doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3581EmployeeDepartment of ChemistryC 01047

Publications

 1. I. Šlamborová, P. Exnar, T. Bakalova, L. Svobodová, P. Louda, M. Szczypiński, S. Mitura, A. Gajda, J. Frączyk, B. Kolesińska, S. Magdziarz, R. Wach, A. Olejnik, B. Rokita, D. Witkowski, A. Mallul, A. Karczemska, Přenosné laboratorní zařízení pro nanášení sol-gel vrstev, 2023
 2. J. Škach, I. Šlamborová, H. Šourková, P. Exnar, R. Gürlich, Surface Modification of Artificial Implants by Hybrid Nanolayers: Antimicrobial Surface Finishing and Strength Tests, EUROPEAN SURGICAL RESEARCH, BASEL, Karger, p. 376-389, 14 pages, ISSN: 0014-312X, n. 4, [Online], 2023
 3. P. Louda, I. Šlamborová, P. Exnar, T. Bakalova, L. Svobodová, Antibakteriální sol-gel vrstva pro madla či kliky, [Online], 2022
 4. I. Šlamborová, P. Exnar, T. Bakalova, L. Svobodová, P. Louda, M. Szczypiński, S. Mitura, A. Gajda, J. Frączyk, B. Kolesińska, S. Magdziarz, R. Wach, A. Olejnik, B. Rokita, D. Witkowski, A. Mallul, A. Karczemska, Sol-gel povrchová úprava s modifikovanými uhlíkovými nanočásticemi, 2022
 5. V. Miller, H. Šourková, I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, J. Škach, HYDROPHOBIC AND ANTIBACTERIAL TREATMENT OF TEXTILES USING ORGANIC-INORGANIC HYBRID LAYERS PREPARED BY SOL-GEL, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Česká republika, Research Institute for Man-Made Fibres, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 3, [Online], 2019
 6. M. Čierniková, P. Balážová, A. Plško, P. Exnar, J. Pagáčová, I. Papučová, Relation between chemical composition of sols and surface free energy of inorganic-organic films, Journal of Sol-Gel Science and Technology, New York, Springer, p. 497-507, 11 pages, ISSN: 0928-0707, n. 3, 2019
 7. M. Szczypiński, P. Louda, P. Exnar, V. Kovačič, S. Le Van, L. Voleský, T. Bakalova, E. Bayhan, H. Chi, Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt Fibres, Manufacturing Technology, Ústí n.L., Univerzita J. E. Purkyně v Ustí n. L., 1, p. 861-865, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2018
 8. M. Szczypiński, P. Louda, P. Exnar, H. Chi, V. Kovačič, S. Le Van, L. Voleský, E. Bayhan, T. Bakalova, Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres., Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 861-865, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2018
 9. M. Komárek, P. Exnar, Kompozitní materiál pro filtraci spalin a způsob vytvoření tohoto materiálu, [Online], 2018
 10. T. Bakalova, P. Louda, V. Miller, P. Exnar, I. Lovětinská Šlamborová, Mechanical Resistance of Hydrophobic Inorganic-Organic Nanolayers with Antifouling Effect, Manufacturing Technology, Ústí n.L., J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 1, p. 781-786, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2018
 11. M. Szczypiński, S. Mitura, P. Louda, I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, A. Karczemska, New Type of Polymeric Antybacterial Coating Containing Metal Nano-particles, Engineering of Biomaterials, Journal of Polish Society for Biomaterials, Krakow, Polish Society for Biomaterials, p. 103-105, 3 pages, ISSN: 1429-7248, n. 148, [Online], 2018
 12. V. Máková, M. Špína, J. Müllerová, P. Exnar, Photochemically Catalysed Polymerisation of 3-trimethoxysilylpropyl Methacrylate Containing Silver, Copper And Zinc Ions, CERAMICS-SILIKATY, Prague, University of Chemistry and Technology, 1, p. 325-331, 7 pages, ISSN: 0862-5468, n. 4, [Online], 2018
 13. H. Šourková, P. Exnar, Evaluation of influence of plasma treatment in industrial production of powder materials, [Online], 2017
 14. I. Veverková, I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, J. Müllerová, STRUCTURE OF HYBRID PVA/SILICA NANOFIBERS FOR ANTIBACTERIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS, 9th Central European Conference on Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, International Ph.D. Students Day, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-355-3, p. 121-124, 4 pages, [Online], 2017
 15. B. Hnatiuc, P. Exnar, A. Sabau, P. Špatenka, Biofouling development on plasma treated samples versus layers coated samples, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VIII, Bellingham, Spie-Int Soc Optical Engineering, 1, 8 pages, ISSN: 0277-786X, 2016
 16. I. Lovětinská Šlamborová, P. Holý, P. Exnar, I. Veverková, Silica Nanofibers with Immobilized Tetracycline for Wound Dressing, Journal of Nanomaterials, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1687-4129, n. 2485173, 2016
