doc. MUDr. Igor Richter, Ph.D.

doc. MUDr. Igor Richter, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and Biomedicine

Publications

 1. I. Richter, Avelumab plus axitinib combination in treating metastatic renal cell carcinoma, Onkologie, Solen s.r.o., p. 263-266, ISSN: 1802-4475, n. 5, [Online], 2022
 2. I. Richter, Darolutamid v léčbě nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, Onkologická revue, 6 pages, ISSN: 2464-7195, n. 5, 2022
 3. I. Richter, Kombinace axitinib avelumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny, Onkologická revue, p. 56-83, 28 pages, ISSN: 2464-7195, n. 9, 2022
 4. I. Richter, Léčba avelumabem ve třech různých indikacích u onkologických pacientů, Farmakoterapeutická revue, p. 386-394, 9 pages, ISSN: 1801-1209, n. 18, 2022
 5. V. Šámal, I. Richter, V. Paldus, J. Mečl, J. Špaček, Maligní obstrukce močovodu, Onkologie, Praha, SOLEN S.R.O., p. 322-325, 4 pages, ISSN: 1802-4475, n. 6, [Online], 2022
 6. I. Richter, A. Poprach, A. Zemánková, T. Buchler, J. Bartoš, V. Šámal, H. Studentová, A. Rozsypalová, J. Dvořák, O. Brom, B. Melichar, Patients with metastatic renal cell carcinoma treated with cabozantinib in the Czech Republic: analysis of four cancer centers, Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic, OLOMOUC, Palacky University, p. 97-104, 8 pages, ISSN: 1213-8118, n. 1, [Online], 2022
 7. I. Richter, Patients with metastatic renal cell carcinoma treated with cabozantinib in the Czech Republic: analysis of four cancer centers, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, OLOMOUC, Palacky Univ, Medical Fac, p. 97-104, 8 pages, ISSN: 1213-8118, n. 1, [Online], 2022
 8. I. Richter, Postavení imunoterapie v léčbě uroteliálního karcinomu, Onkologická revue, p. 121-126, 6 pages, ISSN: 2464-7195, n. 9, 2022
 9. I. Richter, Renální karcinom se sarkomatoidní složkou, Farmakoterapeutická revue, p. 182-184, 3 pages, ISSN: 1801-1209, n. 18, 2022
 10. I. Richter, ARTA léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty - kazuistika, Onkologická revue, Current Media, s.r.o., p. 98-100, 3 pages, ISSN: 2464-7195, n. 2, 2021
 11. I. Richter, Kabozantinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – finální analýza dat ze čtyř onkologických center v České republice, Klinická onkologie, Care Comm, p. 392-400, 9 pages, ISSN: 0862-495X, n. 5, [Online], 2021
 12. I. Richter, Kombinace pazopanibu a radioterapie u pacienta s metastatickým karcinomem ledviny, Renal Cancer News, We Make Media, 9 pages, ISSN: 1804-5871, n. 1, 2021
 13. I. Richter, Léčba vyšší linie metastazujícího karcinomu ledviny, Onkologická revue, Current Media, s.r.o., p. 42-45, 4 pages, ISSN: 2464-7195, n. 2, 2021
 14. I. Richter, Nové molekuly v onkologii, Onkologická revue, Current Media, s.r.o., p. 11-18, 8 pages, ISSN: 2464-7195, n. 1, 2021
 15. I. Richter, Nové možnosti hormonální léčby karcinomu prostaty, Profi, p. 15-16, 2 pages, ISSN: 2571-2527, n. 2, 2021
 16. I. Richter, Současné postupy systémové léčby karcinomu močového měchýře, Farmakoterapeutická revue, Farmakon Press, p. 233-240, 8 pages, ISSN: 1801-1209, n. 2, 2021
 17. J. Dvořák, I. Richter, J. Prokš, A. Rozsypalová, J. Grimová, Bevacizumab v léčbě pacientek s karcinomem děložního hrdla, Onkologická Revue, p. 51-53, 3 pages, ISSN: 2464-7195, n. 7, [Online], 2020
