Ing. Jan Morava

Ing. Jan Morava QR VCARD
e-mail:
jan.morava_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and Biomedicine

Publications

 1. J. Morava, A. Richter, Kazuistiky vystavení pacientů s CIED zdroji elektromagnetické interference, Trendy v biomedicínském inženýrství 2023, Brno, VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ISBN: 978-80-214-6173-4, p. 11-16, 6 pages, [Online], 2023
 2. T. Roubíček, M. Hodboďová, J. Pidhorodecký, B. Bitmanová, J. Černý, J. Morava, R. Polášek, Evaluation of left ventricular dyssynchrony by ultra-high-frequency ECG in patients with non-LBBB conduction disorder treated with cardiac resynchronization therapy, EP Europace, 2 pages, ISSN: 1099-5129, 2022
 3. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, Holter Ecg Monitoring as Method for Assessing Interaction of Implanted Pacemaker And Source of Electromagnetic Interference, Lekar a technika – Clinician and Technology, Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1, [Online], 2022
 4. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ EKG JAKO METODA PRO POSOUZENÍ INTERAKCE IMPLANTOVANÉHO KARDISTIMULÁTORU A ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 2336-5552, n. 1, [Online], 2022
 5. J. Morava, A. Richter, A. Lhotová, Influence of Pacemaker Timing on Detection of Atrial Tachycardias And Signals of Different Frequencies, Lekar a Technika, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 49-52, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1-4, [Online], 2022
 6. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 2190-7188, n. 4, [Online], 2022
 7. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, Springer Verlag, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 21907188, n. 4, [Online], 2022
 8. T. Souček, J. Morava, J. Kupec, A. Richter, L. Slavík, Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2021
 9. J. Morava, A. Lhotová, A. Richter, Influence of Pacemaker Timing on Detection of Atrial Tachycardias And Signals of Different Frequencies, Lékař a technika - Clinician and Technology, Prague, Czech Medical Association J.E. Purkyne, p. 49-52, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1-4, [Online], 2021
 10. J. Morava, A. Richter, Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 68-70, 3 pages, 2021
 11. J. Morava, A. Richter, Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 68-70, 2 pages, 2021
 12. J. Morava, A. Richter, A. Lhotová, Vliv časování kardiostimulátoru na detekci síňových tachykardií a signálů různých frekvencí, Trendy v biomedicínském inženýrství 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 142-145, 4 pages, [Online], 2021
 13. T. Souček, J. Morava, J. Morava, A. Richter, L. Slavík, VLIV IMPULZNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ NA JEDNODUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR V BIPOLÁRNÍ KONFIGURACI, Recenzovaný sborník příspěvků konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 174-178, 5 pages, [Online], 2021
 14. T. Roubíček, J. Morava, Dálková monitorace implantabilního defibrilátoru - zkušenosti kardiocentra Krajské nemocnice Liberec, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 121-123, 3 pages, 2020
 15. J. Morava, J. Černý, Elektromagnetická interference u pacientů s implantovaným kardiostimulačním systémem, XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 80-82, 3 pages, [Online], 2020
 16. J. Morava, J. Černý, Elektromagnetická interference u pacientů s implantovaným kardiostimulačním systémem, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 80-82, 3 pages, 2020
 17. A. Richter, Ž. Ferková, J. Morava, Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac System with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications, 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEKTRO (ELEKTRO 2020), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-72817-542-3, 6 pages, [Online], 2020
 18. T. Roubíček, J. Morava, J. Štros, P. Kučera, R. Polášek, P1462Incidence of ventricular arrhythmias in cardiac resynchronization therapy and implantable cardioverter-defibrillator patients, EP Europace, Oxford University Press (OUP), ISSN: 1099-5129, [Online], 2020
 19. J. Morava, A. Richter, The Change of Cardiostimulation Device Programming Due to Detection of Electromagnetic Interference, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Medical Association J.E. Purkyne, 1, p. 65-68, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 2, [Online], 2020
 20. J. Morava, A. Richter, T. Roubíček, T. Souček, J. Zajíc, Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference, Elektrorevue, Brno, International Society for Science and Engineering, o.s., 1, p. 126-130, 5 pages, ISSN: 1213-1539, n. 5, [Online], 2020
 21. J. Zajíc, S. Ripp, G. Kuncová, J. Trögl, M. Pospíšilová, J. Morava, Whole-Cell Detectors of Aromatic Hydrocarbon Contaminants Constructed by Immobilization of Bioreporters on Special Optical Fiber Elements, Instruments and Methods for Biology and Medicine 2020, Praha, ČVUT, 1, ISBN: 978-80-01-06796-3, 2020
 22. J. Morava, A. Richter, J. Eichler, Detection of Electromagnetic Interference on Electrodes of Cardiac Implantable Electronic Devices, Proceedings of the 12th International Conference on Measurement 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-809726293-8, p. 182-185, 4 pages, [Online], 2019
 23. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study, IFMBE Proceedings, Singapore, Springer, 1, ISBN: 978-981-10-9035-6, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 24. A. Richter, J. Morava, P. Kučera, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky, vymezení základních směrů výzkumu, Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky SEKEL 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 63-66, 4 pages, [Online], 2019
 25. T. Roubíček, J. Morava, R. Polášek, Nové výzvy telemedicíny – dálkový monitoring podkožního EKG záznamníku, kardiostimulátoru a defibrilátoru u kardiologických pacientů, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 104-106, 3 pages, 2019
 26. J. Morava, A. Richter, Odezva kardiostimulačního zařízení na detekci nízkofrekvenční elektromagnetické interference, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2019
 27. J. Morava, A. Richter, Změna programace kardiostimulačního zařízení vlivem detekce elektromagnetické interference, Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, ISBN: 978-80-554-1587-1, 4 pages, [Online], 2019
 28. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology in relation to human body—the introductory study, IFMBE Proceedings, Springer Singapore, ISBN: 9789811090349, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, n. 1, [Online], 2018
 29. Z. Ryplová, T. Roubíček, J. Černý, J. Morava, R. Polášek, Nové Výzvy Telemedicíny - Dálkový Monitoring Icd Jako První Informace O Úmrtí Pacienta Na Náhlou Srdeční Smrt, Kazuistika, 2018
 30. Z. Ryplová, T. Roubíček, J. Černý, J. Morava, R. Polášek, Nové Výzvy Telemedicíny - Dálkový Monitoring Icd Jako První Informace O Úmrtí Pacienta Na Náhlou Srdeční Smrt, Kazuistika, 2018
 31. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta e, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-4099-4, 3 pages, [Online], 2017
 32. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, 2017