doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2360EmployeeDepartment of Finance and AccountingH08038

Publications

 1. B. Poláček, Encyklopedie českých právních dějin. XIII. svazek. Hesla: Tituly právnické akademické, Tituly právnické pedagogické, Tituly právnické – původ slov, Tituly právnické vědecké, Encyklopedie českých právních dějin. XIII. svazek (Ta – Ty), Praha, Aleš Čeněk, 1, ISBN: 978-80-7418-322-5, p. 30-87, 58 pages, 2020
 2. B. Poláček, International Air Carriage Liability, Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masaryk University Press, p. 491-517, 27 pages, ISSN: 1210-9126, n. 4, [Online], 2020
 3. B. Poláček, Krátké zamyšlení nad novým znaleckým zákonem, Bulletin advokacie, Praha, Advokátní komora, p. 30-32, 3 pages, ISSN: 1210-6348, n. 4, 2020
 4. B. Poláček, R. Novák, Mezinárodní přepravní doklady, Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7598-639-9, 124 pages, 2020
 5. B. Poláček, R. Novák, Právní ukotvení elektronického NL CMR, Logistika, Praha, p. 37-39, 3 pages, ISSN: 1211-0957, 2020
 6. B. Poláček, Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (Úmluva CMR). Praktický komentář. Předmluva., 2020
 7. B. Poláček, Znalec v exekučním řízení podle nového znaleckého zákona, Komorní listy, Praha, Exekutorská komora, p. 9-14, 6 pages, ISSN: 1805-1081, n. 4, 2020
 8. B. Poláček, R. Novák, P. Dostalík, Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého: Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů, Prahaha, Leges, ISBN: 978-80-7502-330-8, 336 pages, 2019
 9. B. Poláček, R. Novák, Nová role nákladního listu, Transport magazín, Praha, ČESMAD BOHEMIA, p. 14-15, 2 pages, ISSN: 2533-3666, n. 5, 2019
 10. B. Poláček, R. Novák, Nová role nákladního listu a novela zákona o silniční dopravě, Logistika, Praha, Economia, p. 30-32, 3 pages, ISSN: 1211-0957, n. 1-2, 2019
 11. B. Poláček, R. Novák, Novela zákona o silniční dopravě, Truck&business, Praha, p. 20-21, 2 pages, ISSN: 1801-9048, n. 1, 2019
 12. B. Poláček, R. Novák, Paragraf 9a vychází vstříc potřebám dopravců, Dopravní noviny, Praha, Dopravní noviny, p. 4, 1 pages, ISSN: 1210-1141, n. 2, 2019
 13. B. Poláček, P. Kolář, Vyplatí se výměna českého přístavu v Hamburku?, Logistika, Praha, Economia, p. 52-53, 2 pages, ISSN: 1211-0957, n. 2019, 2019
 14. B. Poláček, Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství, NOVÁK, R. a kol. Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství., Praha, C. H. Beck, ISBN: 978-80-7400-041-6, p. 164-166, 3 pages, 2018
 15. B. Poláček, K. Růžička, R. Novák, P. Dostalík, Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu, Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7598-143-1, 220 pages, 2018
 16. B. Poláček, Dočkáme se po 50 letech konečně nového zákona o znalcích?, Soukromé právo, Praha, Wolters Kluwer ČR, p. 21-25, 5 pages, ISSN: 2533-4239, n. 2017, 2017
 17. B. Poláček, Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo), Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7552-789-9, 448 pages, 2017
 18. B. Poláček, P. Dostalík, Lex Rhodia de iactu a společná havárie, Právněhistorické studie, Praha, Karolinum, p. 21-25, 5 pages, ISSN: 0079-4929, n. 1, 2017
 19. B. Poláček, Právo mezinárodního obchodu, Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7552-770-7, 340 pages, 2017
 20. B. Poláček, Soukromé právo 21. století, Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7552-595-6, 532 pages, 2017
 21. B. Poláček, Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo), Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7552-424-9, 456 pages, 2016
 22. B. Poláček, Podpora a ochrana mezinárodních investic z pohledu České republiky, POLÁČEK, B. (ed.) Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám., Praha, Wolters Kluwer ČR, ISBN: 978-80-7478-976-2, p. 341-355, 15 pages, 2016
 23. B. Poláček, O. Kunz, V. Poništ, R. Hučková, P. Raban, T. Mach, Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy, Praha, Leges, ISBN: 978-80-7502-157-1, 96 pages, 2016
 24. B. Poláček, Znalec v rozhodčím řízení, BĚLOHLÁVEK, A. J., KOVÁŘOVÁ, D. Aktuální otázky rozhodčího řízení – procesní standardy použitelné v rozhodčím řízení a jejich aplikace., Praha, Havlíček Brain Team, ISBN: 978-80-87109-61-8, p. 42-43, 2 pages, 2016
 25. B. Poláček, Znalec v rozhodčím řízení, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2 pages, 2016