 18. M. Zemanová, R. Pirker, L. Petruželka, Z. Zbožínková, K. Frohlich, A. Tiefenbacher, D. Jovanovic, V. Ceriman, I. Richter, M. Rajer, S. Chaudhary, K. Bogos, V. Hollósi, J. Kufa, L. Jakubíková, G. Purkalne, K. Dieckmann, M. Černovská, L. Koubková, Z. Vilasová, M. Zemaitis, A. Farkas, J. Spasic, J. Votruba, Care of patients with non-small-cell lung cancer stage III - The Central European real-world experience, Radiology and Oncology, Walter de Gruyter GmbH, p. 209-220, ISSN: 1318-2099, n. 2, [Online], 2020
 19. V. Šámal, I. Richter, V. Paldus, T. Jirásek, J. Mečl, Incidence karcinomu prostaty v preparátech po radikální cystoprostatektomii. Histopatologická charakteristika nádorů a posouzení vlivu histologického zpracování preparátu na incidenci nádoru., Ces Urol, p. 42-50, 9 pages, n. 1, [Online], 2020
 20. I. Richter, L. Žitňanská, E. Kubala, Karcinom jater, Specialní onkologie, Maxdorf Jesenius, ISBN: 978-80-7345-651-1, p. 67-70, 4 pages, 2020
 21. I. Richter, Karcinom jícnu, Specialní onkologie, Maxdorf Jesenius, ISBN: 978-80-7345-651-1, p. 44-48, 5 pages, 2020
 22. I. Richter, Karcinom pankreatu, Specialní onkologie, Maxdorf Jesenius, ISBN: 978-80-7345-651-1, p. "62 --"-" 66-un, 2020
 23. I. Richter, Karcinom žaludku a gastroezofageální junkce, Specialní onkologie, Maxdorf Jesenius, p. 49-53, 5 pages, 2020
 24. I. Richter, L. Žitňanská, E. Kubala, Karcinom žlučníku a extrahepatálních žlučových cest, Specialní onkologie, 978-80-7345-651-1, Maxdorf Jesenius, p. 71-75, 5 pages, 2020
 25. I. Richter, J. Dvořák, Kazuistika s dlouhodobou léčebnou odpovědí na terapii axitinibem, Acta medicinae, Hradec Králové, Faculty of Medicine, p. 15-18, 4 pages, ISSN: 1805-398X, n. 4, 2020
 26. A. Rozsypalová, B. Rosová, A. Filipová, D. Hadži Nikolov, C. Renata, I. Richter, J. Prokš, R. Zachoval, M. Radoslav, B. Melichar, T. Buchler, J. Dvořák, Negativní prognostický význam primární řasinky, CD8 tumor infiltrujících lymfocytů a PD1 exprese u renálního karcinomu, JBUON, Athény, Zerbinis Medical Publications, p. 1644-1651, 8 pages, ISSN: 1107-0625, n. 4, 2020
 27. I. Richter, A. Poprach, A. Zemánková, T. Buchler, J. Bartoš, V. Šámal, A. Rozsypalová, J. Dvořák, O. Brom, B. Melichar, H. Studentová, Patients with metastatic renal cell carcinoma treated with cabozantinib in the Czech Republic: analysis of four cancer centers, Biomedical Papers, Palacky University Olomouc, ISSN: 1213-8118, [Online], 2020
 28. A. Rozsypalová, B. Rosová, A. Filipová, D. Hadži Nikolov, R. Chloupková, I. Richter, J. Prokš, M. Radoslav, R. Zachoval, B. Melichar, T. Buchler, J. Dvořák, Prognostický význam primárních řasinek ve vztahu k vybraným parametrům nádorového mikroprostředí světlobuněčného karcinomu ledvin, Onkologická Revue, p. 50-56, 7 pages, ISSN: 2464-7195, n. 4, 2020
 29. V. Šámal, I. Richter, V. Paldus, T. Jirásek, J. Mečl, Radiologická regrese metastatického renálního karcinomu po biologické léčbě sunitinibem - kazuistika a přehled literatury, Česká Urologie, Praha, Galén, p. 341-346, 6 pages, ISSN: 2336-5692, n. 4, 2020
 30. I. Richter, J. Dvořák, Radium 223 v klinické praxi, Farmakoterapie, Praha, ISSN: 1801-1209, n. 146, 2020
 31. T. Buchler, M. Kopecká, A. Zemánková, M. Wiesnerová, E. Strecková, A. Rozsypalová, B. Melichar, A. Poprach, I. Richter, Sarcopenia in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Cabozantinib, Targeted Oncology, ISSN: 1567-3679, 2020
 32. I. Richter, J. Dvořák, Sekvenční léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty., Prague Onco Journal, 2020
 33. I. Richter, V. Šámal, J. Bartoš, J. Dvořák, Strategie sekvenční léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, Onkologická revue, p. 69-73, 5 pages, ISSN: 2464-7195, n. 2, 2020
 34. I. Richter, J. Dvořák, V. Šámal, J. Bartoš, Tyrosinkinázové inhibitory v léčbě metastatického karcinomu ledviny, Farmakoterapie, Praha, p. 685-690, 6 pages, n. 5, 2020
