Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3576EmployeeDepartment of Applied BiologyL03313
noneEmployeeKatedra biologieT02008

Publications

  1. J. Prudil, F. Peterka, A. Ševců, K. Bobčíková, M. Pusztai, J. Šubrt, J. Jirkovský, R. Kubálek, M. Bareš, Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech, 2022
  2. J. Prudil, F. Peterka, A. Ševců, K. Bobčíková, M. Pusztai, J. Šubrt, J. Jirkovský, R. Kubálek, M. Bareš, Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty, 2022
  3. J. Prudil, F. Peterka, A. Ševců, K. Bobčíková, M. Pusztai, J. Šubrt, J. Jirkovský, R. Kubálek, M. Bareš, Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR, 2022
  4. M. Pusztai, P. Škaloud, Species delimitation within the colonial flagellates Uroglena, Uroglenopsis and Urostipulosphaera (Chrysophyceae), EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY, TAYLOR & FRANCIS LTD, 17 pages, ISSN: 0967-0262, n. 1, [Online], 2022
  5. M. Pusztai, P. Škaloud, M. Eliáš, D. Barcyte, When you Like Other Algae: Adglutina synurophila gen. et sp. nov. (Moewusinia, Chlorophyceae), a Clingy Green Microalga Associated with Synura Colonies, Protist, Elsevier BV, 14 pages, ISSN: 1434-4610, n. 2, [Online], 2022
  6. P. Dohnálek, J. Jirkovský, T. Sázavská, J. Šubrt, V. Pumpr, H. Bíbová, M. Jakubičková, M. Pusztai, Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces, Solid State Phenomena, Switzerland, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-303571668-9, p. 14-20, 7 pages, ISSN: 1012-0394, [Online], 2020