kontakt.tul.cz

Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2431EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07034

Publications

 1. N. Pelloneová, J. Syrovátková, Small Sacred Structures with a Focus on Stations of the Cross as Tourist Attractions in the Liberec Region, Conference Proceedings from International Scientific Conference „The Poprad Economic and Management Forum 2019“, Ružomberok, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 358-371, 14 pages, [Online], 2019
 2. J. Syrovátková, New Trends of Cooperation in Tourism Between the Private And Public Sector in the Liberec Region, THE POPRAD ECONOMIC AND MANAGEMENT FORUM 2017, Poprad, VERBUM, Catholic University in Ružomberok, Slovakia, ISBN: 978-80-561-0519-1, p. 250-261, 12 pages, 2018
 3. J. Syrovátková, L. Černá, Implementace strategických plánů trvale udržitelného rozvoje v Libereckém kraji na příkladu Jablonce nad Nisou, Aktuálne otázky trvalo udržatelného rozvoje miest a obcí, Košice, Univerzita P. J. Š. v Košiciach, ISBN: 978-80-8152-529-2, p. 181-190, 10 pages, 2017
 4. J. Syrovátková, L. Černá, Koncept priemysel 4.0. si vyžaduje nové požiadavky na kvalifikáciu a zručnosti, Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Technická univerzita v Košicich, ISBN: 978-80-553-2800-3, p. 61-69, 9 pages, 2017
 5. J. Syrovátková, Nové trendy spolupráce v cestovním ruchu mezi soukromým a veřejným sektorem v Libereckém kraji, Conference Procceedings from International Scientific Conference „The Poprad Economic and Managements Forum 2017: Trends in quality of work, production, sevices and life“p, Katolická univerzita v Ružomberku, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, ISBN: 978-80-561-0519-1, p. 250-261, 12 pages, 2017
 6. J. Syrovátková, Potenciál náboženského cestovního ruchu se zaměřením na poutní místa Libereckého kraje, DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UINIVERSITATIS CATHOLICAE IN ROŽJOMBEROK, Katolická univerzita v Ružomberku, VERBUM - vydavatelstvo KU13335-9185, 3, p. 156-168, 13 pages, ISSN: 1335-9185, n. 3, 6/2017, 2017
 7. J. Syrovátková, L. Černá, Zvláštnosti v riadení sociálneho podniku vo svetle společenskej zodpovednosti firem, Zborník abstraktov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie - Marketing manažment, obchod, finačné a sociálne aspekty podnikania, Bratislava, Vydavatelstvo EKONÓM, Bratislava, ISBN: 978-80-225-4384-2, 1 pages, 2017
 8. J. Syrovátková, Social Tourism with a Focus on Disabled Seniors in the Liberec Region As an Opportunity for Improvement of Economy of Travel Bureaus in the Liberec Region, International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, 1, ISBN: 978-80-7435-550-9, p. 245-250, 6 pages, 2015
 9. J. Syrovátková, The use of a calculation formula for price determination in entrepreneurial entities in the Liberec region, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015, Chemnitz, Verlag der GUC, 1, ISBN: 978-3-86367-038-2, p. 101-105, 5 pages, 2015
 10. J. Syrovátková, Administrativní zátěž podnikatelů jako jeden z nejdůležitějšíh činitelů restrukturalizace podnikových činností v České republice, Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažerských disciplín, Inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer - Recenzovaný, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Podnikovohospodářská fakulta v Košicích, 1, ISBN: 978-80-225-3854-1, p. 101;111, 2014
 11. J. Syrovátková, Předmět sociální podnikání na Technické univerzitě v Liberci jako možnost zvýšení profesionality manažerů sociálních podniků, Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Zborník vedeckých študií, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB Centrum výskumu sociálneui ekonomiky a podnikania a Institút ekonomických vied EF UMB, 1, ISBN: 978-80-557-0623-8, p. 100;112, 2014
 12. J. Syrovátková, Rizika spojená s řízením sociálního podniku, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNAMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 447;451, 2014
 13. J. Syrovátková, Sociální podnikání v České republice, Sociální podnikání - vzdělávání, Tematická síť pro sociální ekonomiku, Elektronicky zborník vyžiadaných a odborných prednášok v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky 2013, Košice, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra marketingu a obchodu, 1, ISBN: 978-80-225-3835-0, p. 129;218, 2014