 35. I. Richter, Význam multioborové spolupráce v radioterapii, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 119-120, 2 pages, 2020
 36. I. Richter, J. Dvořák, Zkušenosti s léčbou abirateronem u pacienta s karcinomem prostaty, Farmakoterapie, Praha, p. 132-133, 2 pages, ISSN: 1801-1209, 2020
 37. I. Richter, Alopecie, Buchler Tomáš a kolektiv: Obecná onkologie, Maxdorf 2019, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 315-316, 2 pages, 2019
 38. I. Richter, J. Dvořák, Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, Onkologie solen, Praha, Solen, s.r.o., p. 157-160, 4 pages, ISSN: 1802-4475, 2019
 39. I. Richter, T. Jirásek, E. Čermáková, J. Bartoš, T. Buchler, J. Dvořák, Expression and prognostic signi cance of programmed death- ligand 1 (PD-L1) in Merkel cell carcinoma, JBUON 2019 - Journal of Balkan Union of Oncology, Greece, Zerbinis Medical Publications, p. 2155-2160, 6 pages, ISSN: 1107-0625, n. 5, 2019
 40. I. Richter, Febrilní neutropenie, Buchler Tomáš a kolektiv: Obecná onkologie, Maxdorf 2019, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 321-325, 5 pages, 2019
 41. J. Dvořák, I. Richter, J. Prokš, A. Rozsypalová, J. Grimová, Imunoterapie triple negativního karcinomu prsu, Onkologická review 2019, Current Media s.r.o., p. 79-81, 3 pages, ISSN: 2464-7195, n. 4, 2019
 42. D. Buka, J. Dvořák, I. Richter, P. Škrobánek, T. Buchler, B. Melichar, Interactions between Anti-VEGF Therapy and Antitumor Immunity as a Ptentional Therapeutic Strategy in Colorectal Cancer, Acta Medica 2019, Hradec Králové, p. 127-130, 4 pages, ISSN: 1211-4286, n. 1, [Online], 2019
 43. I. Richter, J. Dvořák, Kabozantinib u pacienta s mRCC s výrazným postižením skeletu, Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press, p. 47-48, 2 pages, ISSN: 1801-1209, n. 3, 2019
 44. I. Richter, Komentář k článku: Hepatotoxicita inhibitorů kináz, Remedia, Praha, MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., p. 345-346, 2 pages, ISSN: 0862-8947, n. 4, 2019
 45. I. Richter, Neuropatie, Obecná onkologie, Maxdorf 2019, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 317-318, 2 pages, 2019
 46. I. Richter, Nevolnost a zvracení, Obecná onkologie, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 319-321, 3 pages, 2019
 47. I. Richter, Onkologická bolest, Obecná onkologie, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 310-314, 5 pages, 2019
 48. I. Richter, J. Dvořák, Pacient léčený pazopanibem, Renal Cancer News, Praha, We Make Media, s.r.o., p. 8-10, 3 pages, ISSN: 1804-5871, n. 1, 2019
 49. I. Richter, J. Dvořák, Radium 223 v klinické praxi, Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press, p. 12-13, 2 pages, ISSN: 1801-1209, n. 3, 2019
 50. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, V. Šámal, Systémová léčba první linie metastazujícího karcinomu ledviny, Onkologická revue, Praha, Current Media s.r.o., p. 27-32, 6 pages, ISSN: 2464-7195, n. 3, 2019
 51. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, T. Jirásek, Vliv neoadjuvantní chemoradioterapie na změnu exprese PD-L1 u pacientů s karcinomem rekta, Onkologická revue, Praha, Current Media s.r.o., p. 52-61, 10 pages, ISSN: 2464-7195, n. 4, 2019
 52. I. Richter, Výpotky, Obecná onkologie, Praha, Maxdord, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 305-309, 5 pages, 2019
 53. A. Rozsypalová, J. Dvořák, I. Richter, D. Buka, J. Grimová, M. Matoušková, Aktuální možnosti léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, Onkologická Revue, Praha, Current Media s.r.o, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2464-7195, n. 2, 2018
