kontakt.tul.cz

doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.

doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3347EmployeeDepartment of Engineering TechnologyE03024

Publications

  1. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, H. Neumann, Determination of grain growth kinetics and assessment of welding effect on properties of s700mc steel in the HAZ of welded joints, Metals, MDPI AG, 20 pages, ISSN: 2075-4701, n. 6, [Online], 2019
  2. H. Neumann, Adaptér pro upínání přímých elektrod pro odporové bodové svařování s přívodem kapalného oxidu uhličitého, [Online], 2015
  3. H. Neumann, Aplikace tekutého CO2 pro chlazení elektrodových čepiček u odporového bodového svařování, Konstrukce, 1, p. 40-46, 7 pages, ISSN: 1213-8762, n. 6/2015, 2015
  4. H. Neumann, J. Pacák, Chlazení elektrodových čepiček u odporového bodového svařování kapalným oxidem uhličitým jako prostředek pro zvýšení jejich životnosti., Kvalita vo zváraní, Bratislava, Slovenská republika, Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, 1, ISBN: 978-80-88734-72-7, p. 60-67, 8 pages, [Online], 2015
  5. H. Neumann, Držák elektrodové čepičky pro odporové bodové svařování s kombinovaným způsobem chlazení., [Online], 2015
  6. H. Neumann, J. Sobotka, Influence of Cooling Mode on the Electrode Caps from Alloy Cu-Cr-Zr Operating Life at Resistance Spot Welding., METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 1594-1599, 6 pages, 2015