PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4297Head of DepartmentDepartment of Social Studies and Special PedagogyP02032

Publications

  1. Z. Braumová, P. Kliment, Význam knihy v seniorském věku, Stárnutí 2023: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 6. GERONTOLOGICKÉ MEZIOBOROVÉ KONFERENCE, Praha, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ISBN: 978-80-907347-4-6, p. 9-16, 8 pages, ISSN: 2695-110X, [Online], 2023
  2. K. Thelenová, P. Kliment, Legitimizace konceptu krizového řízení v sociálních službách, Fórum sociální práce, p. 94-99, 6 pages, ISSN: 2336-6664, [Online], 2022
  3. K. Thelenová, P. Kliment, Strategie zvládání krizových situací v pobytových sociálních službách, Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve Spišském podhradí 29. 11. 2022., Ružomberok, Verbum, ISBN: 978-80-561-1000-3, p. 74-82, 9 pages, [Online], 2022
  4. L. Nádvorníková, P. Kliment, Prvotní reflexe dopadu epidemie koronaviru na sociální služby v ČR., Fórum sociální práce, Praha, FF UK, p. 20-28, 9 pages, ISSN: 2336-6664, n. 2, [Online], 2020
  5. P. Kliment, Azylová problematika v ČR s ohledem na členství v EU, Evropě se daří dobře!?, Liberec, Občanské sdružení D.R.A.K., 1, ISBN: 978-80-270-5270-4, p. 36-49, 14 pages, 2019
  6. P. Kliment, Charakteristiky lidí bez domova, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 40-50, 11 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2018
  7. P. Kliment, Dvojí optika bezdomovství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-433-8, 150 pages, 2018