 14. J. Syrovátková, The Impacts of Tourism Development on the Liberec Region Border Zone Residents, CONFERENCE PROCEEDINGS SGEM 2014 ON POLITICAL SCIENCES, LAW, FINACE, ECONOMICT AND TOURISM, Sofia, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-27-8, p. 637;644, ISSN: 2367-5659, 2014
 15. J. Syrovátková, The Role of District Chamber of Commerce in Jablonec Nad Nisou in the Border Zone Entrepreneurial Environment, Opportunities and Threats to Current Business Management in Gross-border Comparison 2014, Chemnitz, Verlag der Gesellschaft fur Unternehmensrechnug und Controlling m.b.H, 1, ISBN: 978-3-86367-029-0, p. 139-150, 12 pages, 2014
 16. J. Syrovátková, Cestovní ruch seniorů a handicapovaných seniorů v Libereckém kraji, Folia Turistica, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1, ISBN: 978-80-8141-040-6, p. 200-214, 15 pages, 2013
 17. J. Syrovátková, Náboženský cestovní ruch v České republice se zaměřením na Liberecký kraj, Ekonomická revue cestovného ruchu, Banská Bystrica, Slovensko-švajčiarské združenie pro rozvoj cestovního ruchu, 1, p. 109;117, ISSN: 0139-8660, n. 2, 2013
 18. J. Syrovátková, H. Jáčová, Role marketingu v propagaci objektů cestovního ruchu, Disputationes Scientificae, Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberoku, 1, p. 73;79, ISSN: 1335-9185, n. 4, 2013
 19. H. Jáčová, J. Syrovátková, Vztah obyvatelstva k náboženské víře v České republice, Disputationes Scientificae, Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberoku, 1, p. 164;171, ISSN: 1335-9185, n. 4, 2013
 20. J. Syrovátková, Vztah sociálního podnikání a sociálního cestovního ruchu jako fenoménu evropského občanství, Determinanty sociálneho rozvoje: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1, ISBN: 978-80-557-0600-9, p. 200;209, 2013
 21. J. Syrovátková, Cross-Border Tourism in the Nisa euroregion - the Czech Republic Territory, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 162;170, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 22. J. Syrovátková, Jak se vyhnout finančním pastem, Vzdělání starší střední generace, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-839-7, p. 164;170, 2012
 23. J. Syrovátková, Sociální cestovní ruch - cestovní ruch pro všechny, Turystyka spoleczna, Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej, Jelenia Góra, Karkonoski Dom Numizmatyczny, 1, ISBN: 978-83-935434-0-3, p. 163;168, 2012
 24. J. Syrovátková, Sociální podnikání - šance pro třetí tisíciletí, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-33-2, p. 83;88, 2012
 25. J. Syrovátková, Specifické formy cestovního ruchu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-927-1, 2012
 26. H. Jáčová, J. Syrovátková, The Effect of Reduced Shared Taxes on Budgets of Municipalities and on the Resolution of Regional Disparities, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 93;101, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 27. H. Jáčová, J. Syrovátková, Determination of Regional Disparities in the Czech Republic and in the European Union, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 54;63, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 28. J. Syrovátková, J. Verl, Historical And Cultural Advantages of the Liberec Rrgion as a Factor of Development of the Northern Part of the Czech Republic, Izvestija vysšich učebnych zavedenij. Technologija tekstilnoj promyšlennosti, Moskva, Ivanovo State Textile Academy, 1, p. 39-42, 4 pages, ISSN: 0021-3497, n. 7, 2011
 29. J. Syrovátková, Miestne komunity II. Postoje k náboženstvu, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1, ISBN: 978-80-8083-891-1, 2011
 30. H. Jáčová, J. Syrovátková, Rol naučno-techničeskich parkov i biznes-inkubatorov v formirovanii innovacionnoj ekonomiki, Osobennosti razvitija predprijatija v innovacionnoj ekonomike, Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj tekstilnyj universitet im. A. N. Kosygina, 1, ISBN: 978-5-91292-076-9, p. 310;344, 2011
 31. J. Syrovátková, Sakrální stavby jako objekty cestovního ruchu v Liberci, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-753-6, 2011
 32. J. Syrovátková, SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE LIBEREC REGION MUNICIPALITIES, Izvestija vysšich učebnych zavedenij. Technologija tekstilnoj promyšlennosti, Moskva, Ivanovo State Textile Academy, 1, p. 39;42, ISSN: 0021-3497, 2011
