Ing. Jan Novosád, Ph.D.

Ing. Jan Novosád, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
jan.novosad_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3408EmployeeDepartment of Power Engineering EquipmentC 01037

Publications

 1. V. Růžek, J. Novosád, K. Buczkowska, K. Buczkowska, Geopolymer Antimicrobial and Hydrophobic Modifications: A Review, Ceramics, Switzerland, MDPI, p. 1749-1764, 16 pages, ISSN: 2571-6131, n. 3, [Online], 2023
 2. P. Dančová, J. Novosád, Konstrukce a analýza termomechanického namáhání VIS-SWIR objektivu, 10 pages, 2023
 3. J. Novosád, Měření fyzikálních vlastností vzorků glycerolu, VŠCHT Praha Ústav anorganické chemie, 19 pages, 2023
 4. P. Dančová, J. Novosád, Modální a spektrální analýza stojanu pro měření CT, 10 pages, 2023
 5. J. Pulec, P. Dančová, J. Novosád, Optimization of the Circular Experimental Channel for Piv Measurements of Internal Aerodynamic Cases, Fluids, Mdpi, 13 pages, ISSN: 2311-5521, n. 2, [Online], 2023
 6. J. Novosád, T. Vít, Simulace regálového sprinklerového systému, 14 pages, 2023
 7. J. Novosád, Stanovení emisivity termoizolačního nátěru, BHT Bio Technology, SE, 12 pages, 2023
 8. J. Novosád, Stanovení termofyzikálních vlastností vzorků geopolymerů, 7 pages, 2023
 9. P. Dančová, J. Novosád, Systém ohřevu a chlazení lisovacího zařízení, 10 pages, 2023
 10. M. Mikan, J. Mikan, T. Vít, J. Novosád, P. Dančová, Ultrazvukový plynoměr, [Online], 2023
 11. P. Dančová, J. Čížek, J. Novosád, J. Pulec, V. Barraclough, Ultrazvukový vektorový tomograf, [Online], 2023
 12. J. Novosád, T. Vít, Výpočet tepelného zatížení střechy haly, REI 45 s.r.o., 14 pages, 2023
 13. J. Novosád, J. Pulec, P. Dančová, T. Vít, CFD analysis of the ultrasonic gas meter channel, EPJ Web of Conferences Volume 264, EDP Sciences, 5 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2022
 14. J. Pulec, J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Demonstration of non-uniformity of velocity profiles using 2D PIV, MATEC Web of Conferences, 10 pages, ISSN: 2261-236X, 2022
 15. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, J. Pulec, Experimental Fluid Mechanics 2022, [Online], 2022
 16. P. Psota, J. Kredba, M. Stašík, J. Novosád, O. Matoušek, M. Šimko, Interferometrické zařízení pro měření odchylek konvexního hemisférického tvaru optických prvků, [Online], 2022
 17. V. Barraclough, M. Strob, J. Pulec, J. Novosád, P. Dančová, J. Čížek, Measurement of Fluid Flow with Different Velocity Profiles by New Built Ultrasonic Flowmeter, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 10 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2022
 18. L. Veselý, O. Matoušek, J. Novosád, T. Vít, Optimization of the polishing process on a polishing machine with horizontal overarm, EPJ Web of Conferences, EDP Sciences, 5 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2022
 19. J. Pulec, J. Novosád, P. Dančová, PIV measurement of the flow around an irregularly shaped body, EPJ Web of Conferences, 4 pages, ISSN: 2101-6275, 2022
 20. V. Barraclough, J. Čížek, M. Strob, J. Novosád, J. Pulec, P. Dančová, Ultrasonic methods for determining flows and velocity fields, EPJ Web of Conferences, EDP Sciences, 8 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2022
 21. J. Novosád, J. Pulec, P. Dančová, Applicability of the PIV system for velocity field measurement inside the ultrasonic flowmeter, MATEC Web of Conferences, Pilsen, Czech Republic, 8 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2021
 22. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, J. Pulec, Experimental Fluid Mechanics 2021, [Online], 2021
 23. T. Vít, J. Novosád, P. Dančová, Numerical Flow Disturbance Testing of the Innovative Ultrasonic Flow Meter, International Journal on Engineering Technologies and Informatics, Skeena Publishers, p. 1-3, 3 pages, ISSN: 2769-6146, n. 1, [Online], 2021
 24. J. Novosád, T. Vít, P. Dančová, Numerická analýza proudění ve válci při procesu plazmování, 17 pages, 2021
 25. J. Novosád, T. Vít, Numerická simulace horkovzdušné pece, 22 pages, 2021
 26. J. Novosád, J. Pulec, P. Dančová, T. Vít, Trať pro ověření vlastností ultrazvukového průtokoměru, 2021
 27. J. Pulec, J. Novosád, V. Vinš, P. Dančová, Experimental And Numerical Investigation of the Thermal Transition Area At the Heated Bottom-wall of a Horizontal Rectangular Channel, MATEC Web of Conferences, 328, 10 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2020
 28. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Modelling the Turbulent Flow Inside a FGD Tower Model Using OpenFOAM, 2018 International Conference on Applied Mathematics & Computational Science (ICAMCS.NET), IEEE, ISBN: 978-1-5386-9468-8, 6 pages, [Online], 2020
 29. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental fluid mechanics 2019, [Online], 2019
 30. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental Fluid Mechanics 2018, [Online], 2018
 31. P. Dančová, J. Novosád, Měření tepelné vodivosti vzorků, VÚTS, a.s., 8 pages, 2018
