Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
lukas.rubin_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5130Head of DepartmentKatedra tělesné výchovy a sportu
TUL cellphone (internal line):
+420 734 518 411 (1287)

Publications

 1. K. Kovář, T. Zatloukal, O. Andrys, P. Suchomel, L. Kovářová, R. Cuberek, M. Zvonař, Š. Vokounová, J. Cacek, L. Čepička, L. Flemr, J. Chrudimský, M. Janíková, M. Musálek, L. Rubín, A. Suchomel, R. Vobr, D. Zahradník, S. Ságnerová, L. Bláha, D. Jandačka, J. Vašíčková, O. Ješina, z. Hamřík, Aktivní škola: Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků, Praha, Česká školní inspekce, 1, ISBN: 978-80-88492-37-5, 70 pages, [Online], 2023
 2. F. Ortega, B. Leskošek, R. Blagus, J. Gil-Cosano, J. Mäestu, G. Tomkinson, J. Ruiz, E. Mäestu, G. Starc, I. Milanovic, T. Tammelin, M. Sorić, C. Scheuer, A. Carraro, M. Kaj, T. Csányi, L. Sardinha, M. Lenoir, A. Emeljanovas, B. Mieziene, L. Sidossis, M. Pihu, N. Lovecchio, K. Konstabel, K. Tambalis, L. Štefan, C. Drenowatz, L. Rubín, S. Gontarev, J. Castro-Piñero, J. Vanhelst, B. O’Keeffe, O. Veiga, T. Gisladottir, G. Sandercock, M. Misigoj-Durakovic, C. Niessner, E. Riso, S. Popovic, S. Kuu, M. Chinapaw, I. Clavel, I. Labayen, J. Dobosz, D. Colella, S. Kriemler, S. Salaj, M. Noriega, K. Bös, M. Sánchez-López, T. Lakka, G. Tabacchi, D. Novak, W. Ahrens, N. Wedderkopp, G. Jurak, European fitness landscape for children and adolescents: Updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network, British Journal of Sports Medicine, London, BMJ Group, p. 299-310, 12 pages, ISSN: 0306-3674, n. 5, [Online], 2023
 3. F. Salonna, M. Vorlíček, L. Rubín, J. Vašíčková, J. Mitáš, How Czech adolescents perceive their physical activity, Children, Basel, MDPI, p. 1-12, 12 pages, ISSN: 2227-9067, n. 7, [Online], 2023
 4. L. Rubín, J. Mitáš, M. Vorlíček, J. Dygrýn, A. Suchomel, J. Lang, G. Tomkinson, Normative-referenced values for health-related fitness among Czech youth: Physical fitness data from the study IPEN Adolescent Czech Republic, Central European Journal of Public Health, Praha, Státní zdravotní ústav, p. 279-286, 8 pages, ISSN: 1210-7778, n. 4, [Online], 2023
 5. K. Kuprová, A. Suchomel, L. Rubín, J. Kupr, P. Čaplová, Skutečný tělocvikář, uznávaný cvičitel Sokola, aktivní skaut a velký vlastenec: Emanuel Jan Roubal (* 17. 6. 1871, † 24. 1. 1953), Tělesná výchova a sport mládeže, Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 89, p. 44-47, 4 pages, ISSN: 1210-7689, n. 2, [Online], 2023
 6. T. Zatloukal, O. Andrys, K. Kovář, J. Novosák, J. Novosáková, P. Suchomel, L. Kovářová, R. Cuberek, M. Zvonař, Š. Vokounová, J. Cacek, L. Čepička, L. Flemr, J. Chrudimský, M. Janíková, M. Musálek, L. Rubín, A. Suchomel, R. Vobr, D. Zahradník, S. Ságnerová, Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách: Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit, Praha, Česká školní inspekce, 1, ISBN: 978-80-88492-25-2, 92 pages, [Online], 2023
 7. J. Lang, K. Zhang, C. Agostinis-Sobrinho, L. Andersen, L. Basterfield, D. Berglind, D. Blain, C. Cadenas‑Sanchez, C. Cameron, V. Carson, R. Colley, T. Csányi, A. Faigenbaum, A. García‑Hermoso, T. Gomes, A. Gribbon, I. Janssen, G. Jurak, M. Kaj, T. Kidokoro, K. Lane, Y. Liu, M. Löf, D. Lubans, C. Magnussen, T. Manyanga, R. McGrath, J. Mota, T. Olds, V. Onywera, F. Ortega, A. Oyeyemi, S. Prince, R. Ramírez‑Vélez, K. Roberts, L. Rubín, J. Servais, D. Silva, D. Silva, J. Smith, Y. Song, G. Stratton, B. Timmons, G. Tomkinson, M. Tremblay, S. Wong, B. Fraser, Top 10 international priorities for physical fitness research and surveillance among children and adolescents: A twin-panel Delphi study, Sports Medicine, Berlin, Springer, p. 549-564, 16 pages, ISSN: 0112-1642, n. 2, [Online], 2023
 8. L. Rubín, A. Suchomel, K. Kuprová, J. Kupr, P. Čaplová, L. Knopová, P. Vrchovecká, I. Šeflová, P. Jeřábek, J. Charousek, P. Bakalár, P. Čech, P. Ružbarský, Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1211-6521, [Online], 2023
 9. D. Van Dyck, A. Barnett, E. Cerin, T. Conway, I. Esteban-Cornejo, E. Hinckson, L. Rubín, E. Rush, O. Baron-Epel, K. Cain, L. Christiansen, M. Islam, J. Mitáš, J. Molina-García, A. Oyeyemi, H. Ranjani, R. Reis, M. Santos, C. Sit, A. Timperio, W. Wan Muda, J. Sallis, Associations of accelerometer measured school- and non-school based physical activity and sedentary time with body mass index: IPEN Adolescent study, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, London, BioMed Central, p. 1-14, 14 pages, ISSN: 1479-5868, n. 2022, [Online], 2022