 17. M. Čierniková, J. Pagáčová, A. Plško, J. Müllerová, P. Exnar, I. Papučová, Štruktúra anorganicko-organických xerogélov sledovaná infračervenou spektroskopiou, Hutnické listy, 1, p. 90-94, 5 pages, ISSN: 0018-8069, n. 5, 2016
 18. P. Balážová, A. Plško, J. Pagáčová, M. Čierniková, P. Exnar, Vplyv stabilizácie na distribúciu veľkosti častíc xerogélov zo stabilizovaného sólu SiO2, Hutnické listy, p. 86-89, 4 pages, ISSN: 0018-8069, n. 5, 2016
 19. V. Zajícová, P. Exnar, I. Stibor, I. Lovětinská Šlamborová, Antibakteriální hybridní vrstva působící proti patogenním bakteriálním kmenům, zejména proti bakteriálnímu kmeni MRSA, a způsob vytvoření této vrstvy, [Online], 2015
 20. P. Exnar, I. Lovětinská Šlamborová, I. Veverková, I. Veverková, I. Danilová, I. Danilová, Antimicrobial Hybrid Nanolayers Prepared by Sol-Gel Method, NANOCON2015 Conference Proceedings, Ostrava, TANGER Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 525-529, 5 pages, 2015
 21. I. Veverková, I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, I. Veverková, Inorganic-organic Nanofibrous Materilas for Biomedical Applications, Preparation of Ceramic Materials, Proceedings of the XI. International Conference, Herľany, Technical University of Kosice, 1, ISBN: 978-80-553-2122-6, p. 140-141, 2 pages, 2015
 22. P. Černý, P. Černý, L. Vrtiška, M. Radana, P. Exnar, Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina u Zaječova (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, Praha, Národní muzeum, p. 242-246, 5 pages, ISSN: 1211-0329, n. 2, [Online], 2015
 23. I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, P. Holý, L. Vatahová, Křemičitá nanovlákna pro biomedicínské aplikace, Zdravotnícke Listy, Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 1, p. "A12"-"A13", 2 pages, ISSN: 1339-3022, n. 2, 2015
 24. I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, I. Danilová, I. Danilová, I. Veverková, I. Veverková, Medical and Biochemical Applicability of Silica Nanofibers, NART 2015: NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 263-269, 7 pages, 2015
 25. P. Exnar, I. Lovětinská Šlamborová, Silica Nanofibers, Their Preparation and Properties, NART 2015: NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 197-204, 8 pages, 2015
 26. O. Kolek, P. Exnar, J. Rotková, Antimikrobiální vrstva na podkladu ze skla a polyamidu, 2014
 27. I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, Biomedicínské aplikace anorganických nanovláken na bázi oxidu křemičitého, Biomateriály a jejich povrchy VII, Praha, České vysoké učení technické v Praze, 1, ISBN: 978-80-01-05579-3, p. 17;17, 1 pages, [Online], 2014
 28. O. Kolek, P. Exnar, Hydrofobní vrstva, 2014
 29. I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, P. Holý, I. Lovětinská Šlamborová, L. Vatahová, I. Danilová, Křemičitá nanovlákna pro léčbu chronických ran, Zdravotnícke Listy, Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 1, p. 6-13, 8 pages, ISSN: 1339-3022, n. 4, 2014
 30. M. Braun, I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, J. Maryška, Nové aplikace nanotechnologií při regeneraci pojivových tkání a možnosti jejich uplatnění v moderní medicíně, Pohybové ústrojí, 1-2 Supplementum, Praha, Společnost pro pojivové tkáně ČLS, 1, p. 21-23, 3 pages, ISSN: 1212-4575, n. 1, [Online], 2014
 31. P. Exnar, I. Lovětinská Šlamborová, Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace, Biomateriály a jejich povrchy VII, Praha, České vysoké učení technické v Praze, 1, ISBN: 978-80-01-05579-3, p. 17;17, 1 pages, [Online], 2014
 32. P. Exnar, M. Horáková, P. Kříž, S. Balakrishna, O. Golovko, P. Špatenka, P. Hájková, Š. Klementová, The synergistic effect of advanced oxidation processes to eliminate resistant chemical compounds, Surfaces and Coatings Technology, 1, p. 154-158, 5 pages, ISSN: 1879-3347, n. 1, 2014
 33. M. Venkataraman, R. Mishra, J. Wiener, J. Militký, P. Exnar, A study on penetration of polymers in Aerogel granular particles, INTERNATIONAL CONFERENCE OF NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATIONS, Brno, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-47-5, p. 1-6, 6 pages, [Online], 2013
 34. I. Lovětinská Šlamborová, V. Zajícová, P. Exnar, J. Studničková, Nanovlákenná struktura s imobilizovaným organickým agens a způsob její výroby, [Online], 2013