 32. J. Novosád, P. Dančová, K. Peszynski, E. Smyk, L. Olszewski, Modelling of air flow rate in significantly flattened rounded rectangular ventilation ducts, EPJ Web of Conferences, EDP Sciences, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2018
 33. P. Dančová, J. Novosád, T. Vít, Numerická simulace proudění vzduchu a spalin v krbových kamnech, KM Trading CZ s.r.o., 11 pages, 2018
 34. T. Vít, J. Novosád, Optimalizace potrubí, Benteler Maschinenbau CZ s.r.o., 19 pages, 2018
 35. T. Vít, J. Novosád, Orientační výpočet množství vody zkondenzované ze vzduchu, Intedoor spol s.r.o., 14 pages, 2018
 36. J. Novosád, T. Vít, P. Dančová, Příprava algoritmu pro regulaci procesu odsíření, PROTIS Ostrava Inženýring, s.r.o., 16 pages, 2018
 37. P. Dančová, J. Novosád, Provedení zkoušky viskozity u nátěrových hmot, Bombardier Transportation Czech Republic a.s, 5 pages, 2018
 38. B. Żółtowski, P. Dančová, J. Novosád, Vibration measures in the diagnostics of technical systems, MATEC Web of Conferences, France, EDP Sciences, 7 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2018
 39. P. Dančová, T. Vít, D. Liederhausová, J. Novosád, Active control of continuous air jet with bifurcated synthetic jets, EPJ Web of Conferences, EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016, 8 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2017
 40. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental fluid mechanics 2017, [Online], 2017
 41. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Investigation of the Effect of a Synthetic Jet on the Heat Transfer Coefficient, International Journal of Mathematical and Computational Methods, p. 315-321, 7 pages, ISSN: 2367-895X, n. 2, [Online], 2017
 42. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Measurement of the Heat Transfer Coefficient in Case of Impinging Synthetic Jet, Modern Environmental Science and Engineering, USA, Academic Star Publishing Company, p. 644-652, 9 pages, ISSN: 2333-2581, n. 9, [Online], 2017
 43. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Validation of CFD Model for Mixture Flow in FGD Reactor, WSEAS TRANSACTIONS ON HEAT AND MASS TRANSFER, 1, p. 100-106, 7 pages, ISSN: 1790-5044, [Online], 2017
 44. P. Dančová, T. Vít, D. Liederhausová, J. Novosád, Active control of axisymmetric flow with two synthetic jets worked in bifurcated mode, WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 1, p. 98-105, 8 pages, ISSN: 2224-347X, [Online], 2016
 45. P. Dančová, J. Novosád, T. Vít, Z. Trávníček, Experimental and numerical research of synthetic jet array, EPJ Web of Conferences, 1, 6 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2016
 46. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Experimental and Numerical Study of Velocity Profiles in Fgd Reactor, WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, 1, p. 148-153, 6 pages, ISSN: 2224-3429, [Online], 2016
 47. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Experimental Fluid Mechanics 2016, [Online], 2016
 48. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Investigation of mixing chamber for experimental FGD reactor, MATEC Web of Conferences, France, EDP Sciences, 1, 6 pages, ISSN: 2261-236X, 2016
 49. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Úprava čisticího pístu DN 500, Etapa II, 2016
 50. P. Dančová, T. Vít, J. Novosád, Úpravy čistícího pístu DN 500, Technická zpráva, Výkresová dokumentace, NET4GAS s.r.o., 55 pages, 2016
 51. J. Novosád, P. Dančová, T. Vít, Velocity fields in FGD reactor by different flow regimes, WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 1, p. 143-150, 8 pages, ISSN: 1790-5087, [Online], 2016
 52. P. Dančová, T. Vít, M. Veselý, J. Novosád, Experimental Fluid Mechanics, [Online], 2015
 53. P. Dančová, J. Novosád, Heat transfer - book of examples, Liberec, ReproArt Liberec s.r.o, 1, ISBN: 978-80-906324-2-4, 2015
 54. V. Dvořák, J. Novosád, Influence of mesh quality and density on numerical calculation of heat exchanger with undulation in herringbone pattern, Recent Advances in Computer Science, Proceedings of the 19th International Conference on Computers (part of CSCC '15), Zakynthos Island, Greece, World Scientific and Engineering Academy and Socienty, 1, ISBN: 978-1-61804-320-7, p. 115-120, 6 pages, ISSN: 1790-5109, [Online], 2015
 55. V. Dvořák, J. Novosád, M. Veselý, Návody na Technická měření, 2015
 56. J. Novosád, T. Vít, Numerical simulation of flow in the wet scrubber for desulfurization, EPJ Web of Conferences, E D P SCIENCES, 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITES COUTABOEUF BP 112, F-91944 CEDEX A, FRANCE, 1, 4 pages, ISSN: 2100-014X, n. 06 May 2015, [Online], 2015
 57. V. Dvořák, T. Vít, J. Novosád, P. Dančová, Ohřev vany a mobilní nádoby, TOPOS, a.s., 10 pages, 2015
 58. P. Dančová, J. Novosád, Přenos tepla - sbírka příkladů, Liberec, ReproArt Liberec s.r.o, 1, ISBN: 978-80-906324-1-7, 2015
 59. P. Dančová, J. Novosád, T. Vít, V. Dvořák, Úprava čistícího pístu DN 500, NET4GAS, s.r.o., 10 pages, 2015