kontakt.tul.cz

doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.

doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2242EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07035

Publications

  1. P. Kašparová, J. Dyntar, Effective Designing of Order Picking Systems Using Dynamic Simulation, Acta Informatica Pragensia, Praha, p. 108-120, 13 pages, ISSN: 1805-4951, n. 1, [Online], 2021
  2. D. Strachotová, J. Dyntar, SUPPORT OF SCHEDULING OF MULTIPRODUCT PIPELINE SYSTEMS USING SIMULATION IN WITNESS, INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, WIEN, AUSTRIA, DAAAM INTERNATIONAL VIENNATU WIEN, KARLSPLATZ 13-311, VIENNA A-1040, AUSTRIA, p. 536-546, 11 pages, ISSN: 1726-4529, n. 3, [Online], 2021
  3. J. Dyntar, P. Kašparová, The Design of Zone-Batch Order Picking System for E-Commerce Business Using Dynamic Simulation, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 151-159, 9 pages, [Online], 2021
  4. J. Dyntar, J. Lachman, A. Menčíková, M. Botek, Využití dynamické simulace při plánování a rozvrhování v dodavatelském řetězci těžby a zpracování ropy, CHEMICKE LISTY, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, CHEMICKE LISTY NOVOTNEHO LAVKA 5, PRAGUE 6 116 68, CZECH REPUBLIC, p. 188-194, 7 pages, ISSN: 0009-2770, n. 4, [Online], 2021
  5. J. Dyntar, D. Strachotová, M. Botek, Adjusting Direct Distance to Road for V4 Countries, Acta Logistica, 4S go, s.r.o., p. 85-93, 9 pages, ISSN: 1339-5629, n. 2, [Online], 2020