Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D.

Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2381EmployeeDepartment of Economic StatisticsH08013

Publications

 1. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, N. Pelloneová, DETECTION OF POSSIBLE REASONS OF UNCONVINCING FINANCIAL PERFORMANCE OF CLUSTER ORGANIZATIONS, The 16th International Days of Statistics and Economics, Slaný, MELANDRIUM, ISBN: 978-80-87990-29-2, p. 162-175, 14 pages, [Online], 2022
 2. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Základy práce s programem STATGRAPHICS Centurion 18, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-550-2, 140 pages, 2020
 3. O. Ungerman, J. Dědková, K. Gurinová, The Impact of Marketing Innovation on the Competitiveness of Enterprises in the Context of Industry 4.0, Journal of Competitiveness, Zlín, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 132-148, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 2, [Online], 2018
 4. J. Rozkovec, J. Öhm, K. Gurinová, Posteriori Setting of the Weights in Multi-Criteria Decision Making in Educational Practice, Mathematical Methods in Economics 2016, Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 747-750, 4 pages, [Online], 2016
 5. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, The Determination of a Complex Summary of Statistical Methods for the Best Fitted Regression or Trend Function Selection, The 10th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. September 8-10, 2016, Prague, Praha, Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2016, 1, ISBN: 978-80-87990-10-0, p. 594-604, 11 pages, [Online], 2016
 6. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Metody detekce odlehlých pozorování a jejich aplikace v praxi, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I., Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-546-2, p. 208-214, 7 pages, [Online], 2015
 7. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Treatment of the Data Files Which Do Not Meet Basic Conditions of Selected Statistical Method, The 9th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings., Slaný, Melandrium, 1, ISBN: 978-80-87990-06-3, p. 578-586, 9 pages, [Online], 2015
 8. K. Gurinová, V. Hovorková Valentová, Problematika transformace hodnot slovní ordinální proměnné v souborech ekonomických ukazatelů, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 4. a 5. února 2014, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl I, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-366-6, p. 245;253, 2014
 9. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, The Question of Representativeness of the Sample Selected from the Specifically Defined Population, The 8th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, September 11–13, 2014, Prague, Czech Republic, Slaný, MELANDRIUM, 1, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 477-484, 8 pages, 2014
 10. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Measurement of Skewness of the Economic Data Frequency Distribution, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 29;39, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 11. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Praktická aplikace dvoustupňových náhodných výběrů v souboru obcí ČR, Hradecké ekonomické dny 2013, Ekonomický rozvoj a management regionů, sborník příspěvků, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-249-2, p. 154-161, 8 pages, 2013
 12. K. Gurinová, V. Hovorková Valentová, Skills of Students of the Technical University of Liberec to Use Selected Statistical Methods in Writing Their Final Theses, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 42;47, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 13. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Advantages of Two-Stage Cluster Sampling when Carrying Out the Random Sampling from the Population of the Czech Republic, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 139-146, 8 pages, 2011
 14. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Možnosti provedení náhodných výběrů z populace ČR za účelem zkoumání vývoje hospodářských ukazatelů, 2010
 15. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Ways How to Take Random Samples from a Population for the Needs of an Economic Indicators Analysis, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 53;62, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010