 33. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 34. H. Jáčová, V. Hovorková Valentová, J. Syrovátková, Are There Some Significant Branches for Profiling of Regions with Low Dynamics of Development?, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 63;72, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 35. J. Syrovátková, Cestovní ruch v Libereckém kraji, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073727048, 2010
 36. H. Jáčová, J. Syrovátková, Determination of regional differences through selected ratios and proposals of municipal authorities for their reduction, III International Science Conference , Sofia, Knowledge Society Institute, 1, p. 86;90, ISSN: 1313-4787, 2010
 37. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 38. J. Syrovátková, Restrukturalizace podniků jako důsledek transformačních změn v Libereckém kraji, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726201, 2010
 39. J. Syrovátková, Role výzkumných pracovníků v oblasti sociálního podnikání v České republice, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184103, p. 82;89, 2010
 40. J. Syrovátková, Sociální podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726836, 2010
 41. H. Jáčová, V. Hovorková Valentová, J. Syrovátková, Socio-demografický průzkum důvodů úbytku obyvatelstva města Šluknova, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726652, 2010
 42. J. Syrovátková, K. Šugárová, Specifika financování sociálních podniků v České republice, Sborník z mezinárodní konference Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725648, p. 1;6, 2010
 43. J. Syrovátková, H. Jáčová, O. Hasprová, Ekonomické činnosti obcí jako faktor regionálních rozdílů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725556, 2009
 44. H. Jáčová, J. Syrovátková, O. Hasprová, Ekonomické problémy v zemědělství Libereckého kraje v závislosti na návrzích řešení regionálních disparit, Regionální rozvoj 1. mezinárodní workshop VŠRR, Praha, Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze, 1, ISBN: 9788073997724, p. 198;206, 2009
 45. H. Jáčová, J. Syrovátková, Has the decline of the textile industry effect on the regional disparities in the Liberec region?, Současné technologie a postavení textilního průmyslu, Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj tekstilnyj universitet im. A. N. Kosygina, 1, ISBN: 9785819601631, p. 303;305, 2009
 46. J. Syrovátková, Může se stát malý a střední podnik sociálním podnikem?, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184073, p. 36;39, 2009
 47. J. Syrovátková, Nedostatečná podpora sociálního podnikání v České republice, Nové trendy - nové nápady 2009, Znojmo, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788087314043, p. 543;547, 2009
 48. J. Syrovátková, H. Jáčová, Proposals for Measures Decreasing Regional Disparities in the Region Liberec, International Science Conference „Knowledge Society“, Sofia, Knowledge Society Institute, 1, p. 19;23, ISSN: 1313-4787, 2009
 49. J. Syrovátková, Social Entrepreneurship as one of the options for reducing the negative effect of the current global economic and financial crisis, Současné technologie a postavení textilního průmyslu, Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj tekstilnyj universitet im. A. N. Kosygina, 1, ISBN: 9785819601631, p. 298;300, 2009
 50. J. Syrovátková, P. Ullmannová, J. Urban, Sociální podniky zřizované obcemi Libereckého kraje, Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1, ISBN: 9788074141942, p. 92;96, 2009
 51. J. Syrovátková, H. Jáčová, Suggestions by Municipalities on How To Deal With Regional Disparities in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2009, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725235, p. 148;158, 2009
 52. J. Syrovátková, H. Jáčová, Vyhodnocení konkrétních požadavků obcí na snížení regionálních disparit v ČR, Výzkum pro řešení regionálních disparit - WD, Praha, ÚRS Praha, 1, ISBN: 9788073692568, p. 109;119, 2009
 53. J. Syrovátková, Židovská komunita v Libereckém kraji se zaměřením na Liberec, Miestne komunity I. Lokality, komunity a ich charakteristiky, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1, ISBN: 9788080837785, 2009