 54. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, Dvouletá zkušenost s abirateronem u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty – indikace před podáním chemoterapie, 2018
 55. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, Postavení bevacizumabu v léčbě kolorektálního karcinomu, Onkologická revue, Praha, Current media, 1, p. 56-60, 5 pages, ISSN: 2464-7195, n. 6, 2018
 56. I. Richter, J. Dvořák, T. Jirásek, P. Řeháková, J. Bartoš, Prognostický vliv změn exprese PD-L1 u pacientů léčených neoadjuvantní chemoradioterapií pro adenokarcinom rekta, 2018
 57. J. Dvořák, B. Melichar, A. Filipová, J. Grimová, A. Rozsypalová, D. Buka, R. Vobořil, R. Zapletal, T. Buchler, I. Richter, Simulations of centriole of polarized centrozome as a monopole antenna in immune and viral synapses, JBUON, Athény, 2, p. 514-521, 8 pages, ISSN: 1107-0625, n. 2, 2018
 58. J. Fínek, B. Bencsiková, E. Čmuchařová, M. Gharibyar, E. Kubala, I. Richter, M. Šedivá, M. Vočka, K. Zycháčková, J. Bauer, Studie RESECT – využití parametrů časné nádorové regrese u mCRC v podmínkách českých pracovišť, 2018
 59. I. Richter, T. Jirásek, I. Havlíčková, R. Čurčíková, V. Šámal, J. Dvořák, J. Bartoš, The expression of PD-L1 in patients with castrate prostate cancer treated by enzalutamide, JBuon, Athény, 1, p. 1796-1802, 7 pages, ISSN: 1107-0625, n. 6, 2018
 60. I. Richter, J. Dvořák, Úvod do problematiky léčby zhoubných nádoru ledvin, Klinicka Onkologie, Praha, Ambit Media, a.s., 1, p. 110-116, 7 pages, ISSN: 0862-495X, n. 2, 2018
 61. I. Richter, J. Dvořák, V. Šámal, V. Hejzlarová, J. Bartoš, Vlastní zkušenosti s axitinibem v léčbě metastatického karcinomu ledviny, Onkologie, Olomouc, Solen, 1, p. 83-86, 4 pages, ISSN: 1802-4475, n. 2, 2018
 62. J. Dvořák, B. Rosová, A. Filipová, L. Dušek, D. Hadži Nikolov, I. Richter, A. Rozsypalová, B. Melichar, T. Buchler, J. Abrahámová, Vzájemný vztah PD1, CD8 tumor infiltrujících lymfocytů a primárních řasinek u světlobuněčného karcinomu ledviny, 2018
 63. I. Richter, J. Dvořák, Zkušenosti s léčbou axitinibem u pacientů ve 2. linii mRCC, 2018
 64. I. Richter, J. Dvořák, Abirateron acetát, Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press, p. 733-736, 4 pages, ISSN: 1801-1209, n. 5, 2017
 65. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, V. Hejzlarová, L. Barsová, J. Forster, Abirateron V Léčbě Metastatického Kastračně Rezistentního Karcinomu Prostaty Před Podáním Chemoterapie, 2017
 66. J. Dvořák, D. Nikolov, L. Dušek, A. Filipová, I. Richter, D. Buka, A. Ryska, J. Mokrý, S. Filip, B. Melichar, T. Buchler, J. Abrahámová, Association of the combined parameters including the frequency of primary cilia, CD8 tumor infiltrating lymphocytes and PD-1 expression with the outcome in intestinal cancer, Journal of Balkan Union of Oncology, Athens, Zerbinis Medical Publications, p. 1477-1487, 11 pages, ISSN: 1107-0625, n. 6, 2017
 67. I. Richter, J. Dvořák, V. Hejzlarová, J. Bartoš, Axitinib V Léčbě Metastatického Renálního Karcinomu, 2017
 68. I. Richter, J. Dvořák, J. Škach, P. Hromádka, Cetuximab v léčbě metastatického renálního karcinomu-kazuistiky, Remedia, Praha, Panax, p. 345-346, 2 pages, ISSN: 0862-8947, n. 4, 2017
 69. J. Dvořák, I. Richter, D. Buka, J. Abrahámová, Cobimetinib-pokrok v léčbě melanomu, Remedia, Praha, Svoboda, p. 453-456, 4 pages, ISSN: 0862-8947, n. 5, 2017
 70. I. Richter, J. Dvořák, V. Hejzlarová, J. Bartoš, Enzalutamid U Pacientů S Metastatickým Kastračně Rezistentním Karcinomem Prostaty Po Předchozí Léčbě Chemoterapií, 2017
