Ing. Tomáš Souček

Ing. Tomáš Souček QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3039EmployeeDepartment of Clinical Disciplines and BiomedicineF3 03061
+420 48535 3732Postgradual StudentInstitute of Mechatronics and Computer Engineering

Publications

 1. T. Souček, A. Richter, M. Abdel-Haq, Analýza elektromagnetického pole emitovaného při obloukovém svařování na funkci kardiostimulátoru, Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023., Brno, Vysoké učení technické v Brně, ISBN: 978-80-214-6173-4, p. 140-144, 5 pages, [Online], 2023
 2. T. Souček, A. Richter, J. Eichler, The Investigation of Skin Effect in Tissue, the Estimation of the Electromagnetic Risk Interference with Living Organisms, HORA 2023 - 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings, ISBN: 979-835033752-5, 4 pages, [Online], 2023
 3. T. Souček, A. Richter, J. Morava, L. Slavík, The mapping of electromagnetic field of machine tool for assessment of its influence on the pacemaker, HORA 2023 - 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings, ISBN: 979-835033752-5, 4 pages, [Online], 2023
 4. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, Holter Ecg Monitoring as Method for Assessing Interaction of Implanted Pacemaker And Source of Electromagnetic Interference, Lekar a technika – Clinician and Technology, Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1, [Online], 2022
 5. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ EKG JAKO METODA PRO POSOUZENÍ INTERAKCE IMPLANTOVANÉHO KARDISTIMULÁTORU A ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 2336-5552, n. 1, [Online], 2022
 6. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, Springer Verlag, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 21907188, n. 4, [Online], 2022
 7. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 2190-7188, n. 4, [Online], 2022
 8. T. Souček, J. Morava, J. Kupec, A. Richter, L. Slavík, Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2021
 9. V. Lindauer, S. Nevyhoštěná, T. Souček, B. Klíčová, Konference Trendy v biomedicínském inženýrství, [Online], 2021
 10. T. Souček, A. Richter, Mapování elektromagnetického pole a hodnocení rizika jeho interakce s kardiostimulačními systémy, Sborník recenzovaných příspěvků XIII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIV. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 89-91, 3 pages, 2021
 11. V. Lindauer, S. Nevyhoštěná, T. Souček, B. Klíčová, Recenzovaný sborník příspěvků konference Trendy v biomedicínském inženýrství, [Online], 2021
 12. T. Souček, J. Morava, J. Morava, A. Richter, L. Slavík, VLIV IMPULZNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ NA JEDNODUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR V BIPOLÁRNÍ KONFIGURACI, Recenzovaný sborník příspěvků konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 174-178, 5 pages, [Online], 2021
 13. J. Morava, A. Richter, T. Roubíček, T. Souček, J. Zajíc, Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference, Elektrorevue, Brno, International Society for Science and Engineering, o.s., 1, p. 126-130, 5 pages, ISSN: 1213-1539, n. 5, [Online], 2020
 14. T. Souček, D. Jirák, Segmentace obrazů magnetické rezonance, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 110-112, 3 pages, 2019