 10. L. Rubín, A. Gába, J. Pelclová, N. Štefelová, L. Jakubec, J. Dygrýn, K. Hron, Changes in sedentary behavior patterns during the transition from childhood to adolescence and their association with adiposity: A prospective study based on compositional data analysis, Archives of Public Health, LONDON, BioMed Central, p. 1-9, 9 pages, ISSN: 0778-7367, n. 1, [Online], 2022
 11. A. Gába, P. Baďura, J. Dygrýn, z. Hamřík, M. Kudláček, L. Rubín, E. Sigmund, D. Sigmundová, J. Vašíčková, M. Vorlíček, Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 1, ISBN: 978-80-244-6106-9, 40 pages, [Online], 2022
 12. A. Gába, P. Baďura, M. Vorlíček, J. Dygrýn, z. Hamřík, M. Kudláček, L. Rubín, E. Sigmund, D. Sigmundová, J. Vašíčková, The Czech Republic‘s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis, Journal of Exercise Science and Fitness, Hong Kong, Elsevier, p. 340-348, 9 pages, ISSN: 1728-869X, n. 4, [Online], 2022
 13. J. Dygrýn, M. Medrano, P. Molina-Garcia, L. Rubín, L. Jakubec, D. Janda, A. Gába, Associations of novel 24-h accelerometer-derived metrics with adiposity in children and adolescents, Environmental Health and Preventive Medicine, BioMed Central, p. 1-8, 8 pages, ISSN: 1342-078X, n. 1, [Online], 2021
 14. M. Vorlíček, T. Stewart, J. Schipperijn, J. Burian, L. Rubín, J. Dygrýn, J. Mitáš, S. Duncan, Smart watch versus classic receivers: Static validity of three GPS devices in different types of built environments, Sensors, MDPI, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1424-8220, n. 21, [Online], 2021
 15. A. Gába, L. Rubín, E. Sigmund, P. Baďura, J. Dygrýn, M. Kudláček, D. Sigmundová, E. Materová, z. Hamřík, A. Jakubec, A. Suchomel, Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth, Acta Gymnica, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 92-102, 11 pages, ISSN: 2336-4912, n. 2, [Online], 2020
 16. M. Vorlíček, P. Baďura, J. Mitáš, P. Kolarčik, L. Rubín, J. Vašíčková, F. Salonna, How Czech adolescents perceive active commuting to school: A cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI, p. 5562-5571, 10 pages, ISSN: 1661-7827, n. 15, [Online], 2020
 17. A. Gába, J. Dygrýn, N. Štefelová, L. Rubín, K. Hron, L. Jakubec, Ž. Pedišić, How do short sleepers use extra waking hours? A compositional analysis of 24-h time-use patterns among children and adolescents, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, BioMed Central, p. 1-11, 11 pages, ISSN: 1479-5868, n. 2020, [Online], 2020
 18. L. Jakubec, A. Gába, J. Dygrýn, L. Rubín, A. Šimůnek, E. Sigmund, Is adherence to the 24-hour movement guidelines associated with a reduced risk of adiposity among children and adolescents?, BMC Public Health, BioMed Central, p. 1-8, 8 pages, ISSN: 1471-2458, n. 1, [Online], 2020
 19. K. Banátová, M. Vorlíček, L. Rubín, J. Pechová, F. Salonna, Názory žáků a učitelů českých základních škol na využití moderních informačních a komunikačních technologií v kontextu aktivního životního stylu, Tělesná kultura, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 51-57, 7 pages, ISSN: 1211-6521, n. 2, [Online], 2020
 20. L. Rubín, A. Gába, J. Dygrýn, L. Jakubec, E. Materová, O. Vencálek, Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents, BMC Public Health, BioMed Central, p. 1-11, 11 pages, ISSN: 1471-2458, n. 1, [Online], 2020
 21. J. Mitáš, J. Dygrýn, L. Rubín, F. Křen, M. Vorlíček, J. Nykodým, E. Řepka, L. Bláha, A. Suchomel, D. Feltlová, H. Klimtová, P. Valach, K. Frömel, Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 17-24, 8 pages, ISSN: 1211-6521, n. 1, [Online], 2018
 22. A. Gába, P. Baďura, J. Dygrýn, z. Hamřík, A. Jakubec, M. Kudláček, E. Roubalová, L. Rubín, E. Sigmund, D. Sigmundová, A. Suchomel, Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 82 pages, [Online], 2018
 23. L. Rubín, J. Mitáš, J. Dygrýn, M. Vorlíček, J. Nykodým, E. Řepka, D. Feltlová, A. Suchomel, H. Klimtová, P. Valach, L. Bláha, K. Frömel, Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 1, ISBN: 978-80-244-5451-1, 155 pages, [Online], 2018
 24. L. Rubín, A. Suchomel, R. Cuberek, L. Dušková, M. Tláskalová, Self-assessment of physical fitness in adolescents, Journal of Human Sport and Exercise, p. 219-235, 17 pages, ISSN: 1988-5202, n. 1, [Online], 2017
 25. A. Suchomel, L. Rubín, Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu, Studia Kinanthropologica, České Budějovice, JČU, p. 41-53, 13 pages, ISSN: 1213-2101, n. 1, [Online], 2017