, p. 182-192, 11 pages, ISSN: 1210-9037, [Online], 2017
 11. J. Příhonská, J. Břehovský, Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy, Učitel matematiky, Brno, JČMF, p. 215-232, 18 pages, ISSN: 1210-9037, n. 4, [Online], 2017
 12. J. Příhonská, Czeski granat w bizuterii, czyli stereometria w przyrodzie i sztuce uzytkowej, The work relates to two polyhedrons and particularly to mathematics of Czech garnet as a precious stone, and so as a product of nature and mathematics appearing in the production of jewellery from the garnet. Attention is paid to regular polyhedron in ter, Nowy Sacz, PWSZ Nowy Sacz, ISBN: 978-83-63196-93-6, p. 149-168, 20 pages, 2016