 71. I. Richter, J. Dvořák, V. Hejzlarová, Enzalutamid v léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii, Onkologická revue, Praha, Current Media, p. 22-26, 5 pages, ISSN: 2464-7195, n. 3, 2017
 72. I. Richter, J. Dvořák, V. Hejzlarová, J. Bartoš, Enzalutamid v léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii, Onkologická revue, Praha, Current Media, p. 22-26, 5 pages, ISSN: 2464-7195, n. 3, 2017
 73. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, Možnosti chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty, Klinická onkologie, Brno, Ambit Media, p. 28-33, 6 pages, ISSN: 0862-495X, n. 1, 2017
 74. J. Dvořák, I. Richter, D. Kordíková, K. Lajbl-Večeřová, J. Hornová, A. Rozsypalová, E. Spisarová, L. Boublíková, J. Abrahámová, Perspektivní léčebné postupy u triple negativního karcinomu prsu, Onkologie, Olomouc, Solen, p. 192-195, 4 pages, ISSN: 1802-4475, n. 11, 2017
 75. J. Dvořák, D. Kordíková, K. Lajbl-Večeřová, I. Richter, J. Hornová, A. Rozsypalová, E. Spisarová, L. Boublíková, J. Abrahámová, Perspektivní léčebné postupy u triple negativního karcinomu prsu, Onkologie, Olomouc, Solen, p. 192-195, 4 pages, ISSN: 1802-4475, n. 11, 2017
 76. I. Richter, J. Dvořák, Postavení cetuximabu v léčbě kolorektálního karcinomu, Remedia, Praha, Svoboda, p. 345-346, 2 pages, ISSN: 0862-8947, n. 4, 2017
 77. I. Richter, P. Filipenský, S. Rotnáglová, S. Svobodová, R. Novák, První klinické zkušenosti s léčbou Mcrpc v sekvenci docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid na dvou pracovištích v České republice, 2017
 78. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, Sekvence docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid ve srovnání se sekvencí docetaxel-enzalutamid u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty, Klinická onkologie, Praha, Ambit Media, p. 289-293, 5 pages, ISSN: 0862-495X, n. 30, 2017
 79. D. Buka, J. Dvořák, V. Sitorová, I. Sirák, R. Vobořil, B. Melichar, I. Richter, The changes of tumour vascular endothelial growth factor expression after neoadjuvant chemoradiation in patients with rectal adenocarcinoma, Wspolczesna Onkologia, Poznaň, Termedia Sp. z.o.o., p. 48-53, 6 pages, ISSN: 1428-2526, n. 1, [Online], 2017
 80. I. Richter, T. Jirásek, J. Dvořák, E. Čermáková, P. Řeháková, J. Bartoš, The prognostic effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on the change of PD-L1 expression in patients with locally advanced rectal adenocarcinoma, Journal of Buon, Atény, Zerbinis Medical Publications, 1, p. 875-881, 7 pages, ISSN: 1107-0625, n. 4, [Online], 2017
 81. J. Dvořák, L. Žitňanská, Z. Donátová, I. Richter, V. Veškrňová, T. Buchler, J. Abrahámová, Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem-první klinické zkušenosti, Onkologie, Olomouc, Solen, 2, p. 88-91, 4 pages, ISSN: 1802-4475, n. 11, [Online], 2017
 82. A. Szabó, I. Richter, D. Frydrychová, M. Saláková, T. Jirásek, Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska-kazuistické sdělení, Česko-slovenská patologie, Praha, Olympia, p. 135-138, 4 pages, ISSN: 1210-7875, n. 3, 2017
 83. I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš, J. Forster, Výskyt křečovitých stavů u pacienta léčeného Enzalutamidem – Kazuistika, 2017
 84. J. Dvořák, D. Hadži Nikolov, L. Dušek, A. Filipová, I. Richter, D. Buka, A. Ryška, B. Melichar, T. Buchler, J. Abrahámová, Vzájemný vztah primárních řasinek, PD-1 a CD8 tumor infiltrujících lymfocytů u adenokarcinomu tenkého střeva a kolorekta, 2017